Byla 2S-625-265/2012
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-33-676/2006

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo L. S. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-969-890/2011 pagal pareiškėjo L. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-33-676/2006,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą įsiteisėjusiu teismo sprendimu užbaigtoje civilinėje byloje Nr. 2-33-676/2006 pagal ieškovo L. S. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, L. U., R. U., Mildai M. U., tretiesiems asmenims VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, D. G., S. K. dėl 1998-03-06 varžytinių akto iš dalies pripažinimo negaliojančiu. Prašo procesą atnaujinus nustatyti bendrosios dalinės nuosavybės teisėje kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalį CK 4.73 str. l dalis (realiąją dalį). Priteisti L. S. iš atsakovų L. U., Mildos M. U. ir R. U. nepagrįstai įgytą 1/3 dalį : gamybinio pastato, plane žym. lPlp, plotas 642, 23 kv. m., unikalus Nr. ( - ), kiemo statinių (lauko tualetas, tvora), unikalus Nr. ( - ), gamybinio pastato, plane žymimo 2Plp, turinčio 337,54 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), ūkinio pastato, plane žymimo 311ž, turinčio 27 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančius 5000 kv. m. žemės sklype Pušyno 2a, Palangoje.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2011-11-30 nutartimi atsisakė atnaujinti procesą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindžia dviem pagrindais: naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis – rastu kvitu, kuris buvo išduotas 1998 m. sausio 28 d. Nr. 070225, ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriaus 2011-06-30 raštu Nr. 1688-(14.16.45.)-310. Kaip konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškovas kaip dar vieną proceso atnaujinimo pagrindą nurodo tai, jog procesas turėtų būti atnaujintas dėl melagingų byloje dalyvaujančio asmens parodymų bei pateikto suklastoto dokumento. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas šiuos proceso atnaujinimo pagrindus konstatavo, kad ieškovo prašomoje atnaujinti civilinėje byloje buvo prijungta Teismo antstolių kvitų knygelė Nr. 31, kurioje yra pareiškėjo nurodomo antstolių kontoros prie Palangos apylinkės teismo 1998 sausio 28 d. išduoto kvito Nr. 070225 originalas, ši aplinkybė matosi ir iš teismo rašytinės medžiagos tyrimo bylos nagrinėjimo metu. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas darė išvadą, kad apie pareiškėjo nurodomą kvito egzistavimą teismui, nagrinėjusiam civilinę bylą Nr. 2-33-676/2006, buvo žinoma, kvito egzistavimo faktas nebuvo neigiamas, ir apie šį kvitą, priešingai nei teigia pareiškėjas, pasisakyta 2006-02-27 sprendime, todėl teisinio pagrindo, nurodyto CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte, atnaujinti procesą nėra. Taip pat pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodytame Palangos žemėtvarkos skyriaus rašte esanti informacija apie žemės sklypų pardavimą ir aukcionų organizavimą negali būti laikoma naujai paaiškėjusiomis esminėmis aplinkybėmis, kurios negalėjo būti pareiškėjui žinomos bylos nagrinėjimo metu. Kaip konstatavo pirmosios instancijos teismas, rašte teikiama informacija nepateikia naujų esminių aplinkybių, kuriomis remiantis teismas galėtų priimti kitokį sprendimą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-33-676/2006, todėl pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą dėl šiame rašte nurodomų aplinkybių nėra pagrįstas. Be to, pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą tuo pagrindu, jog nagrinėjant bylą joje dalyvaujantis asmuo davė melagingus parodymus bei pateikė suklastotą dokumentą. Pirmosios instancijos teismas motyvavo, jog pagrindas proceso atnaujinimui yra ne pareiškėjo įsitikinimu pagrįstas manymas, jog yra CPK 366 str. 1 d. 3 p. įtvirtintas pagrindas, o įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas. Tuo tarpu pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad melagingos aplinkybės buvo nustatytos įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, prašo ją panaikinti ir priimti naują procesinį sprendimą - atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-33-676/2006. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nelaikė rasto kvito nauju įrodymu, kadangi šis kvitas anksčiau jokia forma nebuvo pateiktas prašomoje atnaujinti civilinėje byloje, pareiškėjas apie šį kvitą nežinojo ir negalėjo žinoti apie jo egzistavimą materialiojoje išraiškoje, nes buvo manoma, kad jis prarastas negrįžtamai. Šis įrodymas yra esminis pagrindas atnaujinti procesą. Taip pat prašo jo atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi pirmosios instancijos teismas neištyrė visų teismui pateiktų įrodymų, sudarančių pagrindą atnaujinti procesą jau išnagrinėtoje civilinėje byloje. Be to, apeliantas atskirajame skunde kvestionuoja 2006-02-27 priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą civilinėje byloje, kurioje reiškia prašymą dėl proceso atnaujinimo.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija prašo pareiškėjo atskirojo skundo netenkinti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo pateikti įrodymai negali būti pripažinti kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog CPK 366 str. 1 d. 3 p. nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas proceso atnaujinimas, turi būti konstatuotos įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Kaip matyti iš apelianto atskirojo skundo motyvų, jis iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog jo nurodomi dokumentai: kvitas 1998 m. sausio 28 d. Nr. 070225 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriaus 2011-06-30 raštas Nr. 1688-(14.16.45.)-310 nebuvo pripažinti kaip naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, apie pareiškėjo nurodomą kvito egzistavimą teismui, nagrinėjusiam civilinę bylą Nr. 2-33-676/2006, buvo žinoma ir priešingai nei teigia pareiškėjas, dėl jo pasisakyta priimant 2006-02-27 sprendimą. Kaip matyti iš 2006-02-27 sprendimo teismas įvertino šį kvitą kaip įrodymą, atliko išsamų jo kaip įrodymo tyrimą ir pasisakė dėl jo reikšmės visų ištirtų įrodymų kontekste. Pažymėtina, jog pareiškėjas pirmosios instancijos teismo sprendimą buvo apskundęs apeliacinės ir kasacinės instancijos teismui. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2006-12- 29 atmesdamas pareiškėjo kasacinį skundą dėl įrodymų vertinimo konstatavo, jog žemesnės instancijos teismai tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus. Dėl to darytina išvada, jog pareiškėjo neva pasimetęs 1998 m. sausio 28 d. kvitas Nr. 070225 buvo pateiktas į bylą dar bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ir kaip įrodymas įvertintas visų instancijų teismų. Kadangi šis pareiškėjo pateiktas kvitas nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą dėl šio kvito kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės.

8Vertinant Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriaus 2011-06-30 raštą Nr. 1688-(14.16.45.)-310 kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog CPK 366 str. 1 d. 2 p. procesas gali būti atnaujinamas tik tuo atveju, jeigu paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Tuo tarpu pareiškėjas dėl pateikto rašto į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos galėjo kreiptis dar bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, kadangi 2011-06-30 rašte nurodoma informacija egzistavo ir bylos nagrinėjimo metu, tačiau dėl jos pareiškėjas nesikreipė. Taip pat pažymėtina, jog pagal CPK 366 str. 1 d. 2 p. nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodo, kokia šio rašto reikšmė jau surinktų ir byloje ištirtų įrodymų kontekste, t. y. kokias aplinkybes jis įrodinėja šiuo pateiktu raštu ir kaip šis raštas, kaip įrodymas, paneigia byloje surinktus įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pareiga pateikti motyvus dėl proceso atnaujinimo pagrindų tenka pareiškėjui (CPK 369 str. 1 d. 3 p.). Esant šių aplinkybių visetui pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 2 p. numatytu pagrindu.

9Taip pat pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo argumentą dėl proceso atnaujinimo tuo pagrindu, jog byloje dalyvaujantis asmuo davė melagingus parodymus bei į bylą pateikti suklastoti dokumentai. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, pagrindas proceso atnaujinimui yra ne pareiškėjo įsitikinimu pagrįstas manymas, jog yra CPK 366 str. 1 d. 3 p. įtvirtintas pagrindas, o dėl šioje normoje nurodytų aplinkybių turi būti priimtas įsiteisėjęs teismo nuosprendis. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas remiasi šiuo pagrindu jį grįsdamas ne įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, o savo paties samprotavimais apie nurodytoje normoje faktinių aplinkybių egzistavimą.

10Apeliacinės instancijos teismas dėl kitų atskirojo skundo argumentų nepasisako kaip teisiškai nereikšmingų bei nesudarančių pagrindo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnyje numatytais pagrindais. Be to, didžioji dalis atskirojo skundo motyvų susijusi su 2006-02-27 priimtu teismo sprendimu, kurio teisėtumas bei pagrįstumas buvo patikrintas visų instancijų teismuose.

11Taip pat netenkintinas apelianto prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi teismui užteko byloje įrodymų, jog įvertintų, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė visus byloje esančius įrodymus (CPK 336 str. 1 d.).

12Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai