Byla 2-10313-717/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Senukų prekybos centras“ ieškinį atsakovui UAB „Promlitsta“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 18582,76 Eur skolą, 4628,96 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad tarp šalių buvo sudarytos sutartys Nr. 14/6251 ir Nr.15/6655 dėl prekių pardavimo. Pagal Sutarčių 2.3 p., ir 2.2p. atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už įsigytas prekes ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo datos, sumokėdamas visą prekių kainą. Laiku neatsiskaičius pagal Sutarčių 4.1 p. ir 5.1 p. už kiekvieną pradelstą dieną atsakovas įsipareigojo sumokėti 0,3 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų prekių sumos. 2015 m. rugsėjo - lapkričio mėn., atsakovas įsigijo prekių, tačiau suėjus mokėjimo terminams už jas neatsiskaitė.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Senukų prekybos centras“ ir atsakovas UAB „Promlitsta“ sudarė prekių pardavimo sutartis Nr. 14/6251 ir Nr.15/6655. Už įsigytas prekes atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui visą prekių kainą per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų išrašymo datos (Sutarčių 2.3 p., ir 2.2p.). Atsakovui laikotarpiu 2015 m. rugsėjo - lapkričio mėn. buvo pateiktos PVM sąskaitos faktūros, tačiau atsakovas jų neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui 18582,76 Eur skolos. UAB „Senukų prekybos centras“ įsipareigojimus pagal Sutartis įvykdė tinkamai – atsakovas pretenzijų dėl pateiktų prekių nepateikė, tačiau už įsigytas prekes iki šiol pilnai neatsiskaitė. Kadangi atsakovas praleido Sutartyse numatytą terminą atsiskaityti už gautas prekes su ieškovu, jam buvo paskaičiuoti 4628,96 Eur delspinigiai (Sutarčių 4.1 p. ir 5.1 p..).

6CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Šalys privalo tinkamai, sąžiningai bei laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jų neįvykdžius ar įvykdžius netinkamai, privalo kitai šaliai atlyginti jos patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas (CK 6.200 str. 1 d., 6.256 str.).

7Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl nesant jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę atsakovas yra pilnai įvykdęs, iš atsakovo ieškovui priteistina 18582,76 Eur skola ir 4628,96 Eur delspinigiai (CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p., 6.71 str. 1 d.).

8CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, todėl iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

9Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 348 Eur sumokėtas žyminis mokestis bei 100 Eur išlaidos už advokato paslaugas.

10Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Promlitsta“, į. k. 133539643, buveinė Igno Šimulionio g. 5, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB, b. k. 70440, ieškovui UAB „Senukų prekybos centras“, į. k. 234376520, buveinė Kaune, Islandijos pl. 32B, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas“, b. k. 70440, 18582,76 Eur (aštuoniolika tūkstančių penkis šimtus aštuoniasdešimt du eurus 76 ct) skolą, 4628,96 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt aštuonis eurus 96 ct) delspinigius, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (23211,72 Eur) nuo bylos iškėlimo (2016-03-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 448 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidas.

14Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

15Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas;

16Informuoti atsakovą: apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

18Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai