Byla e2-7005-1023/2018
Dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Prienų šilumos tinklai“ patikslintą ieškinį atsakovei R. V. dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – ieškovas) 2018 m. rugsėjo 10 d. kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės R. V. (toliau – atsakovė) 637,15 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 21-22).

5Ieškinys grindžiamas tuo, kad šalis sieja prievoliniai teisiniai santykiai, nes atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė, o ieškovas minėtam butui tiekia komunalines paslaugas. Atsakovė pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą liko ieškovui skolinga už paslaugas laikotarpiu nuo 2017 m. vasario iki 2018 m. birželio mėnesio. Atsakovė vengia atsiskaityti su ieškovu, nesiima priemonių įsiskolinimui padengti, todėl yra ieškovui skolinga 637,15 Eur už komunalines paslaugas.

6Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti, įteikti 2018 m. rugsėjo 25 d. viešo paskelbimo būdu (elektroninės bylos apyrašo b. l. 46-47) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį bylos procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 513 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: 2017 m. rugsėjo 20 d. nekilnojamojo turto registro išrašas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 10), PVM sąskaitos – faktūros (elektroninės bylos apyrašo b. l. 13-14), 2015 m. rugsėjo mėnesio - 2018 m. rugpjūčio mėnesio mokesčių paskaičiavimo pažyma (elektroninės bylos apyrašo b. l. 4-9), žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 3), kiti dokumentai. Atlikus byloje formalų esančių įrodymų vertinimą, atsakovei nepateikus duomenų apie ieškovo prašomą priteisti skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis), be to, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnis). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovui priteistina 637,15 Eur skolos.

10Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

11Visiškai patenkinus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

12Valstybė šioje byloje patyrė 1,79 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovės R. V., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovo AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, adresas Statybininkų g. 6, Prienai, naudai 637,15 Eur (šešis šimtus trisdešimt septynis eurus 15 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. rugsėjo 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio ir 169,40 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus 40 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai