Byla B2-5595-567/2011
Dėl bankroto bylos iškelimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Neringa Švediene, susipažinusi su ieškovo UAB „EVP International“ ieškiniu atsakovui UAB „Intervid pramogos“ del bankroto bylos iškelimo,

2n u s t a t e:

3Ieškovas 2011-05-05 pateike ieškini, prašydamas iškelti UAB „Intervid pramogos“ bankroto byla; paskirti UAB „Intervid pramogos“ bankroto administratoriumi UAB „Vermosa“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 86); prijungti Vilniaus apygardos teismo išnagrinetos bylos Nr. B2-3706-392/2011 medžiaga.

4Ieškovas UAB „EVP International“ kartu su ieškiniu pateike 2010-03-30 pranešima, kuriuo, vadovaujantis LR Imoniu bankroto istatymu 6 str. 2 d. ispejo atsakova, jog jeigu jis nepadengs susidariusios skolos per 30 dienu nuo pranešimo gavimo dienos, ieškovas kreipsis i teisma del bankroto bylos iškelimo. Šis pranešimas buvo iteiktas 2010-03-30. Vilniaus apygardos teismo išnagrinetoje civilineje bylos Nr. B2-3706-392/2011 pagal ieškovo UAB „EVP International“ ieškini atsakovui UAB „Intervid pramogos“ del bankroto bylos iškelimo ieškovas kartu su 2010-05-19 ieškiniu taip pat pateike mineta 2010-03-30 pranešima bei 2010-03-30 dokumento gavimo pažyma (civiline byla Nr. B2-3706-392/2011, b. l. 29, 30). Vilniaus apygardos teismas 2011-01-24 nutartimi iškele bankroto byla atsakovui UAB „Intervid pramogos“. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-04-14 nutartimi mineta Vilniaus apygardos teismo nutarti panaikino, atsisake UAB „Intervid pramogos“ kelti bankroto byla.

52011-05-10 nutartimi ieškovui buvo nustatytas 7 dienu terminas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos ieškinio trukumams šalinti: pateikti teismui rašytinius irodymus, kad po Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-14 nutarties priemimo iki 2011-05-05 kreipimosi i teisma jis pagal LR Imoniu bankroto istatymu 6 str. 2 d. ispejo pasirašytinai atsakova pranešimu, kuriame nurode imones neivykdytus isipareigojimus, ir ispejo, kad jeigu jie nebus ivykdyti per pranešime nurodyta laikotarpi, ne trumpesni kaip 30 dienu, kreditorius kreipsis i teisma del bankroto bylos iškelimo imonei, išaiškinant ieškovui, kad nustatytu terminu nepašalinus nurodyto ieškinio trukumo, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir gražinamas atgal.

62011-05-10 nutarties nuorašas buvo iteiktas ieškovui UAB „EVP International“ 2011-05-12. Teismas daro išvada, kad teismo nustatytu terminu ieškovas, budamas juridiniu asmeniu, kuriam keliami didesni rupestingumo standartai, nepašalino nurodytu ieškinio trukumu, todel ieškinys laikytinas nepaduotu ir gražintinas atgal, nes pakartotinis ieškinio trukumu šalinimas neužtikrina bankroto proceso operatyvumo pagal LR Imoniu bankroto istatymo 9 str. 4 d., numatancia, jog teismas ne veliau kaip per viena menesi nuo pareiškimo gavimo dienos turi priimti nutarti iškelti bankroto byla ar atsisakyti ja iškelti. Teismas išaiškina ieškovui, kad ieškinio gražinimas atgal ieškovui neužkerta kelio ieškovui kreiptis i teisma su ieškiniu del bankroto bylos iškelimo LR Imoniu bankroto istatyme nustatyta tvarka, pateikiant ieškini, atitinkanti istatymu reikalavimus.

7Vadovaudamasi LR CPK 2 str., 110 str., 111 str. 2 d. 3 p., 5 p., 113 str. 1 d., 135 str. 1 d. 4 p., 115 str. 2 d., 5 d., 290 str. - 292 str., LR Imoniu bankroto istatymo 6 str. 2 d., 9 str. 4 d.,

Nutarė

8Laikyti, kad ieškovo UAB „EVP International“ ieškinys atsakovui UAB „Intervid pramogos“ del bankroto bylos iškelimo yra nepaduotas ir gražinti ji atgal ieškovui UAB „EVP International“ adresu Menulio g. 7, Vilniuje.

9Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti apskusta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskiraji skunda per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai