Byla 2-35414-433/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ ieškinį atsakovui M. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ prašo iš atsakovo M. B. priteisti 608,45 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymo Nr. 30-1917 pagrindu buvo paskirtas namo, esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Atsakovas M. B. yra buto, esančio adresu ( - ), savininkas, todėl jis proporcingai savo nuosavybės daliai privalėjo laiku mokėti mokesčius už suteiktas komunalines paslaugas, išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius. Atsakovas laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2014-06-30 nemokėjo mokesčių, todėl susidarė 608,45 Lt įsiskolinimas.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos bei teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2014-09-04. Terminas atsiliepimui pateikti suėjo 2014-09-20, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog tuo atveju, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, jis prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovas 2012-09-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1917 pagrindu paskirtas namo, esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (http://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30215499). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad atsakovas yra buto, esančio adresu ( - ), savininkas. Atsakovas laikotarpiu nuo 2012-04-01 iki 2014-06-30 nemokėjo mokesčių, todėl susidarė 608,45 Lt įsiskolinimas.

8Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Gyvenamasis namas, esantis adresu ( - ), yra daugiabutis, todėl pagal CK 4.82, 4.83 straipsnių nuostatas atsakovams kartu su kitais šio namo butų savininkais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso minėto namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, o ji kartu su kitais bendraturčiais privalo bendro naudojimo objektus tinkamai prižiūrėti ir remontuoti, proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs dėl reikalaujamos įsiskolinimo sumos (CPK 178 str.). Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 608,45 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 4.82 str., 4.83 str., 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p.).

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio l dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 608,45 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-08-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.)

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovo ieškinį patenkinus visa apimtimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 54 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir išrašą, 193,60 Lt už teisines paslaugas (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str. 1 d., CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

11Kadangi iš atsakovo į valstybės biudžetą išieškotina suma yra mažesnė nei 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (10,00 Lt), šios bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo į valstybės biudžetą nėra priteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo M. B., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Naujininkų ūkis“, į. k. 121458016, 608,45 Lt (šešių šimtų aštuonių litų, 45 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 608,45 Lt (šešių šimtų aštuonių litų, 45 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-08-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 250,60 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų, 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, žyminio mokesčio kvitas. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai