Byla 1-3216-988/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje D. U., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, gyvenantis (duomenys neskelbtini), dirbantis (duomenys neskelbtini), teistas:

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Pranka,

2teismo posėdyje rašytinio supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokurorės Eglės Grigaitytės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje D. U., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) ( - ) pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, gyvenantis ( - ), dirbantis ( - ), teistas:

31) 2015 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos (toliau – ir BK) 281 straipsnio 2 dalį – 30 parų arešto, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausta naudotis teise vairuoti transporto priemones 3 metus;

42) 2015 m. gruodžio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 63 straipsnio 1, 4 dalis 55 MGL (2071 eurų) bauda;

53) 2017 m. spalio 17 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 243 straipsnį 10 MGL (376,60 eurų) bauda;

64) 2017 m. lapkričio 21 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 281 straipsnio 7 dalį 40 parų arešto, paskiriant baudžiamojo poveikio priemones: turto (automobilio vertę atitinkančios sumos 2100 eurų) konfiskavimą, uždrausta naudotis teise vairuoti transporto priemones 3 metus;

75) 2018 m. sausio 25 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų nuosprendžiu pagal BK 243 straipsnį (2 veikos) 63 straipsnio 4 dalį 20 parų arešto;

86) 2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 227 straipsnio 2 dalį 8 mėnesiams laisvės atėmimo, BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalių pagrindu subendrinus šią bausmę su 2017 m. lapkričio 21 d. ir 2018 m. sausio 25 d. nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis – 9 mėnesiams 20 dienų laisvės atėmimo, paliekant 2017 m. lapkričio 21 d. nuosprendžiu paskirtas baudžiamojo poveikio priemones: turto (automobilio vertę atitinkančios sumos 2100 eurų) konfiskavimą, uždraudimą naudotis teise vairuoti transporto priemones 3 metus, BK 75 straipsnio pagrindu laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant D. U. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti darbą, o jo netekus nedelsiant registruotis darbo biržoje, būti namuose nuo 23.00 iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar gydymusi, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų,

97) 2018 m. rugpjūčio 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 243 straipsnį 260 MGL (13000 eurų) bauda;

10kaltinamas pagal BK 243 straipsnį.

11Teismas

Nustatė

12D. U. vengė atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, o būtent:

13jis, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. nuosprendžiu nuteistas už nusikaltimą, numatytą LR BK 281 straipsnio 2 dalyje, paskyrus baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 3 metams (iki 2018 m. spalio 1 d.), vengdamas atlikti šią teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, 2018 m. kovo 26 d. 13.30 val., Vilniuje, Pelesos g. 1, vairavo transporto priemonę – automobilį „Toyota Avensis“, valstybinis Nr. ( - ) kai jam atimta teisė vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

14Tokiais veiksmais D. U. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 243 straipsnyje.

15Kaltinamasis D. U. ikiteisminio tyrimo metu savo katę pripažino ir parodė, kad jį 2015 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas nuteisė už nusikaltimą, numatytą LR BK 281 straipsnio 2 dalyje ir paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudė naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 3 metams (iki 2018 m. spalio 1 d.). Tačiau jis 2018 m. kovo 26 d. apie 13.30 val., Vilniuje, Pelesos g. 1, vairavo automobilį „Toyota Avensis“, valstybinis Nr. ( - ) nors neturėjo teisės. Labai skubėjo į darbą. Labai gailisi, kad padarė minėtą nusikalstamą veiką. Taip pat nori parodyti, kad yra sveiko proto, ne alkoholikas ir ne narkomanas. Nei nuo alkoholizmo, nei nuo narkotikų negydytas, taip pat nėra priklausomas nei nuo alkoholio, nei nuo narkotikų. Jis yra įmonės direktorius ir dirba bei turi du mažus vaikus, šeimą. Pasižada ateityje nedaryti nusikaltimų. (b.l. 70).

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. nuosprendžio nuorašas patvirtina, kad D. U. pripažintas kaltu pagal BK 281 straipsnio 2 dalį ir jam paskirta 45 parų arešto bausmė, kuri BK 641 straipsnio pagrindu sumažinta iki 30 parų arešto. Šiuo teismo nuosprendžiu D. U. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta vairuoti transporto priemones 3 metams. Nuosprendis įsiteisėjo – 2015 m. spalio 1 d. (b. l. 23-27).

17Be to, D. U. ir Ukmergės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 21 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal BK 281 straipsnio 7 dalį, ir jam paskirta 60 parų arešto bausmė, kuri BK 641 straipsnio pagrindu sumažinta iki 40 parų arešto. Šiuo teismo nuosprendžiu D. U. paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės: uždraudimas vairuoti transporto priemones 3 metus bei turto (automobilio vertę atitinkančios sumos – 2100 eurų) konfiskavimas. Nuosprendis įsiteisėjo – 2018 m. kovo 7 d. (b. l. 8-14).

18Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus 2018 m. birželio 11 d. raštas patvirtina, kad Vilniaus apygardos probacijos tarnyba nuo 2015 m. spalio 12 d. vykdo įsiteisėjusį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. nuosprendį, kuriuo D. U. už BK 281 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis teise vairuoti transporto priemones trejus metus. Nuosprendžio vykdymo metu, 2018 m. gegužės 21 d. patikrinus administracinių nusižengimų registrą buvo užfiksuotas D. U. ANK 424 straipsnio 3 dalyje, numatytas pažeidimas, o būtent, kad jis 2018 m. kovo 26 d. apie 13.30 val. Vilniuje, Pelesos g. 1, vairavo automobilį „Toyota Avensis“, valst. Nr. ( - ) kai jam atimta teisė vairuoti tos kategorijos transporto priemonę. (b. l. 5-6).

19ANK 424 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymas 2018 m. kovo 26 d. 13.30 val. vairuojant automobilį „Toyota Avensis“, valst. Nr. ( - ) patvirtintas ir D. U. administracinių nusižengimų registro išrašu. (b.l. 28-32)

20Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenys patvirtina, kad vykdant Vilniaus miesto apylinkės 2015 m. gegužės 25 d. nuosprendį D. U. nuo 2015 m. spalio 12 d. yra įtrauktas į probuojamų asmens duomenų registrą Vilniaus APT Vilniaus probacijos skyrius (b. l. 33-39).

21VĮ Regitra 2016 m. spalio 31 d. rašte nurodė, kad D. U. vairuotojo pažymėjimas Nr. R0585542 Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre paskelbtas negaliojančiu. (b.l. 40)

22Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos J. M. 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu D. U. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 52).

23Teismas, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus konstatuoja, kad neginčijamai įrodyta, jog D. U. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, t. y. jis vengė atlikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. nuosprendžiu paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę – draudimą vairuoti transporto priemones 3 metams. Tai patvirtina kaltinamojo parodymai, nuosprendyje, probacijos tarnybos rašte, pažymoje apie administracines nuobaudas, įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre užfiksuoti duomenys. Kaltinamojo D. U. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 243 straipsnį, nes jis 2018 m. kovo 26 d. 13.30 val. vairuodamas kelių transporto priemonę, kai naudotis šia teise jam yra uždrausta, vengė atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę.

24Kaltinamojo D. U. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

25Prokurorė siūlo D. U. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 243 straipsnyje, skirti 30 parų arešto bausmę, kurią vadovaujantis BK 641 straipsniu, sumažinti vienu trečdaliu. D. U. pritarė proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu, sutiko su prokurorės siūloma bausmės rūšimi, prašė leisti atlikti areštą poilsio dienomis, nes jis dirba įmonės direktoriumi, augina du mažamečius vaikus. (b. l. 56-58, 131).

26Skiriant bausmę vadovaujamasi BK 54 straipsniu, kuris reglamentuoja bendruosius bausmės skyrimo pagrindus. Remiantis šio įstatymo nuostatomis teismas vertina ne tik kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, nusikaltimo požymius, jų turinį, bet ir kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Taip pat atsižvelgdamas į BK 41 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę bei nuostatas, reikšmingas bausmei už nusikalstamą veiką individualizuoti.

27D. U. padarė tyčinį baudžiamąjį nusižengimą, dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, kas laikytina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. D. U. praeityje yra šešis kartus teistas, tame tarpe tris kartus už analogiškas nusikalstamas veikas, dar vieną kartą teistas po šios nusikalstamos veikos padarymo (b. l. 33-39, 90-130), baustas administracine tvarka, turi galiojančių nuobaudų (b. l. 28-32, 80-89), dirba (b. l. 77-78). Atsižvelgiant į tokių aplinkybių visumą, teismas mano, jog bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam BK 243 sankcijoje numatytą bausmės rūšį – areštą. Akivaizdu, kad švelnesnės bausmės rūšies taikymas nedarė teigiamo poveikio kaltinamojo elgesiui, nesulaikė jo nuo analogiškos nusikalstamos veikos pakartojimo, todėl teismas konstatuoja, kad tik pritaikius griežčiausią BK 243 straipsnio sankcijoje numatytą bausmės rūšį, bus pasiekti BK 22 straipsnyje numatyti bausmės skyrimo tikslai. Arešto dydis nustatytinas didesnis nei tokios bausmės vidurkis už nusikaltimo padarymą (BK 49 straipsnio 3 dalis). Vadovaujantis BK 49 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgiant į kaltinamojo prašymą dėl bausmės atlikimo, teismas nustato atlikti arešto bausmę poilsio dienomis.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.

29Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, naikintina.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

31D. U. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 243 straipsnyje, ir paskirti bausmę – 30 parų arešto.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – 20 parų arešto, bausmę atliekant areštinėje.

33Vadovaujantis 49 straipsnio 5 dalimi, areštą nustatyti atlikti poilsio dienomis.

34Bausmės vykdymo pradžią skaičiuoti nuo dienos, kurią vykdant šį baudžiamąjį įsakymą D. U. bus sulaikytas.

35Išaiškinti D. U., kad jis ne vėliau kaip per septynias dienas po teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos privalo susitarti su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės atlikimo sąlygų: areštinės, kurioje bus atliekamas areštas, savaitės dienų, kuriomis bus atliekamas areštas, atvykimo į areštinę ir išleidimo iš jos laiko. (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 59 straipsnio 2 dalis)

36Išaiškinti D. U. kad pažeidus nustatytą arešto atlikimo poilsio dienomis tvarką, ją teismas savo sprendimu gali pakeisti įprastine arešto atlikimo tvarka (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 49 straipsnio 5 dalis).

37D. U. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o šiam įsiteisėjus – panaikinti.

38Išaiškinti D. U., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu, jis per 14 (keturiolika) dienų nuo šio baudžiamojo įsakymo nuorašo įteikimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis paduoda tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę arba griežtesnę), negu buvo paskirta baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

39Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Pranka,... 2. teismo posėdyje rašytinio supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus... 3. 1) 2015 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu... 4. 2) 2015 m. gruodžio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu... 5. 3) 2017 m. spalio 17 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal... 6. 4) 2017 m. lapkričio 21 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu... 7. 5) 2018 m. sausio 25 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų... 8. 6) 2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu... 9. 7) 2018 m. rugpjūčio 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju... 10. kaltinamas pagal BK 243 straipsnį.... 11. Teismas... 12. D. U. vengė atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, o... 13. jis, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. nuosprendžiu... 14. Tokiais veiksmais D. U. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 243... 15. Kaltinamasis D. U. ikiteisminio tyrimo metu savo katę pripažino ir parodė,... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 25 d. nuosprendžio... 17. Be to, D. U. ir Ukmergės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 21 d.... 18. Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus 2018... 19. ANK 424 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymas... 20. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenys patvirtina, kad... 21. VĮ Regitra 2016 m. spalio 31 d. rašte nurodė, kad D. U. vairuotojo... 22. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo... 23. Teismas, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus... 24. Kaltinamojo D. U. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis... 25. Prokurorė siūlo D. U. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 243 straipsnyje,... 26. Skiriant bausmę vadovaujamasi BK 54 straipsniu, kuris reglamentuoja... 27. D. U. padarė tyčinį baudžiamąjį nusižengimą, dėl padarytos... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 29. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 31. D. U. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 33. Vadovaujantis 49 straipsnio 5 dalimi, areštą nustatyti atlikti poilsio... 34. Bausmės vykdymo pradžią skaičiuoti nuo dienos, kurią vykdant šį... 35. Išaiškinti D. U., kad jis ne vėliau kaip per septynias dienas po teismo... 36. Išaiškinti D. U. kad pažeidus nustatytą arešto atlikimo poilsio dienomis... 37. D. U. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 38. Išaiškinti D. U., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu, jis per 14... 39. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....