Byla P-525-38-09
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. P525-38/2009 pagal pareiškėjos V. P. skundą atsakovui Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja V. P. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir Inspekcija) viršininko 2007 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. P-3 ,,Dėl atleidimo iš pareigų“ (toliau – ir Įsakymas); įpareigoti atsakovą pasiūlyti jai A lygio 11 kategorijos Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas; priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 2 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. vasario 12 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą; panaikino Įsakymą, o bylos dalį dėl reikalavimų priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką ir įpareigoti atsakovą pasiūlyti pareiškėjai A lygio 11 kategorijos Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

8Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2008 m. kovo 12 d. gautas atsakovo Inspekcijos prašymas dėl proceso atnaujinimo, kuriuo buvo prašoma atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A143-191/2008 dėl esminių materialinių teisės normų, įtvirtintų Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje bei 45 straipsnyje, pažeidimų; panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti bei palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą; priteisti iš pareiškėjos visas atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi nutarė iš dalies patenkinti atsakovo prašymą ir atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A143-191/2008 pagal pareiškėjos V. P. skundą atsakovui Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus dalyje dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 12 d. sprendimo dalies, kuria buvo panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimas ir panaikintas Įsakymas, o šioje dalyje bylą perduoti iš naujo nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi panaikino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 12 d. sprendimo dalį, kuria panaikintas Įsakymas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą šioje dalyje paliko nepakeistą.

11II.

12Atsakovas pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, prašydamas iš pareiškėjos Inspekcijos naudai priteisti 2 000 Lt išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu.

13Nurodė, jog Inspekcija dėl bylinėjimosi su pareiškėja patyrė papildomas išlaidas, kadangi, siekdama pateikti teismui tinkamai ir kvalifikuotai įformintus procesinius dokumentus, 2008 m. kovo 7 d. sudarė sutartį dėl teisinės pagalbos su advokatų kontora Misiūnas ir partneriai, kuri parengė prašymą dėl proceso atnaujinimo.

14Pareiškėja pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašo netenkinti Inspekcijos prašymo dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo ir atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

151. Inspekcija nepateikė įrodymų, jog patyrė PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytas išlaidas, nors tokia pareiga nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalyje.

162. Atsakovo sudaryta sutartis dėl teisinės pagalbos kelia abejonių dėl tikrumo, nes joje nenurodytas sutarties registracijos numeris.

173. Inspekcijos pateiktame prašyme dėl proceso atnaujinimo dokumento rengėjo vietoje pasirašė ne tariamai dokumentą rengęs advokatas, o Inspekcijoje tuo metu dirbusi teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

184. Remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, pažymi, jog Inspekcija sąžiningai nesinaudojo savo turimais ištekliais, o, pažeisdama bylos ekonomiškumo principą, sudarė sutartį dėl brangiai apmokamų advokato paslaugų.

195. Atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. AS143-375/2008), teigia, jog Inspekcija turėjo pakankamai resursų, kad apgintų savo paprastus iš darbo santykių administravimo kylančius interesus. Be to, proceso dalis (dėl kurios prašoma priteisti išlaidų atlyginimą) nebuvo itin sudėtinga, o advokatų pagalba nebuvo būtina.

206. Pabrėžia, jog byloje, kurioje atsakovas pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, ji yra pateikusi prašymą dėl proceso atnaujinimo, todėl mano, jog tikslinga sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta byla Nr. P-XX-279/2009 dėl proceso atnaujinimo.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22III.

23Prašymas netenkintinas.

24Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

25Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2007 m. gegužės 2 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 12 d. sprendimu panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą, panaikino ginčytą Įsakymą, o likusią bylos dalį perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi nutarė iš dalies patenkinti atsakovo prašymą ir atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A143-191/2008. Pakartotinai nagrinėdamas administracinę bylą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi panaikino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 12 d. sprendimo dalį, kuria panaikintas Įsakymas, o pirmosios instancijos teismo sprendimą šioje dalyje paliko nepakeistą. Vadinasi, darytina išvada, jog sprendimas buvo iš dalies priimtas atsakovo naudai.

26Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 4 dalimi, kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

27Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. AS146-460/2009), pagal ABTĮ 44 – 45 straipsnių nuostatas teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu, o suinteresuota šalis teismui turi pateikti ne tik prašymą dėl išlaidų atlyginimo, bet ir išlaidų paskaičiavimą ir pagrindimą.

28Atsakovas savo prašymą atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas grindžia 2008 m. kovo 7 d. sutartimi dėl teisinės pagalbos (t. II, b.l. 47 – 48), 2008 m. kovo 13 d. PVM sąskaita – faktūra RB Nr. 00514 (t. II, b.l. 49).

29Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 29 punktas numato, kad PVM sąskaita – faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus šiame įstatyme tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus. Remiantis, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 12 punktu, pinigų apskaitos dokumentas – popierinis liudijimas, kuriame nurodomos grynųjų pinigų mokėjimo ar jų pervedimo operacijos, kai įvykdomas vieno ūkio subjekto įsipareigojimas kitam ūkio subjektui.

30Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. AS261-284/2008), darytina išvada, kad PVM sąskaita – faktūra nepatvirtina atsiskaitymo už suteiktas paslaugas ir tai, jog atsakovas patyrė realias išlaidas. Pabrėžtina, jog realias išlaidas patvirtina pinigų apskaitos dokumentas.

31Nagrinėjamu atveju atsakovui neįvykdžius pareigos pagrįsti pateiktą prašymą, kartu pateikiant išlaidų apskaičiavimą ir pagrindimą (ABTĮ 45 str. 1 d.), nepateikus įrodymų, jog atsakovas realiai patyrė pateiktoje PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytas išlaidas, kitaip tariant, nepateikus pinigų apskaitos dokumento, pagrindo tenkinti atsakovo prašymą nėra.

32Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog atsakovo prašymas dėl išlaidų priteisimo netenkintinas.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 133 straipsniu, 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

34atsakovo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. P525-38/2009, netenkinti.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja V. P. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 2 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. vasario 12 d. sprendimu... 8. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2008 m. kovo 12 d. gautas... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi... 11. II.... 12. Atsakovas pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, prašydamas iš... 13. Nurodė, jog Inspekcija dėl bylinėjimosi su pareiškėja patyrė papildomas... 14. Pareiškėja pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašo netenkinti... 15. 1. Inspekcija nepateikė įrodymų, jog patyrė PVM sąskaitoje – faktūroje... 16. 2. Atsakovo sudaryta sutartis dėl teisinės pagalbos kelia abejonių dėl... 17. 3. Inspekcijos pateiktame prašyme dėl proceso atnaujinimo dokumento rengėjo... 18. 4. Remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 1 ir 2... 19. 5. Atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką... 20. 6. Pabrėžia, jog byloje, kurioje atsakovas pateikė prašymą dėl... 21. Teisėjų kolegija... 22. III.... 23. Prašymas netenkintinas.... 24. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas... 25. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2007 m. gegužės 2 d.... 26. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 4 dalimi, kai sprendimas priimtas atsakovo... 27. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr.... 28. Atsakovas savo prašymą atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas grindžia... 29. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 29... 30. Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas bei Lietuvos vyriausiojo... 31. Nagrinėjamu atveju atsakovui neįvykdžius pareigos pagrįsti pateiktą... 32. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog atsakovo prašymas dėl... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 133 straipsniu, 45... 34. atsakovo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos... 35. Nutartis neskundžiama....