Byla e2S-1925-262/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos ir atsakovo UAB „Puikis LT“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos ieškinį atsakovams BUAB „Albaresa“ ir UAB „Puikis LT“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir BUAB „Albaresa“ priešieškinį atsakovui UAB „Puikis LT“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos ieškinį atsakovams BUAB „Albaresa“ ir UAB „Puikis LT“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir BUAB „Albaresa“ priešieškinį atsakovui UAB „Puikis LT“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

42. BUAB „Albaresa“ ir UAB „Puikis LT“ pateikė teismui prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

53. I. V. mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos atsiliepime dėl šalių pateiktos taikos sutarties nurodė, jog šioje byloje ieškovai yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos ir BUAB „Albaresa“, todėl taikos sutarties sąlygoms pirmiausiai turi pritarti abu ieškovai, neeliminuojant iš taikos sutarties Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos. Kadangi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos UAB „Puikis LT“ pasiūlytoms taikos sutarties sąlygoms nepritaria, taikos sutartis šioje byloje kol kas negali būti sudaroma.

64. Atsakovas UAB „Puikis LT“ pateikė teismui paaiškinimus, kuriais jis prašo patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti. Nurodo, jog bankrutuojančios bendrovės kreditoriai, atsižvelgę į tai, kad atsakovas su ieškiniu nesutinka, įvertinę galimą bylinėjimosi trukmę, proceso išlaidas ir galimai palankaus sprendimo priverstinio įgyvendinimo perspektyvas, 2016-04-07 vykusio kreditorių susirinkimo metu nutarė byloje sudaryti taikos sutartį, jei atsakovas iš karto sumokės 6000 Eur. Tai ir buvo padaryta: sutartis pasirašyta, pinigai pervesti, sutartis pateikta teismui.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

85. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi buvo patvirtinta ieškovo pagal priešieškinį BUAB „Albaresa“ ir atsakovo UAB „Puikis LT“ 2016-06-03 sudaryta taikos sutartis; nutraukta civilinė byla Nr. e2-2652-833/2016 pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį atsakovams BUAB „Albaresa“ ir UAB „Puikis LT“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir BUAB „Albaresa“ priešieškinį atsakovui UAB „Puikis LT“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

96. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Valstybinė mokesčių inspekcija ieškinį reiškė BUAB „Albaresa“ interesais, kurio interesus taip pat gina ir bankroto administratorius, paskirtas teismo ir yra tiesioginis BUAB „Albaresa“ atstovas. I. V. mokesčių inspekcija neturi tiesioginės reikalavimo teisės į atsakovą UAB „Puikis LT“, o civilinį procesą inicijavo per actio Pauliana ieškinio institutą, siekiant įgyvendinti savo reikalavimo teisę iš tarp BUAB „Albaresa“ ir UAB „Puikis Lt“ sudarytų sandorių (įskaitymų) pripažinimo negaliojančiais. Šioje byloje BUAB „Albaresa“ pareiškus priešieškinį atsakovui UAB „Puikis LT“, buvo pradėtas dialogas tarp tiesiogiai prievoliniais teisiniais santykiais susietų šalių - BUAB „Albaresa“ ir UAB „Puikis LT“, todėl tik šios šalys ir turi teisę ieškoti kompromisinio sprendimo, siekiant kuo greičiau atkurti socialinę taiką (tikėtina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo omenyje teisinę taiką) tarp jų.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

117. I. V. mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pakartotinai nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

128. Nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl taikos sutarties tvirtinimo, nesiaiškino (nenurodė motyvų), ar taikos sutartimi bus pasiektas maksimalus kreditorių reikalavimo patenkinimas, neanalizavo ieškinio perspektyvos galimybių (jo pagrįstumo, galimos patenkinimo apimties), o apsiribojo tik deklaratyvia išvada, kad bankrutavusią įmonę atstovauja profesionalas, todėl nėra pagrindo taikos sutartį laikyti nesąžininga. Nors teismas nurodė, kad išanalizavo taikos sutarties turinį ir nustatė, jog pateikta tvirtinti taikos sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, viešajam ir šalių interesams, tačiau minėtų aplinkybių analizė skundžiamoje nutartyje neatsispindi ir jos teisinis įvertinimas nepateiktas.

139. Atsakovas UAB „Puikis LT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija, veikdamas jau ne bankrutavusios bendrovės, o išimtinai savo vardu, mėgina sutrukdyti teisinės taikos atkūrimui ir pratęsti civilinės bylos nagrinėjimą, nors to nepageidauja nei bankrutavusi bendrovė, nei atsakovas, o taikos sutartis yra įvykdyta. Ieškovas VMI nepaaiškino, kaip toliau turėtų vykti bylos nagrinėjimas ir įrodinėjimo pareigų vykdymas, kai skolininkas (atsakovas) ir kreditorius (BUAB „Albaresa“) raštu vienas kitam taikos sutartyje patvirtino, kad daugiau jokių pretenzijų neturi.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkinamas.

1610. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

1711. CPK 42 str. 2 d. yra nurodyta, kad teismas nepriima ieškovo ieškinio atsisakymo, atsakovo pripažinimo ieškinio ir netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

1812. Įvertinęs bylos aplinkybes ir skundžiamos nutarties turinį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad taikos sutartis prieštarauja tiek imperatyvioms įstatymo nuostatoms, tiek viešajam interesui.

1913. CPK 140 str. 3 d. yra nurodyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. CK 6.983 str. 1 d. yra nurodyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

2014. Iš šių abiejų teisės normų analizės darytina išvada, kad taikos sutartis yra sudaroma visų bylos šalių laisva valia. Jeigu bent viena iš šalių nesutinka, teismas neturi teisės tvirtinti tokios taikos sutarties. Čia pacituotos teisės normos nenumato jokių išimčių tam tikrų rūšių byloms, todėl minėta nuostata yra taikoma visoms ginčo teisena nagrinėjamoms byloms. Taigi, ir netiesioginio ar per actio Pauliana institutą pareikšto ieškinio atveju, tvirtinant taikos sutartį turi būti visų bylos šalių sutikimas. Šioje byloje ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija nesutiko, kad būtų tvirtinama taikos sutartis. Kadangi vieno iš ieškovų sutikimo nebuvo, tvirtindamas šią taikos sutartį teismas neteisingai aiškino ir taikė CK ir CPK nuostatas, reglamentuojančias tiek taikos sutarties tvirtinimą, tiek bylų nagrinėjimą kai yra pareikštas netiesioginis ar actio Pauliana ieškinys. Vien tik šio pagrindo – imperatyvių teisės normų nesilaikymo (taikos sutartis buvo patvirtinta nepaisant to, kad viena iš šalių tam prieštaravo) pakanka tam, kad skundžiama nutartis būtų pripažinta neteisėta ir nepagrįsta.

2115. Šioje byloje svarbu yra tai, kad vienai iš šios bylos šalių - UAB „Albaresa“ buvo iškelta bankroto byla, o ieškinys šioje byloje yra pareikštas ginant kreditorių, t. y. viešąjį interesą. Paminėtina, kad ieškinio tenkinimo atveju atgautos lėšos būtų nukreiptos į valstybės biudžetą. Viešojo intereso egzistavimą patvirtina ir tai, kad VMI ieškiniu prašomos sumos priteisimu siekia padengti mokestines nepriemokas. Šio tikslo tinkamu įgyvendinimu yra suinteresuota visa visuomenė, nes nesumokėjus mokesčių arba sumokėjus juos ne laiku valstybės (savivaldybės) biudžetas negauna pajamų, yra ribojamos valstybės (savivaldybės) galimybės vykdyti jai priskirtas funkcijas. Taigi, patvirtinus taikos sutartį buvo pažeistas viešasis interesas ir apribota tiek VMI, tiek kitų BUAB „Albaresa“ kreditorių teisė gauti maksimalų savo kreditorinių reikalavimų patenkinimą, todėl tai yra dar vienas pagrindas skundžiamos nutarties panaikinimui.

2216. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog skundžiama nutartimi nepagrįstai buvo patvirtinta taikos sutartis ir nutraukta byla, nes taip buvo pažeistos vienos iš šalių teisės bei viešasis interesas. T. y., tokio turinio taikos sutartis negalėjo būti tvirtinama, o byla turėjo būti toliau nagrinėjama iš esmės. Dėl išvardintų priežasčių skundžiama nutartis naikinama, o byla perduodama toliau nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą toliau nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo... 4. 2. BUAB „Albaresa“ ir UAB „Puikis LT“ pateikė teismui prašymą dėl... 5. 3. I. V. mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos atsiliepime dėl... 6. 4. Atsakovas UAB „Puikis LT“ pateikė teismui paaiškinimus, kuriais jis... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi buvo... 9. 6. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Valstybinė mokesčių inspekcija... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. 7. I. V. mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos atskiruoju skundu... 12. 8. Nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl taikos sutarties tvirtinimo,... 13. 9. Atsakovas UAB „Puikis LT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas tenkinamas.... 16. 10. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 17. 11. CPK 42 str. 2 d. yra nurodyta, kad teismas nepriima ieškovo ieškinio... 18. 12. Įvertinęs bylos aplinkybes ir skundžiamos nutarties turinį,... 19. 13. CPK 140 str. 3 d. yra nurodyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys... 20. 14. Iš šių abiejų teisės normų analizės darytina išvada, kad taikos... 21. 15. Šioje byloje svarbu yra tai, kad vienai iš šios bylos šalių - UAB... 22. 16. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog skundžiama nutartimi... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 3 p., teismas... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti...