Byla 2-584-153/2008
Dėl skolos ir nuostolių atlyginimo priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB“Utenos melioracija“ ieškinį atsakovui UAB“Granito statyba“ dėl skolos ir nuostolių atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB“Utenos melioracija“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB“Granito statyba“ 217 226,46 Lt skolos, 2 601,63 Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6 189,86 Lt žyminį mokestį, kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamųjų procesinių dokumentų (b.l.3-5).

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-01-14 nutartimi Kauno apygardos teismas, priėmęs ieškovo ieškinį, nutarė pasirengimą bylos nagrinėjimui vykdyti paruošiamųjų dokumentų būdu ir nustatė 14 dienų terminą paruošiamiesiems dokumentams pateikti (b.l.51). 2008-01-15 pranešimu atsakovui nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti (b.l.53). Ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovui įteikti tinkamai 2008-01-18 (b.l.65). Atsakovas per 14 dienų (iki 2008-02-01) turėjo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, tačiau atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Vadovaujantis CPK 142 str. 4 d. atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškovo ieškinį ir esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, sprendimą už akių priimtinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas su ieškovu 2007-07-20 sudarė statybos rangos sutartį Nr.07/07 08 (toliau Rangos sutartis) (b.l.17-19), pagal kurią ieškovas (rangovas) atliko ir pridavė atsakovui (užsakovui) sutartyje numatytus žemės kasimo ir išvežimo darbus 217 226,46 Lt sumai (b.l. 32-35). Ieškovo (pardavėjo) su AB“Šiaulių bankas“ 2007-08-13 sudarytos faktoringo sutarties Nr.SB11-00405/F (toliau Faktoringo sutartis) pagrindu ieškovas įsipareigojo perduoti bankui iš rangos sutarties kylančias mokėjimų reikalavimo teises ir sumokėti faktoringo palūkanas bei kitus mokesčius faktoringo sutartyje nustatyta tvarka, o bankas įsipareigojo sumokėti ieškovui faktoringo avansą ir faktoringo rezervą (b.l.20-25). Faktoringo sutarties priede Nr.1 bankas ir ieškovas (pardavėjas) nustatė faktoringo avanso 85 %, faktoringo metinių palūkanų 6,7 % dydžius bei tai, kad ieškovas (pardavėjas) už pirkėją laiduoja 100 % (b.l. 26). Faktoringo sutarties priede Nr.2 bankas ir ieškovas (pardavėjas) faktoringo sutarties pirkėju įvardino atsakovą UAB“Granito statyba“ (b.l.27). 2007-08-13 AB“Šiaulių bankas“, ieškovas (pardavėjas) ir atsakovas (pirkėjas) sudarė susitarimą dėl faktoringo sutarties vykdymo (Faktoringo sutarties priedas Nr. 3) (b.l.28), pagal kurį atsakovas (pirkėjas) įsipareigojo mokėti bankui pagal sąskaitas-faktūras ieškovo (pardavėjo) pateiktas atsakovui (pirkėjui). Mokėjimas turėjo būti atliktas per 30 dienų, laiku nesumokėjus ieškovas (pardavėjas) moka bankui delspinigius po 0,02 % už dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (Faktoringo sutarties priedo Nr.3 4 p. (b.l.28)).

7Teismas sprendžia, kad tarp ieškovo ir atsakovo Rangos sutarties pagrindu susiklostė rangos prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.644, 6.681 str.), Faktoringo sutarties pagrindu tarp ieškovo, atsakovo ir banko susiklostė atsiskaitymo teisiniai santykiai už darbus atliktus pagal Rangos sutartį (CK 6.903 str.). Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, byloje vertinami ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų (apie atliktų darbų 2007 m. rugpjūčio ir spalio mėn. aktų) (b.l.32,33) matyti ieškovas pagal Rangos sutartį atliko žemės kasimo ir išvežimo darbus daugiabučio namo Kalniečių g. Kaune statybvietėje, atsakovas darbus priėmė. Ieškovas už atliktus darbus pagal Rangos sutartį bankui akceptuoti išrašė šias sąskaitas faktūras: 2007-08-14 UTM Nr.0003366 - 130 014,95 Lt sumai ir 2007-10-09 UTM Nr.0004133- 87 211,51 Lt sumai (b.l.29,30). Bankas akceptavo 2007-08-14 UTM Nr.0003366 PVM sąskaitą faktūrą ir pateikė mokėjimo reikalavimą atsakovui (b.l.38). Atsakovas minėtos sąskaitos faktūros neapmokėjo, todėl bankas remdamasis Faktoringo sutarties 6.4 p., 2007-12-17 raštu Nr.308 (b.l.44) nukreipė savo reikalavimą pagal UTM Nr.0003366 sąskaitą faktūrą į ieškovą. UTM Nr.0004133 sąskaitos faktūros bankas neakceptavo pasibaigus faktoringo sutarties terminui (sutartis galiojo iki 2007-09-30) (b.l.26). 2007-10-23 raštu Nr.310 (b.l.36) ir 2007-12-06 raštu Nr.362 (b.l.40) atsakovas pripažino 217 226,46 Lt skolą bankui, pateikė skolos apmokėjimo grafiką, tačiau įrodymų, kad skola apmokėta byloje nėra pateikta. 2007-12-29 banko raštas Nr.319 (b.l. 11) patvirtina, kad ieškovas su banku pagal Faktoringo sutartį atsiskaitė visiškai, todėl ieškovas perėmė reikalavimo teisę į atsakovą pagal PVM sąskaitas faktūras UTM Nr.0003366 ir UTM Nr.0004133. 2007-12-29 banko raštas Nr.317 (b.l.10) patvirtina, kad ieškovas bankui sumokėjo pagal Faktoringo sutartį 130,01 Lt komisinį mokestį, 23,40 PVM nuo komisinio mokesčio, 257,86 Lt palūkanų bei 46,41 Lt PVM nuo priskaičiuotų palūkanų, 2 143,95 Lt delspinigių iki visiško PVM sąskaitos faktūros UTM Nr.0003366 apmokėjimo (nuo 2007-09-13 iki 2007-12-19), kas bendroje sumoje sudaro 2 601,63 Lt ir atitinka ieškovo dėl atsakovo Faktoringo sutarties nevykdymo patirtų nuostolių dydį. Pagal CK 6.83 str. 1 d. įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės, todėl ieškovas (laiduotojas) turi teisę reikalauti iš atsakovo (skolininko) bankui (kreditoriui) pagal Faktoringo sutartį sumokėtų sumų (130 014,95 Lt ir 2 601,63 Lt). CK 6.644 str. 1 d. ir 6.681 str. 1 d. nustatyta užsakovo pareiga sumokėti rangovui už atliktą darbą, todėl atsakovas (užsakovas) privalo sumokėti ieškovui (rangovui) už pagal Rangos sutartį atliktus darbus, t.y. apmokėti sąskaitą faktūrą UTM Nr.0004133 (87 211,51 Lt). Remiantis nustatytomis aplinkybėmis ir aukščiau nurodytų įstatymo normų pagrindu, ieškovo reikalavimas dėl skolos ir nuostolių atlyginimo priteisimo iš atsakovo tenkintinas, kadangi yra pagrįstas ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais (CPK 178 str.).

8Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Ieškovo byloje sumokėtas žyminis mokestis (b.l.7) priteistinas iš atsakovo ieškovo naudai, o išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu išieškotinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., CPK 93 str. 1 d. 96 str.1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo UAB“Granito statyba“ (įm.k. ( - ), buv. ( - ), a/s ( - ), AB DnB bankas, Kauno fil., banko kodas ( - )):

131) 217 226,46 Lt (du šimtus septyniolika tūkstančių du šimtus dvidešimt šešis litus 46 ct) skolos, 2 601,63 Lt (du tūkstančius šešis šimtus vieną litą 63 ct) nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (219 828,09 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2008-01-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6 189,86 Lt (šešis tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis litus 86 ct) žyminio mokesčio ieškovo AB“Utenos melioracija“ (įm.k. ( - ), buv. ( - ), a/s ( - ), AB Šiaulių bankas, Utenos fil., banko kodas ( - )) naudai;

142) 5,20 Lt (penkis litus 20 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

15Išaiškinti atsakovui UAB“Granito statyba“, kad atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas AB“Utenos melioracija“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai