Byla e2-1705-251/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei M. L. L., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, E. K., dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovės M. L. L. 259,16 Eur turtinės žalos atlyginimą, 35,00 Eur kompensacinių palūkanų 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminį mokestį. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai įteikti kartu su atsakove gyvenančiam pilnamečiui šeimos nariui (44 b. l.), tačiau atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovės atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl sprendimo už akių nepriėmimo, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Sprendimas už akių priimamas tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014-02-17 ir 2014-02-21 buvo užlietas trečiojo asmens E. K. (toliau taip pat – draudėja) butas, esantis ( - ), kuris buvo draustas ieškovo Būsto draudimu (6-8 b. l.). Dėl turto sugadinimo (14, 19-32 b. l.) draudėjai buvo padaryta 262,11 Eur dydžio žala už buto remontą, kurią, atskaičius 2,95 Eur už nusidėvėjimą, draudėjai atlygino ieškovas, išmokėdamas draudimo išmoką (10, 11, 15 b. l.). Aiškinantis įvykio aplinkybes, buvo nustatyta, kad draudėjai priklausančios patalpos buvo aplietos iš atsakovei M. L. L. priklausančio buto, esančio ( - ) (12-13 b. l.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė atlygino ieškovui padarytą žalą. Dėl šios priežasties ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės 259,16 Eur žalos atlyginimą bei 35,00 Eur kompensacines palūkanas, kurios paskaičiuotos už 986 pradelstas dienas.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.263 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. To paties straipsnio 2 dalis numato, jog žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį, draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiajam, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į asmenį, kaltą dėl žalos atsiradimo. Išmokėjęs draudimo išmoką, ieškovas, vadovaujantis CK 6.1015 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už žalą asmenį. Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama, žalą padariusiu asmeniu laikomas asmuo, iš kurio valdomos patalpos liejosi vanduo, t.y. iš aukščiau ieškovo drausto buto, priklausančio atsakovei. Atsakovė ieškovui padarytų nuostolių neatlygino iki pat ieškinio pateikimo teismui dienos ir yra skolinga ieškovui 259,16 Eur, todėl ši suma ir priteistina iš atsakovės ieškovui.

8Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti sutartyje ar įstatymuose nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus patirtais nuostoliais (CK 6.261 str.). Prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per 7 dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti, išskyrus, jeigu pagal įstatymus ar sutarties esmę aiškus kitoks prievolės įvykdymo terminas (CK 6.53 str. 2 d.). Teismų praktikoje išaiškinta, kad prievolė mokėti kreditoriui kompensacines palūkanas tampa vykdytina tik po pareikalavimo ją vykdyti.

9Ieškovas šioje byloje prašo priteisti iš atsakovės 35,00 Eur kompensacines palūkanas, kurias paskaičiavo už 986 dienas. Iš byloje esančios 2014-06-17 pretenzijos (16 b. l.) matyti, kad ieškovas ragino atsakovę per 18 dienų (t.y. iki 2014-07-05) sumokėti susidariusią žalą ieškovui. Todėl kompensacinės palūkanos skaičiuotinos už laikotarpį nuo 2014-07-06 iki 2017-01-16 (ieškinio pateikimas teismui), iš viso už 926 dienas. Atitinkamai kompensacinių palūkanų dydis yra lygus 32,87 Eur (259,16 Eur*0,05/365*926 d.= 32,87 Eur), todėl ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisinat iš atsakovės ieškovui ne visą reikalaujamą kompensacinių palūkanų sumą (35,00 Eur), o 32,87 Eur.

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (292,03 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Kadangi ieškinys iš esmės tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis (37 b. l.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285–287 str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, iš atsakovės M. L. L., a. k. ( - ) 259,16 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt devynių eurų, 16 ct) žalos atlyginimą, 32,87 Eur (trisdešimt dviejų eurų, 87 ct) kompensacines palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (292,03 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai