Byla 2-394-797/2011

2Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė, sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant pareiškėjai D. M., suinteresuoto asmens Šiaulių vaikų globos namų atstovei Zitai Gaubienei, institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Birutei Brazienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių vaikų globos namams, Ž. Č. dėl laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimo ir

Nustatė

4Pareiškėja prašo panaikinti laikiną motinos valdžios apribojimą vaikų D. M., gim. ( - ), ir sūnaus G. M., gim. ( - ) atžvilgiu, jiems nustatytą nuolatinę globą vaikų globos institucijoje ir nuolatinę gyvenamą vietą Šiaulių vaikų namuose, priteisto išlaikymo išieškojimą. Pareiškėja prašo pareiškimą tenkinti ir paaiškino, kad 2008-12-24 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu pareiškėjai buvo apribota motinos valdžia sūnų atžvilgiu. Ji atliko laisvės atėmimo bausmę, yra teista už vagystes net 7 kartus. Pataisos namuose ji lankė jogos kursus, taip pat psichologijos kursus, kas pakeitė jos mąstyseną ir ji siekia susigrąžinti vaikus į šeimą. Paaiškino, kad net ir kalėdama bendravo su vaikais telefonu, o kai ją paleido į laisvę 2009-11-19, ji tą pačią dieną nuvyko pas vaikus į globos namus. Šiuo metu ji turo tris sūnus, mažiausias Adrijus gyvena su ja ir lanko nuo 2011-02-19 darželį ,,Saulutė“. Paaiškino, kad nevartoja alkoholio, rūpinasi vaikais, lanko vaikus globos namuose, dažnai vaikai pas ją ateina. Labai gailisi dėl tokio savo elgesio praeityje ir nori pati vaikus auginti ir auklėti, motinos ir vaikų ryšys nėra nutrūkęs. Nurodo, kad šiuo metu nedirba, nes nepratęsė darbo sutarties, bet ji ieško darbo, buvo UAB ,,Ainava“, kur jai pasakė, jog 80 proc. tikimybė, kad ją įdarbins nuo 2011-05-02. Gyvena ji dėdei nuosavybės teise priklausančiame name be patogumų, bet yra galimybė susitvarkyti komunikacijas ir gyventi normaliau. Savo klaidas pripažįsta, bet pasižada jų nedaryti ir prašo panaikinti laikiną motinos valdžios ribojimą vaikų atžvilgiu.

5Suinteresuoto asmens atstovė su pareiškimu sutinka ir paaiškina, kad pareiškėja rūpinasi vaikais, lanko juos globos namuose, vaikai dažnai nueina pas motiną ir ji pastebėjusi labai pagerėjusį pareiškėjos elgesį, o vaikai labai nori grįžti pas motiną, nes ją labai myli.

6Suinteresuotas asmuo Ž. Č. į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, prašymų negauta.

7Išvadą teikiančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė paaiškino, kad pareiškėjos šeima dėl vaikų nepriežiūros žinoma, yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, bet šeimoje padėtis pasikeitė, tačiau socialinis darbas šeimoje bus tęsiamas. Iš socialinių paslaugų centro socialinio darbo su šeima vertinimo matyti, jog šeimoje visada yra maisto, švaru, tvarkinga, pareiškėja nevartoja alkoholio, rūpinasi vaikais, augina šeimoje mažametį sūnų Adrijų. Nurodo, kad per 2 metus buvo gauti du signalai, kad pareiškėja netinkamai elgiasi, girtauja, tačiau nuvykus į vietą, tie faktai nepasitvirtino, nes pareiškėja buvo blaivi, namuose nebuvo jokių girtavimo pėdsakų. Pareiškėja rodo pastangas, jos elgesys yra labai pasikeitęs į gerąją pusę, vaikai nori su ja gyventi, todėl laikinas motinos valdžios ribojimas gali būti panaikintas, nustatant vaikų gyvenamąją vietą su pareiškėja.

8Teisme apklausti nepilnamečiai vaikai Deividas ir Gabrielius paaiškino, kad labai nori grįžti pas mamą, nes ji rūpinasi jais, jų negąsdina tai, kad name nėra patogumų, bet mama darbšti, viską sutvarko, namuose jiems saugu. Jie dažnai po mokyklos ją aplanko ir nėra matę girtaujančios mamos. Deividas paaiškino, kad jo tėtis Ž. Č. padeda materialiai, teikia išlaikymą.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Priimdamas sprendimą teismas atsižvelgia į Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995 m., nuostatas, jog imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų – svarbiausia yra vaiko interesai (Konvencijos 3 str.).

11Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Deividas ir Gabrielius yra pareiškėjos vaikai (b. l.3-5, 7). Pateiktas 2008-12-24 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimas, kuris įrodo, kad D. M. laikinai apribota motinos valdžia vaikų Deivido ir Gabrieliaus atžvilgiu (b. l. 3-6). Iš socialinių paslaugų centro pažymos, šeimos aplankymo aktų matyti, kad pareiškėjos namai tvarkingi, maisto turi, stengiasi tenkinti vaikų fiziologinius ir psichologinius poreikius, nepiktnaudžiauja alkoholiu, pripažįsta problemos sudėtingumą ir jos padarinius ir nurodo, kad buities ir gyvenimo sąlygos patenkinamos grįžti gyventi pas motiną, nes name nėra patogumų, bet pareiškėja rūpinasi, kad ta buitis taptų geresne, nes nupirko lovas vaikams, spintą, stalą, sudarytos palankios sąlygos pamokoms ruošti (b. l. 24-25, 27-30). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pareiškėja gyvena su mažamečiu vaiku, juo rūpinasi ir nei socialinė darbuotoja, nei VTAs atstovai neturi nusiskundimų pareiškėjos elgesiu. Suinteresuoto asmens atstovė paaiškino, kad pareiškėja rodo pastangas pasikeisti, susigrąžinti paimtus vaikus, kurie labai nori grįžti pas mamą, nevartoja alkoholio. Išvadą teikiančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė paaiškino, kad pareiškėjos šeima dėl vaikų nepriežiūros žinoma, yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, bet šeimoje padėtis pasikeitė, tačiau socialinis darbas šeimoje bus tęsiamas. Šeimoje visada yra maisto, švaru, tvarkinga, pareiškėja nevartoja alkoholio, rūpinasi vaikais, augina šeimoje mažametį sūnų Adrijų. Pareiškėja rodo stiprią motyvaciją susigrąžinti vaikus, jos elgesys yra labai pasikeitęs į gerąją pusę, vaikai nori su ja gyventi, todėl laikinas motinos valdžios ribojimas gali būti panaikintas, nustatant vaikų gyvenamąją vietą su pareiškėja.

12Iš teismo sprendimo, priimto 2008-12-24, matyti, jog šiuo sprendimu buvo nuspręsta tik laikinai apriboti motinos valdžią ir pakeisti priteisto išlaikymo dydį, nustatant, jog pareiškėja moka vaikų išlaikymui po 135 Lt, nuolatinė globa nustatyta 2006-06-01 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu, o globėju Šiaulių vaikų globos namai paskirti ir vaikų gyvenamoji vieta buvo nustatyta 2007-07-11 Šiaulių miesto nutartimi. Atsižvelgiant į tai, kad laikinas motinos valdžios apribojimas panaikinamas, todėl panaikintinas ir globos nustatymas, globėjo paskyrimas, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas vaikų globos namuose, išlaikymo išieškojimas (CPK 376 str.).

13Tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (Civilinio kodekso 3.181 str.). Iš bylos medžiagos, pareiškėjos, suinteresuoto asmens paaiškinimų, institucijos išvados, vaikų paaiškinimų matyti, kad pareiškėja pakeitė savo gyvenimo būdą, išugdė atsakomybės jausmą ir nori auginti savo vaikus. Teismo nuomone, prioritetiniai vaiko interesai yra augti su motina, todėl pareiškimas tenkintinas, o vaikų gyvenamoji vieta nustatytina su motina (Civilinio proceso kodekso 178, 185, 376 str., Civilinio kodekso 3.182 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 307, 408-409 str. teismas

Nutarė

15Pareiškimą patenkinti.

16Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-12-24 sprendimu nustatytą laikiną motinos valdžios apribojimą D. M. (a. k. ( - )) vaikų D. M., gim. ( - ), (a. k. ( - )) ir G. M., gim. ( - ), (a. k. ( - )) atžvilgiu, priteistą išlaikymo išieškojimą, 2006-06-01 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu nustatytą D. M. ir G. M. nuolatinę globą ir 2007-07-11 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi jiems globėjo ir turto administratoriaus paskyrimą vaikų globos institucijoje ir nuolatinę gyvenamą vietą Šiaulių vaikų namuose.

17Nustatyti nepilnamečių vaikų D. M., gim. ( - ), (a. k. ( - )) ir G. M., gim. ( - ), (a. k. ( - )), nuolatinę gyvenamąją vietą kartu motina D. M. (a. k. ( - )).

18Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai