Byla T-85-818/2016
Dėl bausmių vykdymo tvarkos nuteistajam P. J., a.k. (duomenys neskelbtini) nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Miroslavas Gvozdovičius, sekretoriaujant Ramintai Braškienei, dalyvaujant prokurorei Danutei Mekionienei, nuteistojo P. J. gynėjui advokatui Viktorui Rutkauskui, nedalyvaujant nuteistajam P. J.,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus teikimą dėl bausmių vykdymo tvarkos nuteistajam P. J., a.k. ( - ) nustatymo,

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus teikimas dėl bausmių, paskirtų 2015-05-28 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu (pakeistas 2015-12-11 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu) ir 2015-12-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, vykdymo tvarkos nuteistajam P. J. nustatymo.

42015-05-28 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu P. J. buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 5 dalį ir jam paskirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė, bausmę atliekant atviroje kolonijoje, taip pat jam 3 metams uždrausta naudotis teise vairuoti transporto priemones. 2015-12-11 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu minėtas Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendis buvo pakeistas ir P. J. už BK 281 straipsnio 5 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą paskirta laisvės atėmimo bausmė 3 metams 10 mėnesių. Kita 2015-05-28 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

52015-12-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu P. J. buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, numatytų BK 178 straipsnio 1 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje padarymo, ir jam paskirta subendrinta 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis ir 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto „b“ papunkčiu šiuo nuosprendžiu paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė iš dalies sudedant subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-30 nuosprendžiu P. J. paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme (dvi laisvės apribojimo dienas prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai) ir jam paskirta galutinė subendrinta bausmė – 2 metai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas bausmės laikas, kurį P. J. jau atliko pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-30 nuosprendį, ir šia dalimi sumažinta jam paskirta bausmė. Taip pat į bausmės laiką įskaitytas laikas, kurį P. J. išbuvo laikinajame sulaikyme nuo 2014-12-02 11.40 val. iki 2014-12-04 09.55 val. (atitinka dvi paras), ir šia dalimi sumažinta jam paskirta bausmė. Vadovaujantis BK 75 straipsniu P. J. paskirtos 2 metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant jį neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi, ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo.

6Prokurorė D. Mekionienė prašė teikimą tenkinti ir subendrinus bausmes paskirti P. J. galutinę subendrintą 4 metų laisvės atėmimo bausmę.

7Nuteistojo P. J. gynėjas advokatas V. Rutkauskas prašė teikimą tenkinti ir bendrinti bausmes apėmimo būdu, kadangi minėtos bausmės paskirtos už nusikalstamas veikas, kurios labai skiriasi pagal pavojingumą.

8Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus teikimas tenkintinas.

92015-05-28 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendis (pakeistas 2015-12-11 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu) ir 2015-12-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis yra įsiteisėję, todėl yra pagrindas subendrinti šiais nuosprendžiais paskirtas bausmes.

10Baudžiamojo kodekso 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog nusikaltimai yra tyčiniai ir neatsargūs. Tyčiniai nusikaltimai skirstomi į nesunkius, apysunkius, sunkius ir labai sunkius. Tuo tarpu neatsargūs nusikaltimai į kategorijas neskirstomi. Tačiau jie taip pat skiriasi savo pavojingumu, kurį parodo laisvės atėmimo bausmės dydis, numatytas atitinkamo BK specialios dalies straipsnio sankcijoje ir pagal tai juos galima palyginti su tyčiniais nusikaltimais. BK 281 straipsnio 5 dalies sankcija nustato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų. Taigi BK 281 straipsnio 5 dalyje numatytas neatsargus nusikaltimas pagal sankcijos dydį prilygsta tyčiniam sunkiam nusikaltimui (BK 11 straipsnio 5 dalis). Tačiau, kadangi BK 281 straipsnyje numatytas nusikaltimas yra neatsargus, jis negali būti sunkiu nusikaltimu, kadangi sunkiu nusikaltimu gali būti tik tyčinis nusikaltimas. Taigi savo pavojingumu neatsargus nusikaltimas gali būti prilyginamas nesunkiam ar apysunkiam nusikaltimui (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 2K-296/2009).

112015-05-28 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu (pakeistas 2015-12-11 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu) P. J. nuteistas dėl neatsargaus nusikaltimo, numatyto 281 straipsnio 5 dalyje padarymo, tuo tarpu 2015-12-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu jis nuteistas už dviejų nesunkių nusikaltimų, numatytų BK 178 straipsnio 1 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje padarymą, todėl negali būti taikomas apėmimo būdas bendrinant bausmes, bausmės bendrintinos taikant dalinio bausmių sudėjimo būdą, numatytą BK 63 straipsnio 4 dalyje. Taikant dalinio bausmių sudėjimo būdą, prie griežtesnės bausmės pridėtina dalis švelnesnės bausmės. Be to, BK 63 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 347, 362 straipsniais teismas,

Nutarė

13Tenkinti Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus teikimą dėl nuteistojo P. J., a.k. ( - ) atžvilgiu priimtų nuosprendžių vykdymo tvarkos nustatymo.

14Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis iš dalies sudedant subendrinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-07 nuosprendžiu P. J. paskirtą 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę su 2015-12-11 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu paskirta 3 (trejų) metų 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausme ir paskirti jam subendrintą bausmę – 4 (ketverius) metus 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

15Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šios nutarties priėmimo dienos – 2016-04-12.

16Į bausmės laiką įskaityti bausmės dalis atliktas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-07 nuosprendį ir 2015-05-28 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendį (pakeistą 2015-12-11 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu).

17Be to, bausmės laiką įskaityti laiką, P. J. išbūtą suėmime nuo 2015-03-06 iki 2015-05-07.

18Taip pat į bausmės laiką įskaityti bausmės laiką, kurį P. J. atliko pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-30 nuosprendį.

19Į bausmės laiką įskaityti laiką, kurį P. J. išbuvo laikinajame sulaikyme nuo 2014-12-02 11.40 val. iki 2014-12-04 09.55 val. (atitinka dvi paras).

20Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Miroslavas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs Vilniaus apygardos probacijos tarnybos... 3. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas Vilniaus apygardos probacijos tarnybos... 4. 2015-05-28 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu P. J. buvo nuteistas... 5. 2015-12-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu P. J. buvo... 6. Prokurorė D. Mekionienė prašė teikimą tenkinti ir subendrinus bausmes... 7. Nuteistojo P. J. gynėjas advokatas V. Rutkauskas prašė teikimą tenkinti ir... 8. Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus teikimas... 9. 2015-05-28 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendis (pakeistas 2015-12-11... 10. Baudžiamojo kodekso 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog nusikaltimai yra... 11. 2015-05-28 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu (pakeistas 2015-12-11... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 347, 362 straipsniais teismas,... 13. Tenkinti Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyriaus... 14. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis iš dalies sudedant subendrinti... 15. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šios nutarties priėmimo dienos –... 16. Į bausmės laiką įskaityti bausmės dalis atliktas pagal Vilniaus miesto... 17. Be to, bausmės laiką įskaityti laiką, P. J. išbūtą suėmime nuo... 18. Taip pat į bausmės laiką įskaityti bausmės laiką, kurį P. J. atliko... 19. Į bausmės laiką įskaityti laiką, kurį P. J. išbuvo laikinajame sulaikyme... 20. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti...