Byla 2S-1939-264/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Kauno miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo VšĮ „Gerumo namai“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl sprendimo ir pranešimo dėl panaudos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovas VšĮ „Gerumo namai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 2-8), kuriuo prašė pripažinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. T-250 dėl nekilnojamojo turto ( - ), bei pranešimą Nr. 60-2-297 „Dėl Kauno savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-250“, kaip išvestinį iš 2011 m. balandžio 7 d. priimto sprendimo Nr. T-250, negaliojančiais; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės - uždrausti atsakovui vykdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. priimtą sprendimą Nr. T-250, kuriuo nutarta nutraukti 2000 m. gegužės 23 d. tarp VšĮ „Gerumo namai“ ir Kauno apskrities viršininko sudarytą valstybės turto panaudos sutartį.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 21 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones - draudimą atsakovui Kauno miesto savivaldybei vykdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. priimtą sprendimą Nr. T-250, kuriuo nutarta nutraukti 2000 m. gegužės 23 d. tarp VšĮ „Gerumo namai“ ir Kauno apskrities viršininko sudarytą valstybės turto panaudos sutartį. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į ieškovo nurodytas aplinkybes, jog ieškovas jau yra gavęs atsakovo 2011-04-07 pranešimą Nr. 60-2-297, kuriuo buvo įspėtas, jog po trijų mėnesių bus nutraukta 2000-05-23 tarp VšĮ „Gerumo namai“ ir Kauno apskrities viršininko sudaryta valstybės turto panaudos sutartis, kad trijų mėnesių įspėjimo terminas sueina 2011-07-07, o bylos nagrinėjimas teisme objektyviai gali trukti ilgiau nei numatoma panaudos sutarties nutraukimo data, manytina, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas. Suėjus 2011-04-07 įspėjime nurodytam trijų mėnesių terminui, nutraukęs sutartį su ieškovu, atsakovas galėtų ginčo pastatus išnuomoti ar panaudos sutartimi perduoti tretiesiems asmenims, kurie priimtų sprendimą pakeisti jų paskirtį ar naudoti pastatus kitiems, su ieškovo vykdoma veikla visiškai nesusijusiems tikslams.

4Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atskiruoju skundu (b.l. 26-31) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Apelianto nuomone, teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, atsižvelgė tik į pareiškėjo interesus, visiškai nevertindamas atsakovo interesų, visuomenės lūkesčių, nors laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į CPK 3 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principus. Ginčijamo sprendimo 1 punktu Kauno miesto savivaldybė nusprendė nutraukti teisės aktų nustatyta tvarka valstybės turto panaudos sutartį, 2000 m. gegužės 23 d. sudarytą su VšĮ „Gerumo namai“ dėl nekilnojamojo turto: 1) ( - ): pastato – sanatorijos, unikalus Nr. ( - ); pastato - sanatorijos, unikalus Nr. ( - ); pastato - sanatorijos, unikalus Nr. ( - ); pastato - valgyklos, unikalus Nr. ( - ); pastato - klubo, unikalus Nr. ( - ); pastato - skalbyklos, unikalus Nr. ( - ); pastato - dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ); pastato - sandėlio, unikalus Nr. ( - ); pastato - katilinės, unikalus Nr. ( - ); pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ); pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ); pastato - elektros skydinės, unikalus Nr. ( - ); 2) pastato - garažo ( - ), unikalus Nr. 4( - ). Ginčijamo sprendimo 2 punktu Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendė perduoti VšĮ „Gerumo namai“ 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui, laikinai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį šiuo metu šios viešosios įstaigos įstatuose numatytai veiklai (išskyrus komercinę veiklą) vykdyti šį nekilnojamąjį turtą: 1) nekilnojamąjį turtą ( - ): pastatą - sanatoriją, unikalus Nr. ( - ); pastatą - sanatoriją, unikalus Nr. ( - ); pastatą - sanatoriją, unikalus Nr. ( - ); pastatą - valgyklą; pastatą - dirbtuves, unikalus Nr. ( - ); pastatą - ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); pastatą- ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); 2) pastatą - garažą ( - ), unikalus Nr. ( - ). Taigi, Kauno miesto savivaldybė nusprendė nesudaryti panaudos sutarties su VšĮ „Gerumo namai“ tik dėl pastato-klubo, pastato - skalbyklos, pastato - sandėlio, pastato - katilinės, pastato - elektros skydinės. Šis sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis LR CK 6.642 straipsnio 1 dalimi, LR Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, remdamasi Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T-401, atsižvelgus į Darbo grupės patalpų ( - ), panaudojimo klausimui nagrinėti, sudarytos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A-3997, 2011 m. vasario 10 d. išvadas Nr. 63-4-15, kuri nustatė, kad „dalis VšĮ „Gerumo namai“ panaudos teise turimų pastatų yra apleisti, panaudojami neracionaliai, jų būklė blogėja, todėl būtų tikslinga pastatus 13D2p, 12D2p, HC2p, 3lIlp perduoti panaudos teise Romainių bendruomenės centro veiklai vykdyti, VšĮ „Gerumo namai“ paliekant pastatus lD2p, 2Dlm, 3Dlm, 3Dlp, 16Flp, 19Ilm, 8G1ž, 20Ilm“. Kauno miesto savivaldybė, būdama viešo administravimo institucija bei aukščiau nurodytų pastatų savininkė, atsižvelgusi į tai, kad pastatai naudojami neracionaliai ir neefektyviai, priėmė sprendimą nesudaryti panaudos sutarties su VšĮ „Gerumo namai“ dėl dalies nurodytų pastatų bei ketino šiuos pastatus panaudos sutartimi perduoti Romainių bendruomenės centrui. Šis centras savo 2011 m. vasario 4 d. rašte patvirtino, kad ateityje pastato (koplyčios) naudojimo paskirtis nesikeistų, priežiūrą, remontą ir panaudojimą vykdytų bendruomenė be tarpininkų, taip pat pasižadėjo atsakingai ir geranoriškai bendradarbiauti su VšĮ „Gerumo namai“ vadovybe esant jų poreikiams naudotis minėtomis patalpomis. Romainių katalikiškos bendruomenės iniciatyva kartu su Tuberkuliozės ligoninės vadovybe buvusiose Kaulų tuberkuliozės sanatorijos klubo patalpose 1995 m. lapkričio 29 d. buvo įkurta ir Raudondvario parapijos klebono dekano V. V. pašventinta Raudondvario parapijos Romainių koplyčia. Iškėlus ligoninę, koplyčioje kiekvieną sekmadienį buvo ir iki šios dienos sekmadieniais iš švenčių dienomis yra aukojamos Šv. Mišios, į kurias susirenka kelios dešimtys vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių. Čia mokslo metų eigoje vaikai ruošiami Pirmai Šv. Komunijai. Todėl skundžiama nutartis be abejonės pažeidžia viešąjį interesą, kadangi šiuo metu nurodyti statiniai naudojami neracionaliai ir neefektyviai, jie neremontuojami ir tinkamai neprižiūrimi, kas ateityje gali sąlygoti dar didesnius Savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto vertės praradimo nuostolius, labiau pagilintų problemą dėl minėto pastato racionalaus naudojimo. Be to, iškilus ginčui dėl šių statinių tolimesnio naudojimo, atsirastų grėsmė Romainių ir artimesnių gyvenamųjų vietovių gyventojams dėl tolimesnio koplyčios lankymo, kadangi dar 2009-11-30 daugiau kaip 150 Romainių gyventojų kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę, prašydami užtikrinti galimybę toliau melstis koplyčioje, esančioje ( - ). Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepagrįstai išnagrinėjo nepranešęs atsakovui, nes jokie byloje esantys dokumentai nesuteikia pagrindo teigti, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pranešus atsakovui būtų galėjęs sukelti kokią nors grėsmę laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5Ieškovas VšĮ „Gerumo namai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 78-80) prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nesutinka su atskiruoju skundu ir nurodo, kad atsakovas patvirtina faktą apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą ir aplinkybę, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindiniai ieškovo veiklos tikslai - teikti socialinę globą seneliams, vaikams, žmonėms su negalia, bendradarbiauti su vietos savivaldos institucijomis, užsiimančiomis socialine globa; dirbti pagal bendrai sudarytus projektus ir programas šioje sferoje; plėsti ryšius su socialine globą teikiančiomis institucijomis, taip pat teikti ilgalaikę psichologinę -socialinę pagalbą narkomanams, siekiant jų reabilitacijos. Teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nes tik toks procesinis sprendimas užtikrinta viešąjį interesą, visuomenės, t. y. pensionato gyventojų lūkesčius ir jokiu būdu negali būti traktuojamas kaip priimtas pripažįstant vieno asmens interesus, paneigiant kitos asmens interesus. Iš atskirojo skundo matyti, kad atsakovas ginčo pastatus siekia perduoti trečiajam asmeniui. Todėl pirmosios instancijos teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas, suėjus įspėjimo dėl panaudos sutarties nutraukimo terminui, jau būtų buvusi nutraukus panaudos sutartį ir sudarius panaudos sutartį su trečiuoju asmeniu, kas sąlygotų aplinkybę, jog priėmus galimai ieškovui palankų teismo sprendimą jo įvykdymas taptų objektyviai negalimas ir net neįmanomas. Didžioji dalis atsakovo Kauno miesto savivaldybės pateikto atskirojo skundo argumentų (tariamai apleisti ir panaudojami neracionaliai pastatai bei jų būklė blogėja), motyvų bei prie atskirojo skundo pridėti priedai yra susiję su ieškovo VšĮ „Gerumo namai“ pateikto ieškinio pagrįstumu.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Ieškovas ieškiniu ginčija Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. T-250 dėl valstybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir pastatų perdavimo neatlygintinai naudotis 5 metų terminui. Ginčijamo sprendimo 1 punktu Kauno miesto savivaldybė nusprendė nutraukti valstybės turto panaudos sutartį, 2000 m. gegužės 23 d. sudarytą su VšĮ „Gerumo namai“ dėl nekilnojamojo turto: 12 pastatų ( - ) ir 1 pastato - garažo ( - ). To paties sprendimo 2 punktu Kauno miesto savivaldybė nusprendė perduoti viešajai įstaigai „Gerumo namai“ 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui, laikinai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį 7 pastatus ( - ), ir 1 pastatą - garažą ( - ), nusprendė nesudaryti panaudos sutarties dėl 5 pastatų: pastato-klubo, pastato - skalbyklos, pastato - sandėlio, pastato - katilinės, pastato - elektros skydinės ( - ).

9Pagal teisminę praktiką, teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nevertina pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo ir tik nustato, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Tačiau iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų nustatyti ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2011-06-16 nutartis civ. byloje Nr.2-1439/2011)..

10Iš 2000-05-23 valstybės turto panaudos sutarties kopijos ( b. l. 9-10), matyti, kad atsakovas ginčijamu sprendimu nutraukė neterminuotą turto panaudos sutartį šios sutarties 7.6 p., CK 6.642 straipsnio 1 dalies pagrindu, sutarties sąlygos nėra ginčijamos. Iš ieškinio bei atsakovo atskirojo skundo, ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų matyti, kad ieškovas nesutinka su atsakovo sprendimu tik dėl 5 pastatų ( - ), neperdavimo pagal ketinamą sudaryti tarp šalių panaudos sutartį 5 metų terminui. Ieškovas ieškinio reikalavimą grindžia tuo, kad šie pastatai yra jo naudojami ir reikalingi yra reikalingi jam pačiam.

11Prie apelianto skundo pateikti raštai ( b.l.33-73) patvirtina, kad ginčo pastatai reikalingi atsakovui (panaudos davėjui) kitiems vietos bendruomenės poreikiams tenkinti. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka siekiamų tikslų. Įvertinus ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, pateiktus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, jog skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - draudimas atsakovui vykdyti ginčijamą sprendimą, pažeidžia šalių interesų pusiausvyros principą, palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybė maža.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto argumentas, kad teismas nesant tam jokio teisinio ir faktinio pagrindo išnagrinėjo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepranešęs atsakovui, yra nepagrįstas. CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Nors teismas ir nenurodė išsamių argumentų, kodėl pranešus atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, jų pritaikymas gali pasunkėti, tačiau vien šis proceso pažeidimas nesudarytų pagrindo panaikinti teisingos teismo nutarties (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

13Remiantis tuo kas išdėstyta, atskirasis skundas tenkintinas, Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 21 d. nutartis panaikintina ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręstinas iš esmės – prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas (CPK 337 str. 2 p.). Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu surinkus papildomą medžiagą, įvertinus šalių papildomus argumentus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

15Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – ieškovo VšĮ „Gerumo namai“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai