Byla N2-1227-239/2013
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaikų atskyrimo nuo tėvo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos, nuolatinio globėjo skyrimo, vaikų nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovams Lilijai Alimienei, Živilei Dastikienei, A. J., atsakovei J. S., atsakovės atstovei advokatei Reginai Vasiliauskienei, atsakovo F. S. atstovui advokatui A. C., trečiojo asmens atstovui direktorius Vilmandui Palčiauskui, vertėjai Tatjanai Zmejevskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams J. S., F. S., trečiajam asmeniui ( - ) vaikų globos namams, institucijai, teikiančiai išvadą Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaikų atskyrimo nuo tėvo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos, nuolatinio globėjo skyrimo, vaikų nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo ir

Nustatė

3ieškovas prašė neterminuotai apriboti motinos J. S. valdžią į jos nepilnamečius vaikus K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ); atskirti nuo tėvo F. S. jo nepilnamečius vaikus K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), dėl tėvo sveikatos būklės; priteisti išlaikymą nepilnamečių vaikų K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką po 100 litų iki vaikų pilnametystės iš jų motinos J. S. ir po 50 litų iki vaikų pilnametystės iš jų tėvo F. S.; nustatyti nuolatinę globą K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ); skirti K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), nuolatiniu globėju ( - ) vaikų globos namus, esančius ( - ) k., ( - ) sen., Elektrėnų sav. (globa institucijoje); nustatyti K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą ( - ) vaikų globos namuose, esančiuose ( - ) k., ( - ) sen., Elektrėnų sav.

4Ieškovo atstovė A. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovai turi 5 vaikus. M., D. ir G.yra pilnamečiai, o K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), - nepilnamečiai. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-03 įsakymais F. S. ir K. S. buvo nustatyta laikinoji globa ( - ) vaikų globos namuose (nuo 2012-01-27), kadangi tėvai vaikais nesirūpino (tėvas - dėl sveikatos būklės, motina dėl socialinių įgūdžių stokos ir girtavimo). 2012-05-31 skyriuje buvo organizuota laikinosios globos peržiūra, kurios metu buvo nuspręsta tęsti vaikų laikinąją globą (pusei metų). 2012-12-20 skyriuje buvo organizuota laikinosios globos peržiūra, kurioje tėvai nedalyvavo. Buvo gauta informacija iš Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, kad situacija Jelizavetos ir F. S. šeimoje nepagerėjusi – atsakovė gyvenimo būdo nekeičia, o atsakovas 2012-10-18 buvo apgyvendintas Elektrėnų socialinės globos namuose. Laikinosios globos peržiūros metu buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo J. S. ir vaikų atskyrimo nuo tėvo F. S. dėl jo sveikatos būklės. Su atsakovais iki nustatant laikinąją globą jų vaikams buvo ne kartą kalbėta apie jų gyvenimo būdą, jie Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo buvo įspėti žodžiu ir raštu dėl girtavimo, netinkamo gyvenimo būdo, dėl vaikų nepriežiūros, tačiau situacija nesikeitė. Net ir nustačius vaikams laikinąją globą ir juos įkurdinus globos namuose, motinos gyvenimo būdas nepasikeitė. Atsakovų šeima į socialinės rizikos šeimų sąrašą įrašyta 2001 metų rugpjūčio mėnesį dėl girtavimo, F. S. smurto prieš žmoną, vaikų nepriežiūros. Apsilankymų metu namuose būdavo didžiulė netvarka, nešvara, kambariuose laikomi šunys, ant grindų pilna šunų išmatų. Namuose baldų mažai, nes jie sukūrenti, radiatoriai nupjauti ir priduoti į metalo laužą, namuose nėra elektros (nuo 2011-10-11 atjungta už įsiskolinimus), nėra vandens, virtuvės langas išdaužtas (apkaltas plėvele), lauko durys sulankstytos ir neužsidaro, ūkinis pastatas beveik nugriautas (lentos sukūrentos, o plytos pardavinėjamos). Nurodė, jog sūnus F. S. nelankė ikimokyklinio ugdymo įstaigos, todėl 2012-01-13 Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją prašydamas nustatyti privalomą ikimokyklinį ugdymą F. S., tačiau J. S. įpareigojimų ir įsipareigojimų nevykdė. G. S., padedant socialinei darbuotojai, surinko reikiamus dokumentus ir kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl brolio Felikso nuolatinės specialiojo slaugos poreikio nustatymo. 2012-10-18 F. S. buvo apgyvendintas Elektrėnų socialinės globos namuose (pats paprašė socialinės darbuotojos išvežti jį iš namų, kadangi žmona ir suaugę vaikai juo nesirūpino). Pasak kaimynų, J. S. šeimoje girtaujama, nuolat girdisi barniai, triukšmas. F. S. yra asmuo, turintis sunkią negalią, tai rodo išduota specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma. Jo darbingumo lygis yra dešimt procentų. Jis nevaikšto, savimi pasirūpinti negali. J. S. su suaugusiais vaikais lanko Kristiną ir F. S. ( - ) vaikų globos namuose. Vaikai džiaugiasi apsilankymais, tačiau į namus važiuoti nenori. 2013-02-08 J. S. su pilnamečiais vaikais buvo iškeldinta iš namų (namas už įsiskolinimą parduotas iš varžytinių) ir įkurdinta Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre, Pakalniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav. 2013-02-25 ( - ) vaikų globos namai kreipėsi į skyrių prašydami skirti juos Kristinos ir F. S. nuolatiniu globėju, prašo nustatyti vaikams nuolatinę gyvenamąją vietą ( - ) vaikų globos namuose. Nurodo, jog vaikai nori gyventi ( - ) vaikų globos namuose, čia gerai jaučiasi. Dėl K. S. sveikatos yra problemų, globėjas su vaiku lankosi pas medikus. Dėl F. S. sveikatos šiuo metu problemų nėra. Vaikus įkurdinus globos namuose vaikai buvo socialiai apleisti, turėjo daug sveikatos problemų. Vaikai turto neturi. Kitų fizinių (juridinių) asmenų, norinčių tapti Kristinos ir F. S. nuolatiniu globėju nėra. Kadangi J. S. visiškai nesirūpina nepilnamečiais vaikais ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, o F. S. dėl sveikatos būklės negali pasirūpinti nepilnamečiais ieškovo atstovė prašo tenkinti ieškinį.

5Ieškovo atstovės Ž. Dastikienė ir L. Alimienė prašė ieškinį tenkinti.

6Atsakovė J. S. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir teismo posėdžio metu parodė, kad pirmą kartą įspėta dėl netinkamo elgesio nusipirko baldus, padarė remontą. Dabar gyvena reabilitacijos centre, turi televizorių, šaldytuvą, nurodė, jog yra visos tinkamos gyvenimo sąlygos. Yra užsiregistravusi darbo biržoje nuo 2013 m. vasario mėnesio. Terminas gyventi reabilitacijos centre nustatytas iki 2014-08-31, mananti, kad jis bus pratęstas. Gyvenant centre buvo vieną kartą įspėta už tai, kad vėlai sugrįžo į namus, daugiau jokių įspėjimų neturi. Nurodė, kad centre alkoholio nevartoja, savo kambarį tvarko tinkamai. Savo vaikus lanko, atveža lauktuvių, maisto, santykiai su vaikais yra artimi. Nurodė, kad ji su vaikais gali gyventi centre, pati sugebės pasirūpinti vaikais ir juos išlaikyti.

7Atsakovės atstovė adv. Regina Vasiliauskienė prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad atsakovė pakeitė gyvenimo būdą, jai suteiktas būstas, stovi darbo biržoje, nori dirbti ir pati auginti vaikus.

8Atsakovas F. S.teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Sutinka teikti išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams.

9Atsakovo atstovas adv. A. C. teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovo sveikatos būklė sudėtinga, jam nustatytas 10 proc. darbingumas, jis nevaikšto, savimi pasirūpinti negali, kartu neturi galimybės pasirūpinti ir savo vaikais: jų auklėti, rūpintis, suteikti būstą, todėl neprieštarauja, kad jie būtų atskirti.

10Trečiojo asmens – ( - ) vaikų globos namų direktorius Vilmandas Palčiauskas teismo posėdžio metu nurodė, kad tik ką atvežti atsakovų vaikai į ( - ) vaikų globos namus buvo labai apleisti, ir vaikų apranga, ir jie patys buvo labai purvini. Ant berniuko kūno buvo žaizdų. Globos namuose situacija pagerėjo. Nurodė, jog atsakovė, jų motina, neturi socialinių įgūdžių, motyvacijos, tikslo išauginti vaikus, tačiau ji kovoja dėl savo vaikų. Pažymėjo, jog vaikams reikia daug dėmesio, mergaitė turi sveikatos problemų, jos gydymas kainuoja nemažus pinigus. Nurodė, kad vaikų dėdė G. S. rūpinasi atsakovu – savo broliu. Vaikai lankosi pas dėdę, svečiuojasi pas jį Ukmergėje. Pažymėjo, kad dabar vaikai daro pažangą. Nurodė, kad motina lanko vaikus. Susitikimai naudingi, bet vaikai norėtų tik pasisvečiuoti pas mamą, bet grįžti ten gyventi nenori. Motina į susitikimus atvyksta blaivi.

11Liudytoja D. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad ji yra atsakovų dukra. Šiuo metu su mama gyvena reabilitacijos centre, prieš tai gyveno Elektrėnų globos namuose. Nurodė, kad iki tėvo ligos gyveno normaliai.Mano, kad mama galėtų tinkamai prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus. Nurodė, kad motina išgeria, tačiau ne taip jau dažnai. Ji su motina nesipyksta, nesibara, klauso jos, tačiau susijaudinus kartais apšaukia motiną necenzūriniais žodžiais. Nurodė, kad nežinanti, kur eitų gyventi, jei nepratęstų termino gyventi centre. Nurodė, kad su tėvu nepilnamečiai vaikai negalėtų gyventi, nes juo pačiu reikia rūpintis.

12Liudytoja M. S. teismo posėdyje parodė, kad jos ir tėvų santykiai geri. Brolis ir sesuo su jomis kartu negyvena. Iki apsigyvenant reabilitacijos centre gyveno normaliai. Ir jaunėliai buvo tvarkingi, ir namai taip pat. Nurodė, kad centre gal ir geriau gyventi nei namuose. Nurodė, kad alkoholio su atsakove nevartoja. Aplanko brolį ir seserį, gyvenančius ( - ) globos namuose, norėtų, kad jie kartu gyventų. Nurodė, kad motina niekur nedirba, gyvena iš pašalpų.

13Liudytojas G. S. parodė, kad jis yra atsakovo F. S. brolis. Brolio šeima gyveno motinai priklausančiame name. Vaikai, gyvenant jiems su tėvais, nebuvo auklėjami, nesulaukė dėmesio, neturėjo socialinių įgūdžių. Jo ir atsakovo motina kol turėjo sveikatos, padėjo atsakovams. Namuose radiatorių nebuvo, jie išpjauti, baldai sukūrenti, langų nėra, jie išdaužyti, malkos sudegintos. Vaikai nemokėjo tinkamai elgtis – nesuprato, kaip valgyti, kam tualetas. Pažymėjo, kad jis nėra sakęs vaikams, kad jų tėvai blogi, alkoholikai. Tačiau siūlant vaikus užvežti pas tėvus, jie nenori ten vykti. Pradėjus vaikams gyventi globos namuose vaikų elgsena pasikeitė – suprato, kad reikia praustis, tvarkytis, vaikai tapo socializuoti, mandagūs. Nurodė, kad jo brolio – atsakovo - niekas neprižiūrėjo, todėl kreipėsi į seniūniją, kad jį išvežtų.

14Nepilnametė K. S. teismo posėdžio metu parodė, kad jai 9 metai. Nurodė, kad gyvena globos namuose. Jai patinka ten gyventi. Globos namuose taip pat gyvena jos brolis. Jei reikėtų rinktis, kur gyventi ar su mama ar globos namuose, rinktųsi gyventi globos namus. Nurodė, kad patiktų gyventi ir su mama. Mama ją lanko, atveža saldainių, atsigerti ir kt.

15Nepilnametis F. S. teismo posėdžio metu parodė, kad yra 6 metų amžiaus. Nurodė, kad gyvena globos namuose, jam patinka ten gyventi. Norėtų gyventi tiek globos namuose, tiek su dėde, tiek su mama. Ji atvažiuoja atostogų pas jį.

16Ieškinys tenkintinas visiškai.

17Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir vaikų atskyrimo nuo tėvo.

18Bylos duomenys (gimimo liudijimai; gimimo įrašai Nr. 53 ir Nr. 8) patvirtina, kad nepilnamečių vaikų K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), motina yra J. S., o tėvas F. S.. (b.l. 13;14;15;16) F. S. 2012-08-28 nustatytas specialios nuolatinės slaugos poreikis iki 2014-07-31, jam nustatytas 10 proc. darbingumo lygis. (b.l. 19, 21)

192012-01-27 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus sprendimais Nr. 20.15-2 ir 20.15.1 „Dėl vaiko laikino paėmimo iš tėvų ar kitos jo buvimo vietos“, atsižvelgiant į antisanitarines sąlygas, motinos girtumą, nuspręsta laikinai paimti nepilnamečius vaikus K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), iš tėvų namų, esančių Pakalniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.(b.l. 94-95). 2012-02-03 Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. 03V-102 ir Nr. 03V-102, K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), nustatyta laikina globa nuo 2012-01-27 bei skirtas globėjas - Elektrėnų savivaldybės ( - ) vaikų globos namai. (b.l. 96-97).

20Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų LR CK 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. LR CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų turi būti taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais dėl jų kaltės neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį. Šio klausimo išsprendimas priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių, pažeidžiamų konkrečių vaiko teisių ir interesų bei pažeidimų pobūdžio, o taip pat galimybės panaikinti vaiko teisių ir interesų pažeidimus. Pažymėtina, kad Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gėrove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

21Iš byloje esančių duomenų - buities tyrimų aktų (b.l. 69-70; 71-72; 73-74; 77-78) matyti, jog nepilnamečiai vaikai, buvo neprižiūrėti (purvini, aprengti purvinais suplyšusiais drabužiais), jų gyvenamoji vieta antisanitarinė – be elektros, vandens, netvarkinga aplinka, atsakovė apsilankymų metu buvo pikta. Atsakovė buvo įspėta dėl netinkamo gyvenimo būdo bei vaikų nepriežiūros (b.l. 82), kadangi atsakovė savo elgsenos nepakeitė savo bei namų ūkio tvarkymo atžvilgiu, nepilnamečiams vaikams buvo nustatyta laikina globa. 2012-05-02 pakartotinio apsilankymo akte užfiksuota, jog atsakovų namuose nėra elektros, dėl name gyvenančio didelio kiekio šunų – netvarka, švaros trūkumas (b.l. 75-76) Todėl 2012-05-31 peržiūrint nepilnamečių vaikų globos planą, nuspręsta tęsti laikinąją globą nepilnamečiams F. S. ir K. S.. (b.l. 59-61; 66-68) 2012-05-31 Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius įspėjo atsakovę dėl gyvenimo būdo pakitimo, pareigos auklėti vaikus atlikimo, tėvų valdžios piktnaudžiavimo, žalingos įtakos vaikams darymo, nesirūpinimo vaikais. (b.l. 82)

22Iš atsakovės pateiktų paaiškinimų bei kitų byloje esančių duomenų matyti, jog šiuo metu atsakovė gyvena Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre, jai buvo pratęstas terminas, kuriuo leista gyventi centre iki 2014-08-31. Pažymėtina, kad atsakovė neturi jokio turto (b.l. 27), turi skolinių įsipareigojimų 7319,78 Lt sumai. Nors yra registruota darbo biržoje nuo 2013-02-14, tačiau dar vis nedirba (b.l. 23), jos gaunamos pajamos yra tik socialinė išmoka. Įvertinus bylos medžiagą, atsakovės paaiškinimus, darytina išvada, jog ji nesprendžia gyvenamosios vietos klausimo, ir nors ir yra registruota darbo biržoje, tačiau nededa pastangų susirasti darbą. Be kita ko, yra gavusi įspėjimą už tai, kad 2013-02-27 pažeidė Elektrėnų reabilitacijos centro taisykles, t.y. į centrą grįžo neblaivi ir po 22.00 val. Įvertinus visas nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog atsakovė negali tinkamai rūpintis nepilnamečiais vaikais, sukurti jiems tinkamas gyvenimo ir socializacijos sąlygas.

23Vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovė aukščiau nurodytų pareigų nevykdo, nesirūpina savo nepilnamečiais vaikais, jų neprižiūri, nesidomi vaiko auklėjimu, nesudaro tinkamų sąlygų jų vystymuisi. Pažymėtina, kad nors atsakovė savo nepilnamečius vaikus lanko globos namuose, tačiau visiškai nesidomi jų ugdymo rezultatais. Nagrinėjamu atveju, nėra duomenų, kad tokia padėtis gali pasikeisti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė su savo pilnametėmis dukromis, gyvenančiomis Elektrėnų reabilitacijos centre, nuolat konfliktuoja. Bylos medžiaga patvirtinta, kad jos pilnametės dukterys nuolat girtauja, pažeidinėja centro taisykles. Todėl darytina išvada, kad nuolatinės konfliktinės situacijos pakenktų nepilnamečių vaikų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi.

24Teismo posėdyje apklausta atsakovės nepilnametė dukra nurodė, jog nori gyventi globos namuose. Teismo posėdyje apklaustas atsakovės nepilnametis sūnus nurodė, kad norėtų gyventi su mama, tačiau ir globos namuose jam patinka gyventi. Nepilnamečių vaikų charakteristikos, esančios byloje, patvirtina, kad jiems pradėjus gyventi ( - ) vaikų globos namuose pagerėjo nepilnamečių vaikų socialiniai gebėjimai, vaikai pradėjo justi atsakomybę, be kita ko, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė nesidomėjo nepilnametės dukters pasiekimais mokykloje. (b.l. 7-10) Iš sveikatos pažymėjimo matyti, kad atsakovės nepilnametė dukra turi sveikatos problemų (b.l. 17), todėl jai reikalingas ypatingas dėmesys, kurio, kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, atsakovė negalėtų suteikti, kadangi neturi savo gyvenamojo būsto, yra nedirbanti, jos gaunamas pajamas sudaro tik socialinė išmoka.

25Įvertinęs įrodymų visumą, teismas daro išvadą, jog atsakovė vengia atlikti savo, kaip motinos, pareigą auklėti nepilnamečius vaikus K. S. ir F. S., nesirūpina jų tinkamu auklėjimu, priežiūra ir ugdymu, išlaikymu. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių visumą, ginant nepilnamečių vaikų interesus, atsakovei neterminuotai apribotina tėvų valdžia jos nepilnametės dukros atžvilgiu.

26Nepilnamečių vaikų K. S. ir F. S. tėvui F. S. yra nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis iki 2014-07-31 (b.l. 19). Jam nustatytas 10 proc. darbingumo lygis (b.l.21).

27CK 3.179 str. numatyta, kad tais atvejais, kai tėvai negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų.

28Atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą bei šalių ir liudytojų duotus paaiškinimus teismo posėdžio metu, darytina išvada, kad F. S. dėl ligos savo nepilnamečiais vaikais pasirūpinti negali. Jam diagnozuota 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ir kitomis pataloginėmis nekraujagyslinėmis komplikacijomis, nepataloginė kraujagyslinė demensija, smegenų infarkto liekamieji padariniai, jis nevaikšto, savimi pasirūpinti negali, todėl kartu negali pasirūpinti ir savo nepilnamečiais vaikais. Atsižvelgiant į tai, nepilnamečiai vaikai K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), yra atskiriami nuo F. S..

29Dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo

30Pagal CK 3.183 straipsnio 4 dalį teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu skiria vaikui nuolatinę globą ir nustato jo gyvenamąją vietą. Analogiškai reglamentuoja ir ( - ) straipsnis. Pažymėtina, kad pagal CK 3.179 str. 3 dalį atskyrus vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos), tėvai netenka teisės gyventi kartu su vaiku.

31Minėta, kad šiuo metu nepilnamečiams K. S. ir F. S., nustatyta laikinoji globa, o jos globėju paskirtas trečiasis asmuo ( - ) vaikų globos namai. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad yra kitų asmenų, norinčių globoti nepilnamečius K. S. ir F. S..

32Įvertinus būsimo nuolatinio globėjo gebėjimą rūpintis nepilnamečiu vaiku ir tai, kad ( - ) vaikų globos namai atitinka visus reikalavimus, keliamus instituciniam globėjui, darytina išvada, kad trečiasis asmuo skirtinas K. S. ir F. S. nuolatiniu globėju. Nepilnamečių K. S. ir F. S. nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina kartu su nuolatiniu globėju jo veiklos adresu.

33Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

34Sutinkamai su LR CK 3.194 str. 1 d., jeigu nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį.

35LR CK 3.192 str. 2 d. nustatyta, kad tėvų teikiamo materialinio išlaikymo savo vaikams dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo nepilnamečio vaiko poreikių ir tėvų galimybės šiuos poreikius tenkinti. Priteisiant išlaikymą, būtina atsižvelgti į vaiko realius poreikius ir tėvų materialines galimybes. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė yra nedarbinga ir tokiu būdu dėl objektyvių priežasčių negali teikti vaikams reikalingo išlaikymo, nėra, todėl darytina išvada, jog ji yra pajėgi teikti nepilnamečiams vaikams reikalingą išlaikymą.

36Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad reikalavimas dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo iš nepilnamečių vaikų motinos J. S. yra pagrįstas ir tenkintinas, priteisiant iš atsakovės materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), kiekvienam po 100 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.). Išlaikymo lėšas pervedant į K. S. ir F. S. asmenines sąskaitas bei pavedant jas uzufrukto teise tvarkyti ( - ) vaikų globos namams.

37CK 3.179 str. 2 dalyje numatyta, kad atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos pagrįstos giminyste. Todėl išlaikymas yra priteistinas ir iš nepilnamečių vaikų tėvo F. S.. Teismas, įvertinęs nepilnamečių vaikų poreikius, atsakovo gebėjimą teikti nepilnamečiams vaikams išlaikymą, daro išvadą, jog reikalavimas dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo iš atsakovo F. S. yra pagrįstas ir tenkintinas, priteisiant iš atsakovo F. S. materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), po 50 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo lėšas pervedant į K. S. ir F. S. asmenines sąskaitas bei pavedant jas uzufrukto teise tvarkyti ( - ) vaikų globos namams.

38Atsižvelgiant į tai, kad abu atsakovai 100 procentų yra atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu) ir vadovaujantis CPK 96 str. 4 d., 288 Lt žyminis mokestis bei 55,47 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nėra priteistinos iš atsakovų.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 259, 268, 269, 270, 400-407 str., teismas

Nutarė

40ieškinį patenkinti visiškai.

41Neterminuotai apriboti motinos valdžią J. S., a. k. ( - ) į jos nepilnamečius vaikus K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ).

42Atskirti nuo tėvo F. S., a.k. ( - ) jo nepilnamečius vaikus K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), dėl tėvo sveikatos būklės.

43Nustatyti nuolatinę globą K. S., gim. ( - ), ir F. S., a. k., gim. ( - ), (globa institucijoje).

44Skirti K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), nuolatiniu globėju ( - ) vaikų globos namus, esančius ( - ) k., ( - ) sen., Elektrėnų sav. (globa institucijoje).

45Nustatyti K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą ( - ) vaikų globos namuose, esančiuose ( - ) k., ( - ) sen., Elektrėnų sav.

46Priteisti iš J. S., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), kiekvienam kas mėnesį mokamą periodinę išmoką po 100 Lt iki vaikų pilnametystės nuo ieškinio pareiškimo dienos, t. y. nuo 2013-04-02, iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

47Priteisti iš F. S., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), kiekvienam kas mėnesį mokamą periodinę išmoką po 50 Lt iki vaikų pilnametystės nuo ieškinio pareiškimo dienos, t. y. nuo 2013-04-02, iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

48Pavesti ( - ) vaikų globos namams uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiams vaikams tenkantį išlaikymą.

49Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

50Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. ieškovas prašė neterminuotai apriboti motinos J. S. valdžią į jos... 4. Ieškovo atstovė A. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovai turi 5... 5. Ieškovo atstovės Ž. Dastikienė ir L. Alimienė prašė ieškinį tenkinti.... 6. Atsakovė J. S. su pareikštu ieškiniu nesutiko ir teismo posėdžio metu... 7. Atsakovės atstovė adv. Regina Vasiliauskienė prašė ieškinio netenkinti.... 8. Atsakovas F. S.teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime nurodė, kad su... 9. Atsakovo atstovas adv. A. C. teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovo... 10. Trečiojo asmens – ( - ) vaikų globos namų direktorius Vilmandas... 11. Liudytoja D. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad ji yra atsakovų dukra.... 12. Liudytoja M. S. teismo posėdyje parodė, kad jos ir tėvų santykiai geri.... 13. Liudytojas G. S. parodė, kad jis yra atsakovo F. S. brolis. Brolio šeima... 14. Nepilnametė K. S. teismo posėdžio metu parodė, kad jai 9 metai. Nurodė,... 15. Nepilnametis F. S. teismo posėdžio metu parodė, kad yra 6 metų amžiaus.... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 17. Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir vaikų atskyrimo nuo tėvo.... 18. Bylos duomenys (gimimo liudijimai; gimimo įrašai Nr. 53 ir Nr. 8) patvirtina,... 19. 2012-01-27 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 20. Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų LR CK... 21. Iš byloje esančių duomenų - buities tyrimų aktų (b.l. 69-70; 71-72;... 22. Iš atsakovės pateiktų paaiškinimų bei kitų byloje esančių duomenų... 23. Vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, tėvai turi... 24. Teismo posėdyje apklausta atsakovės nepilnametė dukra nurodė, jog nori... 25. Įvertinęs įrodymų visumą, teismas daro išvadą, jog atsakovė vengia... 26. Nepilnamečių vaikų K. S. ir F. S. tėvui F. S. yra nustatytas specialus... 27. CK 3.179 str. numatyta, kad tais atvejais, kai tėvai negyvena kartu su vaiku... 28. Atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą bei šalių ir liudytojų duotus... 29. Dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo... 30. Pagal CK 3.183 straipsnio 4 dalį teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų... 31. Minėta, kad šiuo metu nepilnamečiams K. S. ir F. S., nustatyta laikinoji... 32. Įvertinus būsimo nuolatinio globėjo gebėjimą rūpintis nepilnamečiu vaiku... 33. Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo... 34. Sutinkamai su LR CK 3.194 str. 1 d., jeigu nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo... 35. LR CK 3.192 str. 2 d. nustatyta, kad tėvų teikiamo materialinio išlaikymo... 36. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad reikalavimas dėl... 37. CK 3.179 str. 2 dalyje numatyta, kad atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos... 38. Atsižvelgiant į tai, kad abu atsakovai 100 procentų yra atleisti nuo... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 259, 268, 269, 270, 400-407 str.,... 40. ieškinį patenkinti visiškai.... 41. Neterminuotai apriboti motinos valdžią J. S., a. k. ( - ) į jos... 42. Atskirti nuo tėvo F. S., a.k. ( - ) jo nepilnamečius vaikus K. S., gim. ( -... 43. Nustatyti nuolatinę globą K. S., gim. ( - ), ir F. S., a. k., gim. ( - ),... 44. Skirti K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), nuolatiniu globėju ( - )... 45. Nustatyti K. S., gim. ( - ), ir F. S., gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją... 46. Priteisti iš J. S., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. S., gim.... 47. Priteisti iš F. S., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. S., gim.... 48. Pavesti ( - ) vaikų globos namams uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiams... 49. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...