Byla 2-471-160/2014
Dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo ir piniginės prievolės įvykdymo (trečiasis asmuo – bankrutavusi UAB „Žaliavų prekyba“)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. pad. E. B., atsakovo atstovui T. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Best Fert“ ieškinį atsakovui UAB „Swedbank lizingas“ dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo ir piniginės prievolės įvykdymo (trečiasis asmuo – bankrutavusi UAB „Žaliavų prekyba“).

2Išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3UAB „Best Fert“ prašo priteisti iš UAB „Swedbank lizingas“ 1057207,18 Lt ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas. Paaiškino, kad šalys 2007-12-13 sudarė faktoringo sutartį Nr. 57337P, kuria atsakovas (faktorius) įsipareigojo perduoti ieškovui (pardavėjui) pinigus (sumokėti faktoringo avansą, nurodytais atvejais ir faktoringo rezervą), mainais už ieškovo piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu, o ieškovas įsipareigojo perleisti atsakovui jo turimą galiojantį piniginį reikalavimą pirkėjui ir įsipareigojo sumokėti atsakovui faktoringo palūkanas ir kitus mokėjimus pagal faktoringo sutartį. Šalys sutarė, jog maksimali galima bendra pagal faktoringo sutartį finansuojama suma (faktoringo limitas) yra 289620 EUR (999999,94 Lt). Ieškovas už parduotas prekes pirkėjui UAB „Žaliavų prekyba“ išrašė ir pateikė atsakovui finansuoti 2008-02-25 PVM sąskaitą-faktūrą serija BSF Nr. 00342 iš viso 388539,50 Lt sumai, kurioje pagal faktoringo sutarties bendrųjų sąlygų 4.1.3. p. buvo nurodyta, kad reikalavimas pagal šią sąskaitą yra perleistas atsakovui ir pirkėjas UAB „Žaliavų prekyba“ privalo mokėjimą pagal šią sąskaitą atlikti atsakovui. Atsakovas 2008-02-25 nustatė faktoringo sutarties limitą 724050 EUR sumai, o 2008-04-02 atsakovas pirkėjui UAB „Žaliavų prekyba“ pagal faktoringo sutartį teikiamam finansavimui nustatė 289620 EUR limitą ir 180 dienų apmokėjimo terminą. Esant dideliam kiekiui atsakovui pateiktų finansuoti sąskaitų, kurių suma viršijo faktoringo sutarties numatytą faktoringo limitą bei ieškovui siekiant sumažinti savo atsakomybę už galimą pirkėjo prievolių neįvykdymą, šalys 2008-03-21 sudarė papildomą faktoringo sutartį Nr. 57337/2P, kuria susitarė dėl 1679790 EUR faktoringo limito, 80 proc. avanso išmokėjimo ir ribotos ieškovo atsakomybės (20 proc. pardavėjo atsakomybė). 2008-04-02 buvo išrašyta ir pagal faktoringo sutartį Nr. 57337/2P pateikta atsakovui finansuoti PVM sąskaita-faktūra serija BSF Nr. 00464 iš viso 998400,08 Lt sumai. Tačiau net nesuėjus apmokėjimo terminui, 2008-08-08 atsakovas informavo ieškovą, kad UAB „Žaliavų prekyba“ vėluoja atsiskaityti pagal sąskaitas-faktūras BSF Nr. 00342, 00464 ir 00468 ir kad, pirkėjui neatsiskaičius iki 2008-08-13, atsakovas pareikš reikalavimą ieškovui dėl įsiskolinimo pagal sąskaitą-faktūrą Nr. 00464. Atsakovas nuo 2008-09-09 pradėjo atlikinėti ieškovui mokėtinų sumų įskaitymus įsipareigojimų dengimui pagal sąskaitą-faktūrą Nr. 00464. Tokiu būdu iš ieškovui mokėtinų sumų iš viso buvo užskaityta 67977,15 EUR (234711,50) Lt suma sąskaitos-faktūros Nr. 00464 dengimui. Atsakovas 2008-09-18 pateikė pretenziją ieškovui dėl skolos pagal sąskaitą-faktūrą Nr. 00464, kuriuo informavo ieškovą, kad nepadengus skolos, atsakovas kreipsis į teismą dėl skolos priteisimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nors ir nesutikdamas su atsakovo reikalavimu, tačiau siekdamas išvengti turto arešto, kas būtų sukėlę ieškovui itin didelius nuostolius, ieškovas pervedė atsakovui iš viso 765288,38 Lt. Atsakovas dėl sąskaitos-faktūros Nr. 00464 neapmokėjimo tarp šalių susiklosčiusiems santykiams nepagrįstai taikė faktoringo sutarties Nr. 57337P nuostatas, kadangi sąskaita-faktūra Nr. 00464 buvo finansuota pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P/2P. Atsakovas reikalavo sumokėti visą pagal sąskaitą-faktūrą Nr. 00464 nepadengtą 998400,08 Lt skolą, nepagrįstai remdamasis faktoringo sutarties Nr. 57337P nuostatomis, numatančiomis pardavėjo regresą, t. y. numatančiomis pardavėjo (šiuo atveju ieškovo) solidarią atsakomybę už pirkėjo prievoles pagal finansuojamą sąskaitą, kai tuo tarpu pagal šalims taikytinas faktoringo sutarties Nr. 57337P/2P bendrųjų sąlygų 7.2.2. p. nuostatas, atsakovas turėjo teisę reikalauti sumokėti tik priskaičiuotas faktoringo palūkanas bei negrąžinti faktoringo rezervo, t. y. 20 proc. neapmokėtos sąskaitos sumos (199680,02 Lt). Taigi atsakovas be pagrindo įgijo 798720,06 Lt sumą, todėl ją privalo grąžinti ieškovui (CK 6.237 str. 1 d., 6.242 str.).

4Pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P atsakovui finansuoti pateikta 2008-02-25 sąskaita-faktūra Nr. 00342 388539,50 Lt sumai, buvo apmokėta 2009-01-15, kai draudimo bendrovė Atradius Credit Insurance N.V. branch Sweden išmokėjo atsakovui 803318,78 Lt draudimo išmoką, dengiant likusią UAB „Žaliavų prekyba“ skolą pagal sąskaitas-faktūras Nr. 00342 ir 00468. Kadangi sąskaita-faktūra Nr. 00342 buvo finansuota pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P, kurioje buvo numatytas pardavėjo regresas, esant apmokėtai sąskaitos-faktūros Nr. 00342 sumai, atsakovas privalėjo išmokėti ieškovui faktoringo rezervą – sulaikytus 20 proc. sąskaitos-faktūros Nr. 00342 sumos, atskaičius faktoringo palūkanas. Sąskaitos-faktūros Nr. 00342 suma buvo 388539,50 Lt, atsakovo sulaikytas iki sąskaitos apmokėjimo 20 proc. faktoringo rezervas sudarė 77707,90 Lt. Faktoringo palūkanos už sąskaitos-faktūros Nr. 00342 finansavimą sudarė iš viso 22764,78 Lt. Taigi atsakovas, gavęs visišką sąskaitos-faktūros apmokėjimą, išskaičiavęs 22764,78 Lt faktoringo palūkanų, privalėjo sumokėti ieškovui likusį 54943,12 Lt faktoringo rezervą, tačiau iki šiol šios prievolės neįvykdė.

5Atsakovas nuo užskaitymų ir mokėjimų atlikimo, turėjo žinoti, jog neturi pagrindo iš ieškovo gauti 798720,08 Lt pagal faktoringo sutartį Nr. 57337/2P finansuotos sąskaitos faktūros Nr. 00464 dengimui (80 proc. sąskaitos-faktūros sumos), todėl nuo atitinkamų sumų užskaitymo ir gavimo momento iki ieškinio pareiškimo dienos, atsakovas turi sumokėti CK 6.240 str. 1 d. numatytas 5 proc. dydžio metines palūkanas už naudojimąsi ieškovo pinigais, iš viso 191185,56 Lt. Taip pat atsakovas nuo sąskaitos-faktūros Nr. 00342 visiško apmokėjimo momento žinojo, kad privalo išmokėti ieškovui laikomą 20 proc. rezervą, kuris atskaičius susikaupusias palūkanas pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P, yra lygus 54943,12 Lt. Taigi 2009-01-15, kai draudimo bendrovė išmokėjo atsakovui 803318,78 Lt draudimo išmoką, dengiant likusią UAB „Žaliavų prekyba“ skolą pagal sąskaitas-faktūras Nr. 00342 ir 00468, atsakovui atsirado pareiga pagal faktoringo sutarties Nr. 57337P 7.2.1. p. išmokėti ieškovui 54943,12 Lt. Kadangi atsakovas šios prievolės neįvykdė, remiantis CK 6.210 str. 2 d. privalo sumokėti 6 proc. palūkanas už naudojimąsi ieškovui priklausančiomis piniginėmis lėšomis, t. y. nuo 2009-01-15 iki ieškinio pareiškimo dienos iš viso 12358,44 Lt palūkanų. Taigi iš viso už atsakovo naudojimąsi ieškovo pinigais iki ieškinio pareiškimo ieškovui turi būti priteista 203544 Lt palūkanų suma. Taip pat iš atsakovo turi būti priteista 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos nuo visos ieškiniu prašomos priteisti sumos (1057207,10 Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. 2 d.).

6Atsakovas UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovas teisingai nurodo, jog atsakovas finansavo ieškovo pateiktas sąskaitas faktūras Nr. BSF 00342 bei Nr. BSF 00464, tačiau klaidingai nurodo pagal kurią iš faktoringo sutarčių šios sąskaitos buvo finansuotos. Tiek pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P, tiek pagal faktoringo sutartį Nr. 57337/2P prašydamas suteikti finansavimą ieškovas privalėjo pateikti ne tik prašomos finansuoti sąskaitos faktūros kopiją bet ir sąskaitų sąrašą (abiejų faktoringo sutarčių bendrųjų sąlygų 3.6 p.). Pateikdamas finansuoti sąskaitą faktūrą Nr. BSF 00342 ieškovas pateikė 2008-03-28 sąskaitų sąrašą Nr. 3, kuriame nurodė, jog ši sąskaita pateikiama finansuoti pagal faktoringo sutartį Nr. 57337/2P. Lygiai taip pat pateikdamas finansuoti sąskaitą faktūrą Nr. BSF 00464 ieškovas pateikė 2008-04-02 sąskaitų sąrašą Nr. 5, kuriame nurodė, jog ši sąskaita pateikiama finansuoti pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P. Taigi priešingai nei teigiama ieškinyje, sąskaita faktūra Nr. BSF 00464 buvo finansuota pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P, kuria ieškovas įsipareigojo solidariai atsakyti atsakovui, jei pirkėjas netinkamai vykdys savo prievoles ir neapmokės finansuotos sąskaitos. Pats ieškovas patvirtino savo pareigą apmokėti sąskaitą faktūrą Nr. BSF 00464 dalį šios sąskaitos sumos mokėjimo pavedimais pervesdamas į atsakovo banko sąskaitą. Sąskaita-faktūra Nr. BSF 00342 buvo pateikta ir finansuota pagal faktoringo sutartį Nr. 57337/2P, kuria buvo susitarta ne dėl pardavėjo regreso, o dėl pardavėjo atsakomybės. Šios faktoringo sutarties bendrųjų sąlygų 7.2.2 p. numatyta, kad tais atvejais kai sutartyje nėra susitarta dėl pardavėjo regreso, o pirkėjas laiku ir tinkamai nesumoka finansuotos sąskaitos sumos bei neginčija savo prievolės sumokėti įsiskolinimą faktorius (atsakovas) privalo išmokėti faktoringo rezervą per 210 dienų nuo apmokėjimo termino pasibaigimo, tačiau faktorius turi teisę iš rezervo išskaičiuoti priskaičiuotas faktoringo palūkanas, bei pardavėjo atsakomybės sumą. Faktoringo sutarties Nr. 57337/2P specialiosiose sąlygose numatyta, kad tiek faktoringo rezervo, tiek ir pardavėjo atsakomybės dydis yra 20 procentų finansuotos sąskaitos sumos. Taigi tuo atveju, jei nėra susitarta dėl pardavėjo regreso, o pirkėjas nesumoka finansuotos sąskaitos sumos, tai faktoringo rezervas pardavėjui (ieškovui) nėra mokamas.

7UAB „Best Fert“ dubliku paaiškino, kad atsakovas nepagrįstai teigia, jog sąskaitų sąrašai buvo pateikti atsakovui pateikiant finansuoti atitinkamas sąskaitas-faktūras. Sąskaitų sąrašai buvo parengti ir užpildyti paties atsakovo, bei pateikti ieškovui pasirašyti ne sąskaitų pateikimo finansuoti momentu (2008 m. vasario-balandžio mėnesiais), o tik 2008 m. rugsėjo mėnesį, kai sąskaitos jau buvo finansuotos ir pradėtos daryti užskaitos dengiant pirkėjo neapmokėtą sąskaitą-faktūrą Nr. BSF 00464. Šį faktą patvirtina ant pateiktų į bylą sąskaitų sąrašų esančių atsakovo antspaudų su žyma „Gauta“ nurodyta 2008-09-30 data. Taigi atsakovo į bylą pateikti sąskaitų sąrašai ieškovo vyr. finansininkės buvo pasirašyti praėjus daugiau nei penkiems mėnesiams po sąskaitų-faktūrų Nr. BSF 00342 ir Nr. BSF 00464 finansavimo, jau paaiškėjus faktui, kad pirkėjas UAB „Žaliavų prekyba“ neatsiskaitys su atsakovu pagal ieškovo išrašytas sąskaitas-faktūras. Atsakovas galimai sąmoningai pateikė pasirašyti ieškovui klaidingus sąskaitų sąrašus, siekdamas įteisinti savo nepagrįstus reikalavimus, grindžiamus netinkamos faktoringo sutarties nuostatomis. Atsakovui yra naudinga, iki sąskaitų-faktūrų finansavimo nesant pasirašytų sąskaitų sąrašų, teigti, jog sąskaitos-faktūros Nr. BSF 00464 neapmokėjimo atveju, taikomos faktoringo sutarties Nr. 57337P sąlygos, suteikiančios atsakovui teisę reikalauti visos pirkėjo nepadengtos sąskaitos sumos apmokėjimo iš ieškovo. Atitinkamai atsakovui yra naudinga teigti, jog sąskaita-faktūra Nr. BSF 00342 tariamai buvo finansuojama pagal 2008-03-21 faktoringo sutartį Nr. 57337/2P, kadangi tokiu atveju atsakovui nebūtų pareigos išmokėti ieškovui nuo šios sąskaitos sumos sulaikytą rezervą. Tačiau tai nesudaro pagrindo atsakovui galimai bandyti pakeisti sąskaitų priskyrimą atitinkamoms faktoringo sutartims. Nelogiška ir nepagrįsta teigti, kad ieškovas, sudarius 2008-03-21 faktoringo sutartį Nr. 57337/2P, kuria ieškovo atsakomybė buvo sumažinta iki 20 proc., 2013-04-02 išrašytą sąskaitą-faktūrą Nr. BSF 00464 998400,06 Lt sumai, būtų pateikęs finansuoti pagal senąją faktoringo sutartį Nr. 57337P, numatančią solidarią ieškovo atsakomybę, kadangi tokie veiksmai prieštarautų ieškovo interesams bei elementariai verslo logikai. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad ieškovas sumokėjęs atsakovui 765288,38 Lt sumą, patvirtino savo pareigą apmokėti sąskaitą-faktūrą Nr. BSF 00464. Ieškovas šią sumą sumokėjo tik po to, kai gavo atsakovo 2008-09-18 pretenziją, kurioje atsakovas reikalavo apmokėti visą sąskaitos-faktūros Nr. BSF 00464 sumą, informuodamas, jog, priešingu atveju, bus kreiptasi į teismą dėl skolos priteisimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Todėl ieškovas, siekdamas apsisaugoti nuo galimo turto arešto ir savo veiklos bei atsiskaitymų su partneriais suvaržymo, neturėjo kitos išeities kaip sumokėti atsakovui 765288,38 Lt sąskaitos-faktūros Nr. BSF 00464 dengimui.

8UAB „Swedbank lizingas“ tripliku paaiškino, kad ieškovas nurodo tikrovės neatitinkančias sąskaitų sąrašų pasirašymo ir pateikimo atsakovui aplinkybes. Sąskaitų sąrašus parengė ir pasirašė ieškovo vyriausia finansininkė L. Ž.. Jokių įrodymų, kurie patvirtintų ieškovo teiginius, jog sąskaitų sąrašus ieškovo vyr. finansininkė užpildė ne laisva valia, nėra. Sąskaitų sąrašai buvo parengti, pasirašyti ir atsakovui pateikti faksu prieš finansavimo suteikimą kaip tai ir yra nurodyta abiejose faktoringo sutartyse. Ieškovo dublike minimas spaudas „Gauta“ žymi datą kada ieškovas pateikė atsakovui sąskaitų sąrašų originalus, tačiau šių dokumentų kopijos faksu buvo pateiktos gerokai anksčiau. Ieškovo išrašytos sąskaitos faktoringo sutarčių pagrindu buvo finansuojamos tik faktoringo ir pirkėjo limito ribose. Nesant nustatyto pirkėjo limito, ar išnaudojus šį limitą finansavimas ieškovui nebuvo teikiamas. Pirkėjo limitas UAB „Žaliavų prekyba“ pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P buvo suteiktas tik 2008-04-02, taigi sąskaita faktūra Nr. BSF 00342 negalėjo būti finansuota pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P, nes jos finansavimo metu (2008-03-28) pirkėjui UAB „Žaliavų prekyba“ nebuvo suteiktas pirkėjo limitas. 2008-03-28 pagal faktoringo sutartį Nr. 57337/2P pirkėjas UAB „Žaliavų prekyba“ turėjo 300000 eurų dydžio pirkėjo limitą, todėl sąskaitą faktūrą Nr. BSF 00342 finansuoti ir pateikė pagal būtent šią sutartį. Apie tai kokios faktoringo sutarties pagrindu kokia sąskaita buvo finansuota ieškovas žinojo jau nuo 2008 metų kovo mėnesio, tačiau jokių pretenzijų dėl šių aplinkybių nereiškė. Dublike išdėstyti argumentai, neva 765288,38 Lt suma buvo sumokėta tik siekiant išvengti galimo turto arešto nėra pagrįsti, nes ieškovo finansinė padėtis buvo pakankamai gera bei neaišku, kodėl ieškovas pretenzijų nereiškė nedelsiant. Faktas, kad sąskaitoje faktūroje Nr. BSF 00342 yra įrašas apie reikalavimo perleidimą atsakovui nepatvirtina, kad ši sąskaita galėjo būti finansuota tik pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P, nes sąskaitas faktūras vienašališkai išrašo pats ieškovas ir tik jis gali nuspręsti dėl išrašomų sąskaitų turinio. Finansavimui sąskaita yra pateikiama po to kai ji yra išrašyta, tačiau sąskaitos išrašymas ir pateikimas finansuoti jokiu būdu negarantuoja, kad atsakovas suteiks finansavimą pagal konkrečią sąskaitą. Šiuo atveju ieškovo išrašyta sąskaita faktūra Nr. BSF 00342 nebuvo finansuota iki tol kol pirkėjo UAB „Žaliavų prekyba“ limitas netapo pakankamas finansavimui suteikti.

9Ieškovas UAB „Best Fert“ 2012-07-09 buvo padavęs Vilniaus apygardos teismui ieškinį dėl 116093,60 Lt turtinės žalos priteisimo iš UAB „Swedbank lizingas“. Ieškinį grindė netinkamu skolų išieškojimu iš pirkėjo UAB „Žaliavų prekyba“. Vilniaus apygardos teismo 2013-05-21 nutartimi byla nutraukta ieškovui atsisakius nuo ieškinio (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1396-567/2013). Ieškinio šioje byloje pagrindas yra kitas – dėl be pagrindo įgyto iš UAB „Best Fert“ turto grąžinimo, todėl bylos nagrinėjimui ankstesnis ieškovo atsisakymas nuo ieškinio, trukdžių nesudaro (CPK 294 str. 2 d.).

10Pateikti įrodymai, tvirtinantys faktines aplinkybes

112007-12-13 UAB Hansa lizingas (dabar UAB „Swedbank lizingas“) ir UAB „Best Fert“ sudarė faktoringo sutartį Nr. 57337P, bei 2008-03-21 faktoringo sutartį Nr. 57337/2P. Šių sutarčių bendrosios sąlygos yra tos pačios: pagal 2.1 p. faktorius įsipareigojo perduoti pardavėjui pinigus (sumokėti faktoringo avansą, o nurodytais atvejais ir faktoringo rezervą), mainais už pardavėjo piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu, ar paslaugų teikimu pirkėjui, o pardavėjas įsipareigoja perleisti faktoriui turimą galiojantį piniginį reikalavimą pirkėjui ir įsipareigoja sumokėti faktoriui faktoringo palūkanas, komisinį mokestį, faktoringo sutarties mokestį bei kitus mokėjimus faktoringo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Sutarties 3.3. p. šalys susitarė, kad pardavėjo faktoringo sutartimi perleidžiamos piniginio reikalavimo teisės yra laikomos perleistomis faktoriui nuo sąskaitos su reikalavimo teisių perleidimą liudijančiu įrašu išrašymo momento; 3.6. p. šalys susitarė, kad pardavėjas, išrašęs sąskaitas pirkėjui, privalo pateikti faktoriui užpildytą sąskaitų sąrašą ir sąskaitos trečiąjį egzempliorių (originalą) su parašų originalais, jei nėra susitarta kitaip. Faktorius gali bet kuriuo metu pareikalauti, kad pardavėjas ar/ir pirkėjas pristatytų dokumentą, patvirtinantį prekių pristatymą, paslaugų suteikimą ar darbų atlikimą, sąskaitas, transportavimo dokumentus, draudimo dokumentus, specifikacijas ir kitus dokumentus, įrodančius sutarties įvykdymą. Po tokio faktoriaus reikalavimo gavimo, pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti reikalaujamą informaciją ir/arba dokumentus. Dokumentų pateikimo laikotarpiui atidedami faktoringo avanso mokėjimo terminai; sutarties 5.1.2. p. šalys susitarė, kad faktorius turi teisę nefinansuoti sąskaitos, jeigu finansavus sąskaitą bus viršytas faktoringo/pirkėjo limitas; sutarties 6.1. p., 6.2. p. šalys susitarė, kad faktorius vienašališkai nustato faktoringo limitą, pirkėjo limitą ir apmokėjimo terminą bei apie tai informuoja pardavėją raštu (išsiunčia faktoriaus sprendimą, kurio pavyzdinė forma įteikiama pardavėjui sudarant faktoringo sutartį. Faktoriaus sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Sąskaitų, kurios viršija faktoringo limitą arba pirkėjo limitą, finansavimą faktorius turi teisę atidėti iki to momento, kol bus pakankamas faktoringo ir/arba pirkėjo limitas (atsilaisvins pakankamo dydžio likutis); sutarties 6.3. punktu šalys susitarė, kad faktorius turi teisę vienašališkai sumažinti arba panaikinti faktoringo limitą, jei pirkėjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigą apmokėti pagal perleistą reikalavimą faktoriui arba faktorius gauna informacijos apie pirkėją, kuris pagrįstai leidžia manyti, kad pirkėjas nevykdys arba netinkamai vykdys savo pareigą mokėti faktoriui. Apie pirkėjo limito sumažinimą ar panaikinimą faktorius nedelsiant raštu praneša pardavėjui; sutarties 7.2 p. šalys susitarė, kad pirkėjui pilnai ir tinkamai sumokėjus faktoriui sąskaitos sumą, faktorius privalo pravesti faktoringo rezervą pardavėjui, išskaičiuodamas faktoringo palūkanas ir kitus mokesčius, jei jie nebuvo išskaičiuoti anksčiau ar nėra susitarta kitaip. Prieš pravesdamas faktoringo rezervą pardavėjui, faktorius turi teisę išskaičiuoti iš jo bankų pavedimų išlaidas, nuostolius dėl valiutų kurso pasikeitimo; 7.2.1. p. šalys susitarė, kad jei faktoringo sutartyje yra numatytas pardavėjo regresas, faktoringo rezervas grąžinamas pardavėjui tik po to, kai visiškai padengiamas perleistas reikalavimas (sumokama sąskaitos suma ir kitos mokėtinos sumos, jeigu tokių yra); 7.2.2. p. šalys susitarė, kad jei faktoringo sutartyje nėra numatytas pardavėjo regresas, o pirkėjas laiku ir tinkamai nesumoka sąskaitos sumos bei neginčija savo prievolės sumokėti įsiskolinimą (faktoringo sutarties 9.1. p.), faktorius privalo išmokėti faktoringo rezervą ne vėliau kaip per 210 dienų nuo apmokėjimo termino pasibaigimo. Faktorius turi teisę iš faktoringo rezervo išskaičiuoti pardavėjo atsakomybės sumą, nustatytą šioje sutartyje bei pardavėjui pagal faktoringo sutartį priskaičiuotas faktoringo palūkanas. Jei faktoringo rezervo nepakanka, pardavėjas privalo per 5 darbo dienas sumokėti trūkstamą sumą į faktoriaus banko sąskaitą. Tuo atveju, jeigu pirkėjas sumoka faktoriui pagal faktoriaus nefinansuotą sąskaitą, faktorius privalo pervesti atitinkamas sumas pardavėjui. Faktorius turi teisę iš mokėtinos pardavėjui sumos išskaičiuoti komisinį mokestį, taip pat visas su šios prievolės vykdymu susijusias išlaidas bei mokesčius; sutarties 8.1. p. šalys susitarė, kad pardavėjo regresas, kai šalys dėl jo susitarė faktoringo sutartimi, yra pardavėjo solidari prievolė atsakyti už pirkėjo neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas pinigines prievoles, reikalavimai pagal kurias šia faktoringo sutartimi yra perleisti faktoriui. Pirkėjui nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus mokėti sąskaitoje/sutartyje numatytas sumas, faktorius turi neginčijamą teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pardavėjas, tiek pirkėjas, ar abu kartu (CK 6.6 str.). Pardavėjo solidari atsakomybė už pirkėjo neįvykdytas prievoles galioja iki to momento, kol pirkėjas arba pardavėjas visiškai įvykdo prievoles pagal sutartį ir/arba faktoringo sutartį; sutarties 10.1. punktu šalys susitarė, kad faktorius, naudojantis Webfactor ar kitokia sistema, pateikia pardavėjui ataskaitas, kuriose yra nurodyta kiekvieno pirkėjo limito likutis (t. I, b. l. 7-10, 16-19).

122007-12-13 UAB „Hansa lizingas“ (dabar UAB „Swedbank lizingas“) ir UAB „Best Fert“ faktoringo sutartimi Nr. 57337P nustatė faktoringo limitą 289620 EUR, faktoringo avansą 85 % (faktoringo avansas sumokamas tik gavus raštišką pirkėjo patvirtinimą, kad prekės yra gautos, kokybiškos, tinkamos pagal sutartį ir pirkėjo reikalavimus), maksimalų apmokėjimo terminą 180 dienų, sutartį sudarė su regresu, faktoringo sutarties pabaigą nustatė 2008-12-13 (t. I, b. l. 6).

13Priedu prie Nr. 57337P sutarties 2008-02-25 susitarė, kad faktoringo avansas yra 80 % (t. I, b. l. 11). 2008-02-25 UAB „Hansa lizingas“ nustatė faktoringo limitą – 724050 EUR (t. I, b. l. 13).

14UAB „Best Fert“ 2008-02-25 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 00342, pagal kurią pardavė UAB „Žaliavų prekyba“ karbamido salietros už 388539,50 Lt. Šioje sąskaitoje-faktūroje atžymėjo, kad reikalavimas pagal šią sąskaitą-faktūrą yra perleistas ir mokėjimas turi būti atliktas UAB „Hansa lizingas“, j. a. k. 111568069, banko sąskaita Nr. ( - ), AB banke „Hansabankas“, SWIFT HABALT22, pagal sąskaitoje nurodytas apmokėjimo sąlygas ir tik sąskaitoje nurodyta valiuta. Mokėjimo pavedime prašė nurodyti sąskaitos numerį. Sumokėjimas pagal šią sąskaitą kitiems asmenims nebus laikomas tinkamu reikalavimo įvykdymu. UAB „Hansa lizingas“ turi būti informuotas apie bet kokius ginčus, susijusius su šia sąskaita ir jos apmokėjimu (t. I, b. l. 12).

152008-03-21 UAB „Hansa lizingas“ (dabar UAB „Swedbank lizingas“) ir UAB „Best Fert“ faktoringo sutartimi Nr. 57337/2P nustatė faktoringo limitą 1679790 EUR, faktoringo avansą 80% (faktoringo avansas sumokamas tik gavus raštišką pirkėjo patvirtinimą, kad prekės yra gautos, kokybiškos, tinkamos pagal sutartį ir pirkėjo reikalavimus; UAB „Best Fert“ nuosavybė ir mokėtinos sumos tiekėjams bet kuriuo metu turi būti ne mažesnės kaip 6000000 Lt. Pardavėjo atsakomybė 20%), maksimalų apmokėjimo terminą 360 dienų, sutartį sudarė be regreso, faktoringo sutarties pabaigą nustatė 2009-03-18 (t. I, b. l. 15).

16Pranešimų kopijos dėl suteiktų limitų pagal faktoringo sutartį Nr. 57337/2P tvirtina, kad pirkėjui UAB „Žaliavų prekyba“ 300000 EUR limitas buvo suteiktas 2008-03-27 (t. I, b. l. 72-73).

172008-03-28 mokėjimo nurodymo kopija (t. I, b. l. 67) tvirtina, kad UAB „Hansa lizingas“ pagal sąskaitą-faktūrą Nr. BSF00342 UAB „Best Fert“ sumokėjo avansą (t. I, b. l. 67).

18Pirkėjui UAB „Žaliavų prekyba“ faktorius 2008-04-02 nustatė konkretų 289620 EUR limitą (t. I, b. l. 14).

19Pranešimų kopijos dėl suteiktų limitų pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P tvirtina, kad pirkėjui UAB „Žaliavų prekyba“ laikotarpiu nuo 2008-03-28 iki 2008-04-02 289620 EUR limitas buvo suteiktas 2008-04-02 (t. I, b. l. 69-71).

20UAB „Best Fert“ 2008-04-02 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 00464, pagal kurią pardavė UAB „Žaliavų prekyba“ kalcio amonio salietros už 998400,08 Lt. Šioje sąskaitoje-faktūroje atžymėjo, kad reikalavimas pagal šią sąskaitą-faktūrą yra perleistas ir mokėjimas turi būti atliktas UAB „Hansa lizingas“, j. a. k. 111568069, banko sąskaita Nr. ( - ), AB banke „Hansabankas“, SWIFT HABALT22, pagal sąskaitoje nurodytas apmokėjimo sąlygas ir tik sąskaitoje nurodyta valiuta. Mokėjimo pavedime prašė nurodyti sąskaitos numerį. Sumokėjimas pagal šią sąskaitą kitiems asmenims nebus laikomas tinkamu reikalavimo įvykdymu. UAB „Hansa lizingas“ turi būti informuotas apie bet kokius ginčus, susijusius su šia sąskaita ir jos apmokėjimu (t. I, b. l. 20).

212008-04-02 mokėjimo nurodymo kopija (t. I, b. l. 67) tvirtina, kad UAB „Hansa lizingas“ pagal sąskaitą-faktūrą Nr. BSF00464 UAB „Best Fert“ sumokėjo avansą (t. I, b. l. 68).

222008-08-06 UAB „Hansa lizingas“ raštu Nr. BSF-20080806-41-R pranešė, kad pirkėjas UAB „Žaliavų prekyba“ vėluoja atlikti mokėjimus pagal sąskaitas: BSF00464, BSF00468, BSF00342, todėl UAB „Hansa lizingas“, vadovaudamasi faktoringo sutarties Nr. 5733/2P 6.3 punktu, vienašališkai panaikina pirkėjo – UAB „Žaliavų prekyba“ – limitą. Informavo, kad jeigu pirkėjas iki 2008-08-13 nepadengs susidariusio įsiskolinimo pagal sąskaitą Nr. BSF00464, UAB „Hansa lizingas“ pareikš reikalavimą UAB „Best Fert“ pagal faktoringo sutarties Nr. 57337P VIII dalį (t. I, b. l. 21).

23UAB „Hansa lizingas“ raštais dėl užskaitymo, pranešė UAB „Best Fert“ kad remiantis CK 6.130 str. 1 d, 6.131 str. 1 d. ir 2 d. nuostatomis bei faktoringo sutarties 11.5 punktu, iš įmonei mokėtinos sumos pagal dengiamą sąskaitą BSF00464 atliko užskaitą: 2008-09-09 – 9493,74 EUR; 2008-09-18 – 12529 EUR; 2008-09-24 – 17656,89 EUR; 2008-10-07 – 7011,10 EUR; 2008-10-08 – 3948,05 EUR, 31896,05 Lt; 2008-10-09 – 8100,14 EUR (t. I, b. l. 22-27).

242008-09-18 UAB „Hansa lizingas“ pateikė pretenziją UAB „Best Fert“, kurioje pranešė, kad pagal sąskaitą-faktūrą Nr. BSF00464 UAB „Žaliavų prekyba“ vėluoja atlikti mokėjimus, skolos likutis pretenzijos dienai 271125,20 EUR. Priminė, kad pagal sutarties 57337P 8.2 p. pardavėjas įsipareigojo per 5 darbo dienas po to, kai faktorius informavo apie tai, kad pirkėjas laiku ir tinkamai nesumokėjo, sumokėti visą sąskaitos sumą į faktoriaus banko sąskaitą. UAB „Best Fert“ įsiskolinimą turėjo sumokėti iki 2008-09-06. Jei iki 2008-09-26 UAB „Best Fert“ nepadengs įsiskolinimo, dėl įsiskolinimo priteisimo bus kreipiamasi į teismą ir teismo sprendimas bus vykdomas priverstine tvarka (t. I, b. l. 28).

25Sąskaitų sąrašų kopijos tvirtina, kad 2008-09-30 UAB „Hansa lizingas“ registravo UAB „Best Fert“ sąskaitų sąrašą Nr. 3 pagal sutartį Nr. 57337/2P dėl sąskaitos Nr. BSF 00342 apmokėjimo, kurio surašymo data nurodyta 2008-03-28 ir Nr. 5 pagal sutartį Nr. 57337P dėl sąskaitos Nr. BSF 00464 apmokėjimo, kurio surašymo data nurodoma 2008-04-02. Sąrašuose atžymėta, kad sąrašai pateikiami finansavimui pagal faksu pateiktus dokumentus (t. I, b. l. 48, 49).

26Sąskaitos išrašai tvirtina, kas pagal sąskaitą Nr. 00464 UAB „Best Fert“ UAB „Hansa lizingas“ 2008-10-03 pervedė 105242,07 Lt, 2008-10-05 – 40068 Lt, 2008-10-06 – 177226,98 Lt, 2008-10-06 – 25004,30 Lt (t. I, b. l. 29-31).

272008-10-07 UAB „Hansa lizingas“ pervedė į UAB „Best Fert“ sąskaitą rezervą pagal sąskaitą-faktūrą Nr. BSF00464 (t. I, b. l. 29).

282009-01-21 draudimo kompanijos Atradius Credit Insurance N. V. raštas tvirtina, kad pagal pirkėjo UAB „Žaliavų prekyba“ nesumokėtas pirkimo sąskaitas 2007-12-20 – 2008-04-02 UAB „Hansa lizingas“ yra išmokėta 247661,49 EUR draudimo suma (t. I, b. l. 174-180).

292010-03-31 UAB „Swedbank lizingas“ pateikė prašymą bankrutuojančios UAB „Žaliavų prekyba“ administratoriui dėl įtraukimo bendrovės į kreditorinių reikalavimų sąrašą 803168 Lt sumai pagal neapmokėtas sąskaitas faktūras BSF00468 ir BSF00342 (t. I, b. l. 32-33, 183-188). 2010-07-29 draudimo bendrovė Atradius Credit Insurance N. V. branch Sweden bankroto administratoriui pranešė, kad UAB „Swedbank lizingas“ išmokėjo 803318,78 Lt draudimo išmoką ir prašė šią bendrovę įtraukti į kreditorinių reikalavimų sąrašą (t. I, b. l. 34).

302013-07-16 pažyma UAB „Best Fert“ paskaičiavo, jog pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P už sąskaitos-faktūros BSF Nr. 00342 finansavimą palūkanos nuo avanso sumokėjimo dienos iki atsiskaitymo sudaro 22764,78 Lt (t. I, b. l. 35).

312013-07-16 pažyma UAB „Best Fert“ paskaičiavo, jog be teisinio pagrindo gautų 789720,06 Lt bei nesumokėto 54943,12 Lt faktoringo rezervo palūkanos iki ieškinio padavimo dienos sudaro 203544 Lt (t. I, b. l. 36-37).

32Faktinių aplinkybių vertinimas ir tesės taikymas

33Pagal CK 6.903 str. 1 d. faktoringo sutartimi viena šalis (finansuotojas) perduoda arba įsipareigoja perduoti kitai šaliai (klientui) pinigus mainais už kliento (kreditoriaus) piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu, trečiajam asmeniui (skolininkui), o klientas perleidžia arba įsipareigoja perleisti finansuotojui piniginį reikalavimą skolininkui (finansavimas su sąlyga perleisti piniginį reikalavimą) ir mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą. Pagal CK 6.910 str. 1 d. jeigu klieno finansavimas pagal faktoringo sutartį pasireiškia piniginio reikalavimo pirkimu iš kliento, tai finansuotojas, nupirkęs šį reikalavimą, įgyja teisę į visas sumas, kurias jis gauna iš skolininko, kai šis vykdo reikalavimą, o klientas atsako finansuotojui už tai, kad šis iš skolininko gavo mažiau, nei sumokėjo klientui už nupirktą reikalavimą, jeigu sutartis nenusako ko kita.

34Įstatymas nėra įtvirtinęs sąlygų, kurioms esant faktas gali būti nustatytas, o kurios sąlygos daro tokio fakto nustatymą neleistinu. Taigi fakto nustatymas galimas, jeigu leistinomis įrodinėjimo priemonėmis ieškovas pasieks tikslą – teismo įsitikinimą, pagrįstą byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su bylos dalyku, egzistuoja ( CPK 179 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėje byloje 3K-3-513/2004 pabrėžia, jog bendra taisyklė, kad įrodymų pakankamumo klausimas civiliniame procese sprendžiamas remiantis tikimybių pusiausvyros principu. Šis principas leidžia teismui pripažinti faktą įrodytu, jeigu pateikti įrodymai suformuoja didesnę fakto buvimo, negu jo nebuvimo tikimybę. Šį principą būtina taikyti atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos materialinį teisinį pobūdį, nes tai lemia griežtesnio ar liberalesnio įrodymų pakankamumo nustatymo kriterijų. Ginčo šalys yra juridiniai asmenys, tarpusavio santykius reguliavę sutartimis. Todėl sprendžiant ginčą ir darant išvadas dėl įrodymų pagrįstumo, pirmenybė teikiama šalių patvirtintiems rašytiniams įrodymams, žvelgiant į jų tiesioginę prasmę.

35Tarp ginčo šalių sudaryta faktoringo sutartis Nr. 57337P tvirtina, kad faktoringo sutartis sudaryta su regresu, tai yra pardavėjas (ieškovas) jei pirkėjas faktoriui neapmokės visos sumos, yra atsakingas už skolos faktoriui padengimą. Tarp ginčo šalių sudaryta faktoringo sutartis Nr. 57337/2P tvirtina, kad faktoringo sutartis sudaryta be regreso, tačiau su atsakomybe, tai yra pardavėjas (ieškovas), jei pirkėjas faktoriui neapmokės visos sumos, nėra atsakingas už skolos faktoriui padengimą solidariai su pirkėju, tačiau turi padengti 20% neapmokėtos sąskaitos dydžio pirkėjo skolą. Sutartis be regreso sudaryta 2008-03-21, tuo metu iki 2008-12-13 galiojo ir sutartis, sudaryta su regresu. Taigi ieškinys gali būti laikomas pagrįstu, jeigu ieškovas įrodo, jog ieškovo UAB „Žaliavų prekyba“ išrašyta 2008-04-02 sąskaita-faktūra Nr. 00464 dėl prekių apmokėjimo 998400,08 Lt sumai turėjo būti finansuojama pagal sutartį, sudarytą be regreso.

36Ieškovas paaiškino, kad šalys, sudarydamos sutartį Nr. 57337/2P, kurioje nėra numatytas regresas ir atsakovas privalėjo išmokėti rezervą bei nereikalauti apmokėti regreso tvarka pirkėjo neapmokėtą sąskaitą, susitarė, kad sąskaitos, išrašytos po 2008-03-21 bus apmokamos pagal šią sutartį. Tačiau įrodymų, kad buvo sudarytas toks susitarimas, nepateikė. Priešingai, sutarčių tekstai tvirtina, kad liko galioti abi sutartys. Nei PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. BSF00342, nei PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. BSF00464 nėra nurodyta, pagal kurią sutartį reikalavimas yra perleistas (t. I, b. l. 12, 20). Mokėjimo nurodymo kopija tvirtina, kad UAB „Hansa lizingas“ pagal sąskaitą-faktūrą Nr. BSF00342 UAB „Best Fert“ avansą sumokėjo 2008-03-28, tai yra jau galiojant sutarčiai, kuri numatė reikalavimo perleidimą be regreso. Sąskaitų sąrašas tvirtina, kad ieškovo atstovas patvirtino, jog ši sąskaita, faksu prisiųstais dokumentais, buvo sutarta finansuoti pagal naujai sudarytą sutartį (t. I, b. l. 48). Be to, pagal abiejų sutarčių tekstus buvo sutarta, kad sąskaitos apmokėjimas avansu bus galimas tik tuomet, kai pirkėjui bus suteiktas limitas, dengiantis pirkimo sumą. Šios sąskaitos apmokėjimo metu (nors ji buvo išrašyta iki sutarties be regreso sudarymo) jau galiojo sutartis be regreso Nr. 57337/2P ir 2008-03-28 limitas UAB „Žaliavų prekyba“ buvo suteiktas tik pagal sutartį Nr. 57337/2P (t. I, b. l. 69-73). Pranešimai apie suteiktą limitą ieškovui buvo siunčiami elektroninėmis ryšio priemonėmis (sutarties 10.1. punktas), todėl ieškovas apie juos turėjo žinoti. Taigi išvardinti įrodymai tvirtina, kad išmokant avansą pagal sąskaitą-faktūrą Nr. BSF00342, atsakovas laikėsi sutarčių nuostatų ir ieškovas nepagrįstai teigia, kad ši sąskaita faktūra galėjo būti apmokėta tik pagal sutartį Nr. 57337P, nes sąskaitos apmokėjimo metu galiojo dvi sutartys ir limitas apmokėjimui buvo suteiktas tik pagal antrąją sutartį be regreso. Liudytojos L. Ž. parodymai šių aplinkybių nei patvirtina, nei paneigia, kadangi jos pačios parašu patvirtinta, kad sąskaitos Nr. BSF00342 finansavimas vykdomas pagal sutartį Nr. 57337/2P.

372008-04-02 išrašytos sąskaitos faktūros Nr. BSF00464 apmokėjimui limitas pagal sutartį Nr. 57337/2P pirkėjui UAB „Žaliavų prekyba“ buvo išnaudotas ir naujas nesuteiktas (t. I, b. l. 69-73). Limitas UAB „Žaliavų prekyba“ buvo suteiktas apmokėjimui pagal sutartį Nr. 57337P, kuria buvo susitarta dėl regreso teisės. Ieškovo atstovo pasirašytas sąskaitų sąrašas (b. l. 49) patvirtina, kad sąskaita-faktūra buvo apmokama pagal sutartį Nr. 57337P. Pagal šią sutartį rezervo išmokėjimas ieškovui, sąskaitą apmokėjus regreso tvarka, nėra numatytas. Todėl reikalavimas grąžinti regreso tvarka sumokėtas sumas bei palūkanas už naudojimąsi jomis, nepagrįstas ir atmestinas.

38Faktoringo sutartis be regreso teisės – tai finansuotojo ir pardavėjo susitarimas, kad pardavėjas, perduodamas finansuotojui reikalavimo teisę į pirkėją, neįsipareigoja padengti finansuotojo nuostolių dėl pirkėjo galimo nemokumo. Kadangi finansuotojas lieka neapsaugotas nuo galimų nuostolių, rizikos faktorius reikalauja pirkėjo įsipareigojimų draudimo. UAB „Hansa lizingas“ raštai UAB „Žaliavų prekyba“ tvirtina, kad sąskaitos-faktūros Nr. BSF00342 UAB „Žaliavų prekyba“ 112528,82 EUR (388539,50 Lt) sumai neapmokėjo (t. I, b. l. 185-188). 90% neapmokėtos sumos atsakovui padengė draudimas 2009-02-03 (t. I, b. l. 184). Pagal sutarties sąlygas, kai faktoringo sutartyje nėra numatytas pardavėjo regresas, o pirkėjas laiku ir tinkamai nesumoka sąskaitos sumos bei neginčija prievolės sumokėti įsiskolinimą, faktorius privalo išmokėti faktoringo rezervą ne vėliau kaip per 210 dienų nuo apmokėjimo termino pasibaigimo. Tačiau sutarties ypatingose sąlygose (t. I, b. l. 15) šalys susitarė, kad sąskaitos neapmokėjus pirkėjui, pardavėjui taikoma 20 % atsakomybė. Pagal faktoringo sutarties 1.1 punktą, pardavėjo atsakomybė – pardavėjo prievolė atsakyti už pirkėjo neįvykdytas prievoles, dėl kurių nėra susitarta dėl regreso pardavėjui. Pardavėjo atsakomybės dydis yra nurodomas faktoringo sutarties specialiosiose sąlygose procentine išraiška ir skaičiuojamas nuo neapmokėtoje (nevisiškai apmokėtoje) sąskaitoje nurodytos sąskaitos sumos. Tuo atveju, jeigu apmokėtas pirkėjo įsiskolinimas faktoriui yra mažesnis kaip 5000 Lt, pardavėjo atsakomybė yra pirkėjo neįvykdytos prievolės dydžio (t. I, b. l. 16). Gavus pilną atsikaitymą turi būti laikoma, kad pardavėjo atsakomybė pasibaigė, nes faktorius gauna tai, kas buvo sutarta faktoringo sutartimi. Šiuo atveju neturi reikšmės, ar atsikaitymą atliko pirkėjas, ar draudimo bendrovė.

392010-03-31 pareiškimas bankrutuojančios UAB „Žaliavų prekyba“ administratoriui tvirtina, kad pagal faktoringo sutartį Nr. 57337/2P pirkėjas viso buvo likęs skolingas 950139,54 Lt. Dalį sumos apmokėjo, likusiai 803168,80 Lt prašė įtraukti į kreditorinių reikalavimų sąrašą (t. I, b. l. 32-33). UAB „Skolų valdymo partneris“ 2010-09-24 raštas Nr. DC-152 tvirtina, kad draudimo bendrovė likusią neapmokėtą sumą 803318,78 Lt atsakovui sumokėjo, todėl prašė pakeisti kreditorių UAB „Swedbank lizingas“ į draudiką Atradius Credit Insurance N. V. branch Sweden (t. I, b. l. 34). Taigi atsakovas pagal sąskaitą-faktūrą Nr. BSF00342 gavo pilną atsiskaitymą, todėl 20% rezervą ieškovui, gavus atsiskaitymą, turėjo išmokėti. Išrašas iš įeinančių tarptautinių pavedimų (b. l. 184) tvirtina, kad atsiskaitymą galutinai atsakovas gavo 2009-02-03 (t. I, b. l. 184). Todėl gavęs atsiskaitymą, atsakovas pardavėjui turėjo išmokėti sulaikytą rezervą (20 % apmokėtos sąskaitos sumos). Faktoringo palūkanos sutartimis Nr. 57337P ir Nr. 57337/2P nustatytos identiškos. Todėl ieškovo palūkanų paskaičiavimo būdas, kurio neginčijo atsakovas yra priimtinas (t. I, b. l. 35). Atsakovas pilnai atsikaitymą pagal tarptautinius pavedimus gavo ne 2009-01-15, kaip paskaičiuota ieškovo, o 2009-02-09, kaip tvirtina pervestų pinigų įskaitymo dokumentas. Todėl faktoringo palūkanos pagal šią sutartį sudaro 24220,13 Lt. Nuo sąskaitos sumos – 388539,50 Lt 20% rezervas yra 77707,90 Lt, atskaičius faktoringo palūkanas išmokėtina suma – 53487,77 Lt. Kadangi gavęs atsiskaitymą, atsakovas rezervo ieškovui neišmokėjo, tenkintinas ieškovo prašymas dėl 6 procentų metinių palūkanų priteisimo iki ieškinio teismui padavimo dienos bei procesinių palūkanų priteisimas (CK 6.210 str. 1 d., 2 d., CK 6.37 str.). Palūkanos iki ieškinio padavimo teismui dienos skaičiuotinos nuo 2009-02-10 (sekanti diena po atsiskaitymo). Metinė palūkanų suma yra 3209,27 Lt, už 4 metus 157 dienas palūkanų dydis neviršija ieškovo prašomos priteisti 12365,97 Lt sumos (t. I, b. l. 37), todėl priteistinos.

40Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Paduodamas ieškinį ieškovas sumokėjo 14572 Lt žyminio mokesčio (t. I, b. l. 38). Ieškinys buvo pareikštas dėl 1057207,18 Lt priteisimo. Priteisiama suma sudaro 65853,74 Lt. Ieškinys patenkintas 5,7% apimtimi, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 830,60 Lt žyminio mokesčio atlyginimo.

41Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą. Priteistina atlyginimo suma negali būti didesnė už teisingumo ministro bei Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose nustatytąją. Ieškovo atstovė pateikė jos paslaugų apmokėjimo dokumentus, pagal kuriuos ieškovas už advokato pagalbą byloje sumokėjo 15140,65 Lt (t. I, b. l. 105-122) bei 5280,85 Lt (t. I, b. l. 151-154). Ieškovas į bylą pateikė ieškinį bei dubliką, taip pat advokatė dalyvavo teismo posėdžiuose. Remiantis „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, patvirtintų 2004-04-02 teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85, už ieškinio surašymą maksimaliai atlygintina suma yra 3000 Lt (8.1 punktas), už dubliko surašymą – 1750 Lt suma (8.3 punktas), už dalyvavimo teismo posėdžiuose 1 valandą – 150 Lt (8.18 punktas). Teismo posėdžiuose ieškovo atstovė dalyvavo viso 4 valandas. Taigi viso atlygintina suma sudaro 600 Lt. Ieškinį patenkinus pilna apimtimi, remiantis Rekomendacijų nuostatomis atlygintina suma būtų 5350 Lt. Ieškinys patenkintas 6,4 procento, todėl advokato pagalbos atlyginimui iš atsakovo priteistina 304,95 Lt. Ši suma aiškiai per maža atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir specialių žinių reikalingumą (Rekomendacijų 2.1, 2.2 p.), todėl didintina iki 1500 Lt.

42Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 259, 279 straipsniais

Nutarė

43Ieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš UAB „Swedbank lizingas“ (j. a. k. 111568069) UAB „Best Fert“ (j. a. k. 300940627) naudai 53487,77 Lt (penkiasdešimt tris tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt 77 cnt) neišmokėto faktoringo rezervo ir 6% metinių palūkanų nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo ieškinio teisme priėmimo dienos (2013-07-19) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

45Priteisti iš UAB „Swedbank lizingas“ (j. a. k. 111568069) UAB „Best Fert“ (j. a. k. 300940627) naudai 12365,97 Lt (dvylika tūkstančių tris šimtus šešiasdešimt penkis Lt 97 ct) palūkanų už naudojimąsi negrąžintu faktoringo rezervu.

46Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

47Priteisti iš UAB „Swedbank lizingas“ (j. a. k. 111568069) UAB „Best Fert“ (j. a. k. 300940627) naudai 830,60 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt Lt 60 ct) žyminio mokesčio atlyginimo ir 1500 Lt (tūkstantį penkis šimtus Lt) advokato pagalbos atlyginimo.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai... 2. Išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. UAB „Best Fert“ prašo priteisti iš UAB „Swedbank lizingas“ 1057207,18... 4. Pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P atsakovui finansuoti pateikta 2008-02-25... 5. Atsakovas nuo užskaitymų ir mokėjimų atlikimo, turėjo žinoti, jog neturi... 6. Atsakovas UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti.... 7. UAB „Best Fert“ dubliku paaiškino, kad atsakovas nepagrįstai teigia, jog... 8. UAB „Swedbank lizingas“ tripliku paaiškino, kad ieškovas nurodo tikrovės... 9. Ieškovas UAB „Best Fert“ 2012-07-09 buvo padavęs Vilniaus apygardos... 10. Pateikti įrodymai, tvirtinantys faktines aplinkybes... 11. 2007-12-13 UAB Hansa lizingas (dabar UAB „Swedbank lizingas“) ir UAB... 12. 2007-12-13 UAB „Hansa lizingas“ (dabar UAB „Swedbank lizingas“) ir UAB... 13. Priedu prie Nr. 57337P sutarties 2008-02-25 susitarė, kad faktoringo avansas... 14. UAB „Best Fert“ 2008-02-25 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 00342,... 15. 2008-03-21 UAB „Hansa lizingas“ (dabar UAB „Swedbank lizingas“) ir UAB... 16. Pranešimų kopijos dėl suteiktų limitų pagal faktoringo sutartį Nr.... 17. 2008-03-28 mokėjimo nurodymo kopija (t. I, b. l. 67) tvirtina, kad UAB... 18. Pirkėjui UAB „Žaliavų prekyba“ faktorius 2008-04-02 nustatė konkretų... 19. Pranešimų kopijos dėl suteiktų limitų pagal faktoringo sutartį Nr. 57337P... 20. UAB „Best Fert“ 2008-04-02 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 00464,... 21. 2008-04-02 mokėjimo nurodymo kopija (t. I, b. l. 67) tvirtina, kad UAB... 22. 2008-08-06 UAB „Hansa lizingas“ raštu Nr. BSF-20080806-41-R pranešė, kad... 23. UAB „Hansa lizingas“ raštais dėl užskaitymo, pranešė UAB „Best... 24. 2008-09-18 UAB „Hansa lizingas“ pateikė pretenziją UAB „Best Fert“,... 25. Sąskaitų sąrašų kopijos tvirtina, kad 2008-09-30 UAB „Hansa lizingas“... 26. Sąskaitos išrašai tvirtina, kas pagal sąskaitą Nr. 00464 UAB „Best... 27. 2008-10-07 UAB „Hansa lizingas“ pervedė į UAB „Best Fert“ sąskaitą... 28. 2009-01-21 draudimo kompanijos Atradius Credit Insurance N. V. raštas... 29. 2010-03-31 UAB „Swedbank lizingas“ pateikė prašymą bankrutuojančios UAB... 30. 2013-07-16 pažyma UAB „Best Fert“ paskaičiavo, jog pagal faktoringo... 31. 2013-07-16 pažyma UAB „Best Fert“ paskaičiavo, jog be teisinio pagrindo... 32. Faktinių aplinkybių vertinimas ir tesės taikymas... 33. Pagal CK 6.903 str. 1 d. faktoringo sutartimi viena šalis (finansuotojas)... 34. Įstatymas nėra įtvirtinęs sąlygų, kurioms esant faktas gali būti... 35. Tarp ginčo šalių sudaryta faktoringo sutartis Nr. 57337P tvirtina, kad... 36. Ieškovas paaiškino, kad šalys, sudarydamos sutartį Nr. 57337/2P, kurioje... 37. 2008-04-02 išrašytos sąskaitos faktūros Nr. BSF00464 apmokėjimui limitas... 38. Faktoringo sutartis be regreso teisės – tai finansuotojo ir pardavėjo... 39. 2010-03-31 pareiškimas bankrutuojančios UAB „Žaliavų prekyba“... 40. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 41. Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 42. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 259, 279 straipsniais... 43. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti iš UAB „Swedbank lizingas“ (j. a. k. 111568069) UAB „Best... 45. Priteisti iš UAB „Swedbank lizingas“ (j. a. k. 111568069) UAB „Best... 46. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 47. Priteisti iš UAB „Swedbank lizingas“ (j. a. k. 111568069) UAB „Best... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...