Byla 2A-1134-479/2013
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Alonos Romanovienės, Rimvidos Zubernienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo „If P&C Insurance AS“ apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-03-12 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo „If P&C Insurance AS“ ieškinį atsakovams J. G., UAB „Ringesta“, tretieji asmenys BAUB „Pajūrio birštva“, V. J., R. J., AB „Lietuvos draudimas“ dėl žalos atlyginimo priteisimo.

2Kolegija

Nustatė

3ieškovas „If P&C Insurance AS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo priteisimo ir nurodė, kad 2008-08-30 ieškovas „If P&C Insurance AS“ ir UAB „Alproka“ sudarė gyventojų turto draudimo sutartį, pagal kurią buvo apdraustas draudėjui priklausantis butas, esantis ( - ). 2008-09-07 ieškovas „If P&C Insurance AS“ ir trečiasis asmuo V. J. sudarė gyventojų turto draudimo sutartį, pagal kurią buvo apdraustas trečiajam asmeniui priklausantis butas, esantis ( - ). Ieškovas nustatytė, kad 2008-10-06 atsakovei J. G. priklausančiame bute, esančiame ( - ), įvyko vandentiekio gedimas ir vandens išsiliejimas. Dėl šios avarijos ieškovo apdraustam turtui buvo padaryta žala ir ieškovas sumokėjo 18 888,38 Lt draudimo išmokų nuostoliams atlyginti. Dėl to ieškovas įgijo teisę išieškoti žalą iš kaltų asmenų. Ieškovas nustatė ir tai, kad žala padaryta dėl atsakovų veiksmų, nes atsakovė J. G. privalėjo rūpintis jos bute įrengtu vandentiekiu, o atsakovė UAB „Ringesta“ privalėjo tinkamai jį įrengti. Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų J. G. ir UAB „Ringesta“ 18 888,38 Lt dydžio žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Kretingos rajono apylinkės teismas 2013-03-12 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovės UAB „Ringesta“ 18 888,38 Lt žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 18 888,38 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas atmetė ieškinio reikalavimą dėl žalos priteisimo iš atsakovės J. G., nes teismas nustatė, kad avarija įvyko dėl atsakovės UAB „Ringesta“ kaltės ir atsakovės UAB „Ringesta“ kaltė dėl šios avarijos kilimo yra nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuris šioje byloje turi prejudicinę galią. Teismas konstatavo, kad nepagrįsti atsakovės UAB „Ringesta“ atsikirtimai, jog detales vandentiekiui teikė kiti asmenys, nes šioje byloje sprendžiamas žalos atlyginimo, bet ne rangos sutarties vykdymo klausimas. Teismas konstatavo ir tai, kad atsakovė J. G. nėra solidariai atsakinga, nes nėra nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos taikyti civilinę atsakomybę J. G..

5Apeliaciniu skundu ieškovas „If P&C Insurance AS“ prašė panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-03-12 sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl žalos priteisimo iš atsakovės J. G. ir priteisti žalos atlyginimą solidariai iš abiejų atsakovių bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad nepagrįsta teismo išvada, jog žala atsirado tik dėl atsakovės UAB „Ringesta“ veiksmų, t. y. darbo broko, nes tokie veiksmai negali būti laikomi nenugalima jėga. Dėl to ieškovas neprivalo įrodinėti dėl kokių priežasčių iš atsakovės J. G. buto ištekėjęs vanduo sugadino kitų asmenų turtą. Ieškovas nurodė ir tai, kad atsakovei J. G. priteistos bylinėjimosi išlaidos yra per didelės bei teismas nepagrįstai sumažino ieškovei priteistinas atstovavimo išlaidas.

6Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovės UAB „Ringesta“, J. G. prašė apeliacinį skundą atmesti, o ginčijamą sprendimą palikti nepakeistą.

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 1 ir 2 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų LR CPK 329 str. 2 d.

9Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai netaikė solidarios atsakomybės ir žalos atlyginimą priteisė tik iš vieno iš atsakovų. Su tokia apeliacinio skundo nuostata sutikti negalima. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovės UAB „Ringesta“ atsakomybė už atsakovės

10J. G. bute kilusią avariją yra nustatyta kitu teismo sprendimu, kuris turi prejudicinę galią. LR CPK 182 str. 2 p. numatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims. Šioje byloje buvo vadovaujamasi Vilniaus miesto 1-os apylinkės teismo 2010-11-24 sprendimu už akių, kuriame buvo konstatuota, jog už atsakovės J. G. bute įvykusią avariją bei dėl to atsiradusią žalą yra atsakinga atsakovė UAB „Ringesta“ (b.l. 186-190 t. 3, byla Nr. 2-4427-790/2010). Šis teismo sprendimas įsiteisėjo, yra privalomas, šioje byloje dalyvavo tie patys asmenys (LR CPK 18 str.). Taigi įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra konstatuota, kad atsakovė J. G. nėra atsakinga už avarijos pasekmes, o jos bute vandentiekio avarija įvyko dėl netinkamai atliktų atsakovės UAB „Ringesta“ darbų. Būtina įvertinti ir tai, kad įsiteisėjusiu 2012-10-01 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu iš UAB „Celsis“ atsakovei UAB „Ringesta“ priteista 5 091 Lt už netinkamos kokybės detalių pateikimą įrengiant atsakovės J. G. buto vandentiekį (b.l. 183-187 t. 2). Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo žalos atlyginimą priteisti solidariai iš abiejų atsakovių, dėl žalos padarymo nėra atsakovės J. G. kaltės.

11Ieškovas skunde nurodė ir tai, kad atsakovei J. G. iš ieškovo priteistos 3 000 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra per didelės, nes ją atstovavęs advokatas H. Mackevičius dalyvavo tik dviejuose teismo posėdžiuose. Su šia skundo nuostata sutikti taip pat negalima. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovę J. G. byloje atstovavo ir advokatas J. Petukauskas (t. 1, b. l. 81, 82, t. 2, b. l. 24), kuriam atsakovė J. G. sumokėjo 2 800 Lt. Pirmosios instancijos teismas priteisė 3 000 Lt už atsakovės J. G. atstovavimą, o ne tik už advokato H. Mackevičiaus suteiktą teisinę pagalbą. Taigi teismo priteistos atsakovės atstovavimo išlaidos neviršija rekomendacijose nustatytų dydžių, dėl to nėra pagrindo jas sumažinti.

12Ieškovas skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino ieškovės atstovavimo išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo apeliacinio skundo argumentu. Pirmosios instancijos teismas ieškovui priteisė ½ dalį bylinėjimosi išlaidų dėl to, kad ieškinys patenkintas iš dalies, t. y. vienos atsakovės atžvilgiu. LR CPK 93 str. įtvirtinta bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklė numato išlaidų paskirstymą ne pagal atsakovų skaičių, o proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai. Dėl to atmetus ieškinį atsakovės J. G. atžvilgiu ir patenkinus ieškinį kitos atsakovės atžvilgiu, ieškovui turi būti priteistos bylinėjimosi išlaidos neviršijant LR teisingumo ministro rekomendacijose nustatytų dydžių (LR CPK 98 str.). Ieškovas sumokėjo 567 Lt žyminį mokestį bei turėjo 5 000 Lt atstovavimo išlaidų (t. 1, b. l. 47, t. 2, b. l. 118, 175), šios lėšos neviršija rekomenduojamų dydžių ir turi būti priteistos iš atsakovės UAB „Ringesta“.

13Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas iš dalies. Sprendimo dalis, kuria ieškovui „If P&C Insurance AS“ priteista 3 067 Lt bylinėjimosi išlaidų, yra keičiama ir iš atsakovės UAB „Ringesta“ priteistos bylinėjimosi išlaidas padidinamos nuo 3 067 Lt iki 5 567 Lt (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

14Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-03-12 sprendimo dalį, kuria ieškovui „If P&C Insurance AS“ iš atsakovės UAB „Ringesta“ priteista 3 067 Lt bylinėjimosi išlaidų ir padidinti priteistas bylinėjimosi išlaidas nuo 3 067 Lt iki 5 567 Lt.

16Kitas Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-03-12 sprendimo dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai