Byla 2-200/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Inkaso“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2054-340/2012 pagal ieškovo D. G. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Inkaso“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas D. G. kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovui UAB „Inkaso“ bankroto bylą.

5Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 12 d. nutartimi atsakovo vadovė L. M. iki 2011 m. spalio 27 d. buvo įpareigota pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį ir ĮBĮ 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus, atsakovo UAB „Inkaso“ direktorei L. M. paskirta 3 000 Lt bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą. Bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka atidėtas 2011 m. lapkričio 7 d.

62011 m. spalio 27 d. pirmosios instancijos teisme gautas pareiškimas, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 12 d. nutartimi UAB „Inkaso“ direktorei L. M. paskirtą baudą ir pratęsti dokumentų pateikimo terminą iki bus išnagrinėtas Vilniaus m. 1 apylinkės teismui pateiktas ieškinys ir išreikalauti reikalingi dokumentai. Nurodė, kad teismui patenkinus 2011 m. rugpjūčio 16 d. prašymą dėl termino pratęsimo ėmėsi reikiamų veiksmų ir kreipėsi į atsakingas institucijas dėl prarastų dokumentų suradimo ir išreikalavimo, vis dėlto Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dingusių dokumentų. 2011 m. rugpjūčio 30 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą su pareiškimu dėl dokumentų dingimo, tačiau pareiškimas atmestas, ikiteisminis tyrimas nepradėtas. Nurodė, jog dokumentai neatsirado, todėl negalėjo jų pateikti. Nurodė, jog pateikė ieškinį Vilniaus m. 1 apylinkės teismui dėl dokumentų išreikalavimo ir grąžinimo iš juos tikėtinai pasisavinusio asmens.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi atsakovo UAB „Inkaso“ vadovės L. M. prašymą dėl baudos panaikinimo ir termino dokumentams pateikti termino pratęsimo atmetė, įpareigojo L. M. iki 2011 m. lapkričio 11 d. pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį ir ĮBĮ 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus, perkėlė bylos nagrinėjimą 2011 m. lapkričio 17 d. 14 val.

9Teismas sprendė, jog 2011 m. spalio 12 d. nutarties išvada, kad atsakovo vadovė L. M. vengia vykdyti įstatyminę pareigą, teismo įpareigojimą bei pažeidžia potencialių kreditorių interesus ir teisėtus lūkesčius, taip pat nepagrįstai vilkina patį bankroto bylos iškėlimo procesą, prašyme dėl baudos panaikinimo nepaneigta. Teismo nuomone, argumentai dėl to, jog ji ėmėsi reikiamų veiksmų ir kreipėsi į atsakingas institucijas dėl prarastų dokumentų suradimo ir išreikalavimo, nelaikytini pateisinančiais įstatyminės pareigos neatlikimą. Atkreipė dėmesį, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dingusių dokumentų atsisakyta dar 2011 m. liepos 27 d. Pažymėjo, jog teismui nėra reikalinga pateikti įmonės veikloje naudotus dokumentus, o teismui pateiktinas atsiliepimas į ieškovo ieškinį bei bankroto bylos nagrinėjimui sudaryti dokumentai. Dėl šių priežasčių teismas vertino, jog bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą atsakovo UAB „Inkaso“ vadovei L. M. paskirta pagrįstai ir ją naikinti prašymo motyvais nėra pagrindo.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovė UAB „Inkaso“ direktorė L. M. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria atmestas prašymas panaikinti baudą, ir ją pakeisti, panaikinant UAB „Inkaso“ direktorei L. M. paskirtą baudą. Nurodo, kad teismas skundžiamoje nutartyje konstatuoja, jog atsakovo įmonės direktorė reikalaujamų pateikti dokumentų nepateikė be pateisinamos priežasties, su kuo yra nesutiktina. Konkrečiai su minėta teismo pozicija nesutiktina, nes atsakovo įmonės direktorė reikalaujamų pateikti dokumentų negali pateikti teismui dėl objektyvių priežasčių, t. y. dėl to, kad minėti dokumentai yra ne įmonės žinioje. Pažymėjo, kad ji ėmėsi visų galimų priemonių, kad minėti dokumentai būtų atgauti ir pateikti teismui. Apeliantės nuomone, teismas nepagrįstai minėtas aplinkybes įvertino kaip apeliantės sąmoningą siekimą vilkinti bankroto bylos iškėlimo procesą bei atmetė jos prašymą panaikinti paskirtą 3 000 Lt baudą.

12Atsiliepimų į apeliantės atskirąjį skundą negauta.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.).

16Įmonės nemokumas - įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne)moki, jis turi tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, įvertinti kitus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010).

17Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Inkaso“ grindžiamas atsakovo nemokumu, todėl šiuo atveju ieškinys gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei keliama, esant jos nemokumą apsprendžiančioms sąlygoms – negalėjimui laiku atsiskaityti su kreditoriais, šiuo atveju su ieškovu D. G., ir pradelstų skolų sumai viršijant pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

18Įmonių bankroto įstatymas įpareigoja teismą būti aktyviu bankroto bylos procese. Atsakovas buvo įpareigotas pateikti įmonės mokumą įrodančius dokumentus iki 2010 m. rugpjūčio 24 d., tačiau nustatytu laiku jų nepateikė, prašė pratęsti finansinių dokumentų pateikimo terminą iki 2011 m. rugsėjo 1 d. Terminą pratęsus padėtis nepasikeitė. Vilniaus apygardos teismas pakartotinai atsakovui nustatė terminą pateikti atsiliepimą į ieškinį ir kitus reikalaujamus dokumentus bankroto bylai išnagrinėti iki 2011 m. spalio 12 d., tačiau teismo įpareigojimas vėl liko neįvykdytas. UAB ,,Inkaso“ vadovė L. M. žinojo apie pareigą įvykdyti ĮBĮ 9 str. 1 d. numatytus įpareigojimus.

19Pagal CK 2.81 straipsnio 1 dalį, juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą, kurio pareigos nurodytos CK 2.82 straipsnio 3 dalyje. Be to, remiantis CK 2.87 straipsnio nuostatomis, valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų jo organų atžvilgiu turi veikti sąžiningai, būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos dėl jo asmeninių interesų prieštaravimo juridinio asmens interesams, nepainioti savo asmeninio ir juridinio asmens turto.

20Įmonės (bendrovės) administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui. Įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai, o tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010). Be to, įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai atstovauti bendrovę, jis atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (CK 2.82 str. 3 d., 2.87 str. 1-3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

21L. M. savo 2011 m. liepos 18 d. pareiškime nurodo, kad 2011 m. kovo 22 d. ji pasirašė, kad pagal buhalterinių dokumentų perdavimo-priėmimo aktą priėmė iš buvusio vadovo B. G. UAB ,,Inkaso“ didžiąją kasos knygą, pirkimų sąskaitas faktūras, ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir socialiniam draudimui, atlyginimų priskaičiavimo žiniaraščius, pardavimų PVM sąskaitas faktūras, medžiagų nurašymo aktus, tačiau realiai jokių dokumentų negavo ir neperėmė. Tokiu būdu, atsakovo vadovė pripažino, kad perimdama UAB ,,Inkaso“ turtą ir buhalterinės apskaitos dokumentus elgėsi aplaidžiai.

22Akivaizdu, kad UAB „Inkaso“ vadovė L. M. pažeidė minėtų įstatymų reikalavimus, kaip pati pripažįsta, pagal aktą priėmė realiai neegzistuojančius dokumentus, nors turėjo nuo tokių veiksmų susilaikyti. Tokia situacija šiurkščiai pažeidžia potencialių kreditorių teises ir teisėtus interesus, pirmosios instancijos teismas negali laiku išnagrinėti civilinės bylos dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovo įmonei. Iš atsakovo buvo reikalaujama pateikti konkrečius dokumentus – įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose turėjo būti nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių metų ir ataskaitinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinys, informacija apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, apie įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Todėl atsakovo UAB ,,Inkaso“ vadovei L. M. už teismo įpareigojimų nevykdymą bauda paskirta pagrįstai. Atsižvelgtina, kad UAB ,,Inkaso“ direktorės pareigose ji dirba neseniai, t. y. nuo 2011 m. kovo mėn., ėmėsi priemonių surasti reikalaujamus dokumentus, kreipėsi į atitinkamas valstybės institucijas (b. l. 48-49, 50, 52-55), todėl paskirtos piniginės baudos dydis mažintinas iki vieno tūkstančio litų.

23Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartį pakeisti, sumažinant L. M. paskirtos baudos dydį iki 1 000 Lt (vieno tūkstančių litų).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas D. G. kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovui UAB... 5. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 12 d. nutartimi atsakovo vadovė L. M.... 6. 2011 m. spalio 27 d. pirmosios instancijos teisme gautas pareiškimas, kuriuo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi atsakovo UAB... 9. Teismas sprendė, jog 2011 m. spalio 12 d. nutarties išvada, kad atsakovo... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovė UAB „Inkaso“ direktorė L. M. pateikė atskirąjį skundą dėl... 12. Atsiliepimų į apeliantės atskirąjį skundą negauta.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu... 16. Įmonės nemokumas - įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 17. Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Inkaso“ grindžiamas atsakovo... 18. Įmonių bankroto įstatymas įpareigoja teismą būti aktyviu bankroto bylos... 19. Pagal CK 2.81 straipsnio 1 dalį, juridiniai asmenys įgyja civilines teises,... 20. Įmonės (bendrovės) administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam... 21. L. M. savo 2011 m. liepos 18 d. pareiškime nurodo, kad 2011 m. kovo 22 d. ji... 22. Akivaizdu, kad UAB „Inkaso“ vadovė L. M. pažeidė minėtų įstatymų... 23. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartį pakeisti,...