Byla N2-1467-642/2011
Dėl santuokos nutraukimo, dėl sutuoktinio kaltės

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Astai Baristienei ir Redai Tamošauskaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui advoaktui Eligijui Karbauskui, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Anželai Šumauskienei, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovės R. Š. ieškinį atsakovui S. Š. (S. Š.), savivaldybės institucijai - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaiko teisių apsaugos skyriui, trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų AB SEB bankui, dėl santuokos nutraukimo, dėl sutuoktinio kaltės,

Nustatė

2ieškovė R. Š. kreipėsi į teismą, prašydama: 1) nutraukti su atsakovu S. Š. santuoką dėl atsakovo kaltės; 2) nustatyti nepilnamečių vaikų K. Š. ir R. Š. gyvenamąją vietą su ieškove; 3) priteisti iš atsakovo vaikų išlaikymą po 600,00 Lt kiekvienam vaikui perdiodinėmis išmokomis, mokamomis kas mėnesį; 4) padalinti santuokoje įgytą turtą, t.y. butą, esantį Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. Šiaulių g. 13-59, pripažinti asmenine ieškovės nuosavybe, o keleivinį automobilį RENAULT LAGUNA, valstybinio numerio ženklas ERU 487 pripažinti asmenine atsakovo nuosavybe; 5) bendrą ieškovės ir atsakovo prievolę trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų AB SEB bankui pagal kredito sutartį Nr. ( - ) pripažinti asmenine ieškovės prievole; 6) priteisti iš atsakovo ieškovei 10 000,00 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimą; 7) priteisti iš atsakovo ieškovei bylinėjosi išlaidas; 8) palikti santuokinę pavardę „( - ) “ (b. l. 3, 4, 5, 6, 7).

3Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį (b.l.44).

4Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų AB SEB bankas atsiliepimu į ieškinį nesutiko, kad bendra bendra ieškovės ir atsakovo prievolė trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų AB SEB bankui pagal kredito sutartį Nr. ( - ) būtų pripažinta asmenine ieškovės prievole, o liktų solidari prievolė, kaip tai numatyta kredito sutartyje (b.l. 48, 49, 50).

5Byloje esantys įrodymai patvirtina tas aplinkybes, jog 2004 m. vasario 11 d. ieškovė ir atsakovas Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje įregistravo santuoką (b.l.8). 2008 m. birželio 10 d. ieškovei ir atsakovui gimė dukra – K. (b.l. 9). 2009 m. liepos 11 d. ieškovei ir atsakovui gimė sūnus R(R) (b.l. 10). Ieškovė ir atsakovas santuokos metu bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgijo vieno kambario butą, esantį ( - ) ir keleivinį automobilį RENAULT LAGUNA ( - ) (b.l.15). Santuokos metu ieškovė ir atsakovas įgijo bendrą solidarią prievolę trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų AB SEB bankui pagal kredito sutartį Nr. ( - ) (b.l. 17,48,49, 50).

6Dėl ieškovės reikalavimo nutraukti su atsakovu S. Š. santuoką dėl atsakovo kaltės.

7Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovas žiauriai elgėsi su su ieškove ir todėl atsakovo kaltė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.60 straipsnio 3 dalyje, yra preziumuojama. Ieškovė atsakovo kaltę įrodinėjo rašytiniais įrodymais ir ieškovės atstovo paaiškinimais.

8Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra nustatyti atvejai, kai sutuoktinio kaltė yra preziumuojama, t. y. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.60 straipsnio 3 dalyje nustatyta prezumpcija, kad santuoka iširo dėl vieno sutuoktinio kaltės, jeigu jis žiauriai elgiasisu kitu sutuoktiniu.

9Byloje esantys įrodymai patvirtina tas aplinkybes, kad 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 8 d. ieškovei buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, naudojant smurtą (b.l. 25, 47, 48). 2010 m. rugpjūčio 2 d. ieškovė pateikė policijos pareigūnams pareiškimą, kuriame nurodė, kad 2010 m. liepos 27 d. atsakovas jos atžvilgiu naudojo smurtą (b.l. 26, 27). 2010 m. rugpjūčio 29 d. ieškovė pateikė prašymą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaiko teisių apsaugos skyriui, kuriuo prašė įspėti atsakovą dėl netinkamo elgasio ne tik su ieškove, bet ir su vaikais (b.l.68, 69).

10Tesimas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, negali sutikti su ieškovės ieškinyje nurodyta prezumpcija, nes byloje nėra pakankamai įrodymų, grindžiančių žiaurų atsakovo elgesį. Be to, neįtikėtina, kad ieškovė būtų teikusi teismui prašymą skirti terminą susitaikyti su žiauriai besielgenčiu atsakovu (b.l.93).

11Teismas, spręsdamas, ar santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, atsižvelgia į įstatyme įtvirtintas sutuoktinio pripažinimo kaltu sąlygas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.60 straipsnio 2 dalį sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.26-3.30; 3.35-3.36; 3.85; 3.92; 3.109, ir dėl to tapo negalimas bendras sutuoktinių gyvenimas.

12Teismo nuomone, byloje pakankamai įrodymų, grindžiančių aplinkybes, kad atsakovas pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to tapo negalimas bendras sutuoktinių gyvenimas: atsakovas netinkamai elgiasi ne tik ieškovės, bet ir vaikų atžvilgiu, neleido ieškovei gyventi ieškovei ir atsakovui priklausančiame bute, atsakovas nebebuvo lojalus ieškovei, nebegerbė jos, be to, nebeteikė vaikų išlaikymą.

13Išanalizavęs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, jog santuoka iširo dėl atsakovo kaltės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.60 straipsnio 2 dalis).

14Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neginčijo ieškovės ieškinyje nurodytų argumentų, todėl manytina, kad atsakovas su ieškovės argumentais sutinka.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.64 straipsnis numato, kad teismas privalo imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti, t.y. teismas gali vieno sutuoktinio prašymu arba savo iniciatyva nustatyti ne ilgesnį kaip šešių mėnesių terminą sutuoktiniams susitaikyti.

16Tenkinant ieškovės prašymą, teismas skyrė terminą sutuoktiniams susitaikyti (b.l. 93, 94, 105, 160). Tačiau sutuoktinai nesusitaikė, todėl nėra pagrindo antrą kartą skirti terminą susitaikyti.

17Dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo ieškovei 10 000,00 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimą.

18Atsakovą pripažinus kaltu dėl santuokos nutraukimo, priteistinas iš atsakovo ieškovei neturtinės žalos atlyginimas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.70 straipsnio 2 dalis).

19Sprendžiant neturtinės žalos dydžio atlyginimo klausimą, teismas analizuoja tiek ieškovės tiek atsakovo veiksmus.

20Iš byloje pateiktų įrodymų galima teigti, kad dar 2009 m. ieškovė ir atsakovas gyveno darnų gyvenimą, nes 2009 m. rugsėjo mėnesį ieškovė ir atsakovas bendrai sprendė prievolės įvykdymo klausimus (b.l. 52, 53). Manytina, kad ieškovės ir atsakovo santykiai pablogėjo tik 2010 m., nes tais metais ieškovė kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo. Manytina, kad iškėlus bylą teisme, ieškovės ir atsakovo santykiai vėl pagerėjo, nes ieškovė savo iniciatyva pateikė teismui prašymą skirti terminą sutuoktiniams susitaikyti.

21Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalaujamas priteisti iš atsakovo ieškovei 10 000,00 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimas, yra neadekvatus atsakovo padarytiems veiksmams, todėl teismas, vadovaudamasis proporcingumo principu, priteisia ieškovei iš atsakovo 5000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straisnis, 3.70 straipsnio 2 dalis).

22Pažymėtina, kad proprcingumas tai yra pusiausvyros paieška, proporcingumo aspektas yra protingumas.

23Dėl ieškovės reikalavimo nustatyti nepilnamečių vaikų K. Š. ir R. Š. gyvenamąją vietą su ieškove

24Byloje nesant ginčo dėl šio ieškovės reikalavimo bei remiantis savivaldybės institucijos - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada (b.l. 161), tenkintinas ieškovės reikalavimas nustatyti nepilnamečių vaikų K. Š. ir R. Š. gyvenamąją vietą su ieškove Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.59, 3.62, 3.168, 3.169 straipsniai).

25Dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo vaikų išlaikymą po 600,00 Lt kiekvienam vaikui perdiodinėmis išmokomis, mokamomis kas mėnesį.

26Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Ši Konstitucijos norma iš esmės atitinka Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalies nustatančios tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies, įtvirtinančios abiejų tėvų pareigą vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192-3.203 straipsnių, įtvirtinančių tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, nuostatas. Tėvai, siekdami garantuoti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tenkinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus, privalo šias pareigas vykdyti tinkamai. Materiali tėvų pareigų vaikams atlikimo išraiška yra tinkamo išlaikymo forma ir dydis, tai yra esminiai vaiko išlaikymo pareigos vykdymo tinkamumo vertinimo kriterijai. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnis).

27Spręsdamas ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiams vaikams priteisimo, teismas analizuoja vaikų poreikus. Vaikų poreikius lemia jų gabumai, polinkiai, sveikatos būklė, amžius. Ieškovė nepateikė įrodymų apie tai, jog ieškovė turi papildomų išlaidų dėl nepilnamečių vaikų sveikatos būklės, vaikų specialaus ugdymo. Būtinoms vaikų vystymosi sąlygoms sudaryti tenkintini vaikų poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokymui, ugdymui.

28Atsakovas dirba, jam mokamas apie 500,00 Lt dydžio darbo užmokestis. Ieškovei mokamos išmokos (b.l. 21, 22,23).

29Nustatant išlaikymo dydį būtina atsižvelgti ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, kad tėvų sunki turtinė padėtis įprastomis aplinkybėmis vertintina kaip priežastis, dėl kurios priteistinas mažesnis išlaikymo dydis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnio 2 dalis), tačiau tas dydis neturėtų būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį (MGL). Orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, laikoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004), kuri nuo 2008-01-01 yra 800,00 Lt.

30Nepaisant to, kad atsakovas nepateikė atsikirtimų į ieškovės ieškinį, neginčijo ieškovės ieškinyje nurodytų argumentų, neatvyko į teismo posėdį paneigti ieškovės teiginių, tačiau atsižvelgiant į atsakovo darbo užmokesčio dydį bei vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžinigumo principais, iš atsakovo vaikų išlaikymui priteistina po 400,00 Lt periodinėmis išmokomis mokamomis kas mėnesį kiekvienam vaikui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192, 3.194, 3.195, 3.200 straipsniai).

31Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pasikeitus aplinkybėms šalys turės galimybę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnis).

32Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 282 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas).

33Dėl ieškovės reikalavimo bendrą ieškovės ir atsakovo prievolę trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų AB SEB bankui pagal kredito sutartį Nr. ( - ) pripažinti asmenine ieškovės prievole.

34Trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų AB SEB bankui nesutikus, kad ieškovės ir atsakovo bendra (solidari) prievolė būtų transformuota į asmeninę ieškovės prievolę, šis ieškovės reikalavimas negali būti tenkinamas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.109 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 3.110, 3.126 straipsniai).

35Bendra pareiškėjų prievolė grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų AB SEB bankui pagal kredito sutartį Nr. ( - ) po santuokos nutraukimo lieka bendra (solidari) ieškovės ir atsakovo prievole (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.109 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

36Pažymėtina, kad ieškovės ir atsakovo bendros prievolės suma yra 67020,95 Lt (b.l. 17).

37Dėl ieškovės reikalavimo padalinti santuokoje įgytą turtą, t.y. butą, esantį ( - ) , pripažinti asmenine ieškovės nuosavybe, o keleivinį automobilį RENAULT LAGUNA, ( - ) pripažinti asmenine atsakovo nuosavybe.

38Ieškovė ieškinyje prašo padalinti santuokoje įgytą turtą, t.y. butą, esantį ( - ), pripažinti asmenine ieškovės nuosavybe, o keleivinį automobilį RENAULT LAGUNA, valstybinio numerio ženklas ( - ) pripažinti asmenine atsakovo nuosavybe.

39Ieškovė pateikė įrodymus, kad šio buto vidutinė rinkos vertė yra 68800,00 Lt (b.l.18), o keleivinio automobilio RENAULT LAGUNA, ( - ) vidutinė rinkos vertė yra 5351,00 Lt (b.l.19). Konstatuotina, kad bendra santuokoje įgyto turto vertė yra 74151,00 Lt. Pažtmėtina, kad šio turto verčių atsakovas neginčijo, kitokių įrodymų dėl turto vertės nepateikė. Kaip minėta anksčiau, ieškovės ir atsakovo bendros prievolės suma yra 67020,95 Lt.

40Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.118 straipsnio 2 dalyje paskyta, kad iš bendro sutuoktinių turto pirmiausia turi būti sumokamos (priteisiamos) iš šio turto mokėtinos skolos, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs. Jeigu iš bendro sutuoktinių turto vykdytinų prievolių įvykdymo terminas dar nėra suėjęs ar šios prievolės yra ginčijamos, tai sutuoktinių bendro dalytino turto visuma yra mažinama šių prievolių (skolų) suma.

41Vadinasi, ieškovės ir atsakovo dalintino turto suma yra 7130,05 Lt (74151,00 Lt-67020,95 Lt).

42Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.117 straipsnyje įtvirtinta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija ir nustatytos taisyklės, kad nukrypti nuo šio principo galima tik įstatyme numatytais atvejais. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.123 straipsnio 1 dalyje numatyti atvejai, kai dalijant santuokinį turtą galima paskirti nelygias dalis sutuoktiniams. Reikšmingos šios įstatymo nustatytos aplinkybės: nepilnamečių vaikų interesai, sutuoktinių sveikatos būklė ir turtinė padėtis bei kitos svarbios aplinkybės, kurias nustato teismas konkrečiu atveju.

43Atsižvelgiant į tas aplinkybes, kad: 1) vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su ieškove; 2) ieškovė neturi kitos gyvenamosios patalpos; 3) atsakovas netinkamai elgėsi ne tik ieškovės, bet ir vaikų atžvilgiu; 4) atsakovas nepateikė priešataravimo, kad butas, esantis ( - ) , būtų pripažintas asmenine ieškovės nuosavybe, o keleivinis automobilis RENAULT LAGUNA, valstybinio numerio ženklas ( - ) būtų pripažintas asmenine atsakovo nuosavybe; 4) butas, esantis ( - ) yra nedalus, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, reikalaujančiu sprendžiant šeimos klausimus, susijusius su vaikų teisėmis, pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis, teismas sprendžia: 1) butą, esantį ( - ) , pripažinti asmenine ieškovės nuosavybe; 2) keleivinį automobilį RENAULT LAGUNA, valstybinio numerio ženklas ( - ) pripažinti asmenine atsakovo nuosavybe; 3) nenukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir 7130,05 Lt dalintino turto sumą padalinti lygiomis dalimis, t.y. po 3565,02 Lt ieškovei ir atsakovui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3. 116, 3,117, 3.118, .119, 3.127 straipsniai).

44Atsižvelgiant į tai, kad teismas dalintino turto sumą padalijo lygiomis dalimis, t.y. po 3565,02 Lt ieškovei ir atsakovui, laikytina, kad prievolė vienas kito atžvilgiu pasibaigė priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalis).

45Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

46Naikintina laikinoji apsaugos priemonė taikyta 2010 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1737-125/2010, priteisti iš atsakovo S. Š. laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. Š. ir R. Š. 400,00 Lt periodinėmis išmokomis, mokamomis kas mėnesį, kol bus priimtas teismo sprendimas, (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 4 dalis).

47Dėl bylinėjimosi išlaidų

48Pažymėtina, kad 2010 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovei buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas.

49Iš ieškovės valstybei (už reikalavimus priteisti priteisti neturtinės žalos atlyginimą ir padalinti santuokoje įgytą turtą) pritesitina 401,67 Lt žyminio mokesčio, kuris ieškovei buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalis).

50Iš atsakovo priteistinas 678,15 Lt žyminis mokestis valstybei (už reikalavimą nutraukti santuoką, priteisti nepilnamčių vaikų išlaikymą, padalinti santuokoje įgytą turtą, priteisti neturtinės žalos atlyginimą) ( Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalis).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 150, 259, 260, 263, 264, 265, 268, 270, 279, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

52ieškinį tenkinti iš dalies;

53nutraukti santuoką, įregistruotą 2004 m. vasario 11 d. Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje (akto įrašo Nr. ( - ) tarp R. Š., a.k. ( - ) ir S. Š. (S. Š.), a.k. ( - ) pripažinti, kad santuoka iširo dėl atsakovo S. Š. kaltės;

54priteisti ieškovei R. Š. iš atsakovo S. Š. 5000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimą;

55nustatyti nepilnamečių vaikų K. Š. ir R. Š. gyvenamąją vietą su ieškove R. Š..

56priteisti iš atsakovo S. Š. nuo 2011 m. rugsėjo 21 d. išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. Š. ir R. Š. periodinėmis išmokomis, mokant po 400,00 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį iki vaikų pilnametystės;

57paskirti ieškovę R. Š. uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečių vaikų K. Š. ir R. Š. pinigines lėšas iki jų pilnametystės;

58santuokoje įgytą turtą padalinti taip:

59po santuokos nutraukimo pripažinti ieškovei R. Š. asmeninės nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ) , unikalus numeris ( - ) ;

60po santuokos nutraukimo pripažinti atsakovui S. Š. asmeninės nuosavybės teisę į keleivinį automobilį RENAULT LAGUNA, valstybinio numerio ženklas ( - );

61bendrą pareiškėjų prievolę grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų AB SEB bankui pagal kredito sutartį Nr. ( - ) po santuokos nutraukimo palikti bendra (solidaria) ieškovės R. Š. ir atsakovo S. Š. prievole;

62po santuokos nutraukimo šalims palikti santuokines pavardes – ( - ) ;

63panaikinti laikinąją apsaugos priemonę taikytą 2010 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1737-125/2010, priteisti iš atsakovo S. Š. laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. Š. ir R. Š. 400,00 Lt periodinėmis išmokomis, mokamomis kas mėnesį, kol bus priimtas teismo sprendimas.

64priteisti iš ieškovės valstybei 401,67 Lt žyminį mokestį;

65priteisti iš atsakovo valstybei 678,15 Lt žyminį mokestį.

66Sprendimą dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti skubiai.

67Sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė,... 2. ieškovė R. Š. kreipėsi į teismą, prašydama: 1)... 3. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį (b.l.44).... 4. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų AB SEB bankas... 5. Byloje esantys įrodymai patvirtina tas aplinkybes, jog 2004 m. vasario 11 d.... 6. Dėl ieškovės reikalavimo nutraukti su atsakovu S. Š.... 7. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovas žiauriai elgėsi su su ieškove ir... 8. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra nustatyti atvejai, kai sutuoktinio... 9. Byloje esantys įrodymai patvirtina tas aplinkybes, kad 2010 m. liepos 28 d. ir... 10. Tesimas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, negali sutikti su ieškovės... 11. Teismas, spręsdamas, ar santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, atsižvelgia į... 12. Teismo nuomone, byloje pakankamai įrodymų, grindžiančių aplinkybes, kad... 13. Išanalizavęs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, jog santuoka... 14. Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neginčijo... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.64 straipsnis numato, kad teismas... 16. Tenkinant ieškovės prašymą, teismas skyrė terminą sutuoktiniams... 17. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo ieškovei 10 000,00 Lt... 18. Atsakovą pripažinus kaltu dėl santuokos nutraukimo, priteistinas iš... 19. Sprendžiant neturtinės žalos dydžio atlyginimo klausimą, teismas... 20. Iš byloje pateiktų įrodymų galima teigti, kad dar 2009 m. ieškovė ir... 21. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas daro išvadą, kad ieškovės... 22. Pažymėtina, kad proprcingumas tai yra pusiausvyros paieška, proporcingumo... 23. Dėl ieškovės reikalavimo nustatyti nepilnamečių vaikų 24. Byloje nesant ginčo dėl šio ieškovės reikalavimo bei remiantis... 25. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo vaikų išlaikymą po 600,00... 26. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų... 27. Spręsdamas ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiams... 28. Atsakovas dirba, jam mokamas apie 500,00 Lt dydžio darbo užmokestis.... 29. Nustatant išlaikymo dydį būtina atsižvelgti ir į Lietuvos Aukščiausiojo... 30. Nepaisant to, kad atsakovas nepateikė atsikirtimų į ieškovės ieškinį,... 31. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pasikeitus aplinkybėms šalys turės... 32. Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdytina... 33. Dėl ieškovės reikalavimo bendrą ieškovės ir atsakovo prievolę trečiajam... 34. Trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų AB SEB... 35. Bendra pareiškėjų prievolė grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus... 36. Pažymėtina, kad ieškovės ir atsakovo bendros prievolės suma yra 67020,95... 37. Dėl ieškovės reikalavimo padalinti santuokoje įgytą turtą, t.y. butą,... 38. Ieškovė ieškinyje prašo padalinti santuokoje įgytą turtą, t.y. butą,... 39. Ieškovė pateikė įrodymus, kad šio buto vidutinė rinkos vertė yra... 40. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.118 straipsnio 2 dalyje paskyta, kad... 41. Vadinasi, ieškovės ir atsakovo dalintino turto suma yra 7130,05 Lt (74151,00... 42. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.117 straipsnyje įtvirtinta... 43. Atsižvelgiant į tas aplinkybes, kad: 1) vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su... 44. Atsižvelgiant į tai, kad teismas dalintino turto sumą padalijo lygiomis... 45. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 46. Naikintina laikinoji apsaugos priemonė taikyta 2010 m. lapkričio 25 d.... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 48. Pažymėtina, kad 2010 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 49. Iš ieškovės valstybei (už reikalavimus priteisti priteisti neturtinės... 50. Iš atsakovo priteistinas 678,15 Lt žyminis mokestis valstybei (už... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 150,... 52. ieškinį tenkinti iš dalies;... 53. nutraukti santuoką, įregistruotą 2004 m. vasario 11 d. Klaipėdos miesto... 54. priteisti ieškovei R. Š. iš atsakovo 55. nustatyti nepilnamečių vaikų K. Š. ir 56. priteisti iš atsakovo S. Š. nuo 2011 m. rugsėjo 21 d.... 57. paskirti ieškovę R. Š. uzufrukto teise tvarkyti... 58. santuokoje įgytą turtą padalinti taip:... 59. po santuokos nutraukimo pripažinti ieškovei R. Š.... 60. po santuokos nutraukimo pripažinti atsakovui S. Š.... 61. bendrą pareiškėjų prievolę grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus... 62. po santuokos nutraukimo šalims palikti santuokines pavardes 63. panaikinti laikinąją apsaugos priemonę taikytą 2010 m. lapkričio 25 d.... 64. priteisti iš ieškovės valstybei 401,67 Lt žyminį mokestį;... 65. priteisti iš atsakovo valstybei 678,15 Lt žyminį mokestį.... 66. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti... 67. Sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...