Byla TA-47-502/2015
Dėl sprendimo pakeitimo ir įsakymo panaikinimo, priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Stasio Gagio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą ir apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą atsakovui Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl sprendimo pakeitimo ir įsakymo panaikinimo, priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VAATC“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas pakeisti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. 3R-276(AG-215/05-2014) ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2014 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. T1-106 (toliau – ir Įsakymas) panaikinti.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 16 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies: panaikino Agentūros 2014 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. T1-106 dalyje dėl įpareigojimo UAB „VAATC“ grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas pagal pakeitimo orderius Nr. 32, 45 ir pakeitimo orderio Nr. 35 dalį dėl 383,50 Eur; panaikino Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 3R-276(AG-215/05-2014) dalį, kuria palikta galioti Įsakymo dalis dėl įpareigojimo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas pagal pakeitimo orderius Nr. 32, 45 ir pakeitimo orderio Nr. 35 dalį dėl 383,50 Eur.

6II.

7Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimo dalimi, kuria atmestas jo skundas, 2015 m. balandžio 17 d. padavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinį skundą ir prašymą atnaujinti praleistą terminą šiam skundui paduoti.

8Pareiškėjas paaiškina, kad jo darbuotoja L. P., kuri turėjo padėti rengti apeliacinį skundą, 2015 m. kovo 24 d. susirgo. Kito asmens, kompetentingo tinkamai atlikti šį darbą, UAB „VAATC“ nebuvo, todėl teko laukti L. P. grįžimo.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Prašymas netenkinamas.

12Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalį, apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas buvo priimtas ir paskelbtas 2015 m. kovo 16 d., todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinis skundas dėl jo galėjo būti paduotas iki 2015 m. kovo 30 d. imtinai, o UAB „VAATC“ teise į apeliaciją pasinaudojo 2015 m. balandžio 17 d.

14Neginčydama fakto, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti yra praleistas, UAB „VAATC“ prašo šį terminą atnaujinti.

15ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis nustato, jog praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pažymėtina, kad svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikomos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (pvz.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008, 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012, 2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012).

16Vadovaujantis ABTĮ 49 straipsnio 1 dalimi proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus.

17Nagrinėjamos administracinės bylos duomenys rodo, kad pareiškėjas UAB „VAATC“ 2012 m. gegužės 22 d. neribotam terminui sudarė atstovavimo sutartį su advokatų profesine bendrija Naus, Urbonas, Žentelis ir partneriai, kuri įgyvendindama šia atstovavimo sutartimi jai suteiktą perįgaliojimo teisę, pavedė D. K. atstovauti UAB „VAATC“ administracinėse bylose (I t. b. l. 75, 76; III t., b. l. 47). Pažymėtina, jog D. K., veikdamas kaip pareiškėjo įgaliotas atstovas, pasirašė tiek 2014 m. rugpjūčio 12 d. skundą pirmosios instancijos teismui, tiek 2015 m. balandžio17 d. apeliacinį skundą ir prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, jog šiuo atveju pareiškėjas nepertraukiamai naudojasi profesionaliomis teisėmis paslaugomis. Be to, UAB „VAATC“ direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 5.1-143 1 punktu Teisės tarnybos teisininkei L. P., jos nesant – Plėtros tarnybos projektų vadovei (teisininkei) R. S., yra pavesta koordinuoti ir kontroliuoti advokatų teikiamas paslaugas pagal UAB „VAATC“ direktoriaus pateiktus užsakymus (pavedimus). Taigi L. P. nedarbingumo laikotarpiu, prasidėjusiu 2015 m. kovo 24 d., t. y. aštuntą procesinio termino apskųsti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimą dieną, jai priskirtų funkcijų perimamumas buvo tinkamai užtikrintas. Trečia, kaip matyti, UAB „VAATC“ nurodomos aplinkybės nesukliudė UAB „VAATC“ atstovui D. K. anksčiau – 2015 m. balandžio 14 d. – parengti ir paduoti UAB „VAATC“ atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą.

18Apibendrinant išdėstytus motyvus konstatuotina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimo apskundimo terminą pareiškėjas praleido ne dėl svarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti terminą netenkinamas, apeliacinį skundą atsisakoma priimti ir skundas grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

19Pagal ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kai atsisakoma priimti skundą (prašymą) ar pareiškimą arba jie grąžinami pareiškėjui, sumokėtas žyminis mokestis grąžinamas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimo padavimo terminą netenkinti.

22Atsisakyti priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinį skundą ir jį su priedais grąžinti pareiškėjui.

23Grąžinti advokatų profesinei bendrijai Naus, Urbonas, Žentelis ir partneriai 2015 m. balandžio 17 d. sumokėtą 14 (keturiolika) Eur žyminį mokestį.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VAATC“... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 16 d. sprendimu... 6. II.... 7. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015... 8. Pareiškėjas paaiškina, kad jo darbuotoja L. P., kuri... 9. Teisėjų kolegija... 10. III.... 11. Prašymas netenkinamas.... 12. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 13. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas buvo priimtas ir... 14. Neginčydama fakto, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti yra praleistas,... 15. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis nustato, jog praleidus terminą apeliaciniam... 16. Vadovaujantis ABTĮ 49 straipsnio 1 dalimi proceso šalys savo interesus teisme... 17. Nagrinėjamos administracinės bylos duomenys rodo, kad pareiškėjas UAB... 18. Apibendrinant išdėstytus motyvus konstatuotina, kad Vilniaus apygardos... 19. Pagal ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kai atsisakoma priimti skundą... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymo atnaujinti... 22. Atsisakyti priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“... 23. Grąžinti advokatų profesinei bendrijai Naus, Urbonas, Žentelis ir... 24. Nutartis neskundžiama....