Byla 2A-480-275/2012
Dėl užmokesčio už suteiktas paslaugas priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Auksinis varnas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Auksinis varnas“ ieškinį atsakovei R. K. dėl užmokesčio už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3UAB „Auksinis varnas“ kreipėsi į teismą, prašydamas išduoti teismo įsakymą ir priteisti jam iš skolininkės R. K. 2 241,60 Lt užmokestį už suteiktas paslaugas, 22,24 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 17 Lt žyminį mokestį, 300 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Buvo išduotas teismo įsakymas, kuriuo priteistos pareiškime nurodytos sumos. Skolininkė pateikė prieštaravimus dėl kreditoriaus pareiškimo ir teismo įsakymo. UAB „Auksinis varnas“ pareiškė ieškinį dėl užmokesčio už namo bendro naudojimo objektų administravimą, techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovė 2007-06-18 sudarė pastato (daugiabučio namo) bendrosios nuosavybės dalies administravimo sutartį. Šia sutartimi ieškovas prisiėmė prievolę vykdyti daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimą, priežiūrą ir organizuoti komunalinių paslaugų teikimą, o atsakovė prisiėmė prievolę sumokėti už ieškovo teikiamas paslaugas. Ieškovas teikė atsakovei sutartyje nurodytas paslaugas, o atsakovė už jas nuo 2007-11-01 iki 2010-06-30 nemokėjo.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė ieškovui UAB „Auksinis varnas“ iš atsakovės R. K. 11,79 Lt delspinigius, 24,92 Lt palūkanas už laiku nesumokėtas įmokas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 11,79 Lt delspinigių sumą nuo 2010-09-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitus ieškovo UAB „Auksinis varnas“ ieškinyje pareikštus reikalavimus atmetė. Teismas nurodė, kad Civilinio kodekso 6.722 str. įtvirtinta paslaugų teikėjo pareiga teikti klientui ataskaitas ir pranešti visą informaciją apie paslaugų suteikimą ir teikimo eigą. Šalių sudarytos sutarties 2.2.5. p. taip pat įtvirtinta ieškovo pareiga teikti informaciją ir pasiūlymus apie privalomąsias ir kitas įmokas, susijusias su bendro naudojimo objektų (patalpų ir teritorijos) priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu bei gerinimu. Šios įstatymo ir sutarties nuostatos leidžia atsakovei reikalauti išsamios informacijos apie ieškovo pateiktose sąskaitose nurodytas įmokas, jų dydį bei pagrindą. Atsakovė tvirtino, kad ieškovas neteisingai skaičiuoja įmokas už bendrojo naudojimo patalpų apšvietimą, darbus pagal iškvietimą, šiukšlių išvežimą, elektros energiją liftui, lifto techninę priežiūrą. Teismas sprendė, kad iškilus šalių ginčui dėl šių mokėjimų dydžio, pareiga įrodyti sąskaitose įrašytų sumų pagrįstumą tenka ieškovui, kadangi ieškovas apskaičiavo atsakovei tenkančių įmokų dydžius, jis turi duomenis, reikalingus įmokų dydžiui apskaičiuoti. Teismas pažymėjo, kad atsakovė turi teisę kontroliuoti, ar ieškovas teisingai skaičiuoja jai tenkančias įmokas, ar šios įmokos yra proporcingos atsakovės daliai bendrame namo turte. Atsakovė, kaip daugiabučio namo gyventoja, turi prievolę apmokėti ne bet kokias ieškovo nurodytas išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti ne bet kokius ieškovo nurodytus mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Šios įmokos turi būti proporcingos atsakovės daliai bendrame namo turte ir turi atitikti faktinį atitinkamų išlaidų dydį. Duomenis apie faktinį administravimo išlaidų dydį ir atsakovės įmokų dalį šiose išlaidose privalėjo pateikti ieškovas, įrodinėdamas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Ieškovas net teismo paragintas neįrodė aplinkybių, kuriomis pagrindė ieškinyje pareikštus reikalavimus. Todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo patenkinti tų ieškovo reikalavimų, su kuriais atsakovė nesutiko, kadangi šių reikalavimų pagrindo ir dydžio ieškovas neįrodė (neįvykdė CPK 178 str. nustatytos pareigos). Atsakovė iš dalies pripažino prievolę sumokėti įmokas, kurių suma 1 196,21 Lt ir šią prievolę įvykdė 2011-02-14. Ieškovo atstovai pripažino, kad ši suma sumokėta, tačiau nepareiškė, kad atsiima atitinkamą ieškinio dalį ar šios ieškinio dalies atsisako. Esant šioms aplinkybėms, teismas ieškinio dalį dėl reikalavimo priteisti atsakovės sumokėtą įmokų dalį - 1 196,21 Lt atmetė. Teismas taip pat konstatavo, kad atsakovė pripažino prievolę sumokėti delspinigius, tačiau šios prievolės nėra įvykdžiusi. Atsakovei pripažinus prievolę, delspinigius, kurių suma proporcinga ieškovės sumokėtai įmokų daliai (22,24 Lt x 0,53) 11,79 Lt teismas priteisė ieškovui iš atsakovės (CK 6.71, 6.73 str.). Kita ieškovo reikalavimų dalį: reikalavimą priteisti 1 045,39 Lt įmokas ir 10,45 Lt delspinigius teismas atmetė. Kadangi ieškovas neįrodė atmestosios pagrindinio reikalavimo dalies pagrindo ir dydžio, todėl teismas atmetė ir išvestinį reikalavimą iš pagrindinio reikalavimo dėl delspinigių priteisimo.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

7Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą ir priteisti iš atsakovės 1 045,39 Lt įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, taip pat priteisti iš atsakovės bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas. Nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė ir jos atstovas neneigė, jog paslaugos, kurias ieškovas teikė atsakovei, buvo realiai suteiktos. Tarp šalių kilo ginčas, ar ieškovas prašo teisingo atlygio už tai. Ieškovas savo reikalavimų pagrindimui pateikė išrašus iš atsakovės sąskaitos bei mokėjimo nurodymus, detalizuojančius kokios yra mokėtinos sumos ir už ką. Ieškovo atstovė teisme detaliai paaiškino kaip ir kokiu būdu yra apskaičiuojamos gyventojams mokėtinos sumos, iš ko jos susidaro. Ieškovas mano, kad teismas ignoruodamas pateiktus rašytinius įrodymus bei ieškovo atstovės paaiškinimus teisme nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas nepagrindė savo reikalavimo. Teismas pasisakydamas, kad ieškovas nepagrindė savo reikalavimo ir neįrodė tų aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimą, privalėjo pasisakyti, kodėl pateikti rašytiniai įrodymai yra atmetami ir teismas jais neprivalo vadovautis. Civiliniuose santykiuose, kurie susiklostė tarp ieškovo ir atsakovės, atsakovė yra skolininkė, o ieškovas kreditorius. Civilinėje teisėje galioja kaltumo prezumpcijos principas. Tai reiškia, kad kreditoriui užtenka tik įrodyti, kad prievolė nebuvo įvykdyta, o jau skolininkui tenka pareiga įrodinėti, kad prievolė įvykdyta ar įrodyti priežastis ir pagrindus, kurie atleistų skolininką nuo pareigos. Atsakovė savo prievolės mokėti už suteiktas paslaugas nevykdo nuo pat sutarties dėl administravimo sudarymo pradžios. Ir tik po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą, atsakovė ieškodama galimybių nemokėti už suteiktas paslaugas pradėjo reikalauti, kad ieškovas pateiktų įrodymus, kurių pagrindu jis prašo iš atsakovės priteisti būtent tas sumas, kurios nurodytos mokėjimo pranešimuose. Ieškovo manymu, atsakovė, neigdama savo prievolę mokėti už suteiktas paslaugas, privalėjo įrodyti, kad ieškovo pateikti skaičiavimai yra neteisingi, o ne reikalauti ieškovo įrodyti skaičiavimų teisingumą. Ieškovo pateikti mokėjimų pranešimai yra pakankami įrodymai, kuriais vadovaujantis galima spręsti apie suteiktų paslaugų apimtis ir mastą, todėl ieškovas neprivalėjo kitaip įrodinėti savo reikalavimų pagrįstumo. Tuo labiau, kad ginčo tarp šalių, ar paslaugos buvo suteiktos, nėra. Ieškovas, pateikdamas išsamų atsakovei priskaičiuotų mokesčių už suteiktas paslaugas paskaičiavimą, aiškiai nurodė kiekvienos paslaugos įkainius ir mokėtinas sumas, kurių atsakovė iš esmės nenuginčijo, todėl teismas neturėjo jokio teisinio pagrindo ieškovo ieškinį atmesti kaip neįrodytą.

8Atsakovė R. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą, o UAB „Auksinis varnas“ apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovė pateiktas sąskaitas už komunalines bei kitas paslaugas, susijusias su butų bei kitų patalpų technine priežiūra, apmokėdavo neišsiaiškinusi jų turinio bei dydžio pagrįstumo. Atkreipusi dėmesį, kad sąskaitų suma yra itin didelė, atsakovė pradėjo analizuoti, ar pateikiamų sąskaitų dydis atitinka faktiškai ieškovo patirtas išlaidas už teikiamas paslaugas. Ginčo objektu esantys mokesčiai pagal administravimo sutarties nuostatas yra skaičiuojami faktiškai patirtas išlaidas lygiomis dalimis padalinus visiems daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkams. Šių mokesčių apskaičiavimai atsakovei sukėlė abejonių, atsakovė tiek žodžiu, tiek raštu kelis kartus kreipėsi į ieškovą prašydama pagrįsti sąskaitų dydį, pateikti dokumentus bei apskaičiavimo matematines formules, kuriais remiantis buvo apskaičiuotas įsiskolinimas. Atsakovė, pasinaudodama administravimo sutarties 2.2.5. punkte numatyta teise, 2010-09-22 ieškovui raštu pateikė prašymą suteikti visą informaciją, susijusią su ieškovo patirtomis išlaidomis - kiekvieno mėnesio skaitiklio parodymus, kuriais remiantis buvo apskaičiuotas bendrojo apšvietimo mokestis, darbų pagal iškvietimus, eksploatacinių medžiagų ir buitinių atliekų išvežimo išlaidas. Ieškovas 2010-09-24 nedetalizuodamas pateikiamų sąskaitų dydžio pagrįstumo, pateikė atsakymą, kuriame teigiama, kad kiekvieną mėnesį skaitiklių parodymai ir šiukšlių išvežimo kiekiai kinta pagal faktą. Nepaisant to, jokie prašyti dokumentai, išlaidų žurnalai ar kiti reikšmingi faktai, pagrindžiantys ieškovo patirtas faktines išlaidas, nebuvo pateikti. Ieškovui neįvykdžius administravimo sutarties 2.2.5. punkte nurodytos pareigos pateikti prašomą informaciją bei dokumentus, atsakovė negali įsitikinti dėl apskaičiuotų mokesčių dydžio teisingumo. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį teismo prašė iš ieškovo išreikalauti gautas sąskaitas-faktūras už sunaudotą bendram apšvietimui elektros energiją, už lifto priežiūrą bei jo sunaudotą elektros energiją, už darbus pagal iškvietimus, už buitinių atliekų išvežimą. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pateiktus dokumentus bei ieškovo atliktus skaičiavimus dėl butų ir kitų patalpų savininkų mokamų mokesčių už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines bei kitas paslaugas, nustatė, kad šių mokesčių dydis neatitinka faktinių namo administratoriaus patirtų išlaidų, todėl yra nepagrįstas.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Dėl ieškovo patirtų išlaidų įrodymo

11Nustatyta, kad atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį pripažino ieškovo reikalavimą dalyje dėl 1196,21 Lt skolos priteisimo, ginčydama reikalavimą kitoje dalyje, t.y. dėl 1045,39 Lt priteisimo ir šioje dalyje teismas atmetė ieškinį dėl to, kad ieškovas pripažino, jog ši suma yra sumokėta. Apeliaciniu skundu skundžiamoje dalyje reikalavimai buvo atmesti tuo argumentu, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kokiu pagrindu priskaičiavo sąskaitose ( b. l. 8-9), pateiktose atsakovei, mokesčius už bendrą apšvietimą, už darbus pagal iškvietimą, šiukšlių išvežimą, elektros energiją liftui ir lifto priežiūrą. Pateiktame sąskaitų išraše ( b.l.8-9) nurodyta, kiek priskaičiuota kaip mokėtinų už butą, esantį ( - ), bendro apšvietimo, darbų pagal iškvietimus ir kitų darbų sumos bei kitos paslaugos ir medžiagos, tačiau byloje nepateikti įrodymai, kuo remiantis buvo priskaičiuotos kaip mokėtinos šiam butui tam tikro dydžio sumos kiekvieną mėnesį. Atsakovei atsiliepime į ieškinį nurodžius, kad ieškovas jai nesuteikia informacijos, kokiu būdu apskaičiuoja jos butui tenkantį mokestį, teismas 2010 m. gruodžio mėn.30 d. nutartimi skirdamas bylą nagrinėti teismo posėdyje pasiūlė ieškovui per 30 dienų patiekti papildomus įrodymus, kaip apskaičiuotos 2007-11-01 - 2010-06-30 laikotarpyje atsakovės įmokos už bendrą apšvietimą, šiukšlių išvežimą, darbus pagal iškvietimą, elektros energiją liftui ir lifto priežiūrą. Ieškovas nepasinaudojo jam suteikta teise pateikti papildomus įrodymus byloje, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas neįrodė reikalavimų, t.y. nepagrindė skolos dydžio duomenimis, kuriuos turėjo galimybę pateikti teismui. 2011-03-03 teismo posėdyje ieškovo atstovė N. N. paaiškino, jog skaičiavimus atlieka kompiuterinė programa, išlaidos yra dalijamos proporcingai namo gyventojams. Tai, kokio dydžio išlaidos už kiekvieną mėnesį buvo padalintos tarp namo gyventojų, šiuos duomenis ieškovas turėjo pateikti, tik tuo atveju teismas galėtų padaryti išvadą, jog ieškovas pagrįstai reikalauja tam tikro dydžio mokesčių iš atsakovės. CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta pareiga teismui daryti išvadą tik visapusiškai išsiaiškinus bylos aplinkybes, o šioje byloje atsakovei teigiant, kad galimai mokesčiai buvo priskaičiuoti per dideli, teismas turėjo pareigą patikrinti jų priskaičiavimo pagrįstumą. Įrodymus turi patiekti ta šalis, kurios žinioje yra įrodymai, šiuo atveju ieškovas, teigdamas, kad tinkamai priskaičiavo mokesčius, turi pateikti teismui duomenis, kad būtų galimybė patikrinti, ar teisingai buvo apskaičiuoti mokesčiai pagal suteiktas paslaugas. Ieškovas nepateikė teismui išsamaus atsakovei priskaičiuotų mokesčių paskaičiavimo, todėl, jam nesinaudojant teise pateikti įrodymus teismui, jo reikalavimai dalyje buvo pagrįstai atmesti.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

13Teismas, dalinai patenkinęs ieškinį, padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo išlaidų advokato pagalbai apmokėti nepatvirtina pateikti įrodymai. Pateiktas išrašas iš teisinių paslaugų sutarties ( b.l.11-12) , ataskaita apie suteiktas paslaugas ( b.l.13-14) įrodo, kad ieškovui buvo suteiktos advokato apsaugos, ruošiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo buto, esančio ( - ), atžvilgiu. Išrašyta sąskaita ( b. l. 15) yra pakankamu įrodymu, kad ieškovas turi byloje nurodyto dydžio išlaidas pagal 2010-08-14 teisinių paslaugų sutartį, nors tai, kad ieškovas nepateikia, kokius būdu išskaičiuoja prašomą priteisti sumą iš bendrai advokato sąskaitoje nurodytos sumos – 6600 Lt, yra prašymo trūkumu. Nors apeliaciniame skunde ieškovas nenurodo argumentų, dėl kurių būtų nepagrįstos teismo sprendimo išvados dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau prašymas pakeisti teismo sprendimą apima ir tą teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl byloje turi būti padarytos išvados ir dėl šios teismo sprendimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo. Iš bylos aplinkybių matyti, jog dalį ieškinio atsakovė patenkino po ieškinio pareiškimo, dalis ieškinio buvo patenkinta teismo sprendimu, todėl į turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą toje dalyje ieškovas turi teisę. Ieškovas būtų mokėjęs tokio paties dydžio žyminį mokestį ir tuo atveju, jei būtų pareiškęs tik toje dalyje, kurią atsakovė pripažino – 1218,45 Lt , todėl atsakovė turi atlyginti ieškovui sumokėtą žyminį mokestį - 68 Lt. Tai, kad iš esmės 50 procentų buvo pripažintas pagrįstu ieškovo reikalavimas, tik jis buvo atmestas tuo pagrindu, kad atsakovė po ieškinio pareiškimo jį patenkino dalinai, pripažintina, kad ieškovui atsakovė turi atlyginti ir dalį atstovavimo išlaidų, t.y. 150 Lt. Iš viso priteistina ieškovui iš atsakovės 218 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismo sprendimas keistinas CPK 329 straipsnio 1 dalies pagrindu, teismui netinkamai įvertinus įrodymus, pagrindžiančius turėtas bylinėjimosi išlaidas.

14Dalyje dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, teismo sprendimo dalis keistina, pripažįstant, kad šias išlaidas turi atlyginti ne ieškovas, o atsakovė, tais pačiais argumentais, kaip ir dėl aukščiau nurodytų bylinėjimosi išlaidų. Dalyje, kurioje ieškinys buvo patenkintas, procesinių dokumentų įteikimo išlaidas turi atlyginti šalis, kurios nenaudai priimtas sprendimas, o šios išlaidos yra tokio paties dydžio, nepriklausomai nuo patenkintų ar atmestų reikalavimų apimties. Kartu priteistinos iš atsakovės ir išlaidos, kurias turėjo procesinių dokumentų įteikimui ir apeliacinės instancijos teismas, jos sudaro 3 Lt, viso priteistina suma- 25,28 Lt. Iš esmės atmetus apeliacinį skundą, atsakovė neturi atlyginti ieškovui žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą turėtų išlaidų.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

16Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą pakeisti.

17Teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo UAB „Auksinis varnas“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteistos iš ieškovo UAB „Auksinis varnas“ procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei panaikinti ir priteisti ieškovui UAB „Auksinis varnas“ iš atsakovės R. K. 218 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bei priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš atsakovės R. K. 25,28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose.

18Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai