Byla A2-1-236/2010
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir civilinės bylos atnaujinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1345-431/2009 priėmimo klausimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Kazio Kailiūno (pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų R. I. U. , D. U. prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal atsakovų R. I. U. , D. U. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir civilinės bylos atnaujinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1345-431/2009 priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai R. I. U. , D. U. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą atnaujinti procesą Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-873/2009.

4Prašymą dėl proceso atnaujinimo atisakytina priimti.

5CPK 370 straipsnio pirmoji dalis numato, kad spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus; jeigu prašymas neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu jis neapmokėtas žyminiu mokesčiu, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia procesinio dokumento trūkumų šalinimo klausimą, o jeigu yra CPK 137 straipsnio antrosios dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai prašymą priimti atsisako; teismo nutartis, kuria prašymą atnaujinti procesą atsisakyta priimti, gali būti skundžiama atskiruoju skundu. CPK 137 straipsnio antrosios dalies 1 punktas numato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys nenagrinėtinas teisme.

6Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovų R. I. U. ir D. U. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, Kauno miesto savivaldybei dėl pripažinimo, kad Lietuvos valstybė pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos garantuojamas ir saugomas žmogaus teises, Lietuvos Respublikos veiksmų (neveikimo), teismų sprendimais ir nutartimis padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Minėtoje byloje Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi buvo išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei bylos atnaujinimo klausimai ir ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei bylos atnaujinimo atmestas. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartis buvo peržiūrėta apeliacine tvarka ir Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-873/2009 pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Ieškovų R. I. U. ir D. U. prašymo atnaujinti procesą turinys bei su prašymu pateiktos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties turinys patvirtina, kad ieškovai prašo atnaujinti procesą Lietuvos apeliacinio teismo byloje, kurioje buvo sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutarties pagrįstumo klausimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėta apeliacinio teismo nutartimi civilinė byla pagal ieškovų R. I. U. ir D. U. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, Kauno miesto savivaldybei dėl pripažinimo, kad Lietuvos valstybė pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos garantuojamas ir saugomas žmogaus teises, Lietuvos Respublikos veiksmų (neveikimo), teismų sprendimais ir nutartimis padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nebuvo išnagrinėta iš esmės ir nebuvo priimtas galutinis sprendimas, o buvo išspręstas tarpinis klausimas civilinėje byloje. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas numato galimybę atnaujinti procesą tik tais atvejais, kai bylos yra užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) (CPK 365 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovai prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje, kuri nėra užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, sprendžia, kad toks ieškovų prašymas yra nenagrinėtinas teisme ir yra pagrindas, remiantis CPK 370 straipsnio pirmąja dalimi bei 137 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu, ieškovų R. I. U. ir D. U. prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakyti priimti ir grąžinti su priedais jį padavusiems asmenims.

7Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio antrosios dalies 1 punktu, 370 straipsnio pirmąja dalimi,

Nutarė

8Ieškovų R. I. U. , D. U. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal atsakovų R. I. U. , D. U. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir civilinės bylos atnaujinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1345-431/2009 atsisakyti priimti ir grąžinti su priedais jį padavusiems asmenims.

9.

Proceso dalyviai
Ryšiai