Byla B2-2804-345/2017
Dėl įmonės veiklos pabaigos, civilinėje byloje pagal ieškovų Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos tyrimų centras“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2sekretoriaujant Sonatai Aidukei,

3bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos tyrimų centras“ administratoriui nedalyvaujant ,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos tyrimų centras“ administratoriaus G. M. prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos, civilinėje byloje pagal ieškovų Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos tyrimų centras“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

5Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos tyrimų centras“, juridinio asmens kodas 302571285, buveinės adresas Gedimino pr. 2, Vilnius, iškėlė bankroto byla, administratoriumi paskyrė G. M..

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 4 d. patvirtino bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos tyrimų centras“ kreditorių sąrašą, o 2014 m. vasario 10 d., 2017 m. birželio 21 d. nutartimis patikslino bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos tyrimų centras“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

7Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartimi bankrutuojančia UAB „Lietuvos tyrimų centras“ pripažininta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos tyrimų centras“ bankroto administratoriaus G. M. kreipėsi į teismą prašydamas priimti sprendimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos tyrimų centras“ veiklos pabaigos, bei įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Nurodo, jog visos LR Įmonių bankroto įstatymu nustatytos procedūros yra baigtos, 2017 m. birželio 12 d. įvykęs, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos tyrimų centras“ kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos.

9Prašymas tenkintinas

10Iš administratoriaus G. M. prašymo bei pateiktų dokumentų matyti, kad bankrutavusios UAB „Lietuvos tyrimų centras“ kreditorių susirinkimas 2017 m. birželio 12 d. posėdyje įpareigojo administratorių kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Iš administratoriaus pateikto prašymo ir pateitų dokumentų – 2017 m. gegužės 29 d. likvidavimo balanso ir 2017 m. gegužės 29 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad šiuo metu bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos tyrimų centras“ turto neturi. Iš Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 4 d., 2014 m. vasario 10 d., 2017 m. birželio 21 d.. nutarčių bei 2017 m. gegužės 29 d. likvidacinio balanso matyti, jog liko nepatenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos tyrimų centras“ kreditorių reikalavimai 3 417 686,47 Eur sumai. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2017 m. birželio 19 d. pažyma Nr. (38-13)-VR-1.7-4598 patvirtina, kad bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos tyrimų centras“ įsiskolinimų už gamtos išteklius ir aplinkos taršą neturi. Darytina išvada kad, LR Įmonių bankroto įstatymo nustatytos bankroto procedūros bendrovės atžvilgiu iki sprendimo dėl įmonės veiklos pabaigos stadijos yra atliktos.

11Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad yra įvykdyti LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. reikalavimai ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 ir 5 d., LR CPK 259 str. - 268 str., teismas

Nutarė

13Patvirtinti likusius nepatenkintus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos tyrimų centras“ kreditorinius reikalavimus bendrai 3 417 686,47 Eur sumai.

14Pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos tyrimų centras“, juridinio asmens kodas 302571285, buveinės adresas Gedimino pr. 2, Vilnius, veiklą pasibaigusia.

15Pavesti administratoriui G. M. atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai