Byla eAN2-289-576/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo, kuriuo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nida Vigelienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo, kuriuo

2A. U. pripažinta kalta padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 184 straipsnio 1 dalyje ir jai skirtas įspėjimas.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

51.

6Viešųjų pirkimų tarnybos vyriausioji specialistė J. Č. surašė A. U. administracinio nusižengimo protokolą Nr. VPT-ANR_P-16-2019 dėl pažeidimo, numatyto ANK 184 straipsnio 1 dalyje.

72.

8Išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu A. U. nubaudė už tai, kad ji, būdama Lietuvos Respublikos Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisijos, sudarytos Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1A-36 (taip pat Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2018-01-23 įsakymas Nr. 1A-5 „Dėl komisijos nario pakeitimo“, 2018 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1A-15 „Dėl komisijos nario pakeitimo“, 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 1A-46 „Dėl komisijos nario pakeitimo“), (toliau – Komisija) nare, balsuodama už sprendimą patvirtinti Perkančiosios organizacijos supaprastinto atviro konkurso „B“, pirkimo Nr. 403454 (toliau – pirkimas), Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbto 2018 m. spalio 9 d., kurio paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas buvo nustatytas – 2018 m. spalio 18 d., 11 val., sąlygas, kurių 19.7 punkte numatyta, kad „tiekėjas savo sąskaita elektroninių vokų su pasiūlymais atidarymo dieną privalo pateikti pilnai veikiantį ir sukomplektuotą siūlomų teikti identiškų prekių pavyzdį“, neužtikrino, kad parengtų pirkimo dokumentų turinys atitiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2017 m. liepos 1 d.) (toliau –VPAGSSĮ) ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas, neatsižvelgė į VPAGSSĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, pagal kuriuos, nustatydama pasiūlymų pateikimo terminą, organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą paraiškoms ir pasiūlymams parengti, neatsižvelgė į tai, kad apie planuojamą pirkimą nebuvo iš anksto skelbta bei į pirkimo sąlygose nurodytą pirkimo objekto sudėtingumą, specifiškumą ir techninės specifikacijos reikalavimus, į tai, kad elektroninių vokų su pasiūlymais atidarymo dieną tiekėjas privalo pateikti pilnai veikiantį ir sukomplektuotą siūlomų tiekti identiškų prekių pavyzdį, kuris turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, ir kuriam reikalingi leidimai/licencijos, dėl ko Pirkimo sąlygose buvo nustatytas pernelyg trumpas pasiūlymų pateikimo terminas, neproporcingas pirkimo objektui, nepagrįstai ribojantis tiekėjų konkurenciją ir pažeidžiantis VPAGSSĮ 6 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principus. Teismas nurodė, kad įstatymų nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai ir VPAGSSĮ 26 straipsnio 2 dalis negali būti aiškinama atsietai nuo to paties straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų paraiškų ir pasiūlymų priėmimo termino nustatymui, t. y. bet kuriuo atveju nustatant terminą turi būti įvertintas ir pirkimo sudėtingumas. Teismas konstatavo, kad iš bylos medžiagos matyti, jog atliekant nagrinėjamą pirkimą Komisija savarankiškai nevertino pirkimo objekto sudėtingumo, specifiškumo ir techninės specifikacijos reikalavimų, o vadovavosi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „A“ nurodymu dėl pasiūlymų pateikimo termino nustatymo ir eksperto pateiktomis išvadomis dėl pirkimo sąlygų. Teismas atkreipė dėmesį, jog teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad ekspertas nėra viešojo pirkimo komisijos narys, o jo pasiūlymai, nuomonės, vertinimai neįpareigoja viešojo pirkimo komisijos priimti konkretaus sprendimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011). Kadangi pagal Lietuvos Respublikos ginklų fondo viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą būtent viešųjų pirkimų komisija nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus (9.3 punktas), ši institucija negali vien formaliai vertinti perkančiųjų organizacijų paraiškų ir yra atsakinga už tinkamą viešųjų pirkimų organizavimą. Teismas pastebėjo, kad pirmo analogiško pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas buvo nustatytas beveik penkis kartus ilgesnis, o nustačius trumpesnį pasiūlymų pateikimo terminą galėjo būti apribojamos galimybės antrajame pirkime dalyvauti įmonėms, kurios pirmajame pirkime nedalyvavo ir tokiu būdu buvo ribojama konkurencija. Išdėstytą patvirtina, kad konkurso metu buvo gautas tik vieno tiekėjo pasiūlymas (be reikalaujamo pirkimo objekto pavyzdžio), Komisija gavo Eurosec OU paklausimą, kuriame buvo keliamas klausimas dėl reikalavimo pristatyti naktinio matymo prietaiso pavyzdį per tokį trumpą laiką, gautas UAB „A“ raštas, o vėliau ir UAB „A“ pretenzija, dėl trumpo termino ir sąlygos pateikti prekės pavyzdį. Teismas nurodė, kad komisijos nariai turėjo savarankiškai vertinti pirkimo termino realumą VPAGSSĮ 26 straipsnio 1 dalies bei 6 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų kontekste, su kitais komisijos nariais A.U. nepareikalavo jokios papildomos informacijos, pagrindžiančios perkančiosios organizacijos poreikį nustatyti minimalų VPAGSSĮ 26 straipsnio 2 dalyje numatytą terminą pasiūlymams pateikti, nepasidomėjo, rinkoje esančių potencialių tiekėjų galimybe per nustatytą laiką įvykdyti konkurso sąlygas, nors akivaizdžiai suvokė pirkimo objekto svarbą, sudėtingumą ir specifiškumą, niekaip neatsižvelgė į tai, kad net ir pirmojo konkurso metu, kur pasiūlymų teikimo terminas buvo žymiai ilgesnis, buvo kilę sunkumų pateikti pirkimo objekto pavyzdį. Tai reiškia, kad A. U., būdama Lietuvos Respublikos ginklų fondo viešųjų pirkimų komisijos nare, netinkamai atliko savo funkcijas ir pasiūlymų pateikimo terminą nustatė neįvertinusi pirkimo sudėtingumo, specifiškumo ir techninės specifikacijos reikalavimų ir atitinkamai, balsuodama už sprendimą patvirtinti perkančiosios organizacijos supaprastinto atviro konkurso „B“, pirkimo Nr. 403454 sąlygas, pažeidė VPAGSSĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, dėl ko pirkimo sąlygose buvo nustatytas pernelyg trumpas pasiūlymų pateikimo terminas, nepagrįstai ribojantis tiekėjų konkurenciją bei pažeidžiantis VPAGSSĮ 6 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principus, todėl A. U. veiksmai pagal ANK 184 straipsnio 1 dalį kvalifikuoti pagrįstai.

9II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

103.

11Apeliaciniu skundu A. U. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

124.

13Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmasis konkursas dėl naktinio matymo binokuliarų įgijimo, kuris buvo paskelbtas 2018 m. liepos 31 d., buvo įvykęs, tiekėjai teikė prekės pavyzdžius, tačiau pirkimas buvo nutrauktas dėl per didelės prekės pasiūlytos kainos. Reaguodamas į tai, „A“ padidino pirkimui skiriamas lėšas bei buvo pritarta iš naujo pakartotinai skelbti konkursą. Kadangi tiekėjai, dalyvaudami pirmame konkurse, jau buvo apsirūpinę pavyzdžiais, skelbiant pakartotinį konkursą „A“, o tuo pačiu ir ekspertas, nurodė skirti minimalius terminus pateikti pasiūlymui ir prekės pavyzdžius. VPAGSSĮ 26 straipsnio 2 dalis numato, jog atliekant supaprastintus pirkimus paraiška ir pasiūlymų priėmimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo pranešimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Pažymima, kad esant tiekėjų paklausimams bei pretenzijai, pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas. Viešųjų pirkimų komisija manė, kad šis terminas yra pagrįstas ir konkurencijos neriboja.

145.

15Apeliantė teigia, kad, kaip nurodė „Aras“ savo rašte, jis nuolat atlieka specialiąsias operacijas, kurių metu greito reagavimo pareigūnai turi būti aprūpinti specialia technika, įranga, todėl, jei viešieji pirkimai ilgai užtruks, pareigūnai nebus aprūpinti naujausia specialia įranga (šiuo atveju „A“ binokuliarai, su sąlyga, kad konkursas pasibaigs sėkmingai, bus greičiausiai pateikti tik 2020 m). Iki to laiko „A“ viešąjį interesą ir saugumą turės užtikrinti turima techniškai pasenusia įranga, o tai gali grėsti pareigūno, išlaisvinamo asmens, ar kitaip nukentėjusiojo asmens sveikatai ar net gyvybei. Mano, kad nagrinėjamo pirkimo atveju buvo pamirštas viešasis interesas, viešasis saugumas, pirmenybę teikiant tik viešųjų pirkimų įstatymų principams, pažeidžiamas svarbių principų balansas, dėl ko teisena nutrauktina.

166.

17Apeliantė pažymi, kad UAB „A“ Perkančiajai organizacijai teikė 2018 m. spalio 15 d. prašymą dėl terminų pasiūlymams ir pavyzdžiams pateikti nukėlimo. Perkančioji organizacija netenkino šio prašymo. Tuomet UAB „A“ 2018 m. spalio 17 d. pateikė pretenziją. Kadangi buvo gauta pretenzija, buvo nuspręsta kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl metodinės pagalbos, tačiau konsultacija nebuvo suteikta, o buvo pradėtas viešojo pirkimo patikrinimas bei surašyta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada su įpareigojimu pirkimą nutraukti. Apeliaciniame skunde manoma, kad nepagrįstas teismo teiginys, jog viešųjų pirkimų komisija pirkimo sudėtingumo, specifiškumo ir techninės specifikacijos neįvertino, nes svarbu nustatyti siekį užkirsti kelią galimiems pažeidimams, kad tai buvo daroma laisva valia, ir visai nesvarbu kuriuo metu - pirkimo pradžioje ar pabaigoje - buvo kreiptasi konsultacijos. Apeliantės nuomone, jei Viešųjų pirkimų tarnyba tokią pagalbą būtų suteikusi, manytina, kad viešasis pirkimas būtų įvykęs ir „A“ norimos prekės jau būtų baigiamos gaminti ar pristatytos „A“. Konsultacijų svarba numatyta ir Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 889, 8.1, 10.4, 18.2 punktuose.

187.

19Atkreipiamas dėmesys, kad prieš paskelbiant pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybos specialistai tikrina skelbimus ir patvirtina pirkimo skelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVPIS), todėl Perkančioji organizacija neabejojo ar pirkimo sąlygos prieštarauja galiojantiems principams bei įstatymo sąlygoms. Prieš paskelbiant trečiąjį pirkimą „B“, viešųjų pirkimų tarnybos specialistai telefonu susisiekė su Perkančiosios organizacijos specialistu, atsakingu už pirkimo skelbimą dėl termino tinkamumo. Tai rodo, kad specialistai visais atvejais atidžiai įvertina visas CVPIS priemonėmis rengiamas sąlygas ir esant neaiškumams teiraujasi Perkančiosios organizacijos.

208.

21Apeliaciniame skunde teigiama, kad administracinė nuobauda - įspėjimas užtraukia pakartotinumą ir jei per vienerius metus apeliantė bus traukiama administracinėn atsakomybėn pagal ANK 184 straipsnio 2 dalį, jai grės bauda nuo 2000 Eur iki 6000 Eur, o tai mažina motyvaciją dirbti viešųjų pirkimų srityje, ypač, kai administracinėn atsakomybėn traukiama už tokius atvejus, kai net nebuvo pasirašyta sutartis, niekam nepadaryta žala, pasekmės mažareikšmės.

229.

23Atsiliepime į apeliacinį skundą prašoma palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutarimą nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti. Teigiama, kad teismas pagrįstai nurodė, jog LR ginklų fondo viešųjų pirkimų komisija negali vien formaliai vertinti perkančiųjų organizacijų paraiškų ir yra atsakinga už tinkamų viešųjų pirkimų organizavimą. Pažymima, kad vykdant nagrinėjamą pirkimą Komisija, kurios nare buvo ir A. U., savarankiškai nevertino pirkimo objekto sudėtingumo, specifiškumo ir techninės specifikacijos reikalavimų, o vadovavosi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „A“ nurodymu dėl pasiūlymų pateikimo termino nustatymo ir eksperto L.K. pateiktomis išvadomis. Skelbiant naują viešąjį pirkimą nepagrįstai buvo atsižvelgta tik į tuos tiekėjus, kurie jau dalyvavo ankstesniame viešajame pirkime ir jau turėjo įgiję prekių pavyzdžius ir taip buvo apribota galimybė viešajame pirkime dalyvauti tiems tiekėjams, kurte pirmajame pirkime nedalyvavo. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu ir toks pažeidimo nustatymas suponuoja teismų pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais ir spręsti dėl padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 85 punktas, jame nurodyta kasacinio teismo praktika ir LAT 2018 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-160-469/2018).

2410.

25Atsiliepime Viešųjų pirkimų tarnyba sutinka su apeliantės nuomone, kad Viešųjų pirkimų tarnybos konsultacijos atliekant viešuosius pirkimus yra svarbios, tačiau kai apeliantė kreipėsi dėl konsultacijos pateikimo, pirkimas jau buvo perduotas rizikos vertinimui. Todėl pagrįsti teismo pastebėjimai, jog Viešųjų pirkimų komisija kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą tik po to, kai gavo UAB „A“ pretenziją.

2611.

27Atsiliepime pažymima, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, yra teisinga pusiausvyra. Teisingu ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2AT-4-2011, 2AT-7-4-2013, 2AT-13-2013). Tarnybos vertinimu, šiuo atveju padarytas akivaizdus viešųjų pirkimo įstatymo pažeidimas ir nustatyta, kad atsakomybėn patraukta A. U., būdama komisijos nare ir turėdama pareigą užtikrinti, jog pirkimo sąlygos atitiktų viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, komisijos posėdyje balsuodama pritarė pirkimo sąlygoms, pažeidžiančioms imperatyvias viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Administracinio nubaudimo tikslai bus pasiekti paskyrus švelniausią ANK 184 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą administracinę nuobaudą - įspėjimą.

28III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

29Apeliacinis skundas netenkinamas

3012.

31Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą (ANK 652 straipsnio 1 dalis). Siekiant tai išsiaiškinti, teismas nagrinėdamas bylą, vadovaujasi byloje surinktais faktiniais duomenimis, t.y. administracinio nusižengimo protokolu, pareigūnų tarnybiniais pranešimais, aktais ar kitais dokumentais, kuriais asmenys, kurie nėra pareigūnai, užfiksavo administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų, nukentėjusiojo ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parodymais ir paaiškinimais, ekspertizės aktu, specialisto išvada, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu ir kitokiais dokumentais. (ANK 569 straipsnio 1 dalis).

3213.

33ANK 184 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų, koncesijas suteikiančiųjų institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, viešojo pirkimo ar pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, ar koncesijos suteikimo komisijos nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ekspertams, perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų, koncesijas suteikiančiųjų institucijų valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Ši veika gali būti padaroma tiek tyčia, tiek dėl neatsargumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-51-511/2015).

3414.

35Apygardos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį turinį, konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas tinkamai vertino įrodymus administracinio nusižengimo byloje bei pagrįstai A.U. pripažino kalta padarius ANK 184 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

3615.

37Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad LR ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešųjų pirkimų komisija, kurios nare buvo A.U., priėmė sprendimą pirkimą vykdyti supaprastinto atviro pirkimo būdu. Tačiau toks sprendimas priimtas neatsižvelgiant į VPAGSSĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, dėl ko pirkimo sąlygose buvo nustatytas pernelyg trumpas pasiūlymų pateikimo terminas, neproporcingas pirkimo objektui, nepagrįstai ribojantis tiekėjų konkurenciją ir pažeidžiantis VPAGSSĮ 6 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principus. Apygardos teismas neturi teisinio pagrindo nesutikti su skundžiamame nutarime padaryta išvada, kad A. U., būdama Lietuvos Respublikos ginklų fondo viešųjų pirkimų komisijos nare, netinkamai atliko savo funkcijas ir pasiūlymų pateikimo terminą nustatė neįvertinusi pirkimo sudėtingumo, specifiškumo ir techninės specifikacijos reikalavimų.

3816.

39Apygardos teismo vertinimu, nepaisant apeliantės pabrėžiamų VPAGSSĮ 26 straipsnio 2 dalies nuostatų, galiojusių veikos padarymo metu (analogiškas terminas nustatytas nuo 2019-02-01 galiojančio įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje) – kad atliekant supaprastintus pirkimus paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo pranešimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje arba nuo kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose arba konkurenciniame dialoge išsiuntimo kandidatams dienos – šioje byloje susiklosčiusios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog vadovaujantis VPAGSSĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatytais reikalavimais, akivaizdžiai turėjo būti nustatytas ilgesnis nei VPAGSSĮ 26 straipsnio 2 dalyje nustatytas beveik minimalus terminas pasiūlymams pateikti.

4017.

41Pirmiausia pažymėtina, kad atviro pirkimo konkursas buvo rengiamas dėl specifinių prietaisų, naudojamų specifiniam tikslui - naktinio matymo binokuliarų, kurie atitiktų aukštus techninius ir kokybės reikalavimus, keliamus karinių (teisėsaugos) struktūrų naudojamiems matymo prietaisams, kurie klasifikuojami kaip strateginės paskirties prekė ir yra santykinai didelės vertė (numatyta vieneto pirkimo vertė su PVM – 12 000 Eur) (b. l. 26), buvo reikalaujama konkurso metu elektroninių vokų su pasiūlymais atidarymo dieną pateikti pilnai veikiantį ir sukomplektuotą siūlomų tiekti identiškų prekių pavyzdį (b. l. 51), kuriam reikalingas leidimas (b.l.13), todėl akivaizdu, kad nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas yra pernelyg trumpas, atsižvelgus į veikos metu galiojusio VPAGSSĮ 26 straipsnio 1 dalyje numatytus kriterijus - į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą paraiškoms ir pasiūlymams parengti ir nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją bei pažeidžia VPAGSSĮ 6 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Ypatinga perkamo objekto svarba, jo specifinė paskirtis, techninės specifikacijos reikalavimai bei reikalavimas pateikti pilnai veikiantį ir sukomplektuotą prekės pavyzdį, kuriam reikalingas leidimas, neabejotinai turėjo būti žinomi A. U. Jog minėtos aplinkybės yra akivaizdžios ir jas turėjo suvokti A. U., patvirtina ir tai, kad, kaip matyti iš Įsigijimo skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 17 d. rašto (b. l. 43) (ir iš dalies - apeliacinio skundo) tai buvo jau pakartotinas binokuliarų pirkimo konkursas, o pirmasis konkursas buvo paskelbtas 2018 m. liepos 31 d., jo pasiūlymų pateikimo terminas po pratęsimo nustatytas 2018 m. rugsėjo 18 d., t. y. iš esmės buvo nustatytas ženkliai ilgesnis terminas, kuris buvo pratęsiamas, kas rodo, jog terminas tikrai nebuvo nustatytas per ilgas ir minimalus įstatymo nustatytas terminas šiuo atveju neabejotinai buvo per trumpas. Apeliantė nenurodo jokių teisiškai reikšmingų aplinkybių, kodėl ji galėjo manyti, kad naujo konkurso pasiūlymų pateikimo terminas turi būti mažesnis, nei prieš tai buvusiame konkurse nustatytas, kuris kaip minėta buvo tęsiamas. Apeliantės prielaida, kad paskelbus pakartotinį konkursą dalyvaus tik tie patys tiekėjai, niekuo nepagrįsta. Šiuo atveju buvo skelbiamas naujas konkursas, todėl tokiu atveju turėjo būti sudarytos sąlygos pateikti pasiūlymus ir naujiems dalyviams. Atitinkamai kiti subjektai, kurie potencialiai galėjo dalyvauti atvirame įrangos pirkimo konkurse, ir nedalyvavo anksčiau skelbtame konkurse, negalėjo iš anksto pasirūpinti parduodamos įrangos pavyzdžiais ir tai lemia ne tik skaidrumo principo pažeidimą, tačiau ir sąžiningos konkurencijos ir lygiateisiškumo principų laikymosi pažeidimą, nes ankstesniame pirkimo konkurse dalyvavę subjektai turi iš esmės dominuojančią padėtį, lyginant juos su kitais tokio pirkimo subjektais. Be to, akivaizdu, kad sudėtingų ir brangių prietaisų pirkimo pasiūlymo parengimui reikalingas laikas, reikalaujant pateikti kartu su paraiška ir identiškos prekės pavyzdį, kuris turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir kuriam reikalingas leidimas. Dėl to kas minėta, apygardos teismui nekyla abejonių, jog VPAGSSĮ 6 straipsnio ir 26 straipsnio 1 dalies (galiojusios veikos metu) nuostatos šiuo atveju buvo pažeistos.

4218.

43Apygardos teismo vertinimu, nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad nustatyto termino pateikti pasiūlymus su prekės pavyzdžiu trumpumą lėmė poreikis kuo greičiau įsigyti naktinio matymo prietaisus, kadangi esant nustatytam itin trumpam pavyzdinės prekės pristatymo terminui, prekių – 10 prietaisų – pristatymo terminas buvo numatytas daug (virš 13 kartų) ilgesnis - 120 dienų po sutarties pasirašymo (b.l.74). Be to, iš byloje esančių duomenų spręstina, kad minimų prietaisų įsigijimą buvo galima iš anksto numatyti ir laiku pradėti jų įsigijimo procedūras (kurių terminai nebūtų itin trumpi ir neeliminuotų konkurenciją), nes naujos įrangos pirkimą buvo galima prognozuoti, kadangi įstaiga žinojo kokią turi įrangą, galėjo prognozuoti technologijų kaitą, rimtų argumentų, kodėl prireikė itin skubių procedūrų, nepateikė. Pažymėtina, jog susiformavusioje teismų praktikoje institucijos veikla negali būti prilyginama nenuspėjamiems įvykiams, kurie ypatingai keistų įprastines viešųjų pirkimų procedūrų taikymo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 3 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-43-699/2017, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009). Minėtos aplinkybės paneigia apeliacinio skundo argumentą, kad nagrinėjamo pirkimo atveju buvo pamirštas viešasis interesas, viešasis saugumas, o pirmenybė teikta tik viešųjų pirkimų įstatymų principams ir patvirtina darytą išvadą, kad A.U., būdama Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos nare, balsuodama už sprendimą patvirtinti Perkančiosios organizacijos supaprastinto atviro konkurso „B“ pirkimo CVP IS, pažeidė administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui inkriminuotas VPAGSSĮ nuostatas.

4419.

45Apeliantė nurodo, kad po UAB „A“ 2018 m. spalio 17 d. pretenzijos gavimo buvo kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl metodinės pagalbos, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tuo momentu ji jau buvo balsavusi už sprendimą patvirtinti Perkančiosios organizacijos supaprastinto atviro konkurso pirkimą, apie minėtą pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje jau buvo paskelbta, o administracinio nusižengimo sudėtį sudarantys veiksmai atlikti, todėl administracinis teisės nusižengimas jau buvo baigtas. Minimas kreipimasis nešalina apeliantės administracinės atsakomybės.

4620.

47Apeliantė teigia, kad prieš paskelbiant pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybos specialistai tikrina skelbimus ir patvirtina pirkimo skelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, visais atvejais atidžiai įvertina visas CVPIS priemonėmis rengiamas sąlygas ir esant neaiškumams teiraujasi Perkančiosios organizacijos, todėl Perkančioji organizacija neabejojo ar pirkimo sąlygos prieštarauja galiojantiems principams bei įstatymo sąlygoms, tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutiki, kad šis apeliantės manymas apie viešųjų pirkimų skelbimų tikrinimą paneigia Perkančiosios organizacijos komisijos atsakomybę, kadangi net jei būtų vykdoma tokia patikra, tai neeliminuotų Perkančiosios organizacijos komisijos narių pareigos vykdyti pareigas, įtvirtintas VPAGSSĮ 10 straipsnyje - organizuoti ir atlikti pirkimus bei atlikti Lietuvos Respublikos ginklų fondo viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente būtent viešųjų pirkimų komisijai nustatytas funkcijas: rengti pirkimo dokumentus (9.2 punktas) ir nustatyti galutinius paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus (9.3 punktas), vykdyti minėtame reglamente nustatytas pareigas, tame tarpe vykdant Reglamente nurodytas funkcijas ir užduotis, laikytis teisės aktų reikalavimų (11.2 punktas). Be to, teismų praktikoje yra pažymėta, kad asmuo, kuris nėra viešojo pirkimo komisijos narys (pvz. ekspertas), nepriima sprendimų, jo pasiūlymai, nuomonės, vertinimai, kad ir kokio turinio ar formuluočių būtų, neįpareigoja viešojo pirkimo komisijos priimti konkretaus sprendimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 9 d. nutartys administracinio nusižengimo bylose Nr. AN2-56-651/2018, AN2-57-458/2018). Todėl apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos specialistai tikrina skelbimus ir patvirtina pirkimo skelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, nešalina apeliantės atsakomybės, kadangi sprendimus dėl viešųjų pirkimų priima būtent komisija balsuojant jos nariams.

4821.

49Teismas daro išvadą, kad būtent Lietuvos Respublikos ginklų fondo viešųjų pirkimų komisijai, kurios nare buvo ir A. U., pagal savo atliekamas funkcijas ir jų teisinį reglamentavimą tenka pareiga atlikti pirkimo objekto vertinimą, atsižvelgti į jo sudėtingumą, specifiškumą ir techninės specifikacijos reikalavimus bei priimti sprendimą dėl galutinio pasiūlymų pateikimo termino, kuris būtų proporcingas minėtiems reikalavimams, nustatymo. Pagal VPAGSSĮ 26 straipsnio 1 dalį būtent Perkančioji organizacija privalo pirkimo dokumentuose nustatyti paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminus, nurodydama datą, valandą ir minutę. Perkančiosios organizacijos nustatytas paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminas turi būti pakankamas paraiškoms ir pasiūlymams parengti. Nustatydama šį terminą, perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą paraiškoms ir pasiūlymams parengti. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atliekant supaprastinus pirkimus pasiūlymų priėmimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo pranešimo paskelbimo CVP IS dienos. Lietuvos Respublikos ginklų fondo Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento 9 punktas reglamentuoja, jog komisija, organizuodama pirkimą ir jį atlikdama nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus (9.3 punktas); vykdydama funkcijas ir užduotis Komisija privalo laikytis teisės aktų reikalavimų (11.2. punktas; kiekvienas Komisijos narys atsakingas už savo siūlomus ir priimamus sprendimus, o Komisijos pirmininkas - už Komisijos priimamus sprendimus (18 punktas) (b. l. 16-19).

5022.

51Apeliantės įsitikinimu, veika niekam nebuvo padaryta žala, pasekmės mažareikšmės. Visgi apygardos teismas su tokiu situacijos vertinimu ir jos teisiniu kvalifikavimu negali sutikti. Pirmiausia pažymėtina, jog ANK 184 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinio nusižengimo sudėtis yra formaliojo pobūdžio – t.y. vien minėtų teisės aktų nuostatų pažeidimas yra pakankamas konstatuoti esant baigtą administracinį nusižengimą. Be to, apygardos teismo vertinimu, ir realus šios veikos pavojingumas nėra formalus. Pabrėžtina, jog šiuo atveju dėl per trumpo termino pateikti pasiūlymams ir prekių pavyzdžiams pristatyti nustatymo, minėtame konkurse realiai galėjo dalyvauti tik ribotas subjektų ratas, todėl tai rodo aiškų ir neabejotiną procedūros skaidrumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimą, kuris, jį įvertinus, yra pakankamas apeliantės atsakomybei pagal ANK 184 straipsnio 1 dalį konstatuoti. Pagal ANK 12 straipsnį, tarp šiame straipsnyje išvardytų administracinio nusižengimo požymių turinčių veikų, kurios gali būti pripažintos mažai pavojingomis, nėra viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimo.

5223.

53Apeliantės įsitikinimu, administracinė nuobauda - įspėjimas užtraukia pakartotinumą ir jei per vienerius metus ji bus traukiama administracinėn atsakomybėn pagal ANK 184 straipsnio 2 dalį, jai grės bauda nuo 2000 Eur iki 6000 Eur, o tai mažina jos motyvaciją dirbti viešųjų pirkimų srityje, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ANK 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinių nuobaudų paskirtis: atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų; nubausti administracinius nusižengimus padariusius asmenis; atimti ar apriboti administracinius nusižengimus padariusiems asmenims galimybę daryti naujus administracinius nusižengimus. Todėl natūralu, kad padarius administracinį nusižengimą ir paskyrus nuobaudą atsiranda neigiamos pasekmės ar jų rizika. Pažymėtina, kad apeliantės sumažėjusi motyvacija dirbti viešųjų pirkimų srityje nėra teisinis pagrindas ją atleisti nuo administracinės atsakomybės.

5424.

55Atsižvelgęs į visa tai, kas minėta, apygardos teismas konstatuoja, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutarimas, kuriuo A. U. nubausta pagal ANK 184 straipsnio 1 dalį yra teisėtas ir pagrįstas, jo keisti ar naikinti skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo ir A. U. paskirtas įspėjimas paliktinas galioti nepakeistas.

56Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje nepakeistą ir administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. U. apeliacinio skundo netenkinti.

58Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nida... 2. A. U. pripažinta kalta padarius administracinį nusižengimą, numatytą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 5. 1.... 6. Viešųjų pirkimų tarnybos vyriausioji specialistė J. Č. surašė A. U.... 7. 2.... 8. Išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą Vilniaus miesto apylinkės... 9. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. 3.... 11. Apeliaciniu skundu A. U. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 12. 4.... 13. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmasis konkursas dėl naktinio matymo... 14. 5.... 15. Apeliantė teigia, kad, kaip nurodė „Aras“ savo rašte, jis nuolat atlieka... 16. 6.... 17. Apeliantė pažymi, kad UAB „A“ Perkančiajai organizacijai teikė 2018 m.... 18. 7.... 19. Atkreipiamas dėmesys, kad prieš paskelbiant pirkimą Viešųjų pirkimų... 20. 8.... 21. Apeliaciniame skunde teigiama, kad administracinė nuobauda - įspėjimas... 22. 9.... 23. Atsiliepime į apeliacinį skundą prašoma palikti Vilniaus miesto apylinkės... 24. 10.... 25. Atsiliepime Viešųjų pirkimų tarnyba sutinka su apeliantės nuomone, kad... 26. 11.... 27. Atsiliepime pažymima, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs,... 28. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 29. Apeliacinis skundas netenkinamas... 30. 12.... 31. Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina... 32. 13.... 33. ANK 184 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos viešųjų... 34. 14.... 35. Apygardos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, apeliacinio skundo... 36. 15.... 37. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad LR ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos... 38. 16.... 39. Apygardos teismo vertinimu, nepaisant apeliantės pabrėžiamų VPAGSSĮ 26... 40. 17.... 41. Pirmiausia pažymėtina, kad atviro pirkimo konkursas buvo rengiamas dėl... 42. 18.... 43. Apygardos teismo vertinimu, nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad... 44. 19.... 45. Apeliantė nurodo, kad po UAB „A“ 2018 m. spalio 17 d. pretenzijos gavimo... 46. 20.... 47. Apeliantė teigia, kad prieš paskelbiant pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybos... 48. 21.... 49. Teismas daro išvadą, kad būtent Lietuvos Respublikos ginklų fondo... 50. 22.... 51. Apeliantės įsitikinimu, veika niekam nebuvo padaryta žala, pasekmės... 52. 23.... 53. Apeliantės įsitikinimu, administracinė nuobauda - įspėjimas užtraukia... 54. 24.... 55. Atsižvelgęs į visa tai, kas minėta, apygardos teismas konstatuoja, jog... 56. Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 57. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutarimą... 58. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama....