Byla Ik-804-554/2011
Dėl Kauno miesto savivaldybes administracijos 2011 m. vasario 8 d. statytojui UAB „Ladavas“ išduoto statyba leidžiancio dokumento Nr. LNS-21-110208-00104 panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisejas Algis Markevicius, susipažines su pareiškejo Kauno apygardos prokuraturos prokurores patikslintu prašymu, n u s t a t e :

2Kauno apygardos administraciniame teisme 2011 m. balandžio 11 d. buvo gautas pareiškejo Kauno apygardos prokuraturos prokurores skundas atsakovui Kauno miesto savivaldybes administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Romainiu bendruomenes centrui, UAB „Ladavas“, Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos del Kauno miesto savivaldybes administracijos 2011 m. vasario 8 d. statytojui UAB „Ladavas“ išduoto statyba leidžiancio dokumento Nr. LNS-21-110208-00104 panaikinimo.

3Pareiškejo skundas neatitiko ABTI 23 ir 24 straipsniu reikalavimu, todel jam buvo nustatytas terminas iki 2011 m. balandžio 27 d. skundo trukumams pašalinti.

42011 m. balandžio 27 d. teisme gautame patikslintame prašyme pareiškejas prašo teismo panaikinti Kauno miesto savivaldybes administracijos 2011 m. vasario 28 d. statytojui UAB „Ladavas“ išduota statyba leidžianti dokumenta Nr. LNS-21-110228-00147.

5Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 52 straipsnis nustato, kad pareiškejas turi teise tikslinti ir pakeisti skundo (prašymo) pagrinda ar dalyka bet kurioje bylos nagrinejimo stadijoje iki teismui išeinant i pasitarimu kambari.

6Šiuo atveju pareiškejas patikslintame prašyme pakeite ir prašymo pagrinda, ir prašymo dalyka, todel šis prašymas yra nagrinetinas atskiroje byloje.

7Atsižvelgiant i tai, pareiškeju patikslinta skunda atsisakytina priimti i administracine byla Nr. 804-554/2011 ir patikslintas prašymas perduotinas teismo raštinei iregistruoti kaip naujas prašymas.

82011 m. balandžio 27 d. pareiškejas patikslintame prašyme nenurode prie prašymo panaikinti Kauno miesto savivaldybes administracijos 2011 m. vasario 8 d. išduoto statybos leidimo Nr. LNS-21-110208-00104 pridedamu dokumentu sarašo, nepateike dokumentu ir irodymu, kuriais grindžia savo reikalavima (23 str. 2 d. 8 p., 24 str. 1 d.). Patikslintame prašyme keliamas naujas reikalavimas, todel jame nurodytas pridedamu dokumentu sarašas, dokumentai ir irodymai, kuriais pareiškejas grindžia savo reikalavima, negali buti vertinami, nes patikslintas prašymas su pridetais dokumentais perduotinas teismo raštinei iregistruoti kaip naujas prašymas.

9Kauno apygardos prokuraturos prokurore nepašalino 2011 m. balandžio 13 d. nutartyje nurodytu skundo trukumu, todel skundas laikomas nepaduotu ir gražintinas Kauno apygardos prokuraturos prokurorei. Ši nutartis neužkerta kelio pareiškejui pakartotinai kreiptis i teisma, pateikiant skunda, kuris atitiktu ABTI 23 ir 24 straipsniu reikalavimus.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administraciniu bylu teisenos istatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 52 straipsniu teisejas,

Nutarė

11Skunda laikyti nepaduotu ir gražinti ji pareiškejui Kauno apygardos prokuraturos prokurorei.

12Atsisakyti priimti i administracine byla Nr. 804-554/2011 pareiškejo Kauno apygardos prokuraturos prokurores patikslinta prašyma del Kauno miesto savivaldybes administracijos 2011 m. vasario 28 d. statytojui UAB „Ladavas“ išduoto statyba leidžiancio dokumento Nr. LNS-21-110228-00147 panaikinimo.

13Perduoti patikslinta prašyma teismo raštinei iregistruoti kaip nauja prašyma.

14Nutarties dalis del prašymo atsisakymo priimti nepašalinus trukumu gali buti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai