Byla 2-900-835/2012
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų L. Z. ir K. Z. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,

Nustatė

2Pareiškėjai prašo nutraukti ( - ) Alytaus rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus įregistruotą jų santuoką (akto įrašo Nr. 75), neskiriant termino sutuoktiniams susitaikyti, palikti santuokines pavardes, patvirtinti pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Nurodo, kad santuokoje šeima susilaukė dukros D. Z., gim. ( - ), kuri šiuo metu yra nepilnametė. Šeima iširo dėl charakterių nesuderinamumo, skirtingo požiūrio į šeimą ir gyvenimo vertybes, gyventi kartu nenori, jau daugiau kaip 1 metai neveda bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo, mano, kad santuoka faktiškai iširo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK 3.53 str. 1 d.).

3Pareiškimas tenkintinas.

4Iš pareiškėjų paaiškinimų ir bylos medžiagos matyti, kad sutuoktiniai bendro ūkio neveda, kartu nebegyvena ir negalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu, vadinasi, santuoka faktiškai iširo (CK 3.53 str. 1 d.). Santuoka tik formali, iširusi galutinai, sutuoktinių neįmanoma sutaikyti, tolesnis jų gyvenimas yra neįmanomas, nėra pagrindo tikėtis, kad sutuoktiniai vėl pradės gyventi kartu (CK 3.51 str., 3.53 str. 1 d., 3.54 str. 4 d.). Pareiškėjai abu yra darbingi, vienas kito išlaikymo nereikalauja. Pareiškėjams yra žinoma, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno kurio nors buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir pan.) kiekviena iš šalių turi teisę kreiptis į teismą dėl sutarties sąlygų pakeitimo. Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka įstatymo reikalavimus, neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių ir nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų, todėl ji tvirtintina (CK 3.53 str. 3d.).

5Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kurioje pritaria vaiko gyvenamosios vietos nustatymui su motina ir tėvo įsipareigojimu teikti išlaikymą savo nepilnametei dukrai po 400,00 Lt kas mėnesį iki pilnametystės.

6Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kurioje sutinka su vaiko gyvenamosios vietos nustatymu su motina ir tėvo įsipareigojimu teikti išlaikymą savo nepilnametei dukrai iki pilnametystės.

7Pareiškėjai nurodė, kad kreditorių neturi.

8Iš pareiškėjų priteistinos išlaidos 35,92 Lt už procesinių dokumentų siuntimą valstybei ir pareiškėjai grąžintinas žyminis mokestis, sumokėtas paduodant ieškinį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87-88 straipsniais atlikus vienarūšių mokėjimų įskaitymą iš pareiškėjai grąžintino žyminio mokesčio – 209,00 Lt išskaičiuotina 35,92 Lt suma, mokėtina už procesinių dokumentų siuntimą, ir pareiškėjai grąžintina 173,08 Lt žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 str., 87 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

9Vadovaudamasis CPK 263 –265, 541 straipsniais, teismas

Nutarė

10Prašymą tenkinti.

11Nutraukti L. Z. (a.k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ) ir K. Z. (a.k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ) santuoką, įregistruotą ( - ) Alytaus rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus (akto įrašo Nr. 75), bendru abiejų sutuoktinių sutikimu.

12Patvirtinti L. Z. ir K. Z. 2012-01-10 sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią Šalys susitarė:

  1. Dukros D. Z., gim. ( - ) (a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su motina L. Z..
  2. K. Z. dukros D. Z. išlaikymui nuo pareiškimo teismui padavimo dienos iki dukros pilnametystės moka po 400,00 Lt (keturi šimtai litų) kiekvieną mėnesį periodinėmis išmokomis. Dukros išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriama motina L. Z..
  3. L. Z. ir K. Z. kartu rūpinasi dukros D. Z. auklėjimu, jos priežiūra, fiziniu vystymu, mokymu bei lavinimu, t.y. visapusiškai dalyvauja dukros auklėjime.
  4. Atsižvelgdami į tai, kad šios sutarties sudarymo metu abu yra darbingi, neturi sveikatos sutrikimų, galinčių lemti būtinybę aptarti tarpusavio išlaikymo klausimus, susitaria, kad po santuokos nutraukimo vienas kitam išlaikymo neteiks ir išlaikys save patys.
  5. Banko sąskaitose ar ne banko įstaigose esančios ir faktiškai kiekvieno iš pareiškėjų valdomos piniginės lėšos lieka to pareiškėjo asmenine nuosavybe, kurio vardu yra atidaryta banko sąskaita ir/ar išduota banko kortelė, ar faktiškai valdomos ne banko sąskaitose esančios lėšos.
  6. Nekilnojamojo turto, L. Z. ir K. Z. vardu, priklausančio bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, nėra įregistruota.
  7. Santuokos metu L. Z. vardu įgyta transporto priemonė - keleivinis automobilis RENAULT LAGUNA, valstyb. Nr. ( - ) VIN kodas ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 2 200,00 Lt (du tūkstančiai du šimtai litų), priklausanti pareiškėjams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise - po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise pasilieka L. Z..
  8. Santuokos metu K. Z. vardu įgyta transporto priemonė - keleivinis automobilis OPEL ASTRA, valstyb. Nr. ( - ) VIN kodas ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 5 300,00 Lt (penki tūkstančiai trys šimtai litų), priklausanti pareiškėjams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise - po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise pasilieka K. Z..
  9. Bendrai įgyti namų apstatymo ir apyvokos reikmenys bei visas kitas kilnojamasis turtas padalintas iki santuokos nutraukimo.
  10. Sutartyje numatytas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto padalinimo būdas atitinka pareiškėjų tikrąją valią ir neprieštarauja jų interesams.

13Nutraukus santuoką L. Z. palikti santuokinę pavardę – Z., K. Z. palikti pavardę – Z..

14Grąžinti L. Z. 173,08 Lt žyminį mokestį, sumokėtą 2012-01-27 įmokos mokėjimo kvitu civilinėje byloje Nr. 2-900-835/2012.

15Nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai