Byla 2-993/2013
Dėl varžytynių dalyvio mokesčio priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo (išieškotojo) bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „First autoligistic company“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „First autologistic company“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Euro logistic“, uždarajai akcinei bendrovei „Autocentrum A5“, uždarajai akcinei bendrovei „Kapratas Logistic“ dėl varžytynių dalyvio mokesčio priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas UAB „Autocentrum A5“ prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 28 d. priėmė sprendimą, kuriuo priteisė iš UAB „Autocentrum A5“ bankrutavusios UAB „First autologistic company“ naudai 4513 Lt nesumokėto varžytynių dalyvio mokesčio, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. 2011 m. gruodžio 16 d. Kauno apygardos teismas priėmė papildomą sprendimą, kuriuo iš atsakovių priteisė bylinėjimosi išlaidas. 2011 m. rugpjūčio 19 d. Kauno apygardos teismas nutartimi UAB „Autocentrum A5“ turto atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi paliko galioti Kauno apygardos teismo sprendimą ir iš dalies pakeitė Kauno apygardos teismo papildomą sprendimą, kuriuo sumažino priteistas bylinėjimosi išlaidas ir priteisė iš atsakovių po 1206,66 Lt. 2012 m. gruodžio 18 d. UAB „Autocentrum A5“ bankiniu pavedimu apmokėjo priteistą sumą, palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 31 d. nutartimi atsakovo prašymą patenkino. Nurodė, kad CPK 149 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Kadangi ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, o atsakovas savo prievolę įvykdė, laikinąsias apsaugos priemones taikyti nėra teisinio pagrindo (CPK 144, 149 str.).

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Ieškovas (toliau- apeliantas) pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutarties - prašo ją panaikinti ir klausimą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, ištaisant procesinius pažeidimus. Nurodo tokius argumentus.

81. Apeliantas nebuvo informuotas apie ieškovo prašymo pateikimą, prašymo nuorašo atsakovas teismui nebuvo pateikęs, apeliantas jo taip pat negavo. Tuo pažeisti CPK 113 straipsnio 1 dalies reikalavimai.

92. Pirmosios instancijos teismas prašymą išnagrinėjo nesudarius galimybės apeliantui į jį atsiliepti bei išdėstyti savo poziciją. Tuo pažeisti CPK 12, 17 straipsnių reikalavimai.

10Atsakovai UAB „Autocentrum A5“ ir UAB „Kapratas Logistic“ atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad įvykdžius teismo sprendimą pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių egzistavimas nebeturi prasmės..

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

12CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

13Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria laikinosios apsaugos priemonės, įvykdžius teismo sprendimą, panaikintos, pagrįstumo patikrinimas.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų ir dėl šių suvaržymų gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. Todėl jos neturi būti taikomos ilgiau negu būtina teismo sprendimui įvykdyti. Apeliantas savo atskirajame skunde nekvestionuoja fakto, kad atsakovas teismo sprendimą dėl apeliantui priteistų sumų yra įvykdęs. Tai patvirtina atsakovo pateiktas pirmosios instancijos teismui 2012 m. gruodžio 18 d. mokėjimo nurodymas. Todėl skundžiama nutartimi pagrįstai konstatuota, jog laikinąsias apsaugos priemones, atsakovui savo prievolę įvykdžius, taikyti nėra teisinio pagrindo (CPK 144, 149 str.).

16Apeliantas savo atskirąjį skundą grindžia CPK 12, 17, 113 straipsnių nuostatų pažeidimais. Pažymėtina, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. (CPK 329 str. 1 d.). Kaip minėta, šiuo atveju konstatuoti, jog klausimas išspręstas netinkamai nėra pagrindo. Apeliantas yra gavęs skundžiamą nutartį, joje išsamiai išdėstytas atsakovo teikto prašymo turinys. Taigi, apeliantas yra susipažinęs su jame išdėstytomis aplinkybėmis, todėl, naudodamasis savo procesinėmis teisėmis ir nesutikdamas su prašyme nurodytomis ir teismo skundžiamoje nutartyje konstatuotomis aplinkybėmis bei išvadomis, galėjo savo nesutikimo argumentus dėl klausimo esmės išdėstyti atskirajame skunde. Šiais aspektais apeliantas atskirajame skunde nieko nepasisakė.

17Todėl spręstina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir ją naikinti ar keisti nėra pagrindo, ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336-338 straipsniais,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai