Byla 2S-302-264/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės ir Neringos Venckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo S. P. atstovo advokato Gintaro Dabkevičiaus atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo S. P. ieškinį atsakovui UAB „Rodena“, tretieji asmenys I. P., A. P., D. P., dėl jungtinės veiklos sutarties ir žemės nuomos sutarties nutraukimo bei nuosavybės dalių nustatymo,

Nustatė

2Ieškovas S. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l.2-9), kuriuo prašė:1) nutraukti 2003-05-02 Jungtinės veiklos sutartį ieškovo atžvilgiu; 2) nutraukti 2004-07-17 Žemės sklypo nuomos sutartį ieškovo atžvilgiu; 3) nustatyti, kad ieškovui, kaip 2003-05-02 Jungtinės veiklos sutarties partneriui, priklauso 1/3 dalis turto: inžinerinių tinklų - nuotekų tinklų, unik. ( - ), ( - ); inžinerinių tinklų - vandentiekio tinklų, unikalus Nr. ( - ), ( - ); inžinerinių tinklų - nuotekų tinklų, unikalus Nr. ( - ), ( - ); pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ), 210,28 kv.m.; pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ), 154,03 kv.m.; pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ), 159,17 kv.m.; pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ), 179,77 kv.m.; pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ), 206,30 kv.m.; pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ), 183,53 kv.m.; pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ( - ), 154,21 kv.m.; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas 2010-10-13 pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones –areštą 1/3 dalies bendro turto: inžineriniams tinklams – nuotekų tinklams, unikalus Nr. ( - ), ( - ); inžineriniams tinklams – vandentiekio tinklams, unikalus Nr. ( - ), ( - ); inžineriniams tinklams – nuotekų tinklams, unikalus Nr. ( - ), ( - ); gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ( - ); gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ( - ); gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ( - ); gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ( - ); gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ( - ); gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ( - ); gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ( - ). Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali be jokių suvaržymų perleisti bendrą turtą tretiesiems asmenims, atsakovo UAB „Rodena“ ketinimai šios civilinės bylos nagrinėjimo metu perleisti bendrą turtą tretiesiems asmenims yra akivaizdžiai patvirtinti paties atsakovo veiksmais, t.y. atsakovas UAB „Rodena“ kartu su trečiuoju asmeniu A. P. pateikė ieškovui 2010-10-07 pranešimą, jog 2010-01-07 ieškovas turi atvykti į Kauno miesto 18-ąjį notarų biurą tam, kad būtų sudarytas gyvenamojo namo ir žemės sklypo, kurie patenka į bendro turto sudėtį, pirkimo - pardavimo sandoris. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo padėtis būtų bloginama, o atsakovas atsidurtų pranašesnėje padėtyje dėl išlikusios galimybės laisvai disponuoti bendru turtu.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. spalio 14 d. nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal ieškovo S. P. prašymą. Teismas nurodė, kad pagal teismui pateiktus nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašus matyti, jog žemės sklypus, kuriuose yra prašomas areštuoti turtas, nuosavybės teise valdo ieškovas, o prašomą areštuoti turtą - inžinerinius tinklus ir gyvenamuosius namus - nuosavybės teise valdo atsakovas, t.y. ieškovas ir atsakovas yra bendraturčiai. Teismas sprendė, kad ieškovo nurodyta aplinkybė, jog atsakovas ir tretysis asmuo A. P. pateikė atsakovui pranešimą, kuriuo atsakovas prašomas atvykti į notaro biurą sudaryti gyvenamojo namo pirkimo – pardavimo sandorį, nesudaro pagrindo manyti, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Nurodyta aplinkybė ir nekilnojamųjų daiktų (pastatų ir statinių) neatsiejamumo nuo žemės sklypų, kuriuose jie yra taisyklė, tik patvirtina, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (CK 4.75 str.), t.y. šalys bei vienas kito žinios ir sutikimo negali disponuoti bendrąja nuosavybe (CK 6.394 str., 6.395 str., 6.396 str.).

5Ieškovo S. P. atstovas advokatas Gintaras Dabkevičius atskiruoju skundu (b.l. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010-10-14 nutartį panaikinti ir nepranešus atsakovui UAB „Rodena“, taikyti laikinąsias apsaugos priemones - kiekvieno iš bendrą turtą sudarančio turtinio vieneto 1/3 dalies areštą. Apeliantas nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 1/3 dalies bendro turto areštą. Apelianto nuomone, nutartyje buvo padaryta esminė klaida, nes bendras turtas ir žemės sklypai, kuriuose yra bendras turtas, buvo vertinami iš esmės kaip vienas (bendras) turtinis vienetas ir dėl to nepagrįstai buvo konstatuota, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Rodena“ yra šio turto bendraturčiai. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis bendras turtas priklauso atsakovui UAB „Rodena“ nuosavybės teise, t.y. atsakovas UAB „Rodena“ yra vienintelis bendro turto savininkas. Tuo tarpu šiai dienai pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis žemės sklypai, kuriuose yra bendras turtas, priklauso ieškovui ir trečiajam asmeniui A. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise - jiems priklauso po 1/2 dalį iš kiekvieno iš žemės sklypų, kuriuose yra bendras turtas. Taigi, bendras turtas ir žemės sklypai, kuriuose yra bendras turtas, yra visiškai atskiri turtiniai vienetai, kurie gali būti perleidžiami tretiesiems asmenims atskirai vienas nuo kito, ir nei į vieną iš šių turtinių vienetų ieškovas ir atsakovas neturi bendrosios nuosavybės teisės, t.y. nėra aktualaus turto bendraturčiai. Todėl ieškovui pareiškus reikalavimą dėl nuosavybės teisės į 1/3 dalį bendro turto nustatymo, yra didelė rizika, kad, laiku nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali be jokių suvaržymų perleisti bendrą turtą tretiesiems asmenims, o dėl to gali nelikti objektų į kuriuos yra nukreiptas ieškinio reikalavimas, o tai iš esmės apsunkintų galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir apskritai teismo sprendimą šios ieškinio dalies atžvilgiu padarytų beprasmį. Be to, pirmosios instancijos teismo nutartyje iš esmės buvo neįvertintas faktas, kad atsakovas UAB „Rodena“ kartu su trečiuoju asmeniu A. P. pateikė ieškovui 2010-10-07 pranešimą, jog 2010-01-07 ieškovas turi atvykti į Kauno miesto 18-ąjį notarų biurą tam, kad būtų sudarytas gyvenamojo namo ir žemės sklypo, kurie patenka į bendro turto sudėtį, pirkimo - pardavimo sandoris. Teismas tik be jokių konkrečių motyvų nurodė, jog tokio pranešimo pateikimas nesudaro pagrindo teigti, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas. Apelianto vertinimu, tokie atsakovo UAB „Rodena“ veiksmai vienareikšmiškai patvirtina, jog atsakovas gali specialiai veikti prieš galimai ieškovo atžvilgiu palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir tokiu būdu padaryti tokio teismo sprendimo įvykdymą neįmanomu. Teismas turi išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo padėtis būtų bloginama, o atsakovas atsidurtų pranašesnėje padėtyje dėl išlikusios galimybės laisvai disponuoti bendru turtu.

6Atsakovo UAB „Rodena“ atstovas advokatas Saulius Brazauskas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 76-80 ) prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-10-14 nutartį nepakeistą. Atsakovas nesutinka su atskiruoju skundu ir nurodo, kad bendras turtas, nors ir Nekilnojamo turto duomenimis nuosavybės teise priklauso atsakovui, tačiau ir neesant šiam turtui uždėto teismo arešto, negali būti perleistas tretiesiems asmenims, nes žemės sklypus, ant kurių stovi (kuriuose yra) bendras turtas, nuosavybės teise lygiomis dalimis valdo ieškovas S. P. ir tretysis asmuo A. P.. Nesant žemės bendrasavininkų išduotam atsakovui bendro turto perleidimui būtino sutikimo, be tokio sutikimo bendro turto perleidimo sandorio sudarymas nėra galimas (LR CK 6.394 str.), todėl atsakovas ir šiuo metu, nesant laikinųjų apsaugos priemonių, negali perleisti bendro turto. Dėl šios priežasties, neegzistuoja net menkiausia grėsmė, kad teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio patenkinimo atveju būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

7Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t. y. teisingumas reikalauja užtikrinti kreditoriaus ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas nepatirtų jokių neigiamų pasekmių, tačiau laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neigiamai paveiktų atsakovo ūkinę komercinę veiklą, autoritetą, nes apie jų taikymą sužinotų tretieji asmenys, verslo partneriai, kas apsunkintų, kitų įsipareigojimų pagal jungtinės veiklos sutarties vykdymą. Pagal 2003-05-02 ieškovo su atsakovu ir trečiuoju asmeniu A. P. pasirašytą jungtinės veiklos sutartį S. P. ir A. P. tikslas buvo: vykdant jungtinę veiklą - leidžiant atsakovui įrengti sklypuose reikiamą infrastruktūrą bei pastačius namus padidinti turimų žemės sklypų kainą bei juos, kartu su namais bei infrastruktūra parduoti už ženkliai didesnę kainą. Atsakovo UAB „Rodena" tikslas - įgyti galimybę bei teisę pastatyti gyvenamuosius namus, jiems reikiamus inžinierinius tinklus ir juos, kartu su žemės sklypais, priklausančiais tretiesiems asmenims, parduoti kaip turtinį vienetą, tinkamą gyventi. Ieškovas piktybiškai nutraukė bet kokį bendradarbiavimą su atsakovu, nevykdo jungtinės veiklos sutarties ir visokeriopai trukdo atsakovo veiklai, siekdamas tik jam žinomų tikslų.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Ieškovas pareiškė ieškinį, kurio 3 p. reikalavimai – nustatyti, kad S. P. kaip 2003-05-02 jungtinės veiklos sutarties partneriui, priklauso 1/3 dalis bendro turto , t. y. dėl daiktinių teisių į ieškinyje nurodyto turto (gyvenamųjų namų bei inžinerinių tinklų) 1/3 dalį. Šių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti ginčo turto 1/3 dalį, įregistruotą atsakovo UAB „Rodena“ vardu. Pirmosios instancijos teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmetė.

11Teisėjų kolegija, susipažinusi su atskirojo skundo medžiaga, įvertinusi ieškovo reikalavimus, kuriuos jis siekia užtikrinti prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai netenkino ieškovo prašymo.

12Tiek prašyme, tiek atskirajame skunde ieškovo nurodyti argumentai, kuriais jis grindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiuo atveju vertinant ieškovo pareikštus materialiuosius reikalavimus, neatitinka ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principų. Atsakovas yra verslininkas, ginčijamas turtas, kuris registruotas atsakovo vardu yra ieškovui ir trečiajam asmeniui A. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise įregistruotuose žemės sklypuose, todėl nekilnojamųjų daiktų pardavimas be žemės sklypų savininkų sutikimo galimas tik tuo atveju jeigu tai neprieštarauja įstatymų ar sutarties to žemės sklypo naudojimo sąlygoms ( CK 6.394 str.). Apeliantas nei prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nei atskirajame skunde nenurodė jokių aplinkybių, kurios leistų daryti prielaidas, jog atsakovas be jokių suvaržymų gali perleisti bendrą turtą tretiesiems asmenims, nes tokie teiginiai prieštarauja CK 6.394 str. nuostatoms. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su atsakovo UAB „Rodena“ atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais argumentais, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neigiamai paveiktų atsakovo ūkinę komercinę veiklą, apsunkintų kitų įsipareigojimų pagal jungtinės veiklos sutarties vykdymą, ir neatitinka ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principų.

13Apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismo nutartyje iš esmės buvo neįvertintas faktas, kad atsakovas UAB „Rodena“ kartu su trečiuoju asmeniu A. P. pateikė ieškovui 2010-10-07 pranešimą, jog 2010-01-07 ieškovas turi atvykti į Kauno miesto 18-ąjį notarų biurą tam, kad būtų sudarytas gyvenamojo namo ir žemės sklypo, kurie patenka į bendro turto sudėtį, pirkimo - pardavimo sandoris nepagrįstas. Ši apelianto nurodyta aplinkybė tik pagrindžia, jog gyvenamojo namo ir žemės sklypo pardavimas galimas tik gyvenamojo namo ir žemės sklypo savininkų sutikimu (CK CK 6.394, 6. 395 str.) ir nesudaro pagrindo daryti priešingų prielaidų dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo nei sprendė pirmosios instancijos teismas.

14Liteko sistemos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 29 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinė byla Nr.2-19149-657/2010, priėmus atsakovo UAB „Rodena“ priešieškinį, kurio kaina – 8 014 131, 76 Lt, perduota pagal teismingumą Kauno apygardos teismui. 2011m. sausio 12 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-1636-601/2011 CPK 296 str. 2 d. pagrindu ieškovo ieškinio 3 p. reikalavimai – nustatyti, kad S. P. kaip 2003-05-02 jungtinės veiklos sutarties partneriui, priklauso 1/3 dalis bendro turto - palikti nenagrinėti, nutartis neįsiteisėjusi.

15Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirojo skundo motyvais, nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, nutartis nekeistina (CPK 337 str. 1 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai