Byla 2-732-786/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Rūtai Miškinytei, suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovui Andriui Grigėnui, suinteresuotam asmeniui K. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą, suinteresuotiems asmenims Aulelių vaikų globos namams, K. M. dėl L. M. nuolatinio globėjo pakeitimo, ir

Nustatė

2pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą dėl nuolatinio globėjo pakeitimo. Nurodė, jog būtina pakeisti L. M. nuolatinį globėją, t.y. iš nuolatinio globėjo pareigų atleisti Aulelių vaikų globos namus ir jo nuolatiniu globėju paskirti K. M.. Paaiškino, jog L. M. yra globojamas nuo 1999 metų. Anykščių rajono mero 1999-12-01 potvarkiu jo laikinojo globėjo pareigas vykdė Ažuožerių vaikų globos namai. 2002-02-04 Anykščių rajono apylinkės teismas sprendimu neterminuotai apribojo L. M. tėvo valdžią jo trijų vaikų: K. M., G. M. bei L. M. atžvilgiu. Vaikų motina Z. M. 2002-04-22 sprendimu buvo pripažinta neveiksnia. L. M. mirė 2006-10-11, o Z. M. mirė 2010-03-18. 2004-09-28 nutartimi vaikų nuolatiniu globėju ir rūpintoju buvo paskirti Aulelių vaikų globos namai. Vienas iš L. M. brolių K. M. įgijo pagrindinį išsilavinimą, gyvena socialiniame būste, kurį perėmė nuomoti, mirus tėvui L. M.. Gyvena su sugyventine bei sutinka priimti į šeimą savo brolį L, kuris svečiavosi jų namuose bei nebenori grįžti gyventi į vaikų globos namus. Kitų asmenų, norinčių globoti L. M., nėra. Todėl pareiškėjas prašo pareiškimą patenkinti, atleisti Aulelių vaikų globos namus iš globėjo pareigų, nuolatiniu globėju paskirti K. M. bei jį paskirti L. M. priklausančio turto paprastuoju administratoriumi.

3Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovas prašė pareiškimą patenkinti ir atleisti globos namus nuo L. M. nuolatinio globėjo pareigų, kadangi nepilnametis globos namuose nebegyvens ir globėjas negalės atlikti pareigų dėl objektyvių priežasčių. Mano, jog toks L. M. gyvenamosios vietos pakeitimas į globėjų šeimą yra teigiamas pokytis jo gyvenime. Brolio šeima tinkamai rūpinasi L. M. ir jis pats išreiškė norą joje gyventi.

4Suinteresuotas asmuo K. M. prašė pareiškimą patenkinti, paskirti jį L. M. globėju. Jo brolis L. M. lankėsi jų šeimoje. Su visais gerai sutaria. Jo šeimos nariai- sugyventinė neprieštarauja, jog L. M. gyventų jų šeimoje. Jis, pagal sveikatos būklę, gali bei sutinka globoti savo brolį, nebuvo teistas ar baustas. Todėl mano, jog pareiškimas pagrįstas.

5Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais nustatyta, jog L. M. yra globojamas nuo 1999 metų. Anykščių rajono mero 1999-12-01 potvarkiu Nr. 1145p jo laikinojo globėjo pareigas vykdė Ažuožerių vaikų globos namai (b.l.16). 2002-02-04 Anykščių rajono apylinkės teismas sprendimu neterminuotai apribojo L. M. tėvo valdžią jo trijų vaikų: K. M., G. M. bei L. M. atžvilgiu (b.l.14-15). Vaikų motina Z. M. 2002-04-22 sprendimu buvo pripažinta neveiksnia (b.l.13). L. M. mirė 2006-10-11, o Z. M. mirė 2010-03-18 (b.l.9,10). 2004-09-28 nutartimi vaikų nuolatiniu globėju ir rūpintoju buvo paskirti Aulelių vaikų globos namai (b.l.11). Vienas iš L. M. brolių K. M. įgijo pagrindinį išsilavinimą, gyvena socialiniame būste, kurį perėmė nuomoti, mirus tėvui L. M. (b.l.29,31-32). Gyvena su sugyventine bei sutinka priimti į šeimą savo brolį L, kuris svečiavosi jų namuose bei nebenori grįžti gyventi į vaikų globos namus (b.l.17). Su jo gyvenimu brolio K. M. šeimoje taip pat sutinka K. M. šeimos nariai (b.l.19). Aulelių vaikų globos namai, įvertinę situaciją, bei atsižvelgdami į nepilnamečio interesus, sutinka būti atleisti L. M. globėjo pareigų. Kadangi Utenos Vaikų globos namai negali atlikti globėjo pareigų dėl objektyvių priežasčių, todėl pareiškėjas prašo pareiškimą patenkinti.

6LR CK 3.246 straipsnio 2 dalis numato, jog globėjas teismo nutartimi gali būti atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl svarbių priežasčių. Kaip nustatyta, Aulelių vaikų globos namai nebegali atlikti globėjo pareigų, kadangi L. M. gyvens K. M. šeimoje. Jų šeima tvarkinga, jų gyvenimo sąlygos tinkamos augti vaikams. Vienas iš vaiko globos (rūpybos) nustatymo principų yra vaiko interesų pirmumas bei vaiko globa šeimoje (LR CK 3.249 str. 1 d.). L. M. gyvens K. M. šeimoje, kur jam sudarytos tinkamos buitinės, auklėjimo, gyvenimo ir vystimosi sąlygos (b.l.33). Taigi, teismas daro išvadą, kad K. M. pagal savo sveikatos būklę, moralines ir kitas savybes, gali būti tinkamas paskirtas globėju (b.l.21,22-35) (CPK 502 str. 4 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į L. M. interesus, keistinas jo nuolatinis globėjas, Aulelių vaikų globos namai atleistini iš L. M. nuolatinio globėjo pareigų, ir juo skirtinas K. M., su juo nustatytina nuolatinė L. M. gyvenamoji vieta..

7Kaip numato LR CK 3.238 str. 2 d., asmens rūpybą (globą) apima ir jo turto rūpybą (globą), tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius. Todėl, remiantis LR CK 3.245 str., CPK 504 str. 3 d. nuostatomis L. M. priklausančio turto paprastuoju administratoriumi skirtinas K. M..

8Teismo nutartis dėl globėjo atleidimo pareigų bei globėjo paskyrimo vykdytina skubiai (LR CPK 496 str.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str., 494 str.,-

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

11Atleisti Aulelių vaikų globos namus iš L. M., gim. ( - ), nuolatinio globėjo pareigų.

12L. M., gim. ( - ), nuolatiniu globėju bei paprastuoju turto administratoriumi paskirti K. M., gim. ( - ), gyv. ( - ).

13L. M. gyvenamąją vietą nustatyti su globėju K. M., gim. ( - ), gyv. ( - ).

14Globėjui išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas LR CK 3.271 str., 3.272 str., ir CK ketvirtosios knygos normose, reglamentuojančiose svetimo turto administravimą.

15Nutartį dėl globėjo atleidimo iš pareigų bei globėjo paskyrimo vykdyti skubiai..

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai