Byla N2-7618-589/2008
Dėl V. Z. ivaikinimo, suinteresuotiems asmenims Valstybinei vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, Šiauliu rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriui, Š. apskrities sutrikusio vystymosi kudikiu globos namams, ir n u s t a t e :

1Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja R. D., sekretoriaujant V. B., dalyvaujant pareiškejams V. A. ir R. A., institucijos duodancios išvada – Panevežio miesto savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos tarnybos atstovei D. S., nedalyvaujant Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos atstovui, Šiauliu rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstovui, Šiauliu apskrities sutrikusio vystymosi kudikiu globos namu atstovui, uždarame teismo posedyje išnagrinejo pareiškeju V. A. ir R. A. pareiškima del V. Z. ivaikinimo, suinteresuotiems asmenims Valstybinei vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, Šiauliu rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriui, Š. apskrities sutrikusio vystymosi kudikiu globos namams, ir n u s t a t e :

2Pareiškejai prašo leisti ivaikinti V. Z., asmens kodas ( - ), g. 2008-01-02, pripažinti juos mergaites tevais, o ja ju dukra. Suteikti ivaikinamajai V. Z. varda G., pavarde A.. Ivaikinamosios gimimo vieta nurodyti - Leituva, Š. r.sav. K.. Pareiškejai nurode, kad jie yra susituoke 2000-08-19. savo vaiku pareiškejai neturi. Nuo 2008 metu spalio menesio globoja V. Z.. Š.rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 24 d. isakymu buvo paskirti V. Z. globejais ir jos gyvenamaja vieta nustate kartu su jais. V. Z. mama yra vieniša, mergaite ji paliko gimdymo namuose. Š. rajono apylinkes teisme buvo patvirtintas mergaites motinos sutikimas ivaikinti ir V. Z. buvo irašyta i ivaikinamuju saraša. Mano, kad jie yra pasirenge isivaikinti mergaite. Jie turi pastovias pajamas, gyvenamaja vieta, ju tarpusavio santykiai šilti. Ju apsisprendimas ivaikinti V. yra ju apsvarstytas ir mano, kad jie yra pasiruoše šiam žingsniui.

3Panevežio miesto savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstove paaiškino,kad jie neprieštarauja, jog V. A. ir R. A. ivaikintu nepilnamete V. Z.. Nuo 2008 m. spalio menesio V. A. ir R. A. yra paskirti mergaites globejais. V. Z. gyvena kartu su pareiškejais. Pareiškeju šeima yra itraukta i asmenu, norinciu ivaikinti, saraša. Pareiškejai yra materialiai apsirupine, dirbantys bei galintys išlaikyti nepilnameti vaika.

4Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos atstovas teismo posedyje nedalyvauja. Apie teismo posedžio vieta ir laika suinteresuotas asmuo informuotas tinkamai, gautas prašymas nagrineti byla nedalyvaujant ju tarnybos atstovui. Pateiktoje išvadoje nurodoma, kad V. Z. yra likusi be tevu globos. Apie V. Z. teva nera duomenu, o motina - I. Z., asmens kodas ( - ) nevykde pareigos auginti ir prižiureti dukra. 2008-06-16 Š. rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos tarnybos Informacijoje apie galima ivaikinti vaika nurodoma, kad V. Z. po gimimo buvo palikta gimdymo namuose. 2008-01-22 Š. rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. A-68 I. Z. nustatyta laikinoji globa, globeju paskirti Š. apskrities sutrikusio vystymosi kudikiu namai. 2008-01-22 Š. rajono apylinkes teismo nutartimi patvirtintas I. Z. sutikimas ivaikinti jos dukra V. Z.. 2008-10-24 Š. rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. A-1336 V. Z. globejais paskirti V. A. ir R. A..

5Š.rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyrius pateiktoje išvadoje nurode, kad V. Z. yra ketvirtas vienišos motinos I. Z. vaikas. Nei vieno vaiko motina pati neaugina. V. Z. buvo palikta po gimimo gimdymo namuose. Š. rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008-01-22 isakymu Nr. A-68 ji buvo apgyvendinta Š. apskrities sutrikusio vystymosi kudikiu namuose, nustatyta laikinoji globa. Š. rajono apylinkes teismo nutartimi patvirtintas mergaites motinos I. Z. sutikimas ivaikinti V. Z.. Nuo 2008-06-18 V. Z. yra irašyta i Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie socialines apsaugos ir darbo ministerijos galimu ivaikinti vaiku apskaita. Š. rajone nera šeimos pareiškusios nora ivaikinti V. Z.. Š. rajono administracijos direktoriaus 2008-10-24 isakymu Nr. A-1336 V. Z. globejais paskirti R. ir V. A.. Š. rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyrius neprieštarauja, jog pareiškejai ivaikintu V. Z.. Prašo byla nagrineti ju atstovui nedalyvaujant.

6Š. apskrities sutrikusio vystymosi kudikiu namai neprieštarauja, kad V. A. ir R. A. ivaikintu V. Z..

7Prašymas tenkintinas.

8Iš byloje esanciu duomenu matyti, kad V. Z., asmens kodas ( - ), yra gimusi 2008 m. sausio 2 d. Jos motina I. Z., asmens kodas ( - ). Tevas nežinomas. Š. rajono apylinkes teismo 2008 m. gegužes 27 d. nutartimi patvirtintas I. Z., asmens kodas ( - ) sutikimas ivaikinti jos dukra V. Z., g. 2008-01-02, asmens kodas ( - ). Š. rajono savivaldybes direktoriaus 2008 m. spalio 24d. isakymu Nr. A-1336 V. Z. globejais paskirti V. A., asmens kodas ( - ) ir R. A., asmens kodas ( - ). V. Z. gyvenamoji vieta nustatyta kartu su globejais. V. Z. yra itraukta i galimu ivaikinti vaiku apskaita .

9Vitalija ir R. A. yra itraukti i LR pilieciu, pageidaujanciu ivaikinti vaika, apskaita. Vitalija ir R. A. yra sveiki ir gali ivaikinti, ka patvirtina byloje esantys medicininiai pažymejimai ( b.l. 13 -16). Iš pateiktu darbo užmokescio pažymu matyti, kad pareiškejai dirba ir turi pastoviai gaunamas pajamas ( b.l. 19-20). Iš valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo prie socialines apsaugos ir darbo ministerijos išvados matyti, kad V. Z. yra itraukta i galimu ivaikinti vaiku apskaita. I šia apskaita itrauktus vaikus yra leidžiama ivaikinti. V. Z. turi broli A. Z. bei seseris – Beatrice ir K. Z.. V. Z. brolis ir seserys yra jau ivaikinti. Kadangi V. Z. jai yra išskirta su broliu ir seserimis ir nera galimybes užtikrinti ju gyvenimo kartu, mano, kad mergaites ivaikinimas nepažeis LR CK 3.209 straipsnio 6 dalies nustatyto reikalavimo. Iš medicininiu dokumentu išrašo matyti, kad V. Z. diagnozuotas motorines raidos sutrikimas, atvira ovaline anga. V. A. ir R. A. yra pasirenge ivaikinti V. Z., atitinka keliamus reikalavimus busimiems iteviams. Kitu asmenu, pageidaujanciu ivaikinti V. Z., nera.

10Esant šioms aplinkybems pareiškeju prašymas tenkintinas, kadangi V. Z. bus sudarytos tinkamos salygos augti ir vystytis, užtikrintas materialinis ir psichologinis saugumas, tai atitinka nepilnamecio interesus ( CK 3.209, 3.210, 3.214, 3.227 straipsniai). V. Z. suteikiama pareiškeju V. ir R. A. pavarde – A., vardas – G.. Gimimo vieta nurodoma Š. r. sav. K. ( CK 3.228 straipsnis). Vadovaudamasis LR ( - ) str. teismas

Nutarė

11Pareiškima patenkinti.

12V. A., asmens kodas ( - ), gyv. P. m. R. g. 147-1 ir R. A., asmens kodas ( - ), gyv. P. m. R. g. 147-1 leisti ivaikinti V. Z., asmens kodas ( - ), gimusia 2008 m. sausio 2 d.

13V. Z., asmens kodas ( - ) suteikti A. pavarde, varda - G.. Gimimo vieta laikyti Š. r. K..

14Pripažinti V. A., asmens kodas ( - ) ir R. A., asmens kodas ( - ), V. Z., asmens kodas ( - ), tevais, o V. Z. asmens kodas ( - ) pripažinti V. A., asmens kodas ( - ) ir R. A., asmens kodas ( - ) dukra.

15Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu P. apygardos teismui, paduodant skunda P. m. apylinkes teisme.

16Isiteisejusi teismo sprendima per tris dienas išsiusti civilines metrikacijos istaigai.

Proceso dalyviai