Byla Iv-3940-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. A. skundu,

Nustatė

22011-10-06 A. A. pateikė skundą, kuriame prašė pakartotinai ištirti ir teisingai nustatyti darbingumo lygį. Taip pat pareiškėjas prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.

3Pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2011-10-11 nutartimi nustatė terminą iki 2011-10-25 skundo trūkumams pašalinti, t.y. pateikti teismui: 1) atitinkamą skaičių skundo egzempliorių su aiškiai suformuluotais skundo reikalavimais, atitinkančiais Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. nuostatas, nurodytomis bylos proceso šalimis; 2) įrodymus, kad kreipėsi į Ginčų komisiją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir šios institucijos priimtą sprendimą; 3) mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5A. A. iki 2011-10-25 skundo trūkumų nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

6Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

7A. A. skundą laikyti nepaduotu.

8Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti A. A..

9Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai