Byla e2-860-653/2019
Dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nutraukimo ir vienašalės restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant Aleksui Navickui,

2dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui J. V. ir advokato padėjėjui K. D., atsakovės atstovui V. B., trečiojo asmens atstovui V. V.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutuojančio uždarosios akcinės bendrovės „Finiens“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sorita“, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Nikosparta“, dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nutraukimo ir vienašalės restitucijos taikymo.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

51.

6Ieškovė BUAB „Finiens“ kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. 1-3568) ir taikyti vienašalę restituciją.

72.

8Ieškinyje nurodoma, kad Sutartimi ieškovė parduoda atsakovei šiuos nekilnojamojo turto objektus: pastatą – karvidę, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (toliau – ir Karvidė); administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (toliau – ir Pastatas). Karvidė atsakovei parduota už 35 090 Eur, o Pastatas – už 363 000 Eur. Ši suma pagal Sutarties 4.1 p. ieškovei turėjo būti sumokėta iki 2016-04-13. Atlikus ieškovės juridinio asmens veiklos vidinį tyrimą nustatyta, jog iš ieškovės parduotų nekilnojamojo turto objektų nebuvo gauta piniginių lėšų. Nekilnojamojo turto registre Karvidės nekilnojamojo turto registro išraše yra galiojanti žyma, kad nėra sumokėta už parduotą nekilnojamąjį turto objektą. Tačiau Nekilnojamojo turto registro Pastato nekilnojamojo turto registro išraše nurodyta, jog nuo 2017-01-18 už šį objektą yra atsiskaityta ir žyma panaikinta, nors, kaip minėta, ieškovės banko sąskaitose tokių duomenų nėra. Dėl šių aplinkybių ieškovė kreipėsi į VĮ „Registrų centras“ dėl informacijos pateikimo. Ieškovė buvo informuota, kad žyma apie įsiskolinimą už įsigytą turtą yra panaikinta bei pateikta Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L. Š. atstovės G. Z.-Ž. liudijimas, jog atsakovė atsiskaitė už perkamą Pastatą. Notarė ieškovės atstovui pateikė dokumentą, galimai patvirtinantį, jog ieškovės direktorė patvirtino, kad UAB „Sorita“ atsiskaitė už Pastatą. Dokumentas buvo pasirašytas ieškovės direktorės N. R. parašu ir uždėtas ieškovės antspaudas.

93.

10Nurodo, kad notarei pateiktas dokumentas yra suklastotas, nes apie dokumento parengimo aplinkybes ieškovės direktorė nežino, ji niekada nepasirašė ir neuždėjo ieškovės antspaudo ant tokio dokumento, uždėtas antspaudas yra kitokio turinio ir grafinio dizaino nei yra oficialus ieškovės antspaudas, o tokio tipo ir turinio antspaudu ieškovės direktorė niekada nedisponavo, be to, atsakovės finansinė būklė pagal viešuosius Juridinių asmenų registro duomenis yra tokia, kad pastaroji nepajėgtų sumokėti už parduodamus nekilnojamojo turto objektus. Nurodo, kad negavo jokių pinigų už atsakovei parduotus nekilnojamojo turto objektus, todėl, vadovaujantis Sutarties 8.4 p., kasacinio teismo praktika ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.217 str. 5 d., ieškovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Atsakovei, įvykdžius esminį Sutarties pažeidimą, ieškovė turi teisę pateikti pranešimą, kuriame nustato papildomą terminą atsakovei sumokėti, o jai nesumokėjus – ieškovė vienašališkai nutraukia sutartį. Atsakovė neteisėtai valdo Pastatą ir Karvidę, todėl turi būti taikoma vienašalė restitucija, nes atsakovė nesumokėjo už parduotą turtą, teikia suklastotus dokumentus.

114.

12Atsakovė UAB „Sorita“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

135.

14Atsiliepime nurodė, kad pagal Sutartį ieškovė pardavė, o atsakovė nupirko Pastatą ir Karvidę. Visą Sutartyje nurodytą kainą atsakovė ieškovei sumokėjo, ką patvirtina kartu su atsiliepimu pridedamas kasos pajamų orderio kvitas. Paaiškino, jog 2017-01-18 dokumentą, kurį ieškovė siekia pripažinti suklastotu, atsakovė gavo iš pačios N. R.. Šis dokumentas ir buvo pateiktas notarui. Atsakovei nėra žinomos šio dokumento pasirašymo ir antspaudo uždėjimo aplinkybės, tačiau jos žiniomis, ieškovės veikloje buvo naudojamas tokio pat turinio ir grafinio dizaino antspaudas. Nors ieškovė teigia, jog atsakovė pagal viešuosius juridinių asmenų registro duomenis nepajėgtų sumokėti tokios sumos už parduodamus objektus, ieškinyje nėra nurodyta, kokie konkretūs duomenys patvirtina šį teiginį. Kadangi atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su ieškove pagal Sutartį, nėra jokio pagrindo Sutartį nutraukti.

156.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Nikosparta“ prašė spręsti klausimą dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia ex officio, o nepripažinus Sutarties niekine ir negaliojančia, tenkinti ieškovės ieškinio reikalavimus.

177.

18Nurodo, jog ieškovei yra iškelta bankroto byla, todėl teismas turi būti aktyvus. Teismas, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis bei aktualia kasacinio teismo praktika, turi ex officio (lot. pagal pareigas) vertinti Sutarties teisėtumą. Nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas konstatuoti akivaizdų Sutarties prieštaravimą imperatyvioms teisės normoms bei viešajai tvarkai ir gerai moralei, ką patvirtina aplinkybės, jog Sutartis sudaryta remiantis suklastotais dokumentais – Karvidės ir Pastato pardavimui buvo reikalingas vienintelio ieškovės akcininko pritarimas. Notarui Sutarties sudarymui buvo pateikti ieškovės vienintelio akcininko 2015-04-10 sprendimai, pasirašyti direktorės N. R.. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018-08-07 specialisto išvadoje konstatuota, jog ieškovės vienintelio akcininko 2015-04-10 sprendimus dėl Karvidės ir Pastato pasirašė ne N. R.. Ginčo turto pirkėjo atsakovės direktorius S. I. R. negali būti laikomas sąžiningu Sutarties sudarymo procese, kadangi jam negalėjo nekelti abejonių, kodėl sudarant Sutartį pateiktas kito akcininko atstovo pasirašytas sprendimas dėl BUAB „Finiens“ turto pardavimo. Byloje taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove. Byloje atliktos teismo ekspertizės 2018-09-13 išvadoje konstatuota, jog N. R. patvirtinimo, jog už Pastatą pagal Sutartį atsiskaityta, nėra pasirašiusi ranka, o šis parašas yra faksimilė. Taigi N. R. 2017-01-18 patvirtinimas iš esmės yra suklastotas. Tik vėliau, gavusi tokias išvadas, UAB „Sorita” į bylą pateikė ieškovės vadovo V. K. pasirašytus 2016-06-13 patvirtinimus apie atsiskaitymą už Karvidę ir Administracinį pastatą. V. K. nėra perdavęs nei 2016 m. rugsėjo mėn. paskirtai naujai direktorei, nei bankroto administratoriui BUAB „Finiens“ dokumentų. Tokiu būdu ieškovė BUAB ,,Finiens“ neturi objektyvių galimybių patikrinti, ar gauti grynieji pinigai buvo įnešti į įmonės kasą ir kur panaudoti. Be to, 2015 m. UAB „Sorita“ buvo perleista ieškovės nekilnojamojo turto už didesnę kaip 2 mln. Eur vertę. Šie sandoriai taip pat sudaryti remiantis suklastotais ieškovės akcininko sprendimais.

198.

20Teismo posėdžio metu proceso šalys palaikė procesiniuose dokumentuose pareikštus reikalavimus.

219.

22Ieškovas papildomai paaiškino, kad iki šiol įmonės dokumentai nėra perduoti bankroto administratoriui. Atsakovo pateikti kasos pajamų orderiai yra skirtingo turinio. Nepatektas akcininkės patvirtinimas apie atsiskaitymą su originaliu parašu. Sandoris sudarytas suklastotų dokumentų pagrindu ir apie tai įmonės vadovas turėjo žinoti.

2310.

24Atsakovas papildomai paaiškino, kad ieškovas neginčija nei notaro liudijimo, nei pinigų gavimo kvitų. Ikiteisminis tyrimas dar vyksta, prejudiciniai faktai dėl dokumentų klastojimo nėra nustatyti. Pateikti kvitai yra skirtingo turinio dėl buhalterinės klaidos.

2511.

26Teismo posėdyje apklaustas liudytoju V. K. davė parodymus, kad pats savo namuose atspausdino kvitus ir priėmė pinigus. Vėliau gruodžio 25 d. kvitą anuliavo buhalterio nurodymu, nes kvitas negalėjo būti surašytas šventinę dieną. Todėl buvo surašytas gruodžio 23 dienos kvitas.

2712.

28Byloje buvo paskirta teismo rašysenos ekspertizė siekiant nustatyti ar UAB „Finines“

292017-01-18 patvirtinimą, adresuotą UAB „Sorita‘, pasirašė N. R.. Ekspertas atsakė, jog šiame dokumente esantis parašas nėra pasirašytas ranka rašymo priemone, o yra anspaudo kliše, t.y. šis parašas yra faksimilė, dėl to parašas nėra rašysenos tyrimo objektas.

3013.

312018-07-12 teismo posėdyje dalyvavusi N. R. paaiškino, kad tokio antspaudo 2017 metais nenaudojo. Ieškinys tenkintinas

3214.

33Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2014-02-20 tarp šalių buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovė pardavė atsakovei šiuos nekilnojamojo turto objektus: pastatą – karvidę, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Karvidė atsakovei parduota už 35 090 Eur, o Pastatas – už 363 000 Eur. Ši suma pagal Sutarties 4.1 p. ieškovei turėjo būti sumokėta iki 2016-04-13. Sutartį ieškovo vadu pasirašė tuometinis vadovas V. K. bei atsakovo direktorius S. I. R..

3415.

35Ieškovas teigia, kad už jam priklausiusį nekilnojamąjį turtą nebuvo atsiskaityta, atsakovas su šiuo faktu nesutinka. Taigi, šioje byloje šalys skirtingai nurodo faktinę aplinkybę dėl atsiskaitymo už turtą.

3616.

37Ieškovas teigia, kad neturi finansinės atskaitomybės dokumentų, patvirtinančių grynųjų pinigų įnešimą į įmonės kasą. Atsakovas taip pat nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų, patvirtinančių, jog sutartyje nurodyta pinigų suma buvo išmokėta iš įmonės kasos ir perduota atsakovui.

3817.

39Atsakovas grindžia atsiskaitymo už turtą faktą rašytiniais įrodymais – 2017-01-18 notarės liudijimu, jog už turtą buvo atsiskaityta, 2017-01-18 UAB „Finiens“ direktorės N. R. patvirtinimu, kad UAB „Sorita“ atsiskaitė už turtą (administracinį pastatą) bei kasos pajamų orderiais. Pažymėtina, kad notarės liudijimas buvo išduotas minėto 2017-01-18 patvirtinimo pagrindu. Nekilnojamojo turto išraše matyti, kad įrašas apie įsiskolinimą už turtą – Pastatą karvidę - nėra panaikintas.

4018.

41Vertinant atsakovo pateiktus kvitų originalus (2015-12-25 V. K. pasirašytas kvitas Nr. 261A, kuriame nurodyta jog iš UAB „Sorita“ S. R. priimta 398 090 Eur pagal 2015-04-13 nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį bei 2015-12-23 kvitas Nr. 261A dėl analogiškos operacijos), pažymėtina, kad tai yra atskiri dokumentai (nors jų abiejų numeris yra 261 A), kurie skiriasi savo forma, surašymo data (ko atsakovas neginčija). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo atstovas, pateikdamas teismui šiuos įrodymus, negalėjo paaiškinti kvitų, skirtų tai pačiai finansinei operacijai įforminti, nevienodumo, jų surašymo aplinkybių, tikslingumo išrašyti du skirtingus kvitus. Tik apklausius liudytoją - buvusį ieškovo vadovą V. K. - atsakovas pateikė versiją, kad kvitai iš tikrųjų buvo surašyti nurodytomis dienomis neva buhalterės nurodymu dėl to, kad gruodžio 25 d. buvo nedarbo diena, todėl kitas kvitas turėjo būti anuliuotas. Apie šio kvito anuliavimą, kaip teigė atsakovas, įrodymų byloje nėra.

4219.

43Įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos CPK 185 straipsnyje. Šios teisės normos esmė yra ta, kad įrodymus vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos išnagrinėjimu teismo posėdyje, vadovaudamasis įstatymu. Įstatymas iš anksto neapibrėžia įrodymų galios, nenustato vienų įrodymų viršenybės prieš kitus. Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nėra nustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2007 m. ir kt.).

4420.

45Šiuo atveju įvertindamas byloje esančių įrodymų visumą, teismas neturi pakankamo pagrindo laikyti įrodyta aplinkybę, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė už parduotą turtą. Liudytojo parodymai apie 398 090 Eur sumos jam perdavimą grynais pinigais vertinami kritiškai, atsižvelgus į rašytinių įrodymų (kvitų) ir atsakovo atstovo paaiškinimų nenuoseklumą (kvitai dėl tos pačios operacijos išrašyti du kartus, skirtingomis datomis ir nėra pateikta jokių įrodymų apie vieno iš kvitų anuliavimą bei būtinybę tą atlikti), nėra pateikta atsakovo finansinės apskaitos dokumentų, jog įmonė 2015 m. gruodžio mėn. turėjo 398 090 Eur sumai piniginių lėšų, kad ši suma buvo išmokėta ieškovui. Vertinant notarės liudijimą, atsižvelgtina, kad šis dokumentas yra išvestinis iš 2017-01-18 UAB „Finiens“ direktorės N. R. patvirtinimo, tačiau teismo ekspertizės išvada patvirtina, jog šiame dokumente nėra N. R. ranka pasirašyto parašo, t.y. iš esmės šis dokumentas nepasirašytas, o N. R. nepatvirtino fakto, jog buvo uždėjusi atitinkamą antspaudą.

4621.

47Vertinant liudytojo V. K., kaip tuometinio ieškovo vadovo, parodymus, bei tik po teismo ekspertizės atlikimo atsakovo pateiktus V. K. 2016-06-13 datuotus patvirtinimus apie atsiskaitymą su ieškovu už parduotą ginčo turtą, reikšminga ir tai, kad pagal UAB „Finiens“ įstatų 13 str. 17 p., 14 str. ir 15 str. 10 p. nekilnojamojo turto sandorio sudarymui buvo reikalingas įmonės akcininko pritarimas. Ikiteisminio tyrimo byloje Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018-08-07 specialisto išvados patvirtina, kad UAB „Finiens“ vienintelio akcininko 2015-04-10 sprendimus dėl turto pardavimo pasirašė ne N. R..

4822.

49LITEKO sistemos duomenimis 2018-09-10 Vilniaus apygardos teismo nutartyje, kuria UAB „Finiens“ buvo iškelta bankroto byla, konstatuota, jog UAB „Finiens“ nuo 2011 metų nevykdo Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų, pasibaigus finansiniams metams parengti finansinės atskaitomybės dokumentus ir parengtą finansinės atskaitomybės dokumentą pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Bendrovės finansinė informacija pagal teisės aktų reikalavimus privalo būti vieša. Tai rodo, jog UAB „Finiens“ nevykdo įstatymu nustatytų reikalavimų, slepia savo finansinę padėtį.

5023.

51Tokios aplinkybės, teismo vertinimu, sudaro pakankamą pagrindą abejoti liudytojo

52V. K. – buvusio ieškovo vadovo, kuris buvo atsakingas už įmonės finansinės atskaitomybės parengimą ir išviešinimą, - parodymų ir jo pasirašytų patvirtinimų, kvitų patikimumu ir objektyvumu, sprendžiant dėl fakto ar ieškovui buvo sumokėta už parduotą turtą.

5324.

54Dėl išdėstytų motyvų, taip pat nesant pirminių atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų apie įmonės piniginių lėšų turėjimą ir disponavimą piniginėmis lėšomis atsiskaitant už įsigytą nekilnojamąjį turtą su ieškovu, esant atsakovo pateiktų įrodymų prieštaravimams, nenuoseklumui, nėra pagrindo išvadai, jog už įsigytą turtą su ieškovu buvo atsiskaityta.

5525.

56Vadovaudamasis šalių pirkimo-pardavimo sutarties 8.4 p., CK 6.217 str. 2 d. 1 p., 5 d., teismas pripažįsta, kad ieškovas įgijo teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

5726.

58Kaip buvo minėta, šiuo atveju sutartis nutraukiama vienašališkai, ką ir atliko ieškovas pranešime atsakovui nurodžius, jog neatsiskaičius sutartį nutraukia 2017-09-25 d. Atsakovas neginčija fakto, kad nemokėjo ieškovui už įsigytą turtą vykdant minėtą pranešimą. Taigi, teismo sprendimas dėl sutarties nutraukimo fakto nėra reikalingas – ieškovas sutartį nutraukė vienašališkai. Kita vertus, tarp šalių vyksta ginčas dėl atsiskaitymo už įsigytą nekilnojamąjį turtą, į kurį daiktinės teisės nekilnojamojo turto registre įregistruotos atsakovo vardu, panaikinta žyma dėl įsiskolinimo už administracinį pastatą buvimą ir atsakovas nesutinka grąžinti ieškovui ginčo turto. Tokiu atveju, siekiant išspręsti kilusį ginčą, teismas pripažįsta, kad atsakovui neatsiskaičius už turtą pirkimo-pardavimo sutartis buvo 2017-09-25 vienašališkai nutraukta teisėtai bei taiko vienašalę restituciją – grąžinti ieškovo nuosavybėn nekilnojamojo turto objektus: pastatą – karvidę, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

5927.

60Ieškinį iš esmės patenkintus visiškai, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal CPK 93 str. taisykles. Šioje byloje ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidas – 4011 Eur žyminio mokesčio bei 179,90 Eur ekspertizės išlaidų, todėl šios išlaidos (iš viso – 4190,90 Eur) priteisiamos iš atsakovo ieškovo naudai.

6128.

62Pažymėtina, kad po bylos išnagrinėjimo ir teismui išėjus į sprendimų priėmimo kambarį priimti sprendimą (CPK 257 str.), ieškovas pateikė prašymą priteisti atstovavimo išlaidas bei išlaidų apmokėjimą dokumentus. Tokie įrodymai negali būti vertinami, nes jie nebuvo ištirti teismo posėdyje (CPK 253 str. 4 d.). Be to, pažymėtina, kad ieškovas buvo atstovaujamas to paties advokato nuo ieškinio pareiškimo momento, todėl ieškovo teisinio statuso pasikeitimas neturėjo įtakos atitinkamo prašymo ir įrodymų pateikimui pagal CPK numatytas taisykles.

63Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 263–268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

64ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Finiens“ ieškinį tenkinti.

