Byla 2S-1848-262/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo V. J. patikslintą ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl neturtinės ir turtinės žalos priteisimo, tretieji asmenys Kauno apygardos teismas, Kauno apylinkės teismas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Kauno apygardos prokuratūra, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Vilniaus apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo V. J. patikslintą ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl turtinės žalos priteisimo, tretieji asmenys byloje Kauno apygardos teismas, Kauno apylinkės teismas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Kauno apygardos prokuratūra, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

52.

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartimi netenkintas ieškovo prašymas dėl Lietuvos Respublikos prezidento, Teisėjų tarybos ir Teisėjų etikos ir drausmės komisijos įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų; iš bylos pašalinti: Kauno apygardos teismas, Kauno apylinkės teismas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Kauno apygardos prokuratūra ir Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas; netankintas ieškovo prašymas dėl teisėjų S. P., Ž. J., V. V. ir A. S. šaukimo liudytojais į bylą.

73.

8Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atsisakyta priimti ieškovo V. J. atskirąjį skundą dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties.

125.

13Teismas nurodė, kad dalyvaujantiems byloje asmenims trečiųjų asmenų neįtraukimas į bylą nekliudo nei jiems, nei teismui toliau tęsti bylos nagrinėjimą iš esmės, neužkerta kelio reikšti prašymus. Bylos procesas, nepaisant netenkinto šalių prašymo įtraukti į bylą trečiuosius asmenis, gali vykti toliau. Dalyvaujančių byloje asmenų prašymo dėl trečiųjų asmenų neįtraukimo netenkinimas nekliudo nedalyvaujantiems byloje asmenims, jei jie mano, kad teismo sprendimas gali būti jiems kaip nors reikšmingas, patiems prašyti įtraukimo į bylą. net tuo atveju, jei teismo priimta nutartis galėtų būti skundžiama apeliacinio proceso tvarka, pateiktas atskirasis skundas negalėtų būti priimtas dėl parašo trūkumų (dėl netinkamo pasirašymo).

14III. Atskirojo skundo argumentai

156.

16Ieškovas atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį panaikinti ir trečiųjų asmenų įtraukimo/pašalinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

177.

18Nurodė, kad trečiųjų asmenų pašalinimas užkerta kelią bylos eigai iš esmės, nes būsimas teismo sprendimas gali jiems sukelti ieškovo nurodytas teisines pasekmes. Teismas nutartimi nepagrįstai išsprendė bylą iš esmės, nes neteisėtai pašalino trečiuosius asmenis. Tretieji asmenys nesuinteresuoti prašyti juos įtraukti į bylą, nes jiems tai sukeltų laiko sąnaudas arba jiems grėstų žalos atlyginimas regreso tvarka. Teismas nepagrįstai nepriėmė ieškovo skundo dėl teisinės elektroninio parašo galios ir procesinių dokumentų teikimo elektroninių ryšių priemonėmis, nutartis yra antikonstitucinė.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas atmetamas.

218.

22Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

239.

24Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c. b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

2510.

26Kaip minėta, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pašalino iš bylos tam tikrus trečiuosius asmenis ir netenkino ieškovo prašymo dėl tam tikrų asmenų įtraukimo trečiaisiais asmenimis. Vilniaus miesto apylinės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties.

2711.

28Atskirajame skunde ieškovas, be kita ko, teigia, kad teismas nepagrįstai iš bylos pašalino trečiuosius asmenis. Šioje byloje yra aktualus tik atskirojo skundo dėl 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties priėmimo klausimas, t. y. ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą, motyvuodamas tuo, kad dėl trečiųjų asmenų pašalinimo negali būti paduodamas atskirasis skundas ir kad ieškovo pateiktas atskirasis skundas nėra tinkamai pasirašytas. Taigi, apeliacinės instancijos teismas pasisakys tik dėl šitų klausimų, o dėl jokių kitų ieškovo teiginių nepasisakys.

2912.

30Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis CPK numatytais atvejais (CPK 334 str. 1 d. 1 p.) bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Jeigu teismo priimtu tarpiniu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.).

3113.

32Nagrinėjamu atveju trečiųjų asmenų pašalinimo iš bylos ar neįtraukimo į bylą faktas pats savaime neužkerta kelio tolesnei bylos eigai iš esmės. Teisminėje praktikoje pripažįstama, kad tuomet, kai asmuo, pareiškęs prašymą įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, neįtraukiamas į bylą, vertintina kaip aplinkybė jo atžvilgiu užkertanti kelią bylos eigai. Toks asmuo nutartį dėl jo neįtraukimo į bylą gali skųsti atskiruoju skundu. Tačiau įstatymu nėra įtvirtinta, kad gali būti skundžiama (ir kas galėtų skųsti) nutartis dėl trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, neįtraukimo ar jų pašalinimo.

3314.

34Dalyvaujantiems byloje asmenims trečiųjų asmenų neįtraukimas į bylą nekliudo nei jiems, nei teismui toliau tęsti bylos nagrinėjimą iš esmės, neužkerta kelio reikšti prašymus, pavyzdžiui, apklausti šiuos asmenis liudytojais siekiant išsiaiškinti visas bylos aplinkybes. Taigi, bylos procesas, nepaisant netenkinto šalių prašymo įtraukti į bylą trečiuosius asmenis (ar juos pašalinus), gali vykti toliau. Trečiųjų asmenų pašalinimas iš bylos nekliudo nedalyvaujantiems byloje asmenims, jei jie mano, kad teismo sprendimas gali būti jiems kaip nors reikšmingas, patiems prašyti įtraukimo į bylą. Tik tokio prašymo netenkinimas reikštų kelio dalyvauti procese šiems asmenims užkirtimą ir tokiu atveju nutartis dėl neįtraukimo į bylą galėtų būti jų skundžiama atskiruoju skundu.

3515.

36Pažymėtina, kad tokios nuomonės laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartį c. b. Nr. e2-425-178/2017, 2019 m. spalio 3 d. nutartis c. b. e2-1059-585/2019).

3716.

38Jeigu ieškovas mano, kad tam tikri asmenys jam padarė žalą, jis į bylą juos turėtų traukti ne trečiaisiais asmenimis, o atsakovais.

3917.

40Dėl išvardintų priežasčių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nutartį dėl trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, neįtraukimo į bylą gali skųsti tik tie asmenys, kuriems nutartis neleidžia įstoti į bylą, bet ne kiti dalyvaujantys byloje asmenys.

4118.

42Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė tiek teisės normas reglamentuojančias atskirųjų skundų pateikimą, tiek su tuo susijusią teismų praktiką, taigi teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria iš bylos buvo pašalinti tretieji asmenys ir netenkintas ieškovo prašymas dėl kitų asmenų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis.

4319.

44Dėl išvardintų priežasčių atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

46Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Vilniaus apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo V. J.... 5. 2.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartimi netenkintas... 7. 3.... 8. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atsisakyta... 12. 5.... 13. Teismas nurodė, kad dalyvaujantiems byloje asmenims trečiųjų asmenų... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 6.... 16. Ieškovas atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m.... 17. 7.... 18. Nurodė, kad trečiųjų asmenų pašalinimas užkerta kelią bylos eigai iš... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas atmetamas.... 21. 8.... 22. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 23. 9.... 24. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 25. 10.... 26. Kaip minėta, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 13 d.... 27. 11.... 28. Atskirajame skunde ieškovas, be kita ko, teigia, kad teismas nepagrįstai iš... 29. 12.... 30. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti... 31. 13.... 32. Nagrinėjamu atveju trečiųjų asmenų pašalinimo iš bylos ar neįtraukimo... 33. 14.... 34. Dalyvaujantiems byloje asmenims trečiųjų asmenų neįtraukimas į bylą... 35. 15.... 36. Pažymėtina, kad tokios nuomonės laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 37. 16.... 38. Jeigu ieškovas mano, kad tam tikri asmenys jam padarė žalą, jis į bylą... 39. 17.... 40. Dėl išvardintų priežasčių apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 41. 18.... 42. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 43. 19.... 44. Dėl išvardintų priežasčių atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 46. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti...