Byla 2-485-284/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė, sekretoriaujant Ritai Grigalienei, dalyvaujant pareiškėjams I. M.,E. S.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų I. M. ,E. S., J. V. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

3Pareiškėjai kreipėsi į Pakruojo rajono apylinkės teismą, prašydami nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad jie po motinos R. S. mirties ( - ) faktiškai priėmė palikimą, pradėdami jį valdyti, kadangi kitokiu būdu jie negali gauti paveldėjimo ,nes yra praleidę nustatytą terminą kreiptis į notarų biurą dėl paveldėjimo liudijimo gavimo(b.l.1-2).

4Pareiškėjai I. M. ir E. S. teismo posėdyje paaiškino,kad jų motina R. S. mirė ( - ). Jos paskutinė gyvenamoji vieta buvo M. k.,Pakruojo rajonas. Po motinos mirties liko asmeninis turtas: baldai, buitinė technika,rūbai,indai,įrankiai ,nuotraukos,paveikslai, kiti namų apyvokos daiktai. Šį turtą faktiškai paveldėjo mirusiosios vyras ( pareiškėjų tėvas )J.V. S. bei pareiškėjai. Turimas nekilnojamasis turtas buvo registruoti R. S. vyro( pareiškėjų tėvo) J.V. S. vardu,todėl po R. S. mirties niekas į notarą dėl paveldėjimo nesikreipė. Pareiškėjai po R. S. mirties valdo likusį turtą: naudojasi likusiais baldais,buities technika,namų apyvokos daiktais, pasiėmė jos nuotraukas, paveikslus. 2003-01-31 Šiaulių apskrities viršininko administracijos viršininko sprendimu R. S. vardu buvo atkurta nuosavybės teisė į 0,2600ha ir 1,8000ha žemės sklypus Pakruojo rajone,M. k. Dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo pareiškėjas J.V. S. kreipėsi į notarų biurą, tačiau notarė 2010-11-25 nutarimu išduoti paveldėjimo liudijimo atsisakė,nes jis praleido 3 mėn. terminą palikimui priimti Kadangi terminas palikimui priimti po R. S. mirties yra praleistas, tačiau pareiškėjai I. M. , E. S. , J. V. S. palikimą faktiškai priėmė,pradėdami jį valdyti ir tvarkyti,todėl prašo nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą,kad jie faktiškai priėmė palikimą po R. S. mirties.

5Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities VMI savo atsiliepime sutinka,kad būtų nustatytas turintis juridinę reikšmę faktas,į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti,jiems nedalyvaujant.

6Liudytojai V. G.,E. M. parodė,kad po R. S. mirties jos turtą faktiškai paveldėjo jos vyras J. V. S. bei vaikai I. M. ir E. S.

7Pareiškimas tenkintinas /LR CPK 444str.2d.8p./

8Iš pareiškėjų paaiškinimų,liudytojų parodymų bei byloje esančių dokumentų matyti,kad pareiškėjas J. V. S. yra mirusiosios R. S. sutuoktinis, (b.l.5), o pareiškėjai I. M. ir E. S. yra R. S. vaikai (b.l.6,7). R. S. mirė ( - ) (b.l.4 ).Jos paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta- M. k.,Pakruojo rajonas (b.l.8). Iš karto po R. S. mirties dėl palikimo priėmimo į notarą niekas nesikreipė,paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2003-01-31 sprendimu R. S. buvo atkurta nuosavybės teisė į 0,2600ha ir 1,8000ha žemės Pakruojo rajone,M. k. (b.l.10,11,12). Po šio sprendimo priėmimo,atsiradus mirusiosios R. S. vardu registruotam nekilnojamajam turtui, pareiškėjas J.V. S. 2010m. lapkričio mėnesį kreipėsi į notarą dėl paveldėjimo ,tačiau notaras 2010-11-25 nutarimu atsisakė išduoti paveldėjimo teisės liudijimą po R. S. mirties,kadangi prašymą pareiškėjas pateikė, praleidęs trijų mėnesių terminą palikimui priimti (b.l.9).

9Visais šiais surinktais įrodymais įrodyta,kad pareiškėjai faktiškai po R. S. mirties atsiradusį palikimą priėmė,tik laiku nesikreipė į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo.

10Todėl nustatytinas turintis juridinę reikšmę faktas ,kad pareiškėjai po R. S. mirties priėmė palikimą.Juridinis faktas nustatytinas paveldėjimo teise realizuoti.

11Vadovaudamasis LR CPK259-260,263-268,270,279, 448str.str.teismas

Nutarė

12Nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad I. M. a.k. ( - ) J. V. S. a.k. ( - ) E. S. a.k. ( - ) gyvenantys ( - ), po R. S. a.k( - ) , mirties ( - ), priėmė palikimą , pradėdami faktiškai paveldimą turtą valdyti.

13Juridinis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą į R. S. palikimą.

14Sprendimas per 30dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą ,paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai