Byla 2-20-906/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis,

2sekretoriaujant posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei,

3dalyvaujant pareiškėjai D. S. ir pareiškėjos atstovei advokatei Virginijai Pargaliauskienei,

4Suinteresuotam asmeniui G. D. ir jos atstovei adv. padėjėjai Dženetai Terespolskienei,

5išvadą teikiančios institucijos Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Zitai Lenkienei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui, G. D., D. A., V. K. ir išvadą teikiančiai institucijai Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

7pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, patvirtinantį, kad A. D., miręs ( - ) yra E. S., gim. ( - ) tėvas, o ji jo dukra. Nustačius tėvystę E. S. prašo palikti pavardę „S.“.

8Pareiškėja nurodė, kad 2014 m. vasarą pradėjo draugauti su A. D.. 2014 m. spalio mėn. sužinojo, kad laukiasi. Tada apsigyveno kartu su A. D.. Tačiau A. D. mirė ( - ) Vaikas E. S. gimė ( - )

9Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius atsiliepime į pareiškimą, neprieštaravo pareiškimui, paliko spręsti teismui atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus.

10Pareiškėja D. S. teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą jame nurodytais motyvais. Teigia, kad su A. D. pradėjo draugauti su A. D. nuo ( - ) Ji tuo metu gyveno, mokėsi ( - ) . A. D. atvažiuodavo pas ją. Ją pažinojo A. D. tėvai, sesuo. A. D. lankydavosi ir jos tėvų namuose. Pranešė tėvams kai pastojo. A. D. mirė dėl ligos, būdamas ligoninėje. Kai gimė vaikas ją aplankė A. D. motina, sesuo, brolio žmona.

11Suinteresuoti asmenys G. D., D. A. ir V. K. 2016-01-11 teismo posėdžio metu neprieštaravo tėvystės nustatymui, tačiau išreikė abejones dėl vaiko tėvystės. Pageidavo, kad būtų skiriama DNR ekspertizė.

12Apklausti liudytojai I. S. (pareiškėjos motina) ir G. S. (pareiškėjos sesuo) patvirtino, kad D. S. draugavo su A. D.. Žinojo, kad ji laukiasi vaiko. A. D. pripažino tėvystę iki vaiko gimimo.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Teismas nustato tik tuos juridinę reikšmę turinčius faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 444 str. 1 d.). Šiuo atveju juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra reikšmingas įgyvendinti vaiko teises – žinoti savo tėvus ir gauti valstybės paramą, netekus vieno iš tėvų bei pretenduoti į mirusiojo palikimą jei toks yra.

15Vadovaujantis CPK 445 straipsniu teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Šiuo atveju mirus spėjamam vaiko tėvui be teismo sprendimo nėra galimybės pakeisti civilinės būklės akto, gimimo liudijimo įrašo, apie vaiko tėvą. Todėl pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą patvirtinantį vaiko tėvystę.

16Kadangi teisme nebuvo pradėta nagrinėti byla dėl tėvystės nustatymo iki spėjamo vaiko tėvo mirties, todėl teismas nagrinėja tėvystės nustatymo bylą CPK V dalies XXVI skyriuje nustatyta tvarka (CPK 391 str.).

17Iš byloje esančio vaiko gimimo liudijimo (b.l. 6) nustatyta, kad E. S. gimė 2015-06-23, Mažeikiuose, gimimo liudijime, išduotame 2015-07-03 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje, vaiko motina nurodyta D. S., ties įrašu tėvas nenurodyti jokie duomenys. Byloje pateiktas spėjamo vaiko tėvo A. D., a.k. ( - ) mirties liudijimas (b.l. 7), patvirtinantis, kad jis mirė ( - ) 2016-01-11 nutartimi buvo paskirta DNR ekspertizė giminystės ryšiui nustatyti. 2016-02-26 gautas ekspertizės aktas, kuriame nurodyta, kad G. D. biologinis sūnus ir V. K. biologinis brolis gali būti E. S. tėvas su 99,99999999996% tikimybe. Byloje dalyvaujantys asmenys sutiko su ekspertizės išvadomis.

18Lietuvos Respublikos CK 3.148 str. numato, kad pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai tyrimai ir kitos CPK numatytos įrodinėjimo priemonės. Atsižvelgiant į teismų praktiką tėvystę patvirtinant ar ją paneigiant pirmenybė teikiama moksliniams įrodymams. DNR ekspertizės išvados yra patikimas ir objektyvus mokslinis įrodymas, patvirtinantis arba paneigiantis vaiko kilmę iš konkretaus tėvo, todėl pripažįstamas turinčiu padidintą įrodomąją galią tėvystės nustatymo/nuginčijimo bylose. Šiuo atveju DNR ekspertizė yra atlikta pagal mirusiojo A. D. motiną ir seserį, nepaisant to išvadų patikimumas yra labai didelis. Teismas sprendžia, kad byloje surinktų įrodymų visuma leidžia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad mirusysis A. D. yra biologinis vaiko E. S. tėvas, o ji jo dukra (CPK 444 str. 2 d. 9 p.). Esant nurodytoms aplinkybėms pareiškėjos prašymas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas bei papildytinas civilinės būklės aktas E. S. gimimo liudijimas, nurodant, kad jos tėvas yra A. D.. (CK 3.148 str. 1 d.). Pareiškėjos prašymu, E. S. paliktina pavardė „S.“.

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu įgyvendinti vaiko teises – žinoti savo tėvus ir gauti valstybės paramą, netekus vieno iš tėvų (J. T. vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 15 str. 2 d.).

20Vadovaujantis CPK 443 str. 6 d. „Dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.“ Šiuo atveju byloje ginčo nėra, Pareiškėjai ir suinteresuotam asmeniui G. D. buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba. Ekspertizės išlaidos apmokėtos valstybės lėšomis. Suinteresuoto asmens V. K. prašymas atlyginti jos patirtas kelionės išlaidas netenkintinas, nes teismo lėšomis yra atlyginamos tik liudytojų, ekspertų, specialistų ir vertėjų kelionės išlaidos. Be to pažymėtina, kad suinteresuotų asmenų dalyvavimas teismo posėdyje nebuvo pripažintas būtinu, todėl V. K. neprivalėjo dalyvauti teismo posėdyje.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 9 p., 448 str.,

Nutarė

22pareiškimą tenkinti.

23Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. D., a. k. ( - ), miręs 2015-02-03, yra E. S., a. k. ( - ) biologinis tėvas, o E. S. yra jo dukra.

24Papildyti civilinės būklės aktą, E. S. gimimo liudijimą AB Nr. ( - ) įrašo Nr. ( - ) , nurodant, kad jos tėvas yra A. D., a. k. ( - ). E. S. palikti pavardę „S.

25Juridinis faktas nustatomas tikslu įgyvendinti vaiko teises – žinoti savo tėvus ir gauti valstybės paramą, netekus vieno iš tėvų.

26Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos dėl suteiktos antinės teisinės pagalbos D. S. ir G. D. neatlyginamos.

27Netenkinti suinteresuoto asmens V. K. prašymo dėl kelionės išlaidų atlyginimo.

28Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis,... 2. sekretoriaujant posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai D. S. ir pareiškėjos atstovei advokatei Virginijai... 4. Suinteresuotam asmeniui G. D. ir jos atstovei adv. padėjėjai Dženetai... 5. išvadą teikiančios institucijos Skuodo rajono savivaldybės administracijos... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D.... 7. pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti... 8. Pareiškėja nurodė, kad 2014 m. vasarą pradėjo draugauti su A. D.. 2014 m.... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių... 10. Pareiškėja D. S. teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą jame nurodytais... 11. Suinteresuoti asmenys G. D., D. A. ir V. K. 2016-01-11 teismo posėdžio metu... 12. Apklausti liudytojai I. S. (pareiškėjos motina) ir G. S. (pareiškėjos... 13. Pareiškimas tenkintinas. ... 14. Teismas nustato tik tuos juridinę reikšmę turinčius faktus, nuo kurių... 15. Vadovaujantis CPK 445 straipsniu teismas nustato juridinę reikšmę turinčius... 16. Kadangi teisme nebuvo pradėta nagrinėti byla dėl tėvystės nustatymo iki... 17. Iš byloje esančio vaiko gimimo liudijimo (b.l. 6) nustatyta, kad E. S. gimė... 18. Lietuvos Respublikos CK 3.148 str. numato, kad pagrindas tėvystei nustatyti... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu įgyvendinti vaiko teises... 20. Vadovaujantis CPK 443 str. 6 d. „Dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 9 p., 448 str.,... 22. pareiškimą tenkinti.... 23. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. D., a. k. ( - ), miręs... 24. Papildyti civilinės būklės aktą, E. S. gimimo liudijimą AB Nr. ( - )... 25. Juridinis faktas nustatomas tikslu įgyvendinti vaiko teises – žinoti savo... 26. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos dėl suteiktos antinės teisinės... 27. Netenkinti suinteresuoto asmens V. K. prašymo dėl kelionės išlaidų... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...