Byla e2-6976-1060/2018
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui L. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovo reikalavimai ir argumentai

61.

7Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai” ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo L. K. 996,31 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos apyrašo t. I, b. l. 1-2).

82.

9Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas, būdamas buto, esančio ( - ), savininku, nemokėjo mokesčių už ieškovės teikiamas komunalines paslaugas atsakovo butui, laikotarpiu nuo 2017 m. vasario mėnesio iki 2018 m. birželio mėnesio. Atsakovas vengė atsiskaityti, nesiėmė jokių priemonių skolai sumokėti, ieškovei liko skolingas ieškinio pateikimo dienai 996,31 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. I., b. l.1-2).

10II.

11Atsakovo argumentai

123.

13Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo, ieškinys ir jo priedų nuorašai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje numatyta tvarka, pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus 2018 m. rugsėjo 26 d. įteikus atsakovui viešo paskelbimo būdu (elektroninės bylos apyrašo t. I, b. l. 29-30). Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

144.

15CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje nėra duomenų apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

16Teismas

konstatuoja:

17ieškinys tenkinamas.

18III.

19Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

205.

21Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

226.

23Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

247.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui L. K. (elektroninės bylos apyrašo t. I., b. l. 9-10, 26). Ieškovė ir atsakovas Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju ir Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties nėra sudarę. Atsakovo, kaip vartotojo ir ieškovės santykiai grindžiami pagal karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių standartines sąlygas. Tokia nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 163.3 punkte. Vadovaujantis šių taisyklių 235.2 punktu, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas privalo laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei kitas karšto vandens tiekėjo suteiktas paslaugas. Atsakovas savo prievolės tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė, už tiektą šilumos energiją ir karštą vandenį laikotarpiu nuo 2017 m. vasario mėnesio iki 2018 m. birželio mėnesio ieškovei nesumokėjo ir liko skolinga 996,31 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. I., b. l. 4-8). Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti sprendimą už akių, priteisiant iš atsakovo ieškovei 996,31 Eur skolos (CK 6.1-6.2 straipsniai, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

268.

27Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

289.

29Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 22,00 Eur žyminis mokestis ir 205,70 Eur už teisines paslaugas (CPK 93 straipsnio 1 dalis) (elektroninės bylos apyrašo t. I., b. l. 3, 11-16).

3010.

31Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 285-286 straipsniais,

Nutarė

33ieškinį tenkinti.

34Priteisti iš atsakovo L. K., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 170759250, adresas Statybininkų g. 6, Prienai, naudai 996,31 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt šešis eurus ir 31 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. rugsėjo 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22,00 Eur (dvidešimt du eurus) žyminio mokesčio, 205,70 Eur (du šimtus penkis eurus ir 70 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

35Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalis ir 3 dalis reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

36Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovo reikalavimai ir argumentai... 6. 1.... 7. Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai” ieškiniu prašo priteisti iš... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas, būdamas buto, esančio ( - ), savininku,... 10. II.... 11. Atsakovo argumentai... 12. 3.... 13. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų pranešimas dėl atsiliepimų į... 14. 4.... 15. CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos... 16. Teismas... 17. ieškinys tenkinamas.... 18. III.... 19. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 20. 5.... 21. Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio... 22. 6.... 23. Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo... 24. 7.... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise... 26. 8.... 27. Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 28. 9.... 29. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias... 30. 10.... 31. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 33. ieškinį tenkinti.... 34. Priteisti iš atsakovo L. K., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės... 35. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 36. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę...