Byla I-4474-815/2008
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su Druskininkų savivaldybės prašymu dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2008-10-01 gautas Druskininkų savivaldybės prašymas panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-08-29 nutarimą Nr. O3-108 „Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“.

3Prašymas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių keliamus reikalavimus, todėl priimtinas.

4Pareiškėja Druskininkų savivaldybė prašyme paaiškino, kad Komisijos pozicija dėl šilumos kainos skaičiavimo buvo išdėstyta Komisijos 2008-07-10 protokoliniame sprendime Nr. O2-20, priimtame atsižvelgus į valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos skyriaus 2008-07-02 pažymoje „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainų perskaičiavimo“ nurodytus skaičiavimus, dėl kurio teisėtumo pareiškėja jau yra kreipusis su skundu į teismą ir skunde išdėstė nesutikimo su kainos skaičiavimu argumentus (administracinė byla Nr. I-4017-815/2008), o dabar skundžiamu Komisijos nutarimu Komisija patvirtino kainą, remdamasi tais pačiais skaičiavimais, todėl tikslinga šias administracines bylas sujungti ir nagrinėti drauge, kadangi jau iškeltoje administracinėje byloje nustačius, ar Komisijos kainos skaičiavimas ir 2008-07-10 protokolinis sprendimas dėl kainų perskaičiavimo buvo teisėti ir pagrįsti, šios aplinkybės turės tiesioginės įtakos nagrinėjant ir Komisijos 2008-08-29 priimto nutarimo teisėtumo klausimą, kadangi teismui pripažinus neteisėtu Komisijos protokolinį sprendimą, dabar ginčijamas Komisijos nutarimas savaime turėtų būti pripažintas neteisėtu, nes apskritai išnyktų pagrindas vienašališkam laikinų kainų nustatymui.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 str. 1 d., bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą.

6Atsižvelgus į pareiškėjos pateiktus motyvus, bylos sujungtinos į vieną bylą ir jai suteiktinas vienas administracinės bylos numeris.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 68 str., 69 str. 1 d, teisėjas

Nutarė

8priimti Druskininkų savivaldybės prašymą.

9Administracinę bylą Nr. I-4017-815/08 bei šia nutartimi priimtą skundą (skundo registracijos Nr. I-4474/08) sujungti į vieną administracinę bylą.

10Administracinei bylai suteikti Nr. I-4017-815/08.

11Įpareigoti atsakovą iki 2008-10-16 pateikti teismui 3 atsiliepimo į prašymą egzempliorius.

12Įpareigoti trečiąjį suinteresuotą asmenį iki 2008-10-16 pateikti teismui 3 atsiliepimo į prašymą egzempliorius.

13Įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją iki 2008-10-16 pateikti teismui 2008-08-29 nutarimą Nr. O3-108, medžiagą, kurios pagrindu nutarimas priimtas bei kitą turimą, su ginču susijusią medžiagą.

Proceso dalyviai