Byla 2-50-187/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Telšių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Stefanijai Sakalauskienei, sekretoriaujant Elenai Kersnauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. Š. ir advokatei Eglei Matuizaitei, atsakovo atstovui Mantui Armaliui, trečiojo asmens atstovui S. N., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Yglė“, kodas 123444143, ieškinį atsakovei UAB ,,Vėtrūna“, kodas 180315137, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, UAB „Visamet“, kodas 302469768, dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, n u s t a t ė:

3Ieškovė ieškinyje ir jos atstovai teismo posėdžio metu, palaikydami ieškinį, vadovaudamasis trišale 2012 m. birželio 6 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., prašo priteisti iš atsakovo UAB „Vėtrūna“ ieškovės UAB ,,Yglė“, naudai 87629,56 litų skolos, 2296,43 Lt delspinigių, 2698,00 Lt už žyminį mokestį ir kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas; priteisti palūkanas - 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo atstovai nurodė, kad tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens, tai yra tarp UAB ,,Yglė“, kodas 123444143, UAB ,,Vėtrūna“, kodas 180315137 ir UAB „Visamet“, kodas 302469768 buvo sudaryta 2012 m. birželio 6 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartis pagal kurią UAB „Visamet“ perleido ieškovui UAB „Yglė“ finansinį reikalavimą į UAB „Vėtrūna“ priklausančią sumokėti 87629,56 Lt sumą. Tokią sutartį sudarę, nes UAB „Yglė“ nuomojusi patalpas iš UAB „Visamet“, o iš pastarosios patalpas subnuomojosi UAB „Vėtrūna“. Nors UAB „Vėtrūna“ nuomojosi patalpas tačiau patalpų nuomos nemokėjo ir iki šiol nėra sumokėjusi nei ieškovei nei trečiajam asmeniui. Derybos tarp jų vykusios ilgą laiką, tačiau UAB „Vėtrūna“ nuomos pinigų nemokėjusi nei UAB „Visamet“ nei ieškovui, tai yra UAB „Yglė“. Nebuvęs padarytas nei vienas mokėjimas. Todėl po ilgalaikių derybų sudarę trišalę sutartį ir 2012-06-06 sutartyje sutarę, kad UAB „Vėtrūna“ įsipareigojo sumokėti 87629,56 Lt dalimis nuo 2012-06-15 iki 2012-09-31 UAB „Yglė“, tačiau nepadariusi nei vieno mokėjimo, nevykdžiusi sutarties, nors visi terminai mokėjimui jau pasibaigę. Sutarties 7 punkte numatę, kad jeigu skolininkas nemokės pagal suderintą grafiką, tai privalo mokėti 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną, o Naujasis kreditorius, tai yra UAB „Yglė“ turi teisę reikalauti grąžinti skolą. Delspinigiai už laikotarpį nuo 2012-06-15 iki 2012-10-24 sudarantys 2296,43 Lt. Todėl jie prašantys ieškinį patenkinti visiškai. Paaiškino, kad 2012 m. birželio 6 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties 4 punkte numatę, kad išlieka jiems reikalavimo teisė į Pradinį kreditorių (UAB „Visamet“) todėl, kad jeigu UAB „Vėtrūna“ bankrutuotų, jeigu nebebūtų galimybės išieškoti šios skolos būtent iš jų.

4Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti motyvuodamas tuo, kad jie skolos reikalavimą perkelti davę, tačiau 2012 m. birželio 6 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartis esanti sąlyginė, o būtent šios sutarties 4 p. numatę sąlygą, kad jeigu skolininkas nemoka pagal suderintą 6 ir 7 punkte grafiką, Naujam kreditoriui (UAB „Yglė“) išlieka reikalavimo teisė į Pradinį kreditorių (UAB „Visamet“), nesilaikant grafike nurodytų terminų. Todėl jų nuomone reikalavimas turėtų būti reiškiamas UAB „Visamet“, o ne UAB „Vėtrūnai“. Taip jie manantys, nes UAB „Vėtrūna“ galinti daryti įvairius užskaitymus, galintys daryti naujas nuomos sutartis su UAB „Visamet“.

5Trečiojo asmens – UAB „Visamet“ atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad su UAB „Vėtrūna“ buvę sudarę subnuomos sutartį, tačiau ją nutraukę, nes UAB „Vėtrūna“ nemokėjusi visiškai nuomos. Iki tol jokių sutarčių jie nebuvę sudarę, jokių skolų neturėję ir jokių užskaitymų negalėję padaryti. Nei prieš tai, nei po to jie jokių kitokių skolų neturėję ir jokių kitų nuomos sutarčių nesudarinėję. Perleidžiant skolą, sudarant trišalę sutartį, UAB „Visamet“ pasilikusi dar 900 litų skolą, tačiau UAB „Vėtrūna“ iki šiol nesumokėjusi net tos skolos. Šiuo metu taip pat jokie užskaitymai nėra galimi.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš Reikalavimo teisės perleidimo sutarties (b.l. 4-5) matyti, kad 2012 m. birželio 6 d. buvo pasirašyta tarp ieškovės UAB ,,Yglė“, atsakovės UAB ,,Vėtrūna“ ir trečiajo asmens, UAB „Visamet“, sutartis (toliau tekste Sutartis), kuria sutarties šalys patvirtino, kad UAB “Vėtrūna” sutarties sudarymo dieną yra skolinga 88529,72 Lt UAB “Visamet”, o UAB “Visamet” yra skolinga 87629,56 Lt Uždarai akcinei bendrovei “Yglė”, todėl sutarė, kad UAB “Vėtrūna” įsipareigoja sumokėti 87629,56 Lt Uždarai acinei bendrovei “Yglė”, o Uždarai akcinei bendrovei “Visamet” liktų skolingas 900,16 Lt. Ta pačia sutartimi UAB “Vėtrūna” įsipareigojo skolą 87629,56 Lt sumokėti dalimis, kurią turėjo sumokėti iki 2012 m. rugsėjo 31 d. uždarai akcinei bendrovei “Yglė”. Tačiau nei viena šalis nepateikė įrodymų, kad sutartis yra įvykdyta, tai yra nėra pateikta įrodymų, kad UAB “Yglė” skola 87629,56 Lt ar jos dalis būtų sumokėta.

8Teismas atmeta atsakovo teiginį, kad ieškovas turi reikšti reikalavimą trečiajam asmeniui UAB “Visamet” dėl skolos priteisimo vadovaujantis Sutarties 4 punktu, nes būtent šiame 2012 m. birželio 6 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties (b.l. 5) 4 punkte matyti, kad yra pasilikta reikalavimo teisė, bet ne pareiga, reikalauti skolos atlyginimo. Tuo labiau, kad ir trečiojo asmens atstovas patvirtino ieškovo teiginį, kad sudarydami sutartį jie numatę tokią galimybę, jeigu UAB „Vėtrūna“ bankrutuotų ir nebegalėtų iš jos išsiieškoti skolos UAB „Yglė“.

9Iš Reikalavimo teisės perleidimo sutarties (b. l. 4-5) matyti, kad tarp šalių yra susiklostę sutartiniai santykiai. Šalys turėjo vykdyti sutartį sąžiningai ir laiku. Kadangi šalys prievolės neįvykdė pareikalavus ją įvykdyti ji yra priteistina (CK 6.53 str.). LR CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. LR CK 6.256 str. 1 d. taip pat numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalys Sutarties 7 punktu (b.l.5) yra numatę, kad jeigu Skolininkas nemoka pagal 6 ir 7 punktuose suderintus grafikus, kreditoriui pareikalavus privalo mokėto 0,02 procentų delspinigius, o tai neprieštarauja įstatymui (CK 6.71 str.), atsakovas neįrodė, kad jis prievolę įvykdė, todėl iš jo priteistinos netesybos – 2296,43 Lt, kurios nėra per didelės (LR CK 6.73 str. 2 d.). LR CK 6.63 str. 1d. 1p. ir 2 p. numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jeigu neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos nuo ieškinio padavimo į teismą dienos iki pilno teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. ir 6.210 str. 2 d.). Kad atsakovas nevykdė pasirašytos ir sudarytos sutarties atsakovas neginčijo. Prievolės atsiranda iš sandorių (CK 6.2 str.), o prievolė yra teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 str.). Prievolė gali baigtis jos šalių susitarimu (CK 6.125 str.). Atmestinas atsakovo teiginys, kad todėl jog UAB „Vėtrūna“ nevykdė Sutarties 1 str. 6 ir 7 dalyse nurodytų mokėjimo sąlygų, todėl pasibaigus nurodytam mokėjimo terminui, tai yra 2012-09-21 pagal Sutarties 2 str. 4 dalies sutartines sąlygas, šalys grąžintinos į pirminę padėtį buvusią iki Sutarties pasirašymo dienos, kad atsakovas nėra ieškovo skolininkas, o ieškovas nėra atsakovo kreditorius, todėl ieškovo reikalavimas įvykdyti sutartinę prievolę nėra galimas, nes šalių sudarytoje Sutartyje tokių sąlygų nebuvo numatyta.

10Tokiose civilinėse bylose teismas nėra aktyvus, o šalys turi teikti įrodymus (LR CPK 178 str.), šalys kitokių įrodymų nepateikė, todėl teismas priima sprendimą pagal esamus įrodymus.

11Patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str.). Pagal pateiktus rašytinius įrodymus matyti, kad ieškovas sumokėjo 2698,00 litų (b.l.3) žyminio mokesčio, iš išrašo iš sutarties dėl teisinės pagalbos (b. l. 19) matyti, kad ieškovą atstovauja advokatė o iš teismo posėdžio metu pateikto banko išrašo ir sąskaitos matyti, kad ieškovas sumokėjo 1500 litų advokatų kontorai už advokatės suteiktas paslaugas atstovaujant ieškovą. Kaip matyti advokatė atstovavo ieškovą teisme, byla buvo vedama per advokatę, todėl 1500,00 litų suma nėra per didelė, todėl ji priteistina. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovas iš viso turėjo 4198,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, todėl ši suma priteistina.

12Telšių rajono apylinkės teismas patyrė 23,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl iš atsakovo priteistina 23,35 Lt į valstybės biudžetą (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 268-270, 307 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės UAB ,,Vėtrūna“, kodas 180315137, 87629,56 litų skolos, 2296,43 Lt delspinigių, iš viso 89925,99 Lt (aštuoniasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt penkis litus 99 centus), 6 [šešių] procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (89925,99 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4198,00 (keturis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis) litus bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB ,,Yglė“, kodas 123444143, naudai.

16Priteisti iš atsakovės UAB ,,Vėtrūna“, kodas 180315137, dvidešimt tris litus 35 centus (23,35 Lt) bylinėjimosi išlaidų (procesinių išlaidų) į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300 (įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai