Byla e2VP-1815-1022/2016
Dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Auksė Balkaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamo „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. Ž., „Swedbank“, AB ir antstolei Elenai Miliauskienei dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo,

Nustatė

2pareiškėjas „PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamas „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti civilinėje byloje Nr. 2-52-61/2011 pradinį išieškotoją „Swedbank“ AB į jo teisių perėmėją „PlusPlus Capital“ AS. Pareiškėjas nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio 3 d. reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis išieškotojas „Swedbank“, AB perleido reikalavimo teises į A. Ž. įsiskolinimą „PlusPlus Baltic“ OU, Lietuvoje veikiančiam per „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialą, kuris 2016 m. rugpjūčio 5 d. reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorinio reikalavimo teises į A. Ž. įsiskolinimą perleido „PlusPlus Capital“ AS.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalimi prašymas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

4Pareiškimas tenkintinas.

5CPK 48 straipsnis, reglamentuodamas procesinį teisių perėmimą, numato, jog, kai viena iš ginčijamo ar sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perkėlimas, kt. atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai materialinių subjektinių teisių perėmimas negalimas. Procesinio teisių perėmimo pagrindas yra teisių perėmimas materialiojoje teisėje. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, todėl galimas ir vykdymo procese, kuris yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas.

6Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis, numatantis, jog pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta vykdomoji byla, antstolio ar suinteresuoto asmens prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jei miršta fizinis asmuo, reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, perleidžiama ar perkeliama skola, kitais įstatymų nustatytais atvejais.

7Prašymu ir jo priedais, t. y. 2016 m. rugpjūčio 3 d. ir 2016 m. rugpjūčio 5 d. reikalavimo perleidimo sutartimis, bylų priėmimo-perdavimo aktais prie 2016 m. rugpjūčio 3 d. ir 2016 m. rugpjūčio 5 d. reikalavimo perleidimo sutarčių; pranešimu dėl reikalavimo teisių perleidimo; taip pat civilinės bylos Nr. 2-52-61/2011 medžiaga, t. y. 2011 m. birželio 30 d. sprendimu už akių; Akmenės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. išduotu vykdomuoju raštu Nr. 2-52-61/2011 nustatyta, kad Akmenės rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 30 d. sprendimu už akių priteisė iš atsakovo A. Ž. ieškovei „Swedbank“, AB 14153,76 Lt skolą, 12,25% procentų metines palūkanas už 13.098,07 Lt negrąžintą kredito likutį, skaičiuojant nuo 2010 m. liepos 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5% procentų metines palūkanas už priteistą 14.153,76 Lt sumą ir sumą, kuri susidarys priskaičiuojant 12,25% metines palūkanas, nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. lapkričio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 425,00 Lt žyminį mokestį ir 242,00 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą viešai paskelbiant bei šio sprendimo už akių pagrindu 2011 m. rugpjūčio 4 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-52-61/2011, kurį vykdo antstolė Elena Miliauskienė. Pradinis išieškotojas „Swedbank“, AB 2016 m. rugpjūčio 3 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį skolininko A. Ž. įsiskolinimą „PlusPlus Baltic“ OU, Lietuvoje veikiančiam per „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialą. 2016 m. rugpjūčio 5 d. reikalavimo perleidimo sutartimi „PlusPlus Baltic“ OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą naujam išieškotojui „PlusPlus Capital“ AS, Lietuvoje atstovaujamam „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo. Apie reikalavimo perleidimą skolininkas buvo informuotas raštu.

8Teismui įvertinus pareiškėjo pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas jo pareiškimas, pripažįstama, jog reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įvyko procesinių teisių perėmimas, todėl pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS, Lietuvoje atstovaujamo „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, pareiškimas tenkintinas ir pradinis išieškotojas „Swedbank“, AB keistinas nauju jo teisių perėmėju „PlusPlus Capital“ AS (CPK 48 straipsnis, 596 straipsnio 2 dalis).

9Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui „PlusPlus Capital“ AS privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi pradiniam kreditoriui „Swedbank“, AB (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 593 ir 596 straipsniais,

Nutarė

11pareiškėjo PlusPlus Capital“ AS, Lietuvoje atstovaujamo „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, pareiškimą tenkinti.

12Vykdymo procese pagal 2011 m. rugpjūčio 4 d. Akmenės rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-52-61/2011 pradinį išieškotoją „Swedbank“, AB, (juridinio asmens kodas 112029651), pakeisti jo teisių perėmėju (naujuoju išieškotoju) „PlusPlus Capital“ AS, (juridinio asmens kodas 11919806), Lietuvoje atstovaujamo „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo (juridinio asmens kodas 303012217).

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai