Byla e2-11162-748/2018
Dėl žalos atlyginimo regreso teise

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Snieguolė Vilutienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kauno miesto savivaldybės patikslintą ieškinį, pareikštą dokumentinio proceso tvarka, atsakovui G. S. A., tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno būstas“, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, dėl žalos atlyginimo regreso teise.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 88,55 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovė nurodė, kad akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau AB „ESO“) tiekė elektros energiją butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Nuo 2013 m. rugsėjo 2 d., kai iš gyvenamųjų patalpų išsikraustė buvusi buto nuomininkė V. B. iki 2016 m. lapkričio 21 d. šiame bute niekas negyveno, o 2016 m. lapkričio 21 d. uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kauno butų ūkis“ darbuotojams apžiūrint patalpas, jose buvo rastas gyvenantis G. S. A., su juo nuomos sutartis nėra sudaryta. 2017 m. kovo 7 d. UAB „Kauno butų ūkis“ apžiūrint gyvenamąsias patalpas jose buvo rastas G. S. A.. 2017 m. vasario 9 d. AB „ESO“ darbuotojams patikrinus elektros apskaitos prietaisus užfiksuotas rodmuo 7998.00 kWh, įvertinus apmokėtus elektros apskaitos prietaisų rodmenis, buvo nustatyta, kad 2017 m. vasario 9 d. už butui tiektą ir neapmokėtą elektros energiją yra susidariusi 87,61 Eur skola. Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-21046-886/2017 2017 m. rugsėjo 15 d. priėmė nutartį, kuria patvirtino taikos sutartį ir priteisė AB „ESO“ iš Kauno miesto savivaldybės 252,67 Eur skolą už suvartotą elektros energiją, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas, iš kurios 87,61 Eur sumą sudaro skola už elektros energiją adresu ( - ). Vykdant įsiteisėjusią Kauno apylinkės teismo nutartį Kauno miesto savivaldybė 2017 m. spalio 19 d. sumokėjo AB „ESO“ 252,67 Eur skolą už elektros energiją, 3,75 Eur žyminio mokesčio. Kadangi ieškovė skolą bei žyminį mokestį sumokėjo ir patyrė 88,55 Eur, kuriuos sudaro 87,61 sumokėta skola bei 0,94 Eur sumokėto žyminio mokesčio dalis, dydžio žalą, ji įgijo į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės piniginiai reikalavimai yra kilę iš vartojimo paskolos sutarties. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų nevykdo, todėl, ieškovės prašymu, ieškinys nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (Civilinio proceso kodekso 424 straipsnio 1 dalis).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad vykdydama įsiteisėjusią Kauno apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-21046-748/2017 Kauno miesto savivaldybė 2017 m. spalio 19 d. sumokėjo AB „ESO“ 252,67 Eur skolą už elektros energiją, 3,75 Eur žyminio mokesčio, šią sumą iš dalies sudarė 87,61 Eur skola už AB „ESO“ tiektą elektros energiją butui, esančiam ( - ), bei 0,94 Eur dydžio dalis sumokėto žyminio mokesčio. AB „ESO“ tiekė elektros energiją butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Nuo 2013 m. rugsėjo 2 d., kai iš gyvenamųjų patalpų išsikraustė buvusi buto nuomininkė V. B. iki 2016 m. lapkričio 21 d. šiame bute niekas negyveno, o 2016 m. lapkričio 21 d. UAB „Kauno butų ūkis“ darbuotojams apžiūrint patalpas, jose buvo rastas gyvenantis G. S. A., su juo nuomos sutartis nėra sudaryta. 2017 m. kovo 7 d. UAB „Kauno butų ūkis“ apžiūrint gyvenamąsias patalpas jose buvo rastas G. S. A.. 2017 m. vasario 9 d. AB „ESO“ darbuotojams patikrinus elektros apskaitos prietaisus užfiksuotas rodmuo 7998.00 kWh, įvertinus apmokėtus elektros apskaitos prietaisų rodmenis, buvo nustatyta, kad 2017 m. vasario 9 d. už butui tiektą ir neapmokėtą elektros energiją yra susidariusi 87,61 Eur skola. Ieškovė, sumokėdama nurodytą skolą bei žyminį mokestį patyrė 88,55 Eur dydžio žalą. Ieškinio reikalavimo pagrįstumą įrodo byloje pateikti rašytiniai įrodymai: skaitiklių duomenys, AB „ESO“ ieškinys ieškovei, Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto valdymo skyriaus 2017 m. gegužės 3 d. raštas dėl iškeldinimo iš buto ( - ), valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto valdymo skyriaus pažyma apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą, Gyventojų registro duomenų bazės išrašas, 2017 m. kovo 7 d. UAB „Kauno butų ūkis“ gyvenamosios patalpos ( - )apžiūros aktas, 2016 m. lapkričio 21 d. UAB „Kauno butų ūkis“ gyvenamosios patalpos ( - )apžiūros aktas, UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ raštas dėl gyvenamųjų patalpų ( - ). 2013 m. rugsėjo 2 d. UAB „Kauno butų ūkis“ gyvenamosios patalpos ( - )apžiūros aktas.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.111 straipsnis numato, kad regreso tvarka reikalavimas gali pereiti trečiajam asmeniui rašytinės sutarties arba įstatymų pagrindu. Reikalavimas pereina trečiajam asmeniui regreso tvarka, kai reikalavimas patenkinamas iš trečiojo asmens turto (CK 6.112 straipsnio 1 punktas). Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 1, 2 dalys). Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), kuri atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.245 straipsnis, 6.246 straipsnis). Civilinei atsakomybei atsirasti būtinos nustatyti aplinkybės – neteisėti veiksmai, padaryta žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos bei kaltė. Byloje nustatyta, kad atsakovas naudojosi AB „ESO“ teikiamomis paslaugomis, tačiau už jas nemokėjo. Ieškovė, sumokėdama už atsakovą AB „ESO“ skolą bei dalį žyminio mokesčio pagal Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 15 d. priimtą nutartį, patyrė 88,55 Eur žalą. Neteisėti atsakovo veiksmai lėmė tai, kad ieškovė patyrė minėtą žalą. Skolininko kaltė preziumuojama. Byloje nesant duomenų, kad atsakovas atlygino ieškovės patirtą žalą, teismas sprendžia, kad visos aplinkybės būtinos civilinei atsakomybei kilti yra nustatytos, todėl teismas tenkina ieškovės reikalavimą iš atsakovo priteisti 88,55 žalos atlyginimą regreso tvarka (CK 6.111 straipsnis, 6.245 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau - CPK 12, 185 straipsniai).

11Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Tenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteisiamas 8 Eur žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 straipsnis, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo G. S. A., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) ieškovei Kauno miesto savivaldybei, juridinio asmens kodas 111106319, buveinės adresas Kaune, Laisvės al. 96, 88,55 Eur (aštuoniasdešimt aštuonių eurų penkiasdešimt penkių centų) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (88,55 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. balandžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti valstybei iš atsakovo G. S. A., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 8 Eur (aštuonių eurų) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

18Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

20Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

21Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

22Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

23Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

24Preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopija kartu su ieškinio ir jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminaraus sprendimo priėmimo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Snieguolė Vilutienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kauno... 3. Teismas... 4. ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 88,55 Eur žalos... 5. Ieškovė nurodė, kad akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai. ... 8. Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad vykdydama... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.111 straipsnis numato,... 11. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 12. Tenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteisiamas 8 Eur žyminis... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424... 15. ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo G. S. A., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) ieškovei... 17. Priteisti valstybei iš atsakovo G. S. A., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( -... 18. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 19. Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 20. Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo... 21. Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus... 22. Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos... 23. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.... 24. Preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopija kartu su ieškinio ir jo...