Byla e2-4333-179/2017
Dėl išlaikymo priteisimo paramos reikalingam pilnamečiui vaikui

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas J. Č., sekretoriaujant A. L. dalyvaujant ieškovei, pareiškėjai (-ams) A. S. ieškovės (-ų), pareiškėjos (-jų) atstovui (-ams) adv. pad. M. Š. atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) L. S. atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) ieškovės pusėje D. S. trečiajam asmeniui atsakovo pusėje nedalyvaujant trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams) vertėjui (-jai) ekspertui (-ams) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovui L. S. dėl išlaikymo priteisimo paramos reikalingam pilnamečiui vaikui ir

Nustatė

2Ieškovė A. S. nurodė, kad jos tėvai santuoką nutraukė ( - ) d. ir iš atsakovo buvo priteistas jai materialinis išlaikymas iki pilnametystės po 200 Eur periodinių išmokų. Kuomet ji sulaukė pilnametystės atsakovas nustojo teikti jai reguliarų išlaikymą. Jai ( - ) dieną sukako ( - ) metų. Šiuo metu ji mokosi ( - ). Jai reikalinga pragyvenimui vienam mėnesiui apie 400 eurų parama. Šiuo metu ją išlaiko motina D. S.. Savo asmeninių pajamų ir turto neturi. Atsakovas L. S. yra jos tėvas ir vykdo tik iš dalies savo pareigos pagal įstatymą išlaikyti savo pilnametį vaiką kol ji baigs vidurinę mokyklą dieniniame skyriuje. Atsakovas geranoriškai moka tik po 150 Eur periodinių išmokų, kurių pagal jos poreikius nepakanka. Prašo ieškinį tenkinti pilnai ir iš atsakovo L. S. priteisti materialinį išlaikymą po 200 Eur periodinių išmokų kol ji įgis vidurinį išsilavinimą, pradedant mokėjimą nuo 2017-05-11 pagal vidurinio ugdymo programą iki bus ne vyresnė negu 24 metų amžiaus. Trečiasis asmuo ieškovės pusėje D. S. ieškovės ieškinį palaiko pilnai ir nurodė, kad ji viena nepajėgi išlaikyti besimokančios vidurinio ugdymo gimnazijoje savo pilnametės dukros. Gauna 1000 Eur atlyginimą ir dar išlaiko kitą nepilnametę savo dukrą. Atsakovas būdamas vaiko tėvu taip pat privalo padėti išlaikyti savo dukrą, kol ji įgis vidurinį išsilavinimą. Mokantis pagal vidurinio ugdymo programą vidurinėje mokykloje, jos dukrai susirasti apmokamo darbo nėra galimybės.

3Atsakovas L. S. su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies, sutinka savo dukrai A. S., gim. ( - ) teikti materialinį išlaikymą iki įgis vidurinį išsilavinimą po 150 Eur periodinių išmokų. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis dar išlaiko du nepilnamečius savo vaikus, jo mėnesinės pajamos sudaro apie vieną tūkstantį eurų ir yra su banku sudaręs būsto remonto paskolos sutartį, kur moka bankui palūkanas ir dalimis grąžina paskolą, todėl pagal savo išgales negalėtų savo dukrai kas mėnesį mokėti daugiau kaip po 150 eurų išlaikymą, iki baigs dieniniame skyriuje vidurinio ugdymo programą.

4Trečiasis asmuo D. S. atsakovo pusėje į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių ir savo nuomonės nepareiškė.

5Institucija teikianti išvadą byloje Kalvarijos savivaldybės VTA skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko ir prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Savo išvadoje nurodė, kad atsakovas L. S. turi du nepilnamečius vaikus, kuriuos jis išlaiko. Pagal atsakovo šeimos materialinę padėtį, ieškovės išlaikymo dydis galėtų būti mažinamas, nes nepilnamečių vaikų poreikiai yra prioritetiniai pilnamečių vaikų atžvilgiu.

6Ieškinys tenkinamas dalinai.

7Tėvai privalo išlaikyti savo pilnamečius vaikus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo kuris jam nepilnamečiui nustatytas (LR CK 3.194 str. 3d.), arba tėvams turintiems galimybę kai vaikui būtina parama jei jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra nevyresnis negu 24 metų, užtikrinant būtinas vaikui pragyvenimo sąlygas, atsižvelgiant į vaikų sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes (LR CK 3.1921 str.1d. 2013m. birželio 20 d. redakcija).

8Paramos reikalingiems pilnamečiams vaikams, kad jie įgytų atitinkamą išsilavinimą, tam tikrais atvejais tėvų pareiga gali būti konstituciškai pagrįsta, nes to Konstitucija nedraudžia.

9Pažymėtina, kad įstatymų leidėjui apsisprendus įstatymu įtvirtinti tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo paramos reikalingus pilnamečius vaikus, besimokančius pagal vidurinio ugdymo programą, ar aukštose mokyklose, gali būti nustatytas tik toks teisinis reguliavimas, kad išlaikymą iš tėvų priteisti minėtam paramos reikalingam pilnamečiui asmeniui būtų galima tik tada, kai šis asmuo yra išnaudojęs visas protingas galimybes pats pasirūpinti lėšų, reikalingų jo mokymuisi vidurinėje mokykloje, studijoms aukštoje mokykloje dieniniame skyriuje.

10Ieškovės prašomas materialinis išlaikymas periodinėmis išmokomis kas mėnesį pagal byloje esančią medžiagą yra iš dalies pagrįstas, nes ieškovė neturi galimybės pati gauti pajamų. Atsakovui pareiškus nuomonę dėl ieškovei prašomos paramos po 200 eurų periodinių išmokų, yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies, nes atsakovas turi du nepilnamečius vaikus, kuriuos jis išlaiko. Atsakovas gauna stabilias pajamas. Negalima nepaisyti tėvų galimybių teikti išlaikymą paramos reikalingam pilnamečiui vaikui. Pabrėžtina, kad negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kad teismas visais atvejais, kai tėvai ar vienas iš jų turi pajamų ar kito turto, ypač kai tos pajamos ar kitas turtas nėra didelis, kad jų dydis ar pakankamumas negali būti vertinamas vien pagal šiuo metu teisės aktuose nustatytus formalius kriterijus, kaip minimalus gyvenimo lygis, minimali mėnesinė alga, vidutinis darbo užmokestis ir pan.

11Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė A. S., gim. ( - ), gyvenanti ( - ), mokosi ( - ). Mokymo forma – dieninė.

12Atsakovas pagal savo turtinę padėtį ir išgales, galėtų teikti paramos reikalingą išlaikymą iki ieškovė baigs vidurinio ugdymo programą dieniniame skyriuje, nustatant kas mėnesį išlaikymą po 180 Eur periodinių išmokų. Teismas negali priteisti vaikui daugiau, negu objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008m. lapkričio 10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2008.

13Kadangi atsakovas tik iš dalies remia savo dukrą, kol ji mokosi ( - ) pagal vidurinio ugdymo programą iš atsakovo L. S. priteistinos periodinės išmokos pilnamečiui vaikui: dukrai A. S., gim. ( - ) išlaikymui po 180 Eur iki įgis vidurinį išsilavinimą dieniniame skyriuje, teismine tvarka (LR CK 3.1921 str.).

14Ryšium su bylos nagrinėjimu, kurios šalies naudai priimtas sprendimas turėtos ieškovės bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antros šalies proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškotinos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 str., 96 str.).

15Vadovaudamasis LR CPK 260str. - 270str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti dalinai. Priteisti iš L. S., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), išlaikymą pilnametei dukrai A. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyvenančiai ( - ), kas mėnesį po vieną šimtą aštuoniasdešimt (180,00) Eur periodinių išmokų, mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą laikotarpiui, pradedant nuo 2017-05-11 iki 2018-07-01, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

17Sprendimas dėl vaiko išlaikymo skubiai vykdytinas.

18Priteisti iš L. S. valstybei keturis šimtus septyniolika (417,54) eurų 54 centus turėtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, kurias reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką - AB „Swedbank“, įmokos kodas – 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei valstybei 64,80 Eur žyminio mokesčio ir 5,73 Eur turėtų pašto išlaidų, (viso bendrai 70,53 Eur) šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimo patvirtinančius dokumentus būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai