Byla 2S-1141-232/2016

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apeliantų (ieškovų) A. Ž. ir L. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų L. Ž. ir A. Ž., kurį atstovauja rūpintoja L. Ž., patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Doleta“, Prienų rajono savivaldybės administracijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, AB „Lesto“, tretieji asmenys UAB „Elektros tinklo paslaugos“, UAB „Apšvietimas“ ir UAB „Elektros darbai“, dėl statybos leidimo, elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo akto - pažymos, pripažinimo tinkamu naudoti aktų, administracinių aktų ir projekto panaikinimo bei įpareigojimo atlikti kabelio atkarpos izoliacijos bandymus,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d. statybos leidimą Nr. L-66; 2) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus patvirtintą 2006 m. lapkričio 29 d. elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą Nr. 6808; 3) panaikinti 2006 m. gruodžio 7 d. aktą dėl pripažinimo tinkama naudoti 10 kV požeminės kabelinės linijos statybą; 4) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus 2012 m. sausio 2 d. potvarkį Nr. 13-01; 5) panaikinti 2012 m. sausio 18 d. aktą dėl pripažinimo tinkama naudoti 10 kV požeminės kabelinės linijos statybą; 6) įpareigoti atsakovus išpjauti kabelio fragmentą kartu su movomis prie ieškovų namo ir atlikti šios kabelio atkarpos izoliacijos bandymus taikant bandomosios įtampos 21 kV/5 min. dydį; 7) panaikinti techninio darbo projekto EDK-06-39-T2 (10 kV KL trasa) 1 fragmentą prie ieškovų namų valdos.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu nusprendė nutraukti bylos dalį dėl ieškinio reikalavimų, kuriais prašoma panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d. statybos leidimą Nr. L-66. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.

5Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 24 d. nutartimi, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimą paliko nepakeistą.

6Ieškovas A. Ž. pateikė teismui prašymą sustabdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo (įsiteisėjusio 2016-02-24) vykdymą, kol nebus išnagrinėti ieškovo kasaciniai skundai dėl teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo ir 2015 m. gegužės 25 d. nutarties panaikinimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 7 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo prašymą. Teismas nurodė, kad įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų vykdymas gali būti sustabdomas tik kasacinio teismo nutartimi ir (arba) antstolio patvarkymu. Įstatymų leidėjas pirmosios instancijos teismui iš viso nesuteikė kompetencijos spręsti dėl įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų sustabdymo. Kadangi šiuo metu (kol kas) nėra duomenų apie kasaciniame teisme priimtą ieškovų kasacinį skundą, teismas sprendė, kad yra pagrindas ieškovo prašymą atsisakyti priimti kaip (kol kas) nenagrinėtiną civilinio proceso tvarka arba kaip neteismingą pirmosios instancijos teismui (CPK 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 1, 2 p.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

10Apeliantai (ieškovai) A. Ž. ir L. Ž. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį ir sustabdyti 2015 rugsėjo 30 sprendimo vykdymą, kol nebus išnagrinėti ieškovų kasaciniai skundai, kuriais skundžiami Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-30 sprendimas, Vilniaus apygardos teismo 2015-12-09 nutartis ir Vilniaus apygardos teismo 2016-02-08 nutartis. Pažymėjo, jog 2016-03-09 buvo išsiųsti kasaciniai skundai Lietuvos Aukčiausiajam Teismui, kurie buvo sėkmingai įregistruoti. Apeliantai taip pat nesutinka su teisėjo paskaičiavimais, prašo priimti kitą sprendimą, kuriuo advokatė E. G. būtų įpareigota apmokėti teismo proceso Nr.2-68-3-00021-2013-8 išlaidas už laikotarpį nuo 2013-01-02 iki 2015-05-21.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

13Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2016 m. kovo 7 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo prašymą dėl sprendimo vykdymo sustabdymo.

14Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas A. Ž. kreipėsi į teismą prašydamas sustabdyti teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo vykdymą, kol nebus išnagrinėti ieškovų kasaciniai skundai dėl teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo ir 2015 m. gegužės 25 d. nutarties panaikinimo. Minėta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 sprendimu byla išnagrinėta iš esmės, nutraukta bylos dalis dėl ieškinio reikalavimų, kuriais prašoma panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d. statybos leidimą Nr. L-66, kiti ieškinio reikalavimai atmesti. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 24 d. nutartimi, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimą paliko nepakeistą. 2015 m. gegužės 25 d. nutartimi už piktnaudžiavimą nušalinimo teise ieškovams L. Ž. ir A. Ž. paskirta po 150 eurų bauda. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 10 d. nutartimi atmetė ieškovų L. Ž. ir A. Ž. prašymą dėl baudos, skirtos ieškovams 2015 m. gegužės 25 d. nutartimi už piktnaudžiavimą nušalinimo teise, panaikinimo. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 9 d. nutartimi 2015 m. birželio 10 d. nutartį paliko nepakeistą. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovų prašymą, nurodęs, kad įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų vykdymas gali būti sustabdomas kasacinio teismo nutartimi ir (arba) antstolio patvarkymu.

15Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis.

16Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ir savivaldybės institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Sustabdyti įsiteisėjusio teismo spendimo ar nutarties vykdymą gali kasacinės instancijos teismas iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka (CPK 363 str.), sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymas galimas, kada sprendžiamas bylos, kurioje priimtas tas sprendimas ar nutartis, proceso atnaujinimo klausimas (CPK 372 str. 2 d.), o visus kitus vykdymo veiksmų sustabdymo atvejus reglamentuoja CPK 625-628 straipsnių nuostatos, pagal kurias vykdymo veiksmus privalo ar turi teisę sustabdyti antstolis, bet ne teismas.

17Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė sustabdyti 2015 m. rugsėjo 30 sprendimo vykdymą iki kol ieškovų kasaciniai skundai byloje bus išnagrinėti kasacine tvarka. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog byloje nebuvo duomenų apie kasaciniame teisme priimtus ieškovų kasacinius skundus. Ieškovai duomenų apie priimtus kasacinius skundus taip pat nėra pateikę ir su atskiruoju skundu. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. kovo 16 d. nutartimi ieškovų L. Ž. ir A. Ž. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutarties peržiūrėjimo ir prašymu sustabdyti teismo nutarties vykdymą, atsisakė priimti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 216 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovo A. Ž. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 24 d. nutarties peržiūrėjimo, atsisakė priimti. Atsižvelgiant į nurodyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apelianto prašymą.

18Akcentuotina, kad apelianto atskirajame skunde nurodytos aplinkybės bei reikalavimai dėl teisėjo atliktų paskaičiavimų nebuvo nurodytos prašyme dėl nutarties vykdymo sustabdymo, jų nenagrinėjo pirmosios instancijos teismas, todėl, atsižvelgiant į atskirojo skundo nagrinėjimo ribas, apeliacinės instancijos teismas dėl šių argumentų nepasisako.

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantai nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teisėja

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti Prienų rajono... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu nusprendė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 24 d. nutartimi, Vilniaus miesto... 6. Ieškovas A. Ž. pateikė teismui prašymą sustabdyti Vilniaus miesto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 7 d. nutartimi atsisakė... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.... 10. Apeliantai (ieškovai) A. Ž. ir L. Ž. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 13. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2016... 14. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas A. Ž. kreipėsi į teismą... 15. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 16. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ir savivaldybės... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė sustabdyti 2015 m. rugsėjo 30 sprendimo... 18. Akcentuotina, kad apelianto atskirajame skunde nurodytos aplinkybės bei... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį palikti...