65Pripažinti ieškovo UAB „Finiens“ ir atsakovo UAB „Sorita“ 2015-04-13 Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. 1-3568) nutraukta ir taikyti vienašalę restituciją – grąžinti ieškovo BUAB „Finiens“ (j.a.k. 148170045) nuosavybėn nekilnojamuosius daiktus: pastatą – karvidę, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

66Priteisti iš atsakovo UAB „Sorita“ ieškovo BUAB „Finiens“ naudai 4190,90 Eur bylinėjimosi išlaidų.

67Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui J. V. ir advokato padėjėjui K. D.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. 1.... 6. Ieškovė BUAB „Finiens“ kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodoma, kad Sutartimi ieškovė parduoda atsakovei šiuos... 9. 3.... 10. Nurodo, kad notarei pateiktas dokumentas yra suklastotas, nes apie dokumento... 11. 4.... 12. Atsakovė UAB „Sorita“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 13. 5.... 14. Atsiliepime nurodė, kad pagal Sutartį ieškovė pardavė, o atsakovė nupirko... 15. 6.... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Nikosparta“ prašė spręsti klausimą... 17. 7.... 18. Nurodo, jog ieškovei yra iškelta bankroto byla, todėl teismas turi būti... 19. 8.... 20. Teismo posėdžio metu proceso šalys palaikė procesiniuose dokumentuose... 21. 9.... 22. Ieškovas papildomai paaiškino, kad iki šiol įmonės dokumentai nėra... 23. 10.... 24. Atsakovas papildomai paaiškino, kad ieškovas neginčija nei notaro liudijimo,... 25. 11.... 26. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju V. K. davė parodymus, kad pats savo... 27. 12.... 28. Byloje buvo paskirta teismo rašysenos ekspertizė siekiant nustatyti ar UAB... 29. 2017-01-18 patvirtinimą, adresuotą UAB „Sorita‘, pasirašė N. R..... 30. 13.... 31. 2018-07-12 teismo posėdyje dalyvavusi N. R. paaiškino, kad tokio antspaudo... 32. 14.... 33. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2014-02-20 tarp šalių... 34. 15.... 35. Ieškovas teigia, kad už jam priklausiusį nekilnojamąjį turtą nebuvo... 36. 16.... 37. Ieškovas teigia, kad neturi finansinės atskaitomybės dokumentų,... 38. 17.... 39. Atsakovas grindžia atsiskaitymo už turtą faktą rašytiniais įrodymais –... 40. 18.... 41. Vertinant atsakovo pateiktus kvitų originalus (2015-12-25 V. K. pasirašytas... 42. 19.... 43. Įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos CPK 185 straipsnyje. Šios... 44. 20.... 45. Šiuo atveju įvertindamas byloje esančių įrodymų visumą, teismas neturi... 46. 21.... 47. Vertinant liudytojo V. K., kaip tuometinio ieškovo vadovo, parodymus, bei tik... 48. 22.... 49. LITEKO sistemos duomenimis 2018-09-10 Vilniaus apygardos teismo nutartyje,... 50. 23.... 51. Tokios aplinkybės, teismo vertinimu, sudaro pakankamą pagrindą abejoti... 52. V. K. – buvusio ieškovo vadovo, kuris buvo atsakingas už įmonės... 53. 24.... 54. Dėl išdėstytų motyvų, taip pat nesant pirminių atsakovo finansinės... 55. 25.... 56. Vadovaudamasis šalių pirkimo-pardavimo sutarties 8.4 p., CK 6.217 str. 2 d. 1... 57. 26.... 58. Kaip buvo minėta, šiuo atveju sutartis nutraukiama vienašališkai, ką ir... 59. 27.... 60. Ieškinį iš esmės patenkintus visiškai, bylinėjimosi išlaidos... 61. 28.... 62. Pažymėtina, kad po bylos išnagrinėjimo ir teismui išėjus į sprendimų... 63. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260,... 64. ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Finiens“... 65. Pripažinti ieškovo UAB „Finiens“ ir atsakovo UAB „Sorita“ 2015-04-13... 66. Priteisti iš atsakovo UAB „Sorita“ ieškovo BUAB „Finiens“ naudai... 67. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...