Byla 2-19558-713/2013
Dėl baudos skyrimo UAB „Remginta“ vadovui R. P. už antstolio patvarkymo nevykdymą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio R. B. prašymą suinteresuotiems asmenims R. P., UAB „Remginta“, UAB „Inžineriniai tinklai“ dėl baudos skyrimo UAB „Remginta“ vadovui R. P. už antstolio patvarkymo nevykdymą, ir

Nustatė

22013 m. rugsėjo 20 d. gautas antstolio R. B. prašymas skirti UAB „Remginta“ vadovui R. P. baudą ar areštą už antstolio patvarkymo nevykdymą. Pareiškime nurodoma, kad antstolio kontoroje yra gautas vykdomasis dokumentas dėl 33569,73 Lt skolos ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš UAB „Remginta“ išieškotojo UAB „Inžineriniai tinklai“ naudai. Vykdant išieškojimą, 2013-08-20 skolininkui UAB „Remginta“ išsiųstas patvarkymas dėl duomenų apie turimą turtą pateikimo per dvi darbo dienas nuo raginimo gavimo dienos. Duomenys nepateikti iki šios dienos.

3Antstolio pareiškimus dėl baudų skyrimo Civilinio proceso kodekso VI dalyje numatytais atvejais (vykdymo procese) išnagrinėja teismas per septynias dienas nuo jų priėmimo dienos rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 str. 2 d., 3 d.).

4Prašymas tenkintinas.

5CPK 585 str. 1 d. nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimų nevykdo juridinis asmuo, CPK 585 str. 1 d. numatytą baudą teismas skiria juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.).

6Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis R. B. vykdo Kauno rajono 5-ojo notaro biuro vykdomąjį įrašą dėl 33569,73 Lt skolos ir procesinių palūkanų išieškojimo iš UAB „Remginta“ išieškotojo UAB „Inžineriniai tinklai“ naudai. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, antstolis 2013-08-20 priėmė reikalavimą pateikti informaciją apie turimą turtą. Minėtas raginimas išsiųstas skolininkei UAB „Remginta“ ir įteiktas 2013-08-22 bendrovės direktoriaus šeimos nariui. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Remginta“ direktorius – R. P.. Bylos medžiaga patvirtina, jog nėra jokių duomenų, liudijančių, kad antstolio 2013-08-20 raginimas dėl informacijos pateikimo būtų vykdytas laiku ir tinkamai, kad įmonė (jos administracija) būtų reagavusi į antstolio raginimą, bendradarbiavusi su juo, nurodžiusi priežastis, dėl kurių nebuvo įvykdytas antstolio raginimas (CPK 178 str., 185 str.).

7Nesant jokių objektyvių priežasčių, trukdančių UAB „Remginta“ direktoriui vykdyti antstolio raginimą, išdėstytų aplinkybių pagrindu bei vadovaujantis CPK 585 straipsnio 2 dalimi, darytina išvada, kad antstolio prašymas skirti UAB „Remginta“ vadovui baudą už raginimo nevykdymą yra pagrįstas.

8Sprendžiant klausimą dėl konkretaus baudos dydžio, atsižvelgtina į išieškomą pagrindinę skolą, į tai, kad nėra nustatyta, jog UAB „Remginta“ vadovas anksčiau nevykdė antstolio reikalavimų ar piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis vykdymo procese, todėl įstatymo numatytos iki 1000,00 Lt baudos skyrimas už kiekvieną antstolio reikalavimo neįvykdymo dieną, prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CPK 3 str. 7 d.). Dėl išdėstyto teismas daro išvadą, kad šiuo atveju tikslinga paskirti UAB „Remginta“ vadovui R. P. vienkartinę 200,00 Lt baudą už 2013 m. rugpjūčio 20 d. antstolio reikalavimo nevykdymą (CPK 585 str.).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., 585 str., 593 str.,

Nutarė

10Antstolio R. B. prašymą patenkinti.

11Skirti UAB „Remginta“, į.k. 302540973, vadovui R. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) Kaune, vienkartinę 200,00 Lt (dviejų šimtų litų) baudą už 2013 m. rugpjūčio 20 d. antstolio reikalavimo nevykdymą (Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. 24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 6800, (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę, 115 kab.)).

12Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai