Byla 2A-1227-265/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Alvydas Žerlauskas, kolegijos teisėjai Erika Misiūnienė, Audrius Saulėnas

2sekretoriaujant Daivai Siutilaitei, dalyvaujant ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atstovei prokurorei Kornelijai Rušinaitei, atsakovų R. S. ir O. Č. atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui Augustui Ručinskui viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ieškinį atsakovams Palangos miesto savivaldybės administracijai, R. S., O. Č., trečiajam asmeniui ieškovo pusėje Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenimis atsakovo pusėje G. S. ir R. S. dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo pertvarkyti statinį.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, gindamas viešąjį interesą, pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu Palangos miesto savivaldybės administracijos 2006-02-08 patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą Nr.17; pripažinti negaliojančiu Palangos miesto savivaldybės 2006-10-18 išduotą statybos leidimą Nr.234; įpareigoti atsakovus R. S. ir O. Č. per 3 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pertvarkyti statinį, atstatant jį į pradinę padėtį iki statybos leidimo išdavimo, nurodytą Nekilnojamojo turto registre įregistruoto pagrindinio pastato kadastrinių matavimų byloje, bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad ginčijamu projektavimo sąlygų sąvadu bei statybos leidimu buvo leista vykdyti kavinės „Voveraitė“, esančios ( - ), rekonstrukciją, dalį patalpų pritaikant paplūdimio lankytojų reikmėms ir poilsio apartamentų įrengimui, tačiau ginčijamame projektavimo sąlygų sąvade numatyta statinio rekonstrukcija prieštarauja Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000-05-25 sprendimu Nr.32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano bei Vyriausybės 1991-12-04 nutarimu Nr.523 patvirtinto Palangos miesto generalinio plano sprendiniams. Ginčijamas statybos leidimas buvo išduotas pažeidžiant procedūrinius reikalavimus, o statinio rekonstrukcijos techninis projektas neatitinka projektavimo sąlygų sąvado. Ieškovas nurodė, kad, pripažinus ginčijamą statybos leidimą neteisėtu, būtina įpareigoti atsakovus R. S. ir O. Č. statinį, pastatytą (rekonstruotą) šio statybos leidimo pagrindu, pertvarkyti atstatant jo padėtį, buvusią iki statybos leidimo išdavimo (LR CK 4.103 str.).

6Tretysis asmuo ieškovo pusėje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Statybos inspekcija) pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir palaiko ieškovo reikalavimus.

7Atsakovas Palangos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad ieškovas praleido ginčijamų aktų apskundimo vieno mėnesio terminą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d.

8Atsakovų R. S. ir O. Č. atstovas advokatas Saulius Tamošaitis pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko, prašė taikyti senaties terminą ir ieškinį atmesti. Atsakovų atstovas nurodė, kad ieškinio reikalavimas tapatus Statybos inspekcijos skunde pareikštam reikalavimui, dėl kurio yra priimtas galutinis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas, todėl, ieškovo teisė ginti viešąjį interesą jau yra realizuota. Nurodė, kad projektavimo sąlygų sąvadas ir statybos leidimas išduoti nepažeidžiant įstatymų reikalavimų, pastato rekonstrukcija iš esmės yra baigta, atsakovai pastatą įsigijo ir rekonstrukciją vykdė nustatyta tvarka, todėl veikė sąžiningai, jų teisės negali būti varžomos ir turi būti taikomas teisinių santykių stabilumo principas.

9Tretieji asmenys atsakovo pusėje G. S. ir R. S. atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir išdėstė analogiškus motyvus, kaip ir atsakovų atstovas.

10Palangos miesto apylinkės teismas 2010-03-30 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2008-10-13 Klaipėdos apygardos administracinio teismo ir 2008-12-08 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nutartimis pripažinus, kad ginčijamų administracinių aktų apskundimo vieno mėnesio terminas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., yra praleistas, nes Statybos inspekcija dėl 2006-02-08 ir 2006-10-18 datuotų dokumentų į teismą kreipėsi tik 2007 m. spalio mėn., joks kitas teismas negali pripažinti, kad ieškovas, apie bylos aplinkybes ir įsiteisėjusius teismų sprendimus tuo klausimu sužinojęs 2009-01-21, tapačius reikalavimus pareiškė laiku. Konstatavo, kad ginčijamų aktų apskundimo terminas yra praleistas ir viešasis interesas šioje byloje negali būti ginamas dėl nepateisinamai ilgo termino nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento. Teismas, taikydamas LR CK 1.131 str., nurodė, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti.

11Ieškovas nesutiko su Palangos miesto apylinkės teismo 2010-03-30 sprendimu ir pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo šį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo, kad ieškovas negali būti tapatinamas su Statybos inspekcija ir laikomas ta pačia šalimi, todėl negali būti traktuojama, kad ieškovas pateikė ieškinį tapatų Statybos inspekcijos pateiktam prašymui Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Pažymi, kad prokuroro kompetencija ginti viešąjį interesą yra žymiai platesnė negu konkrečios valstybinės institucijos teisė ginti viešąjį interesą. Nagrinėjamu atveju prokuroras pradeda ginti viešąjį interesą, kurį netinkamai įgyvendino vietos savivaldos institucija (t.y. Palangos miesto savivaldybės administracija), turėjusi tai padaryti pagal įstatymą. Be to, teismui konstatavus, kad pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių (teisės į statybą įgyvendinimo) stabilumą ir ieškinio senaties termino praleidimas nėra kliūtis teismui išspręsti teisingo teritorijos naudojimo klausimą. Prokuroras pagal kompetenciją nevykdo teritorijų planavimo ar statybų valstybinės priežiūros, todėl prokurorui negalėtų būti taikomi skundžiamame sprendime nurodyti teismo argumentai, jog skundo padavimo termino skaičiavimas yra sietinas su ginčijamų aktų paskelbimo registre data. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog yra praleistas ieškinio senaties terminas ir tuo pagrindu ieškinį atmetęs, neanalizavo ir nevertino ginčijamų administracinių aktų, nepasisakė dėl ieškinyje nurodytų pažeidimų, jų aktualumo ginant viešąjį interesą.

12Atsakovai R. S. ir O. Č. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo ieškovo apeliacinį skundą palikti nenagrinėtu ir apeliacinį procesą nutraukti, o pripažinus, kad apeliantas yra tinkamas proceso dalyvis – apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad apeliacinį skundą padavęs Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras nedalyvavo civilinės bylos nagrinėjimo procese, todėl neturėjo teisės pateikti apeliacinį skundą. Taip pat pažymi, kad teisė kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo nėra begalinė. Nagrinėjamu atveju viena valstybės institucija (Statybos inspekcija) dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu jau kreipėsi į teismą gindama viešąjį interesą ir dėl tokio kreipimosi buvo priimta galutinė ir neskundžiama nutartis, todėl prokuroro kreipimasis į teismą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu formuoja ydingą praktiką. Be to, ieškovas nėra nurodęs koks viešasis interesas ir kokia apimtimi yra pažeistas.

13Tretieji asmenys (atsakovo pusėje) G. S. ir R. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti.

14Tretysis asmuo (ieškovo pusėje) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad sutinka su apeliaciniame skunde išdėstyta pozicija dėl viešojo intereso gynimo ir termino ieškiniui paduoti skaičiavimo.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra LR CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

17Pirmosios instancijos teismas 2010-03-30 sprendimu atmetė ieškovo Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ieškinį. Apeliacinį skundą dėl šio sprendimo pateikė Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras. Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro 2008-12-31 įsakymu Nr. I-215, 104.1. papunktyje nurodyta, kad apygardos vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas) priima sprendimą kreiptis į teismą dėl galimai pažeisto viešojo intereso ir pasirašo apygardos prokuratūros prokuroro parengtą procesinį dokumentą. Taigi teisę pasirašyti procesinį dokumentą dėl galimai pažeisto viešojo intereso gynimo turi tiek Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, tiek jo pavaduotojas, todėl pripažįstama, kad apeliacinis skundą padavė tinkamas asmuo, t.y. Klaipėdos apygardos prokuratūrą (ieškovą) atstovaujantis vyriausiasis prokuroras (LR CPK 305 str., 37 str. 2 d.).

18Apeliantas teigia, kad prokuratūra ir Statybos inspekcija negali būti tapatinamos ir laikomos ta pačia šalimi, todėl negali būti traktuojama, kad ieškovas pateikė ieškinį tapatų Statybos inspekcijos pateiktam prašymui Klaipėdos apygardos administraciniam teismui dėl 2006-02-08 patvirtinto projektavimo sąlygų sąvado ir 2006-10-18 išduoto statybos leidimo pripažinimo negaliojančiais. Palangos miesto apylinkės teismas nustatė, kad dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu Statybos inspekcija jau kreipėsi į teismą ir dėl tokio kreipimosi yra priimta įsiteisėjusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-12-08 nutartis. Šia nutartimi palikta nepakeista Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008-10-13 nutartis, kuria buvo nutraukta administracinė byla pagal pareiškėjos Statybų inspekcijos skundą, nes teismas konstatavo, kad pareiškėja, kreipdamasi į teismą 2007 m. spalio mėn., praleido teisės aktų nustatytą terminą kreiptis į teismą dėl ginčijamų administracinių aktų apskundimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-12-08 nutartimi nustatė, kad informacija apie ginčijamą administracinį aktą – Palangos miesto savivaldybės 2006-10-18 išduotą statybos leidimą, parengtą remiantis 2006-02-08 patvirtintu projektavimo sąlygų sąvadu – buvo paskelbta viešai Nekilnojamojo turto registre po šio akto priėmimo, todėl skundo padavimo termino pradžia sietina su šia data. Teisėjų kolegija sutinka su Palangos miesto apylinkės teismo išvada, kad ieškovo, ginančio viešąjį interesą, pareikštas ieškinys yra dėl tų pačių reikalavimų, dėl kurių Statybos inspekcija, vykdydama teisės aktų jai pavestas funkcijas, kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir kurie buvo išspręsti minėtomis Klaipėdos apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis.

19Atkreiptinas dėmesys, jog Statybos inspekcija 2009-01-28 raštu leido atsakovams R. S. ir O. Č. vykdyti kavinės „Voveraitė“ statybos darbus, kurie buvo sustabdyti 2007-12-21. Taigi Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus galutinę 2008-12-08 nutartį ir Statybos inspekcijai leidus toliau vykdyti pastato statybos (rekonstrukcijos) darbus, atsakovai turėjo teisėtą pagrindą tikėti, jog klausimas dėl ginčijamų administracinių aktų yra visiškai išspręstas ir įgijo teisinį tikrumą, savo teisinės padėties apibrėžtumą teisės į statybą įgyvendinimo teisiniuose santykiuose. Todėl atsakovai toliau tęsė kavinės statybos (rekonstrukcijos) darbus ir jie buvo pilnai įvykdyti. Atsakovai, renovavę pastatą, pagerino jo ilgaamžiškumą, kokybę, vertę.

20Tuo tarpu Statybos inspekcija 2009-01-19, t.y. po to kai jau buvo priimta galutinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis dėl bylos nutraukimo, kreipėsi į ieškovą, informuodama apie galimus teisės aktų pažeidimus patvirtinus projektavimo sąlygų sąvadą bei išdavus statybos leidimą. Šios informacijos pagrindu ieškovas, gindamas viešąjį interesą, 2009-02-20 kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą dėl minėtų galimų teisės aktų pažeidimų. Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti nutarties pagrindu byla perduota Palangos miesto apylinkės teismui. Apeliantas teigia, kad duomenis apie ginčijamą projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą gavo 2009-01-21, į Klaipėdos administracinį teismą kreipėsi 2009-02-20, todėl šioje byloje nepraleido ieškinio senaties termino.

21Teisėjų kolegijos manymu šioje byloje turi būti sistemiškai vertinami institucijų veiksmai, siekiant pripažinti ginčijamus administracinius aktus negaliojančiais ir tokiu būdu apginti viešąjį interesą. Pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo, jog už viešojo intereso apsaugą valstybėje yra atsakingi ne vien prokurorai, bet ir kitos valstybių (savivaldybių) institucijos. Institucijos, neturinčios įgaliojimų kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, nustačiusios viešojo intereso pažeidimą atitinkamoje srityje, turi nedelsdamos informuoti prokurorą ar kitą subjektą apie galimus pažeidimus. Galimybė kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo negali būti neribota laike, todėl teismas gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai prokuroras nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą (skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento.

22Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija pripažįsta, kad Palangos miesto apylinkės teismas, pagrįstai konstatavo, kad šioje byloje viešasis interesas negali būti ginamas dėl nepateisinamai ilgo termino nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo. Kolegijos manymu, nagrinėjamu atveju poreikis užtikrinti faktiškai susiformavusių teisinių santykių į statybą stabilumą turi didesnę visuomeninę reikšmę nei teisingas saugomos teritorijos naudojimas.

23Pirmosios instancijos teismui konstatavus, jog apskundimo (šiuo atveju ieškinio senaties) terminas praleistas, nėra būtina teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje išdėstyti argumentus dėl ieškinyje pareikštų materialinių teisinių reikalavimų pagrįstumo, pakanka teismo sprendimą motyvuotu ieškinio senaties taikymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gruodžio mėn. 20 d. Teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas, apibendrinimo apžvalga Nr. A2-39). Todėl apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir nevertino ginčijamų administracinių aktų, nepasisakė dėl ieškinyje nurodytų pažeidimų, atmestini.

24Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo, jis paliktinas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

26Palangos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. sekretoriaujant Daivai Siutilaitei, dalyvaujant ieškovo Klaipėdos apygardos... 3. Teisėjų kolegija... 4. ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, gindamas... 5. Ieškovas nurodė, kad ginčijamu projektavimo sąlygų sąvadu bei statybos... 6. Tretysis asmuo ieškovo pusėje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 7. Atsakovas Palangos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą,... 8. Atsakovų R. S. ir O. Č. atstovas advokatas Saulius Tamošaitis pateikė... 9. Tretieji asmenys atsakovo pusėje G. S. ir R. S. atsiliepime nurodė, kad su... 10. Palangos miesto apylinkės teismas 2010-03-30 sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Ieškovas nesutiko su Palangos miesto apylinkės teismo 2010-03-30 sprendimu ir... 12. Atsakovai R. S. ir O. Č. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo... 13. Tretieji asmenys (atsakovo pusėje) G. S. ir R. S. atsiliepimu į apeliacinį... 14. Tretysis asmuo (ieškovo pusėje) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Pirmosios instancijos teismas 2010-03-30 sprendimu atmetė ieškovo Klaipėdos... 18. Apeliantas teigia, kad prokuratūra ir Statybos inspekcija negali būti... 19. Atkreiptinas dėmesys, jog Statybos inspekcija 2009-01-28 raštu leido... 20. Tuo tarpu Statybos inspekcija 2009-01-19, t.y. po to kai jau buvo priimta... 21. Teisėjų kolegijos manymu šioje byloje turi būti sistemiškai vertinami... 22. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija pripažįsta,... 23. Pirmosios instancijos teismui konstatavus, jog apskundimo (šiuo atveju... 24. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 str.,... 26. Palangos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 30 d. sprendimą palikti...