Byla 2-12552-676/2011
Dėl nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, civilinėje byloje pagal ieškovės Nordea Bank Finland Plc (AB) ieškinį atsakovams A. T., A. R., dėl nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų 1713,10 EUR (5914,99 Lt) Lt nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Procesiniai dokumentai byloje dalyvaujantiems asmenims įteikti tinkamai (CPK 123 str.), atsakovai be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.). Esant ieškovės prašymui, priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas (CK 6.886 str.).

5Iš rašytinių įrodymų matyti, kad 2008-09-19 šalys sudarė Būsto kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – kreditavimo sutartis), pagal kurią atsakovams buvo suteikta 94995,00 EUR kreditas (b.l. 28-34). Pagal minėtą būsto kredito sutartį, atsakovai siekdami apsisaugoti nuo plūkanų augimo rizikos, 2008-09-22 su ieškove sudarė sutartį dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo, pagal kurią šalys susitarė iki sutarties galiojimo termino pabaigos taikyti palūkanų normos ribojimą pagal kreditavimo sutartį skaičiuojamų palūkanų už atsakovams suteiktą kreditą atžvilgiu (b.l.35-37). Atsakovai įsipareigojo iki 2047-09-17 grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus, sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovams nuo 2010 m. lapkričio mėnesio nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovė 2011-03-22 vienašališkai nutraukė sutartį (b.l. 38-41).

6Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, daroma išvada, kad ieškovė tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovams kreditą, tačiau atsakovai savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindami gauto kredito kreditavimo sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Nors kreditavimo sutarties terminas nėra pasibaigęs, tačiau, kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusioji šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą arba sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais, arba esant esminiam sutarties pažeidimui (CK 6.217 str.). Iš pateiktos rašytinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovas raginimais įspėjo atsakovus, kad jei neįvykdys įsipareigojimų, bankas vienašališkai nutrauks kredito sutartį (b.l. 38-41). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovai laikomi pažeidę prievolę, nes neįvykdė sutarties (praleido iš sutarties kilusį prievolės įvykdymo terminą) ir tai yra laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

7Atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovai nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą. Duomenų, kad ši skola būtų sumokėta nėra. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybės, ieškovės reikalavimai, kaip pagrįsti, tenkintini, iš atsakovų solidariai priteistini 1713,10 EUR (5914,99 Lt) Lt nuostolių ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų.

8Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovų solidariai priteistina rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 177,00 Lt žyminio mokesčio, 221,43 Lt išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu į lietuvių kalbą, iš viso 398,43 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis CPK 285 - 287 str., teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti ieškovei Nordea Bank Finland Plc (AB) solidariai iš atsakovų A. T. ir A. R. 1713,10 EUR (5914,99 Lt) nuostolių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuotinų nuo priteistos sumos, t.y. 1713,10 EUR (5914,99 Lt), nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2011-08-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 398,43 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

14Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

Proceso dalyviai