Byla A-556-3320-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant atsakovo atstovui Igoriui Janavičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Inspekcija)

52008 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. A6-6 dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtino nurodymus pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „OKZ HOLDING Baltija“ (toliau – ir pareiškėjas) sumokėti 45 470 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau - ir PVM), 14 322 Lt PVM delspinigių, 227 889 Lt gyventojų pajamų mokesčio (toliau - ir GPM), 55 170 Lt GPM delspinigių, 254 318 Lt valstybinio socialinio draudimo (toliau - ir VSD) įmokų, 1 497 Lt įmokų į Garantinį fondą, 361 Lt įmokų į Garantinį fondą delspinigių, 1 077 707 Lt pelno mokesčio, 158 087 Lt pelno mokesčio delspinigių, 107 219 Lt socialinio mokesčio ir 4 111 Lt socialinio mokesčio delspinigių; skyrė pareiškėjui 13641 Lt PVM baudą, 113 945 Lt GPM baudą,

6127 159 Lt VSD įmokų baudą, 749 Lt įmokų į Garantinį fondą baudą, 323 312 Lt pelno mokesčio baudą ir 32 166 Lt socialinio mokesčio baudą.

7Pareiškėjas padavė skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM), kuriuo prašė panaikinti Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. A6-6 dalį dėl UAB „Agnieška“ bei firmų „Sherwest International PTE.Ltd“, „Raymond Worldwide LLC“ ir „World Building Service, Ltd“ suteiktų paslaugų, darbuotojų maitinimo išlaidų, taip pat prašė sumažinti paskirtas baudas iki 10 procentų.

8VMI prie FM 2008 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 69-95 patvirtino Inspekcijos

92008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. A6-6 nurodymus pareiškėjui sumokėti 41 941 Lt PVM, 13 787,50 Lt PVM delspinigių, 1 077 707 Lt pelno mokesčio, 158 087 Lt pelno mokesčio delspinigių, 107 219 Lt socialinio mokesčio ir 4 111 Lt socialinio mokesčio delspinigių; pakeitė Inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. A6-6 nurodymus pareiškėjui sumokėti

1013 641 Lt PVM baudą, 113 945 Lt GPM baudą, 749 Lt įmokų į Garantinį fondą baudą,

11323 312 Lt pelno mokesčio baudą ir 32 166 Lt socialinio mokesčio baudą į nurodymus pareiškėjui sumokėti 8 741 Lt PVM baudą, 68 367 Lt GPM baudą, 449 Lt įmokų į Garantinį fondą baudą, 215 541 Lt pelno mokesčio baudą ir 21 444 Lt socialinio mokesčio baudą.

12Pareiškėjas padavė skundą Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija), kuriuo prašė panaikinti VMI prie FM

132008 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. 69-95 ir Inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. A6-6 dalis dėl UAB „Agnieška“ bei firmų „Sherwest International PTE.Ltd“, „Raymond Worldwide LLC“ ir „World Building Service, Ltd“ suteiktų paslaugų, darbuotojų maitinimo išlaidų, taip pat prašė sumažinti paskirtas baudas iki 10 procentų, jeigu pasitvirtintų mokesčių administratoriaus nustatyti pažeidimai.

14Mokestinių ginčų komisija 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. S-187(7-151/2008) panaikino VMI prie FM 2008 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. 69-95 dalį, kuria patvirtinti nurodymai pareiškėjui sumokėti 4 721 Lt PVM, 2 271 Lt PVM delspinigių, 944 Lt PVM baudos, 52 359 Lt pelno mokesčio, 11 241 Lt pelno mokesčio delspinigių ir 10 472 Lt pelno mokesčio baudos; patvirtino VMI prie FM 2008 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. 69-95 dalį, kuria patvirtinti nurodymai pareiškėjui sumokėti 37 220 Lt PVM, 11 516,50 Lt PVM delspinigių,

157 444 Lt PVM baudos, 1 025 348 Lt pelno mokesčio, 146 846 Lt pelno mokesčio delspinigių ir 205 070 Lt pelno mokesčio baudos.

16Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (T 1, b. l. 3-13) ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. S-187(7-151/2008) dalį, kuria nuspręsta patvirtinti VMI prie FM sprendimo dalį dėl nurodymų pareiškėjui sumokėti 37 220 Lt PVM, 11 516,50 Lt PVM delspinigių, 7 444 Lt PVM baudos,

171 025 348 Lt pelno mokesčio, 146 846 Lt pelno mokesčio delspinigių ir 205 070 Lt pelno mokesčio baudos, o taip pat panaikinti VMI prie FM 2008 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. 69-95 ir Inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimą Nr. A6-6.

18Pareiškėjas nurodė, kad mokesčių administratoriai nepagrįstai UAB „Agnieška” vardu išrašytų PVM sąskaitų - faktūrų nepripažino turinčiomis juridinę galią ir nepagrįstai dėl to papildomai priskaičiavo 37 220 Lt PVM ir 31 017 Lt pelno mokesčio. Ūkinės operacijos pagal UAB „Agnieška” vardu išrašytas PVM sąskaitas - faktūras realiai įvyko. Pareiškėjas iš UAB „Agnieška” pagal 2005 m. birželio 1 d. ir 2005 m. birželio 20 d. PVM sąskaitas - faktūras pirko transporto paslaugas, už kurias atsiskaitė. Kadangi UAB „Agnieška” realiai suteikė transporto paslaugas, kurios tuo metu buvo reikalingos pareiškėjo ūkinei veiklai vykdyti, todėl pareiškėjas turėjo teisę pagal atitinkamas PVM sąskaitas - faktūras padaryti pirkimo PVM atskaitą (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 64 straipsnis), o taip pat atitinkamas išlaidas priskirti prie sąnaudų, mažinančių apmokestinamąjį pelną (Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnis). Tuo metu, kai buvo teikiamos paslaugos, pareiškėjas neturėjo jokių duomenų apie kokius nors neteisėtus UAB „Agnieška” veiksmus. Pareiškėjas nurodė, kad mokesčių administratoriai taip pat nepagrįstai nepripažino firmų „Sherwest International PTE.Ltd“, „Raymond Worldwide LLC”, „World Building Service, Ltd“ jam suteiktų konsultacinių paslaugų ir nepagrįstai dėl to papildomai priskaičiavo pelno mokestį. Šių firmų paslaugos pareiškėjui realiai buvo suteiktos, o mokesčių administratorių padarytos priešingos išvados yra nepagrįstos. Pareiškėjas nurodė, kad jeigu pasitvirtintų, jog jis padarė ginčijamuose sprendimuose nurodytus pažeidimus, tuomet jam paskirtos baudos turėtų būti sumažintos iki 10 procentų. Šiuo atveju mokesčių administratoriai savo sprendimuose nenustatė pareiškėjo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, o tik nurodė jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

19Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 100-106) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2005 m. birželio 1 d. ir 2005 m. birželio 20 d. UAB „Agnieška“ vardu išrašytose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytoms transporto paslaugoms pagrįsti nepateikė sutarčių su UAB „Agnieška” bei važtaraščių. Šiose PVM sąskaitose - faktūrose bei atliktų darbų akte nurodytas UAB „Agnieška” vardu pasirašantis asmuo A. N. nebuvo UAB „Agnieška” vadovas ar kaip nors kitaip su ja susijęs asmuo. UAB „Agnieška” nuo 2005 m. gegužės mėnesio neteikia PVM deklaracijų, o 2005 m. spalio 13 d. išregistruota iš PVM mokėtojų registro. 2005 m. birželio mėnesį UAB „Agnieška” neturėjo nei materialinių resursų, nei darbuotojų transporto paslaugoms teikti ir nėra duomenų, patvirtinančių, kad tokias paslaugas ji būtų užsakiusi iš kitų ūkio subjektų. Todėl minėtose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytos ūkinės operacijos realiai neįvyko, dėl ko mokesčių administratoriai pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas pagal UAB „Agnieška” vardu išrašytas PVM sąskaitas - faktūras neįgijo teisės į PVM atskaitą. Taip pat pareiškėjas neturėjo teisės pagal minėtas PVM sąskaitas - faktūras sumažinti 2005 metų apmokestinamąjį pelną, atitinkamas išlaidas priskirdamas leidžiamiems atskaitymams. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.”

212004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskyrė 121 814,78 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Šią sąskaitą kompanija „OKZ Holding a. s.” pareiškėjui išrašė remdamasi firmos „Sherwest International PTE.Ltd“ 2004 m. gegužės 18 d. sąskaita Nr. ( - ) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Tačiau vienintelis įrodymas, kurį pareiškėjas pateikė firmos „Sherwest International PTE.Ltd“ suteiktoms paslaugoms pagrįsti, yra prieštaringas pareiškėjo generalinio direktoriaus paaiškinimas. Kitų dokumentų (sutarčių, atliktų darbų aktų ir pan.), kurie galėtų pagrįsti, jog paslaugas suteikė būtent firma „Sherwest International PTE.Ltd.”, nėra. Todėl nėra pagrindo teigti, kad firma „Sherwest International PTE.Ltd” suteikė pareiškėjui paslaugas, nurodytas sąskaitoje Nr. ( - ), dėl ko pareiškėjas, apskaičiuodamas 2004 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 121 814,78 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskyrė 135 902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą. Šią sąskaitą kompanija „OKZ Holding a. s.” pareiškėjui išrašė remdamasi firmos „Raymond Worldwide LLC” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitomis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Tačiau pareiškėjo pateiktoje 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutartyje,

222004 m. birželio 10 d. priėmimo lape, pareiškėjo generalinio direktoriaus paaiškinime, firmos „Raymond Worldwide LLC” 2008 m. vasario 14 d. pranešime apie konsultavimo sutarties įvykdymą nėra aiškių ir konkrečių duomenų, kurie patvirtintų realų firmos „Raymond Worldwide LLC” paslaugų teikimą pareiškėjui. Todėl pareiškėjas, apskaičiuodamas 2004 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 135 902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio 30 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. pagal kasos išlaidų orderius iš kasos savo generaliniam direktoriui išmokėjo 18 876 801,95 Lt avansinių sumų. Pareiškėjo generalinis direktorius dėl iš kasos paimtų grynųjų pinigų panaudojimo pateikė avansines apyskaitas, kuriose nurodyta, jog 6 529 632 Lt buvo sumokėti firmai „World Building Service, Ltd” pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį. Tačiau surinkti duomenys nepatvirtina, jog pareiškėjas tikrai sumokėjo grynuosius pinigus firmai „World Building Service, Ltd” už

232003 m. lapkričio 20 d. sutartyje nurodytas paslaugas ir jog ši firma tikrai suteikė pareiškėjui konkrečias paslaugas. Firmos „World Building Service, Ltd” veiklos realumo nepatvirtino ir JAV mokesčių administratorius. Todėl pareiškėjas, apskaičiuodamas 2005 ir 2006 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 3 742 517 Lt už 2005 metus pagal firmos „World Building Service, Ltd” išrašytą 2006 m. sausio 25 d. sąskaitą - faktūrą Nr. ( - ) ir 2 862 000 Lt už 2006 metus pagal 2007 m. sausio 23 d. sąskaitą - faktūrą Nr. 07/01-23. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui šiuo atveju taip pat pagrįstai buvo paskirtos 20 procentų nuo papildomai apskaičiuotų mokesčių sumų PVM ir pelno mokesčio baudos.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija su pareiškėjo skundu nesutiko (T 1, b. l. 109).

25II.

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu (T 2, b. l. 131-146) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

27Teismas konstatavo, kad ginčas kilęs dėl pareiškėjo teisės atskaityti pirkimo PVM bei leidžiamiems atskaitymams paskirti išlaidas pagal UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, dėl pareiškėjo teisės leidžiamiems atskaitymams priskirti išlaidas pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.“ išrašytas sąskaitas ir JAV kompanijos „World Building Service, Ltd.“ vardu išrašytas sąskaitas faktūras, dėl paskirtų PVM ir pelno mokesčio baudų pagrįstumo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2010-03-08 ir 2010-12-02 nutartyse, priimtose šioje byloje, nurodė, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti mokestinio patikrinimo metu surinktus duomenis kartu su ikiteisminio tyrimo byloje esančiais duomenimis. Teismas nurodė, kad mokesčių administratoriai ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai tyrė tokius pačius įrodymus, tačiau juos įvertino skirtingai. Teismas konstatavo, kad byloje nėra įrodymų, jog pareiškėjui transporto paslaugas būtų suteikusi UAB „Agnieška“ ar koks nors kitas ūkio subjektas. Ištirtose sąskaitose faktūrose ūkinės operacijos realiai neįvyko, todėl pagal jas pareiškėjas neįgijo teisės į PVM atskaitą. Pagal jas pridėtoji vertė sukurta nebuvo. Teismas pažymėjo, kad baudžiamosios bylos medžiagoje yra 2008-06-20 specialisto išvada, iš kurios matyti, jog specialistas pasisakė, jog dokumentinio tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjas nuo 2005-01-01 iki 2005-12-31 į buhalterinę apskaitą įtraukęs UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras su tikrovę neatitinkančiais duomenimis neapskaičiavo ir nedeklaravo

2868 237 Lt mokesčių, iš jų: 37 220 Lt PVM ir 31 017 Lt pelno mokesčio. Nustačius, kad mokesčių administratorius PVM sąskaitas faktūras AN Nr. 000030 ir AN Nr. 000074 pripažino neturinčiomis juridinės galios, jose nurodytos sumos negalėjo būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams, mažinantiems apmokestinamąjį pelną. Pareiškėjui pagrįstai priskaičiuota

2937 220 Lt PVM ir 31 017 Lt pelno mokesčio, delspinigiai. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo tvirtinti, kad „Sherwest International PTE. Ltd.” pagal 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) pareiškėjui suteikė paslaugas ir paslaugos jam uždirbo pajamas. Vertintina, kad pareiškėjas nepagrįstai pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) metų leidžiamiems atskaitymams priskyrė

30121 814,78 Lt (35 2880 EUR) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Teismas pažymėjo, kad „OKZ Holding a. s.” pareiškėjui paslaugų nesuteikė, nors sąskaitą pateikė, o Sherwest International PTE. Ltd.” 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) pateikė ne pareiškėjui, bet „OKZ Holding a. s.” Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo tvirtinti, jog „Raymond Worldwide LLC” pareiškėjui suteikė paslaugas, nurodytas 2004 m. birželio 10 d. sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), o paslaugos pareiškėjui uždirbo pajamų. Todėl pareiškėjas, apskaičiuodamas 2004 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 135 902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą pagal

31„OKZ Holding a. s.” išrašytą 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. ( - ). Teismas pažymėjo, kad „Raymond Worldwide LLC” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas išrašytos ne pareiškėjui, o „OKZ Holding a.s.“ Pastaroji

322004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. ( - ) pateikė pareiškėjui, nors tarp jų tokio pobūdžio susitarimų nėra. Teismas konstatavo, kad mokesčių administratorius padarė teisingą išvadą, jog iš ataskaitų neaišku, kokias konkrečiai paslaugas „World Building Service, Ltd.” suteikė pareiškėjui, o kokias - „OKZ Holding a. s.”, o kadangi pateiktose ataskaitose nenurodyti konkretūs „World Building Service, Ltd.” darbai ar veiksmai, kuriuos jis atliko pareiškėjo naudai, iš jų negalima spręsti apie atliktų darbų pobūdį ir jų ryšį su pareiškėjo pajamų uždirbimu. Pareiškėjas nepateikia dokumentų, įrodančių, kam konkrečiai pinigus perdavė, taip pat byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, kad „World Building Service, Ltd.” iš pareiškėjo gavo grynuosius pinigus. Mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija pagrįstai nustatė, jog byloje esantys dokumentai nepatvirtina, kad pareiškėjas sumokėjo grynuosius pinigus „World Building Service, Ltd.” už 2003 m. lapkričio 20 d. sutartyje nurodytas paslaugas. Pareiškėjas, apskaičiuodamas 2005 ir 2006 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 3 742 517 Lt už 2005 m. pagal „World Building Service, Ltd.” išrašytą 2006 m. sausio 25 d. sąskaitą faktūrą Nr. 06/01/25 ir 2 862 000 Lt už 2006 m. pagal 2007 m. sausio 23 d. sąskaitą faktūrą Nr. 07/01-23. Teismas nurodė, kad Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008-08-08 nutarime padarytos išvados teismui prejudicinės galios neturi. Teismas, įvertinęs visą bylos medžiagą, padarė išvadą, kad skundžiami aktai pagrįsti, juose padarytos išvados bylos nagrinėjimo teisme metu pasitvirtino. Teismas nurodė, kad pareiškėjui skirta 20 procentų dydžio bauda. Tai pagrįsta, nes taikant baudą įvertintos tiek atsakomybę lengvinančios (geranoriškas bendradarbiavimas, sumokėtas papildomai apskaičiuotas pelno mokestis), tiek atsakomybę sunkinančios aplinkybės (pareiškėjas apskaitoje atvaizdavo ūkines operacijas pagal juridinės galios neturinčius apskaitos dokumentus). Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, atvaizduodamas ūkines operacijas pagal juridinę galią neturinčius dokumentus, įvykdė tyčinį pažeidimą, todėl ir poveikis jai turi būti didesnis.

33III.

34Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 151-152) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

35Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismo padarytos išvados prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Nurodo, kad tiek mokesčių administratorius, tiek Telšių rajono apylinkės prokuratūra iš esmės tyrę analogiškus įrodymus padarė skirtingas išvadas. Esant tokiai situacijai teismas turėtų sprendimą grįsti bendrovei palankiomis prokuratūros išvadomis. Teigia, kad teismas nukrypo nuo teisminės praktikos formuojamos LVAT. LVAT administracinėje byloje Nr. A438-1097/2009 pažymėjo, kad nustačius, jog paslaugos pirkėjui realiai buvo suteiktos ir už jas pirkėjas sumokėjo atitinkamas PVM sumas, tačiau šias paslaugas pirkėjui suteikė ne PVM sąskaitose faktūrose nurodyti, o kiti subjektai, kurie yra nustatomi ir (ar) žinomi, ši aplinkybė pati savaime nėra pakankama nesuteikti pirkėjui teisės į PVM atskaitą. Teisėjų kolegija nurodė, kad pirkėjo teisė į sumokėto PVM atskaitą gali būti paneigiama tik įrodžius, kad pirkėjas žinojo arba turėjo žinoti, jog įsigydamas prekes dalyvavo į sukčiavimą dėl PVM pasisavinimo įtrauktame sandoryje. Į tai teismas turėjo atsižvelgti ypač vertindamas bylos epizodą su UAB ,,Agnieška“. Iš bylos medžiagos matyti, kad pervežimo paslaugos bendrovei buvo suteiktos, tačiau ne PVM sąskaitose faktūrose nurodytų, o kitų subjektų, kuriuos teisėsaugos institucijos yra nustačiusios, t. y. jie žinomi. Taip pat byloje nėra duomenų, kad bendrovė ar jos darbuotojai dalyvavo PVM pasisavinimo sukčiavimo sandoryje. Teismas vertindamas santykius su UAB ,,Agnieška“ padarė analogišką išvadą, kaip ir vertindamas santykius su kitomis kompanijomis. Esant visiškai skirtingoms faktinėms aplinkybėms teisinis vertinimas ir sprendimas turėjo būti skirtingi.

36Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (T 2, b. l. 165-167) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

37Atsakovas atsiliepime nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, išdėstytus atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui. Dėl pareiškėjo sandorių su UAB ,,Agnieška“ pažymi, kad bendrovės teisė į PVM atskaitą ir sąnaudų pripažinimą yra paneigta tuo pagrindu, kad ūkinės operacijos realiai neįvyko.

38Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 163) nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas yra pagrįstas.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinis skundas atmestinas.

42Administracinėje byloje mokestinio ginčo esmė yra ta, ar mokesčių administratorius pagrįstai nepripažino pareiškėjo teisės į PVM atskaitą ir teisės įtraukti į leidžiamus atskaitymus, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, išlaidas pagal UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir, ar mokesčių administratorius pagrįstai nepripažino pareiškėjo teisės įtraukti į leidžiamus atskaitymus, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, išlaidas pagal kompanijos „OKZ Holding a.s.“ išrašytas sąskaitas ir JAV kompanijos „World Building Service, Ltd.“ vardu išrašytas sąskaitas faktūras.

43Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant ūkio subjekto teisę į PVM atskaitą, yra suformuluota nuostata, jog aplinkybė, kad mokesčių mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinčią PVM sąskaitą faktūrą dar pati savaime nepagrindžia jo teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, jog ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos

442004 m. spalio 27 d. administracinėje byloje Nr. A1-355/2004).

45Taigi ta aplinkybė, kad pareiškėjas turi PVM sąskaitas faktūras, neįvykus ūkinėms operacijoms, tampa teisiškai nebereikšminga, nes realaus turinio nėra.

46Mokesčių administratorius surinko atitinkamus įrodymus ir paneigė PVM sąskaitose faktūrose nurodyto turinio ūkinių operacijų įvykimą bei kartu šių PVM sąskaitų faktūrų juridinę galią. Centrinio mokesčių administratoriaus, Mokestinių ginčų komisijos ir pirmosios instancijos teismo sprendimuose, remiantis mokestinio patikrinimo metu surinktais duomenimis, yra išsamiai atskleistos minėtas PVM sąskaitas faktūras pareiškėjui išrašiusių įmonių veiklos aplinkybės, kurių visuma aiškiai įrodo, kad paslaugos pareiškėjui realiai nebuvo suteiktos (ūkinės operacijos realiai neįvyko).

47Nagrinėjamu atveju visiškai neaišku, kokiomis tiksliai aplinkybėmis ir iš ko pareiškėjas būtų galėjęs gauti paslaugas. Minėtos PVM sąskaitos faktūros neįrodo jose nurodyto turinio ūkinių operacijų realaus įvykimo, todėl neturi juridinės galios ir jomis negali būti grindžiama nei PVM atskaita, nei leidžiamus atskaitymus sudarančios išlaidos (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 64 straipsnis, Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalis).

48Pareiškėjas laikosi priešingos pozicijos ir teigia, kad ūkinės operacijos realiai įvyko. Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismo padarytos išvados prieštarauja byloje esantiems įrodymams.

49Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip materialios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu.

50Pirmosios instancijos teismo išvados kiekvienos įmonės (UAB „Agnieška“ bei firmų „Sherwest International PTE.Ltd“, „Raymond Worldwide LLC“ ir „World Building Service, Ltd“) su pareiškėju sudarytų sandorių atžvilgiu yra pagrįstos detalia byloje surinktų įrodymų analize, todėl teisėjų kolegija sutikdama su skundžiamo teismo sprendimo argumentais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis jų iš naujo išsamiai nebeatkartoja.

51Nustačius, kad ūkinės operacijos tarp ūkio subjektų, nurodytų minėtose PVM sąskaitose faktūrose neįvyko, pareiškėjas, siekdamas pagrįsti savo teisę į PVM atskaitą bei teisę įtraukti išlaidas į leidžiamus atskaitymus, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pagal UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, ir siekdamas pagrįsti savo teisę įtraukti išlaidas į leidžiamus atskaitymus, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pagal kompanijos „OKZ Holding a.s.“ išrašytas sąskaitas ir JAV kompanijos „World Building Service, Ltd.“ vardu išrašytas sąskaitas faktūras, privalėjo pateikti įrodymus, pagrindžiančius minėtų operacijų realumą. Tačiau pareiškėjas to nepadarė ir mokesčių administratoriaus įrodytas aplinkybes paneigiančių įrodymų nepateikė. Byloje nėra pakankamai patikimų faktinių duomenų, kad paslaugos realiai buvo suteiktos, t. y. mokesčių mokėtojas neįvykdė Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos pareigos. Vien PVM sąskaitos faktūros turėjimas, kaip jau buvo minėta, nesuteikia teisinės galimybės realizuoti teisę į PVM atskaitą, taip pat pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras patirtų išlaidų negalima pripažinti sąnaudomis, mažinančiomis pareiškėjo apmokestinamąjį pelną.

52Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjas mokestinio ginčo byloje dalyje dėl pareiškėjo sandorių su UAB ,,Agnieška“ iš esmės neginčija aplinkybės, jog pervežimo paslaugos bendrovei buvo suteiktos ne PVM sąskaitose faktūrose nurodytų subjektų. Pareiškėjas pripažįsta neva kitų subjektų dalyvavimą ūkinėse operacijose. Tačiau šiame mokestinio ginčo epizode mokesčių administratorius surinko užtektinai įrodymų, kurių pagrindu tvirtintina apie neįvykusias ūkines operacijas, kas paneigia mokesčių administratorius prievolę įrodinėti asmens pretenduojančio į PVM atskaitą sąžiningumą.

53Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, galima daryti išvadą, kad nagrinėjant šį mokestinį ginčą buvo visapusiškai ištirtos ir įvertintos ginčui reikšmingos aplinkybės, ir pagrįstai buvo patvirtinti nurodymai pareiškėjui sumokėti apskaičiuotas mokesčių sumas. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl šis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti nepakeistas.

54Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

55Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ apeliacinį skundą atmesti.

56Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir... 5. 2008 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. A6-6 dėl patikrinimo akto tvirtinimo... 6. 127 159 Lt VSD įmokų baudą, 749 Lt įmokų į Garantinį fondą baudą, 323... 7. Pareiškėjas padavė skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos... 8. VMI prie FM 2008 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 69-95 patvirtino Inspekcijos... 9. 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. A6-6 nurodymus pareiškėjui sumokėti... 10. 13 641 Lt PVM baudą, 113 945 Lt GPM baudą, 749 Lt įmokų į Garantinį... 11. 323 312 Lt pelno mokesčio baudą ir 32 166 Lt socialinio mokesčio baudą į... 12. Pareiškėjas padavė skundą Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos... 13. 2008 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. 69-95 ir Inspekcijos 2008 m. balandžio... 14. Mokestinių ginčų komisija 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr.... 15. 7 444 Lt PVM baudos, 1 025 348 Lt pelno mokesčio, 146 846 Lt pelno mokesčio... 16. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (T... 17. 1 025 348 Lt pelno mokesčio, 146 846 Lt pelno mokesčio delspinigių ir 205... 18. Pareiškėjas nurodė, kad mokesčių administratoriai nepagrįstai UAB... 19. Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 100-106) prašė... 20. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2005 m. birželio 1 d. ir 2005 m.... 21. 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems... 22. 2004 m. birželio 10 d. priėmimo lape, pareiškėjo generalinio direktoriaus... 23. 2003 m. lapkričio 20 d. sutartyje nurodytas paslaugas ir jog ši firma tikrai... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija su pareiškėjo skundu nesutiko (T... 25. II.... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu (T... 27. Teismas konstatavo, kad ginčas kilęs dėl pareiškėjo teisės atskaityti... 28. 68 237 Lt mokesčių, iš jų: 37 220 Lt PVM ir 31 017 Lt pelno mokesčio.... 29. 37 220 Lt PVM ir 31 017 Lt pelno mokesčio, delspinigiai. Teismas konstatavo,... 30. 121 814,78 Lt (35 2880 EUR) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo... 31. „OKZ Holding a. s.” išrašytą 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. ( -... 32. 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. ( - ) pateikė pareiškėjui, nors tarp... 33. III.... 34. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 151-152) prašo panaikinti... 35. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismo padarytos išvados... 36. Atsakovas VMI prie FM atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (T 2, b.... 37. Atsakovas atsiliepime nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, išdėstytus... 38. Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Apeliacinis skundas atmestinas.... 42. Administracinėje byloje mokestinio ginčo esmė yra ta, ar mokesčių... 43. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant ūkio... 44. 2004 m. spalio 27 d. administracinėje byloje Nr. A1-355/2004).... 45. Taigi ta aplinkybė, kad pareiškėjas turi PVM sąskaitas faktūras, neįvykus... 46. Mokesčių administratorius surinko atitinkamus įrodymus ir paneigė PVM... 47. Nagrinėjamu atveju visiškai neaišku, kokiomis tiksliai aplinkybėmis ir iš... 48. Pareiškėjas laikosi priešingos pozicijos ir teigia, kad ūkinės operacijos... 49. Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog... 50. Pirmosios instancijos teismo išvados kiekvienos įmonės (UAB „Agnieška“... 51. Nustačius, kad ūkinės operacijos tarp ūkio subjektų, nurodytų minėtose... 52. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjas mokestinio ginčo byloje... 53. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, galima daryti išvadą, kad... 54. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 55. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą... 56. Nutartis neskundžiama....