Byla e2-16584-1031/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Ernestas Šukys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB „Autostilsas“ ieškinį atsakovei UAB „AUTONITA“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Autostilsas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „AUTONITA“ 3231,13 Eur skolą, 109,69 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė UAB „Autostilsas“ teikė atsakovei remonto paslaugas ir prekes, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes atsiskaityti. Tuo pagrindu ieškovė atsakovei 2018-04-16 išrašė PVM sąskaitą - faktūrą Nr. AUT0018276 2127,46 Eur sumai, 2018-04-25 išrašė PVM sąskaitą - faktūrą Nr. AUT0018334 833,84 Eur sumai, 2018-04-27 – PVM sąskaitą - faktūrą Nr. AUT0018461 236,35 Eur sumai ir 2018-05-15 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. AUT00186617 1492,67 Eur sumai. Ieškovė savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, atsakovė pretenzijų dėl suteiktų paslaugų ir pateiktų prekių nepateikė, tačiau atsakovė tinkamai neapmokėjo PVM sąskaitų - faktūrų ir liko skolinga ieškovei 3231,13 Eur ir 109,69 Eur palūkanų.

3Atsakovei UAB „AUTONITA“ ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2018-11-27 CPK 123 straipsnio 2 dalies tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Ieškovės pateikti įrodymai – 2018-04-09, 2018-04-14, 2018-04-26, 2018-05-10 Darbų paraiška ir priėmimo-perdavimo aktai (5-7, 12-13 b.l.), 2018-04-16 PVM sąskaita - faktūra Nr. AUT0018276, 2018-04-25 PVM sąskaita - faktūra Nr. AUT0018334, 2018-04-27 PVM sąskaita - faktūra Nr. AUT0018461, 2018-05-15 PVM sąskaita - faktūra Nr. AUT00186617 (14-18 b. l.), 2018-05-30 mokėjimo nurodymas Nr. 1585, 2018-06-13 mokėjimo nurodymas Nr. 1593, 2018-07-18 mokėjimo nurodymas Nr. 1617, 2018-08-17 mokėjimo nurodymas Nr. 1635 (8-11 b. l.) - patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

6Prievolė - tai teisinis santykis, kuriuo viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.).

7Atsakovė pagal pateiktas PVM sąskaitas - faktūras už jai parduotas prekes ir suteiktas remonto paslaugas su ieškove tinkamai neatsiskaitė, o sprendimo priėmimo dienai byloje nėra duomenų, jog atsakovė būtų įvykdžiusi savo sutartinę prievolę ir numatytais terminais bei tvarka atsiskaičiusi su ieškove, atsakovė laikoma pažeidusi sutartinę prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.260 straipsnio 1 dalis), todėl 3231,13 Eur skola priteistina iš atsakovės ieškovei.

8CK 6.874 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnio numatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovei priteistinos ir 109,69 Eur palūkanos. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir 6.210 straipsnio 1 dalį, atsakovas privalo ieškovui mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl atsakovė privalo sumokėti įstatymo nustatytas ir ieškovės prašomas priteisti palūkanas – 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme dienos (2018-11-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei taip pat priteistina 75 Eur byloje mokėtino žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis), likusi sumokėto žyminio mokesčio dalis atskira nutartimi grąžintina ieškovei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis).

9Iš atsakovės priteistinos 1 Eur pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina 3 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 straipsnis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 279 straipsnio 2 dalis, 285-286 straipsniai, 287 straipsnio 1 dalis, teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti ieškovei UAB „Autostilsas“, juridinio asmens kodas 303200226, iš atsakovės UAB „AUTONITA“, juridinio asmens kodas 300612819, 3231,13 Eur (trijų tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt vieno euro 13 ct) skolą, 109,69 Eur (vieno šimto devynių eurų 69 ct) palūkanas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3340,82 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-11-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 75 Eur (septyniasdešimt penkių eurų) žyminį mokestį.

13Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai