Byla 2-10609-777/2011
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Vidai Daugirdienei, UAB „Klaipėdos bendrabutis“, dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti antstolės Vidos Daugirdienės veiksmus, atsisakant panaikinti turto areštą valstybei paveldėjus 50/100 dalių 36,39 kv. metrų bendro ploto velionio V. P., buto su bendro naudojimosi patalpomis, esančiomis adresu: Šilutės pl. 6-422, Klaipėda (unikalus Nr.2196-7004-4013:0067), neteisėtais ir pažeidžiančiais valstybės viešąjį interesą. Nurodė, kad 2010 m. kovo 4 d. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu Klaipėdos miesto 9-ojo notaro biuro notarė V. M. patvirtino (notarinio registro Nr. VM9-953), kad valstybė, atstovaujama Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau-Klaipėdos AVMI), paveldėjo 50/100 dalių 36,39 kv. metrų bendro ploto velionio V. P., (mirė 2008 m. gegužės 22d.), buto su bendro naudojimosi patalpomis, esančio adresu: Šilutės pl. 6-422, Klaipėda (unikalus Nr.2196-7004-4013:0067). Nekilnojamojo turto registre įregistruoto buto registro įrašo Nr.50/48224.

3Pagal Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr.634 (Žin., 2004, Nr. 86-3119) 2., 81.; 81.1. punktų nuostatas, Klaipėdos AVMI turi organizuoti valstybės paveldėto turto realizavimą, parduodamąjį aukciono būdu. Tačiau Centrinės hipotekos įstaigos duomenimis, tam trukdo antstolės Vidos Daugirdienės areštas, vykdant išieškojimą iš skolininko V. P. pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2002 m. gruodžio 12d. vykdomąjį raštą Nr.2-10495-12.

4Pagal LR CPK 5.62 str. 3 dalies nuostatas, valstybė už palikėjo skolas atsako neviršydama jai perėjusio turto tikrosios vertės, kuri nustatoma realizavus paveldėtą turtą. LR CK 6.321 str. nuostatos draudžia pardavėjui perleisti areštuotą turtą. Pagal LR CPK 691-693 straipsnių nuostatas Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai deleguota teisė realizuoti valstybei perduotą turtą (išskyrus įkeistą turtą, ar turtą kuriam įregistruota hipoteka).

5Norėdami šią problemą išspręsti geruoju, pareiškėja 2011-05-23 raštu Nr. (12.34)-D2-6151, 2011-06-28 elektroniniu paštu, kreipėsi į antstolę, prašydama panaikinti areštą valstybės paveldėto turto daliai, kadangi turto areštas užkerta kelią jo tolesniam realizavimui, didina administravimo išlaidas. Tačiau antstolė neatsižvelgia į pareiškėjos prašymą, nors kiekvieną mėnesį valstybė patiria išlaidas už komunalines bei kitas paslaugas. Kadangi turtas randasi UAB „Klaipėdos bendrabutis“, įm. k. ( - ) patalpose, asocialių asmenų ne kartą buvo išlaužtos paveldėto buto durys, pareiškėja privalėjo bylinėtis dėl asmens, savavališkai užėmusio patalpas, iškeldinimo, o minėtos paslaugos valstybei atsiėjo 1939,88 Lt. Artimiausiu metu nenuėmus turto arešto, šio turto nerealizavus, valstybė privalės dengti ir artėjančio šildymo sezono administravimo išlaidas. Arešto panaikinimas ir turto realizavimas nekliudo antstolei, remiantis LR CPK 596 str. nuostatomis, kreiptis į teismą dėl skolininko pakeitimo vykdomajame procese.

6Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, kai antstolė atsisako nuo valstybės paveldėto turto panaikinti areštą, pažeidžiamos valstybės, kaip savininko, nuosavybės teisės (LR CK 4.37,

74.39 str.). Valstybė, teisės aktų nustatyta tvarka negalėdama realizuoti jai priklausančio turto, patiria žalą dėl didėjančių komunalinių mokesčių, turto niokojimo, negali atsiskaityti su palikėjo kreditoriais.

8Antstolė atsiliepimu prašė skundą atmesti. Nurodė, kad vykdomoji byla, užvesta pagal

92002-12-06 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-10495-12 dėl 1064,44 Lt skolos išieškojimo iš V. P. UAB „Klaipėdos bendrabutis" naudai. Pareiškėja prašo panaikinti areštą mirusiojo skolininko P. V. buto adresu Šilutės pl. 6-422, Klaipėda 50/100 daliai, kurią valstybė paveldėjo po V. P. mirties. Minėto teismo sprendimo vykdymo procese buvo areštuotas skolininkui priklausantis turtas 50/100 buto adresu Šilutės pi. 6-422, Klaipėda. Prievolė UAB "Klaipėdos bendrabutis" naudai iki šiol neįvykdyta, todėl priverstinio pobūdžio priemonės, kurių buvo imtasi vykdymo procese, nepanaikintos. Vadovaujantis LR CPK 626 str., mirus skolininkui, vykdymas byloje buvo sustabdytas iki bus perimtos teisės ir pareigos. Pareiškėja kreipėsi į antstolį prašydama panaikinti areštą turtui, tačiau nepateikė įrodymų apie prievolės įvykdymą. Atsakant į VMI raštą, paaiškinta, jog areštas turtui naikintinas esant pagrindams, nurodytiems CPK normose. Vykdomoji byla nėra užbaigta, skola ir vykdymo išlaidos nėra padengtos, todėl pagrindo naikinti areštą nėra.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Klaipėdos bendrabutis“ atsiliepimo nepateikė.

11Skundo nagrinėjimui iš antstolio gauta vykdomoji byla Nr.0004/03/6665.

12Skundas tenkintinas.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.3K-3-243/2011, sukūrė precedentą dėl kreditoriaus pareigos laikytis CK 5.63 straipsnyje nustatytos kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarkos, kai miršta skolininkas ir valstybė perima jo turtines teises ir pareigas, ir kai kreditorių reikalavimai yra patvirtinti teismo procesiniu sprendimu ir vykdomi priverstine tvarka. Konstatavo, kad perimdamas materialiąsias civilinės subjektines teises, asmuo perima ir pareigą atsakyti pagal prievoles. Siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pažymėjo, kad tam, jog įpėdinis paveldėtų turtą, jis turi palikimą priimti, ir tik tokiu atveju, vadovaujantis CPK 596 straipsniu, jis gali būti pakeistas išieškotoju ar skolininku vykdymo procese. Palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo CK 5.63 straipsnio prasme tikslas yra suteikti įpėdiniui informaciją apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes tokia informacija padeda įpėdiniui apsispręsti, ar jam apskritai priimti palikimą. Teisėjų kolegija išaiškino, kad, nustatant, ar palikėjo turtinė prievolė (skola) perėjo įpėdiniams paveldėjimo būdu, neturi reikšmės aplinkybė, jog kreditoriaus reikalavimas yra vykdomas CPK VI dalyje reglamentuota vykdymo tvarka, bei nurodė, kad kreditorius, siekiantis, kad palikėjo prievolę (skolą) perimtų skolininko įpėdinis (tame tarpe ir valstybė), turi pareikšti apie tai CK 5.63 straipsnyje nustatyta tvarka.

14Vykdomoji byla Nr.0004/03/6665, užvesta pagal 2002-12-06 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-10495-12 dėl 1064,44 Lt skolos išieškojimo iš V. P. UAB „Klaipėdos bendrabutis" naudai (b.l.2). V. P. 2008-05-22 mirė (b.l.18). 2007-11-07 antstolės V. Daugirdienės padėjėja sudarė V. P. turto arešto aktą, į kurį yra įtraukta 1405,82 Lt skola (b.l. 26-27). Notarė V. M. 2010-04-04 išdavė paveldėjimo teisės liudijimą (notarinio registro Nr. VM9-953), pagal kurį V. P. turtą pavelėjo Lietuvos Respublika (b.l. 34). Byloje nėra duomenų, kad antstolė kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su pareiškimu, pakeisti vykdymo procese skolininką - vietoj V. P., skolininku pripažinti Lietuvos Respubliką, atstovaujamą Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos. Remiantis suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kreditorius, siekiantis, kad palikėjo prievolę (skolą) perimtų skolininko įpėdinis (tame tarpe ir valstybė), turi pareikšti apie tai CK 5.63 straipsnyje nustatyta tvarka. Šios normos reikalavimų nesilaikymas lemia, kad palikėjo turtinė prievolė įpėdiniams nepereina paveldėjimo būdu, nes atitinkama palikėjo skola nepatenka į palikimo masę.

15Vykdomojoje byloje nėra duomenų, jog kreditorius UAB „Klaipėdos bendrabutis” būtų atlikęs CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus. Nustačius, kad kreditorius nustatytais terminais CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytam subjektui nepareiškė reikalavimų (nepateikė ieškinio dėl paveldimo turto) ir jo reikalavimų patenkinimo klausimas neišspręstas, pareiškimas dėl procesinio teisių perėmimo teismui nepateiktas, vadinasi, nėra pagrindo taikyti priverstinio pobūdžio priemones, kurių buvo imtasi vykdymo procese iki velionio V. P. mirties.

16Todėl pareiškėjos skundas tenkintinas.

17Vadovaudamasis CPK 513 str. 1 d. ir 2 d., 290, 291 str., teismas

Nutarė

18pareiškėjos skundą tenkinti.

19Pripažinti antstolės Vidos Daugirdienės veiksmus, atsisakant panaikinti turto areštą valstybei paveldėjus 50/100 dalių 36,39 kv. metrų bendro ploto velionio V. P., buto su bendro naudojimosi patalpomis, esančiomis adresu: ( - ), neteisėtais.

20Įpareigoti antstolę V. Daugirdienę panaikinti 2007-11-07 turto arešto aktą.

21Nutarčiai įsiteisėjus, antstolei Vidai Daugirdienei grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0004/03/6665.

22Nutartis per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė, rašytinio... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti... 3. Pagal Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas... 4. Pagal LR CPK 5.62 str. 3 dalies nuostatas, valstybė už palikėjo skolas... 5. Norėdami šią problemą išspręsti geruoju, pareiškėja 2011-05-23 raštu... 6. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, kai antstolė atsisako nuo valstybės... 7. 4.39 str.). Valstybė, teisės aktų nustatyta tvarka negalėdama realizuoti... 8. Antstolė atsiliepimu prašė skundą atmesti. Nurodė, kad vykdomoji byla,... 9. 2002-12-06 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Klaipėdos bendrabutis“ atsiliepimo nepateikė.... 11. Skundo nagrinėjimui iš antstolio gauta vykdomoji byla Nr.0004/03/6665. ... 12. Skundas tenkintinas.... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 14. Vykdomoji byla Nr.0004/03/6665, užvesta pagal 2002-12-06 Klaipėdos miesto... 15. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, jog kreditorius UAB „Klaipėdos... 16. Todėl pareiškėjos skundas tenkintinas.... 17. Vadovaudamasis CPK 513 str. 1 d. ir 2 d., 290, 291 str., teismas... 18. pareiškėjos skundą tenkinti.... 19. Pripažinti antstolės Vidos Daugirdienės veiksmus, atsisakant panaikinti... 20. Įpareigoti antstolę V. Daugirdienę panaikinti 2007-11-07 turto arešto... 21. Nutarčiai įsiteisėjus, antstolei Vidai Daugirdienei grąžinti vykdomąją... 22. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos atskiruoju skundu gali...