Byla e2-551-490/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės U. R. ieškinį atsakovui R. R. dėl nustatyto išlaikymo dydžio vaikams pakeitimo, institucija, teikianti išvadą byloje – Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolanta Damulienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės U. R., atstovaujamos advokato padėjėjo Viliaus Leškio, ir atsakovo R. R., atstovaujamo advokatės Editos Marijos Šlapikienės, prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės U. R. ieškinį atsakovui R. R. dėl nustatyto išlaikymo dydžio vaikams pakeitimo, institucija, teikianti išvadą byloje – Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė U. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo:

51. Pakeisti Jonavos rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2YT-1016-598/2016 patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių 4.2.1., 4.2.2. ir 4.3. punktus, juos išdėstant taip:

61.1. „4.2.1. G. R., gim. ( - )., a. k. ( - ) po 207,50 Eur (du šimtus septynis eurus ir penkiasdešimt centų) iki jos pilnametystės. Šiame punkte nurodyta išlaikymo suma indeksuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-09 nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

71.2. „4.2.2. M. R., gim. ( - )., a. k. ( - ) po 187,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis eurus ir penkiasdešimt centų) iki jo pilnametystės. Šiame punkte nurodyta išlaikymo suma indeksuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-09 nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

81.3. „4.3. Sutarties 4.2. punkte nurodytas sumas vaikų išlaikymui R. R. įsipareigoja pervesti į U. R. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - )., esančią AB SEB banke, už einamąjį mėnesį iki šio mėnesio 15 dienos.“

92. Priteisti iš atsakovo R. R. ieškovės U. R. turėtas bylinėjimosi išlaidas.

102018 m. kovo 6 d. ieškovės atstovas Kauno apylinkės teismui pateikė 2018 m. kovo 6 d. ieškovės U. R. ir atsakovo R. R. sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka, ir civilinę bylą Nr. e2-551-490/2018 nutraukti.

11Prašymas tenkintinas.

12CPK 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas yra prijungtas prie bylos.

13Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

14Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį, prašydamos ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka, šalių nekviečiant į teismo posėdį, nurodydamos, kad jų valia yra taikiai baigti kilusius civilinius ginčus ir kad joms žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

15Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

16Atsižvelgus į anksčiau nustatytas aplinkybes, tvirtintina ieškovės U. R., atstovaujamos advokato padėjėjo Viliaus Leškio, ir atsakovo R. R., atstovaujamo advokatės Editos Marijos Šlapikienės, 2018 m. kovo 6 d. sudaryta taikos sutartis joje nurodytomis sąlygomis bei civilinė byla nutrauktina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

17Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).

18Šalys nereikalauja viena iš kitos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, išskyrus numatytas taikos sutartyje.

19Taikos sutartimi šalims sutarus, išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei padengti įsipareigoja abi šalys lygiomis dalimis (taikos sutarties 4 punktas).

20Byloje susidarė 5,32 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, todėl šios išlaidos valstybei priteistinos iš abiejų šaliu lygiomis dalimis, t. y. po 2,66 Eur iš kiekvienos šalis (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 291, 292, 294, 295 straipsniais,

Nutarė

22Patvirtinti ieškovės U. R., asmens kodas ( - ) atstovaujamos advokato padėjėjo Viliaus Leškio, veikiančio 2018 m. sausio 16 d. atstovavimo sutarties pagrindu, ir atsakovo R. R., asmens kodas ( - ) atstovaujamo advokatės Editos Marijos Šlapikienės, veikiančios 2017 m. gruodžio 4 d. atstovavimo sutarties pagrindu, 2018 m. kovo 6 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

231. Šalys susitaria baigti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose atsakovo R. R. atžvilgiu iškeltą civilinę bylą Nr. e2-551-490/2018 šia taikos sutartimi.

242. Šalys susitaria pakeisti Jonavos rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2YT-1016-598/2016 patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių 4.2.1., 4.2.2. ir 4.3. punktus, ir juos išdėstyti:

252.1. „4.2.1. G. R., gim. ( - )., asmens kodas ( - ) po 170 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt eurų) iki jos pilnametystės. Šiame punkte nurodyta išlaikymo suma indeksuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

262.2. „4.2.2. M. R., gim. ( - )., asmens kodas ( - ) po 170 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt eurų) iki jo pilnametystės. Šiame punkte nurodyta išlaikymo suma indeksuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

272.3. „4.3. Sutarties 4.2. punkte nurodytas sumas vaikų išlaikymui R. R. įsipareigoja pervesti į U. R. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - )., AB SEB banke, už einamąjį mėnesį iki šio mėnesio 15 dienos.“

283. Šalys susitaria, kad taikos sutarties 2.1. ir 2.2. punktuose numatytą išlaikymą vaikams atsakovas įsipareigoja teikti nuo 2018 m. kovo 1 d.

294. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis savo bylinėjimosi išlaidas dengia pati. Procesinių dokumentų įteikimo ir kitas teismo išlaidas civilinėje byloje apmoka šalys lygiomis dalimis.

305. Šalys pareiškia, kad sutinka su visomis taikos sutarties sąlygomis ir prašo ją Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų patvirtinti bei civilinę bylą Nr. e2-551-490/2018 nutraukti. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293–294 straipsniuose numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, t. y. civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją šalių valią, išreiškiamą sudarant šią taikos sutartį. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

31Civilinę bylą Nr. e2-551-490/2018 nutraukti.

32Išaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus įvykdytos priverstinai įstatymo nustatyta tvarka pateikus vykdomąjį dokumentą antstoliui.

33Priteisti iš ieškovės U. R., asmens kodas ( - ) 2,66 Eur (dviejų eurų 66 ct) pašto išlaidas (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

34Priteisti iš atsakovo R. R., asmens kodas ( - ) 2,66 Eur (dviejų eurų 66 ct) pašto išlaidas (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

35Nutarties kopijas išsiųsti šalių atstovams.

36Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolanta Damulienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės U. R., atstovaujamos... 3. Teismas... 4. ieškovė U. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo:... 5. 1. Pakeisti Jonavos rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu... 6. 1.1. „4.2.1. G. R., gim. ( - )., a. k. ( - ) po 207,50 Eur (du šimtus... 7. 1.2. „4.2.2. M. R., gim. ( - )., a. k. ( - ) po 187,50 Eur (vieną šimtą... 8. 1.3. „4.3. Sutarties 4.2. punkte nurodytas sumas vaikų išlaikymui R. R.... 9. 2. Priteisti iš atsakovo R. R. ieškovės U. R. turėtas bylinėjimosi... 10. 2018 m. kovo 6 d. ieškovės atstovas Kauno apylinkės teismui pateikė 2018 m.... 11. Prašymas tenkintinas.... 12. CPK 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Šio straipsnio... 13. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai... 14. Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį,... 15. Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių... 16. Atsižvelgus į anksčiau nustatytas aplinkybes, tvirtintina ieškovės U. R.,... 17. Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo... 18. Šalys nereikalauja viena iš kitos turėtų bylinėjimosi išlaidų... 19. Taikos sutartimi šalims sutarus, išlaidas, susijusias su procesinių... 20. Byloje susidarė 5,32 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293... 22. Patvirtinti ieškovės U. R., asmens kodas ( - ) atstovaujamos advokato... 23. 1. Šalys susitaria baigti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose atsakovo R.... 24. 2. Šalys susitaria pakeisti Jonavos rajono apylinkės teismo 2016 m.... 25. 2.1. „4.2.1. G. R., gim. ( - )., asmens kodas ( - ) po 170 Eur (vieną... 26. 2.2. „4.2.2. M. R., gim. ( - )., asmens kodas ( - ) po 170 Eur (vieną... 27. 2.3. „4.3. Sutarties 4.2. punkte nurodytas sumas vaikų išlaikymui R. R.... 28. 3. Šalys susitaria, kad taikos sutarties 2.1. ir 2.2. punktuose numatytą... 29. 4. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis savo bylinėjimosi išlaidas dengia... 30. 5. Šalys pareiškia, kad sutinka su visomis taikos sutarties sąlygomis ir... 31. Civilinę bylą Nr. e2-551-490/2018 nutraukti.... 32. Išaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus... 33. Priteisti iš ieškovės U. R., asmens kodas ( - ) 2,66 Eur (dviejų eurų 66... 34. Priteisti iš atsakovo R. R., asmens kodas ( - ) 2,66 Eur (dviejų eurų 66 ct)... 35. Nutarties kopijas išsiųsti šalių atstovams.... 36. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama...