Byla 2-15492-613/2011
Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ir atidėjimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Vitai Girdvainienei, dalyvaujant ieškovei Ž. R., atsakovės UAB „Eilorita“ atstovams direktoriui Jevgenijui Gafurovui (Jevgenij Gafurov) ir advokatei Astai Kaušikaitei, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ir atidėjimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės nesumokėtą darbo užmokestį 9 724,55 Lt, vidutinį darbo užmokestį už visą uždelstą atsiskaityti laiką iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-04-26 sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir nusprendė priteisti ieškovei iš atsakovės 10 643,26 Lt (atskaičius mokesčius) neišmokėto darbo užmokesčio, 1 296,20 Lt delspinigių už laiku neišmokėtą darbo užmokestį, 896,69 Lt (atskaičius mokesčius) kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 56,25 Lt (atskaičius mokesčius) vidutinį vienos darbo dienos užmokestį už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo ieškovės atleidimo iš darbo 2010-05-31 iki visiško atsiskaitymo su ieškove dienos ir 3 000,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti; priteisti valstybei iš atsakovės 385,00 Lt žyminį mokestį ir 6,00 Lt pašto išlaidų. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs atsakovės apeliacinį skundą, 2011-09-01 nutartimi pakeitė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-26 sprendimo dalį, kuria ieškovei priteista po 56,25 Lt (atskaičius mokesčius) vidutinio vienos darbo dienos užmokesčio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo ieškovės atleidimo iš darbo 2010-05-31 iki visiško atsiskaitymo su ieškove dienos, ir sumažino priteistą vidutinį vienos darbo dienos užmokestį nuo 56,25 Lt iki 31,18 Lt, taip pat priteisė ieškovei iš atsakovės 362,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

3Atsakovė pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui prašymą: išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 12 kalendorinių mėnesių laikotarpiui, nustatant, kad atsakovė 11 kalendorinių mėnesių iš eilės privalo mokėti mokėjimo pavedimu ieškovei ne mažiau kaip 2 200 Lt (po mokesčių) per mėnesį, ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio darbo dienos, o likusią sumą – 2 443,95 Lt (po mokesčių) ir 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo ieškovės atleidimo iš darbo 2010-05-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – per paskutinį dvyliktąjį mėnesį.; atidėti sprendimo vykdymą dalyje dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai iki teismo nutarties išdėstyti sprendimo vykdymą įsiteisėjimo dienos ir nustatyti, kad atsakovė ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo teismo nutarties išdėstyti sprendimo vykdymą įsiteisėjimo dienos sumoka Valstybinei mokesčių inspekcijai 385,00 Lt žyminio mokesčio ir 6,00 Lt pašto išlaidų. Atsakovė prašymą motyvuoja tuo, kad įmonės turtinė padėtis yra sunki. Iš karto visiškai išmokėdama priteistą 26 643,95 Lt sumą ieškovei, įmonė patirtų žymių finansinių sunkumų, sutriktų darbo užmokesčio išmokėjimas likusiems 7 darbuotojams, mokesčių sumokėjimas ir atsiskaitymas su tiekėjais. Atsakovė 2010 metais patyrė bendrą (duomenys neskelbtini) Lt nuostolį. Pagrindiniai atsakovės platinamos produkcijos pardavėjai taiko 100 kalendorinių dienų trukmės atidėjimo terminus atsiskaitymui už parduotą produkciją, šie terminai skaičiuojami ne nuo produkcijos pristatymo dienos, o nuo jos pardavimo dienos. Tačiau atsakovė privalo atsiskaityti su VSDFV, savo darbuotojais ir tiekėjais per trumpesnius terminus. Atsakovė gali tinkamai atsiskaityti su ieškove per 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, kadangi įmonės finansinė padėtis 2010 metais, lyginant su 2009 metais, pagerėjo. Ieškovė šiuo metu dirba kitame darbe ir turi pragyvenimo lėšų, teismo sprendimo išdėstymas jos finansinės padėties nepablogins. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė papildomai paaiškino, kad neišdėsčius teismo sprendimo vykdymo dalimis, atsakovei grėstų bankroto bylos iškėlimas, kadangi dėl byloje uždėto įmonės turto arešto, atsakovė nebegali atsiskaityti su Valstybine mokesčių inspekcija. Pagal 2011-04-26 teismo sprendimą iš atsakovės į antstolio depozitinę sąskaitą yra nurašyta apie 7 000 Lt, šiuo metu ieškovei likę išmokėti apie 30 000 Lt ir vykdymo išlaidos.

4Ieškovė teismo posėdžio metu pareiškė, kad su atsakovės prašymu nesutinka, kadangi jos pačios turtinė padėtis taip pat yra sudėtinga. Ieškovė nurodė, kad jos šeima gyvena iš socialinių pašalpų, ji ir jos vyras abu yra bedarbiai. Ieškovė buvo priversta skolintis pinigų, kad galėtų apmokėti už advokatės suteiktas teisines paslaugas.

5Prašymas netenkintinas.

6Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendimo įvykdymą išdėstyti galima tik išimtiniais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti teismo sprendimą.

7Atsakovė savo sunkią turtinę padėtį įrodinėja pateikdama UAB „Eilorita“ 2009-2010 pelno (nuostolių) ataskaitą, kurioje nurodyta, kad 2009 finansiniais metais įmonė bendrai patyrė (duomenys neskelbtini) Lt nuostolių, o 2010 finansiniais metais – (duomenys neskelbtini) Lt nuostolių. Atsakovė taip pat pateikė duomenis, kad įmonėje dirbantiems darbuotojams kiekvieną mėnesį iš viso reikia mokėti (duomenys neskelbtini) Lt darbo užmokesčio, valstybei iš viso per mėnesį moka (duomenys neskelbtini) Lt mokesčių, už lizinguojamas sandėliavimo patalpas, (duomenys neskelbtini), kreditoriui UAB „SEB lizingas“ kas mėnesį privalo mokėti po (duomenys neskelbtini) Lt įmokų. Pagal UAB „Eilorita“ 2011-08-31 debitorių ir kreditorių sąrašą, atsakovės debitoriniai įsiskolinimai sudaro (duomenys neskelbtini) Lt, o kreditoriniai įsiskolinimai – (duomenys neskelbtini) Lt, t. y. atsakovės debitoriniai įsiskolinimai viršija kreditorinius įsiskolinimus (duomenys neskelbtini) Lt suma. Iš pateiktų atsakovės sąskaitos išrašų matyti, kad antstolis 2011-10-11 nurašė iš atsakovės sąskaitos (duomenys neskelbtini) Lt sumą, 2011-10-27 VMI sprendimu iš atsakovės sąskaitos nurašyta (duomenys neskelbtini) Lt suma. Įvertinus atsakovės pateiktus įrodymus, pripažintina, kad atsakovės finansinė situacija yra sunki, bet ne tokia bloga, kaip ankstesniais metais. Be to, atsakovė pati pripažįsta, kad jos veiklos rezultatai šiuo metu gerėja.

8Sprendžiant klausimą, ar atidėti sprendimo įvykdymą, turi būti įvertinta ir ieškovės turtinė padėtis. Nors atsakovė nurodė, kad ieškovė dirba ir gauna pajamų pragyvenimui, tačiau pati ieškovė šią aplinkybę paneigė ir pateikė teismui Klaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriaus 2011-10-27 išduotas pažymas, kurios patvirtina, kad tiek ieškovė, tiek ir jos sutuoktiniais nuo 2010 metų yra įregistruoti darbo biržoje ir jiems yra suteiktas bedarbių statusas. Ieškovė taip pat pateikė tai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus 2011-11-02 išduotą pažymą, kuri patvirtina, kad ieškovei nuo 2011-10-01 iki 2012-01-01 yra paskirta ir mokama socialinė pašalpa. Taigi iš ieškovės pateiktų įrodymų matyti, kad ir jos turtinė padėtis šiuo metu yra bloga.

9Įvertinus ieškovės ir atsakovės pateiktus įrodymus bei konstatavus, kad šiuo atveju abiejų šalių turtinė padėtis yra sunki, būtina atsižvelgti ir į teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principą, pagal kurį reikia pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas, o šalis, kurios nenaudai jis priimtas, visada patiria tam tikrų nuostolių, ir tai yra neišvengiama pasekmė. 2011-04-26 priimtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, tačiau jo pagrindu ieškovei dar nėra sumokėta nei dalis priteistos sumos. Pažymėtina, kad teismo sprendimas dėl darbo užmokesčio priteisimo, neviršijant sprendime nustatytos vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dalies, yra skubiai vykdytinas (CPK 282 str. 2 d. 2 p.). CPK 284 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad skubiai vykdytino sprendimo ar jo dalies įvykdymą atidėti ar išdėstyti negalima. Atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą bei į teisėtus ieškovės interesus, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir tinkamai įvykdytas, darytina išvada, kad šiuo atveju nėra pagrindo atsakovei išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą. Valstybės naudai iš atsakovės priteista 385,00 Lt žyminio mokesčio ir 6,00 Lt pašto išlaidų suma nelaikytina pakankamai didele, kad tai būtų pagrindas atidėti šios sprendimo dalies įvykdymą. Remiantis išdėstytais argumentais, atsakovės prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ir atidėjimo netenkintinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

11atsakovės prašymo netenkinti.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai