Byla 2-8244-748/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Gilota“ ieškinio pareiškimą atsakovui UAB „Festina“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB „Gilota“ ieškinio pareiškimas, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovo UAB „Festina“ 14156,48 Lt skolos, 7,28 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 159 Lt žyminio mokesčio, 750 Lt už teisinę pagalbą. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Nurodo, kad 2013 m. rugsėjo 11 d. ieškovas su atsakovu sudarė Transporto užsakymą Nr. R009182/VU01, pagal kurią šalys susitarė dėl krovinio pervežimo maršrutu Schnelldorf, Vokietija – Saratov, Rusija bei mokesčio už krovinio pervežimą. Ieškovas pervežė atsakovo užsakytus pervežti krovinius, bei išrašė už suteiktą paslaugą PVM sąskaitą-faktūrą GIK Nr. 2045 4100 EUR sumai, tačiau atsakovas su ieškovu iki šiol už šiuos pervežimus neatsiskaitė. 2014-02-17 šays pasirašė skolų suderinimo aktą, kuriuo patvirtintas atsakovo įsiskolinimas ieškovui 14156,48 Lt sumai. Atsakovas pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą laiku neatsiskaitė, todėl laikomas pažeidusiu prievoles ir liko skolingas ieškovui 14156,48 Lt. Kadangi ieškovas ir atsakovas yra privatūs juridiniai asmenys, sutartinės prievolės neįvykdžiusi šalis, privalo mokėti 7,28 proc. dydžio metines palūkanas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas. Ieškovas ragino atsakovą sumokėti skolą geruoju, tačiau atsakovas skolos gera valia nesumokėjo.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad UAB „Gilota“ ir atsakovas UAB „Festina“ 2013 m. rugsėjo 11 d. sudarė Transporto užsakymo sutartį Nr. R009182/VU01 dėl krovinių pervežimo maršrutu Schnelldorf, Vokietija – Saratov, Rusija. Už suteiktas paslaugas atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui per 45 dienas nuo išrašytos sąskaitos-faktūros ir 2 (dviejų) CMR važtaraščių originalų ir /arba patvirtintų kopijų gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra serija GIK Nr. 2045 4100 EUR sumai bei du tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščiai (CMR) Nr. 0021008, ir Nr. 0021101 2013-09-30 buvo išsiųsti atsakovui, tačiau atsakovas jų neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui 4100 EUR. 2014-02-14 UAB „Festina“ pateikė ieškovui raštą dėl įsiskolinimo padengimo, nurodydama, kad 14156,48 Lt skola bus sumokėta dalimis kas mėnesį iki 2014-04-11, tačiau savo įsipareigojimo nevykdė. 2014-02-17 šalys sudarė tarpusavio skolų suderinimo aktą 2014-02-17 dienai, iš kurios matyti, kad atsakovas pripažįsta 14156,48 Lt skolą pagal sąskaitą –faktūrą GIK Nr. 2045. UAB „Gilota“ įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai – atsakovas pretenzijų dėl suteiktų paslaugų nepateikė, tačiau už paslaugas iki šiol neatsiskaitė.

6Išdėstytas aplinkybes patvirtina prie ieškinio pateikti dokumentai: 2013-09-11 Transporto užsakymas Nr. R009182/VU01, Tarptautiniai krovinių transportavimo važtaraščiai Nr. 0021008, ir Nr. 0021101, PVM sąskaita-faktūra serija GIK Nr. 2045, UAB „Festina“ raštas dėl įsiskolinimo padengimo, 2014-02-17 tarpusavio skolų suderinimo aktas, 2014-01-20 ir 2014-02-05 priminimai, Lietuvos banko Vilibid ir Vilibor statistiniai duomenys už 2013-12-31 – 2013-12-31 laikotarpį.

7CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, jų neįvykdęs ar įvykdęs netinkamai, privalo kitai šaliai atlyginti jo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas (CK 6.256 str.).

9Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl nesant jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę atsakovas yra pilnai įvykdęs, iš atsakovo ieškovui priteistina 14156,48 Lt skola (CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p., 6.200 str.).

10CK 6.37 str. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi ieškovas ir atsakovas yra privatūs juridiniai asmenys, sutartinės prievolės neįvykdžiusi šalis, privalo mokėti 7,28 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (14156,48 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d.).

11Ieškovas, paduodant ieškinį, teismui yra sumokėjęs žyminį mokestį. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui – 159 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 750 Lt išlaidų už ieškinio parengimą (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 428 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovui UAB „Gilota“, įmonės kodas 164715897, buv.: Technikos g. 6C, Kupiškis, atsisk. sąsk. Nr. LT78 7300 0100 0253 6948, AB Swedbank, iš atsakovo UAB „Festina“, įmonės kodas 133752591, buv.: Terminalo g. 8, Biruliškių k., Kauno r., 14156,48 Lt (keturiolika tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt šešis litus keturiasdešimt aštuonis centus) skolos, 7,28 (septynių ir dvidešimt aštuonių šimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (14156,48 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 159 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio ir 750 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų už ieškinio parengimą.

15Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

16Nurodyti: jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas;

17Informuoti atsakovą: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

18Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

19Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai